no-img
پژوهش سرای فرهنگیان

پیک آدینه - پژوهش سرای فرهنگیان


پژوهش سرای فرهنگیان

صفحه جدا

پیک آدینه


پیک آدینه

آنچه در رابطه با پیک آدینه پایه پیش دبستانی ، اول ، دوم ، سوم ، چهارم ، پنجم و ششم ابتدایی قابل توجه است بررسی تاثیربسیار زیاد این پیک در افزایش سطح معلومات و ارتقای علمی دانش آموزان است. در واقع می توان گفت : نمونه پیک آدینه به دانش آموزان کمک می کند که در ایام تعطیل و بخصوص جمعه ها پرش افکار دانش آموزان از بین رفته و برروی مطالب درسی خود تمرکز نمایند.

تکلیف هفتگی ابتدایی و یافتن جواب سوالات پیک آدینه  

در واقع می توان گفت تکلیف هفتگی ابتدایی تلاشی است برای یافتن جواب سوالات پیک آدینه و در واقع این سوالات همان جمع بندی مفید و مثمر ثمری است که دانش آموزان را در راستای افزایش سطح علمی و آموزشی یاری می دهد. در واقع وجود پیک آخر هفته باعث تلاش چند جانبه دانش آموزان و مرور بیشتر دروس می گردد.