no-img
پژوهش سرای فرهنگیان

معماری نوین تدریس - پژوهش سرای فرهنگیان


پژوهش سرای فرهنگیان

صفحه جدا

معماری نوین تدریس


معماری نوین تدریس

در سایت تخصصی فایل های آموزش و پرورش صدها نمونه فایل و بهترین نمونه های معماری نوین تدریس را برای شما آماده کرده ایم.

بر اساس معماری نویسن تدریس ساختارهای آموزشی باید چگونه باشند و در معماری نویسن تدریس چه عواملی تاثیر گذارند و چه ویژگیهایی دارد؟

البته کلیه روشها و رسانه ها فاقد تمامی این ویژگی ها به صورت یکجا هستند . از این رو ، گاهی استفاده از چند روش و رسانه که پاسخگویی کلیه این نیازها باشد ، اجتناب ناپذیر می نماید.

ویژگیهای فنی در معماری نوین تدریس

ویژگی های مهم یک رسانه از لحاظ فنی به صورت زیر خلاصه می گردد:

 1. قابلیت انتقال پیامهای مورد نظر
 2. قابلیت حمل و نقل
 3. در دسترس بودن
 4. اقتصادی بودن
 5. قابلیت استفاده مجدد

ج) امکانات اجرایی معماری نوین تدریس

عوامل مهمی که بر قابلیت اجرایی رسانه ها مؤثرند به قرار زیر می باشند .

 1. تعداد دانش آموزان
 2. زمان مورد نیاز
 3. اندازه کلاس

باتوجه به مطالب فوق آنچه که مسلم به نظر می رسد این است که اگر رسانه ها درست و به موقع برگزیده شوند ، بدون شک نقش بسیار مهمی در انجام مناسب معماری نوین تدریس ایفا خواهند کرد .

عواملی که در انتخاب شیوه معماری نوین تدریس باید در نظر گرفته شود عبارت اند از :

 1. هدفهای آموزشی
 2. ویژگیهای دانش آموزان
 3. فنون تدریس
 4. محرک های درسی
 5. شرایط عملی (علی آبادی ، 1368).

 معلمان می یابد در معماری نوین تدریس همواره به نکات زیر توجه نشان دهند :

 1. دانش آموزانی که در سنین پایین تحصیلی به سر می برند و آنهایی که دارای توانایی کمتر برای یادگیری در امور نظری و مهارتهای عملی هستند ، تجارب سطوح پایین تر برای آنان مناسبتر می باشد .
 2. معلمان می توانند در صورت نیاز و در موارد لازم ، به منظور آموزش موضوعی خاص ، زمینه ی دست زدن به تجارب مربوط را همزمان فراهم آورند .
 3. در انتخاب تجارب و همچنین رسانه های آموزشی در معماری نوین تدریس معلمان باید به عواملی چون 1. هدفهای آموزشی 2. نیازها و تواناییهای دانش آموزان 3. توانایی و تسلط خود به عنوان معلم و 4. امکانات و وسائل موجود توجه خاص مبذول دارند .

دانلود نمونه فایل های معماری نوین تدریس

به اعتقاد آگاهان مسائل تربیتی ،کاربرد شیوه ها و رسانه های مختلف و مناسب در کلاس درس نه تنها فعالیتهای آموزشی را در راستای جالبتر و جذابتر می سازند ، بلکه در یادگیری هرچه بهتر و عمیق تر مطالب نیز نقش مؤثری ایفا می کنند.