no-img
پژوهش سرای فرهنگیان

برنامه سالیانه و پست های سازمانی مدارس - پژوهش سرای فرهنگیان


پژوهش سرای فرهنگیان

صفحه جدا

برنامه سالیانه و پست های سازمانی مدارس


برنامه سالانه و تقویم اجرایی مدارس

برای  دانلود برنامه سالانه مدارس ابتدایی 1401-1400 کلیک کنید

برنامه سالانه متوسطه اول 1401-1400 برای دو حالت کرونایی و عادی

برنامه سالانه متوسطه اول 1401-1400 هم برای دو حالت حضوری و مجازیو ترکیبی تدوین شده است و اگر مدارس تحت تاثیر بیماری کرونا بصورت نیمه حضوری ومجازی آغز بکار کنند هم در این برنامه لحاظ شده است ومیتوانید از آن استفاده کنید.

برای  دانلود برنامه سالانه متوسطه اول 1401-1400 کلیک کنید

برنامه سالانه متوسطه دوم کرونایی و عادی برای سالتحصیلی 1401-1400

کاملترین پکیج برنامه سالانه متوسطه دوم 1401-1400 را هم اکنون میتوانید از سایت بانک فایل معلمان ایران با کلیک روی دکمهزیر مشاهده , انتخاب و دانلود نمایید . امید است این مجموعه برای شما همکگار گرامی مفید بوده باشد.

برای  دانلود برنامه سالانه متوسطه دوم 1401-1400 کلیک کنید

جدیدترین بسته های برنامه سالانه و تقویم اجرایی , برنامه عملیاتی , برنامه تدبیر و برنامه تعالی مدیریت مدرسه را از ما بخواهید . 

در کنار موارد جزئی که در بالا توضیح داده شد یکسری امور هستند که نیازمند تغییر و تحولاتی قوی تر و موثر تر می باشند. این امور نیازمند فعالیت هایی در راستای بهبود و تقویت شاخص های مدارس و توسعه و گسترش آنان حتما می بایست در قالب برنامه ای منظم و از پیش تعیین شده صورت بگیرند.که در این برنامه منظم و از پیش تعیین شده باید کلیه اقدامات و همچنین شاخص ها دقیق و منظم نوشته شده باشند. همچنین وضعیت موجود و وضعیت مورد انتظار هم می بایست در نظر گرفته شود.در واقع در برنامه سالانه و تقویم اجرایی می بایست مدیران به کمک امکانات موجود و ظرفیت های مدرسه و همچنین منابع در دسترس برنامه عملیاتی خود را تدوین و در اختیار اداره آموزش و پرورش به منظور بررسی و تایید قرار دهند.

انواع برنامه سالانه به تفکیک پست سازمانی

علاوه بر مدیران مدارس سایر کارکنان مدرسه و حتی اداره آموزش و پرورش به تدوین و نگارش برنامه سالانه می پردازند. برنامه های عوامل آموزشی و پرورشی که برنامه سالانه و تقویم اجرایی آنها می بایست در دسترس آموزش و پرورش در راستای بازبینی و تایید قرار گیرد عبارتند از :

 1. برنامه سالانه مدیر
 2. برنامه عمل مدیر
 3. برنامه سالانه معاون آموزشی
 4. برنامه سالانه معاون پرورشی
 5. برنامه سالانه مربی پرورشی
 6. برنامه سالانه معاون اجرایی
 7. برنامه سالانه معاون فناوری
 8. برنامه سالانه مشاور
 9. برنامه سالانه مربی بهداشت
 10. برنامه سالانه آموزگار
 11. تقویم اجرایی مدیر
 12. تقویم اجرایی معاون آموزشی
 13. تقویم اجرایی معاون پرورشی
 14. تقویم اجرایی مربی پرورشی
 15. تقویم اجرایی معاون اجرایی
 16. تقویم اجرایی معاون فناوری
 17. تقویم اجرایی مشاور
 18. تقویم اجرایی مربی بهداشت
 19. تقویم اجرایی آموزگار