no-img
پژوهش سرای فرهنگیان

کنش پژوهی آموزگار پنجم ابتدایی


پژوهش سرای فرهنگیان
اطلاعیه نحوه دانلود از سایت پژوهش سرای فرهنگیان

مطالب

آرشیو کنش پژوهی آموزگار پنجم ابتدایی
نمونه کنش پژوهی پایه پنجم ابتدایی ترغیب دانش آموزان آموزشگاه به خوردن صبحانه
۸,۰۰۰ تومان

نمونه کنش پژوهی پایه پنجم ابتدایی ترغیب دانش آموزان آموزشگاه به خوردن صبحانه


نمونه کنش پژوهی پایه پنجم ابتدایی ترغیب دانش آموزان آموزشگاه به خوردن صبحانه خیر مقدم خدمت دانشجویان رشته آموزگار ابتدایی  دانشگاه فرهنگیان این فایل نمونه کنش پژوهی پایه پنجم ابتدایی  می باشد که به صورت ورد و کامل می باشد. کارورزی به دانشجویان فرصت می دهد تا به بهترین نحو از یک محیط کاری عینی تجربه کسب کنند. اهداف و پیامد های کارورزی در ترم سوم دانشجو در این ترم باید با گذراندن [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۳ / شهریور / ۱۳۹۸   بازدید : 399    نویسنده : فایل های آموزش و پرورش
کنش پژوهی کارورزی معلم پنحم ابتدایی علاقه مند کردن دانش آموزان به شرکت در نماز جماعت
۸,۰۰۰ تومان

کنش پژوهی کارورزی معلم پنحم ابتدایی علاقه مند کردن دانش آموزان به شرکت در نماز جماعت


کنش پژوهی کارورزی معلم پنحم ابتدایی علاقه مند کردن دانش آموزان به شرکت در نماز جماعت خیر مقدم خدمت دانشجویان رشته مربی بهداشت  دانشگاه فرهنگیان این فایل کنش پژوهی کارورزی معلم پنحم ابتدایی می باشد که به صورت ورد و کامل می باشد. کارورزی به دانشجویان فرصت می دهد تا به بهترین نحو از یک محیط کاری عینی تجربه کسب کنند. اهداف و پیامد های کارورزی در ترم سوم دانشجو در این ترم [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۵ / آذر / ۱۳۹۶   بازدید : 240    نویسنده : فایل های آموزش و پرورش
کنش پژوهی کارورزی پایه پنحم ابتدایی آموزش مقایسه اعداد اعشاری به صورت عملی به دانش آموزان
۸,۰۰۰ تومان

کنش پژوهی کارورزی پایه پنحم ابتدایی آموزش مقایسه اعداد اعشاری به صورت عملی به دانش آموزان


کنش پژوهی کارورزی پایه پنحم ابتدایی آموزش مقایسه اعداد اعشاری  به صورت عملی به دانش آموزان خیر مقدم خدمت دانشجویان رشته مربی بهداشت  دانشگاه فرهنگیان این فایل کنش پژوهی کارورزی پایه پنحم ابتدایی می باشد که به صورت ورد و کامل می باشد. کارورزی به دانشجویان فرصت می دهد تا به بهترین نحو از یک محیط کاری عینی تجربه کسب کنند. اهداف و پیامد های کارورزی در ترم سوم دانشجو در این ترم [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۵ / آذر / ۱۳۹۶   بازدید : 281    نویسنده : فایل های آموزش و پرورش
کنش پژوهی کارورزی کلاس پنحم ابتدایی با نشاط کردن کلاس درس و تلاش برای ایجاد مدرسه زندگی
۸,۰۰۰ تومان

کنش پژوهی کارورزی کلاس پنحم ابتدایی با نشاط کردن کلاس درس و تلاش برای ایجاد مدرسه زندگی


کنش پژوهی کارورزی کلاس پنحم ابتدایی با نشاط کردن کلاس درس و تلاش برای ایجاد مدرسه زندگی خیر مقدم خدمت دانشجویان رشته مربی بهداشت  دانشگاه فرهنگیان این فایل کنش پژوهی کارورزی کلاس پنحم ابتدایی می باشد که به صورت ورد و کامل می باشد. کارورزی به دانشجویان فرصت می دهد تا به بهترین نحو از یک محیط کاری عینی تجربه کسب کنند. اهداف و پیامد های کارورزی در ترم سوم دانشجو در این [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۵ / آذر / ۱۳۹۶   بازدید : 191    نویسنده : فایل های آموزش و پرورش
کنش پژوهی کارورزی پنحم ابتدایی بر طرف کردن مشکل عدم کنترل ادرار را در دانش آموزان
۸,۰۰۰ تومان

کنش پژوهی کارورزی پنحم ابتدایی بر طرف کردن مشکل عدم کنترل ادرار را در دانش آموزان


کنش پژوهی کارورزی پنحم  ابتدایی بر طرف کردن مشکل عدم کنترل ادرار را در دانش آموزان خیر مقدم خدمت دانشجویان رشته مربی بهداشت  دانشگاه فرهنگیان این فایل کنش پژوهی کارورزی پنحم  ابتدایی می باشد که به صورت ورد و کامل می باشد. کارورزی به دانشجویان فرصت می دهد تا به بهترین نحو از یک محیط کاری عینی تجربه کسب کنند. اهداف و پیامد های کارورزی در ترم سوم دانشجو در این ترم باید [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۵ / آذر / ۱۳۹۶   بازدید : 306    نویسنده : فایل های آموزش و پرورش
نمونه کنش پژوهی معلم پنجم ابتدایی بر طرف کردن مشکل پرخاشگری دانش آموزان به کمک راهکار های مختلف
۸,۰۰۰ تومان

نمونه کنش پژوهی معلم پنجم ابتدایی بر طرف کردن مشکل پرخاشگری دانش آموزان به کمک راهکار های مختلف


نمونه کنش پژوهی معلم پنجم ابتدایی بر طرف کردن مشکل پرخاشگری دانش آموزان به کمک راهکار های مختلف خیر مقدم خدمت دانشجویان رشته آموزگار ابتدایی  دانشگاه فرهنگیان این فایل نمونه کنش پژوهی معلم پنجم ابتدایی  می باشد که به صورت ورد و کامل می باشد. کارورزی به دانشجویان فرصت می دهد تا به بهترین نحو از یک محیط کاری عینی تجربه کسب کنند. اهداف و پیامد های کارورزی در ترم سوم دانشجو در [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۳ / آذر / ۱۳۹۶   بازدید : 318    نویسنده : فایل های آموزش و پرورش
کنش پژوهی پایه پنجم علاقه مند کردن دانش آموزان به درس تاریخ
۸,۰۰۰ تومان

کنش پژوهی پایه پنجم علاقه مند کردن دانش آموزان به درس تاریخ


کنش پژوهی پایه پنجم علاقه مند کردن دانش آموزان به درس تاریخ خیر مقدم خدمت دانشجویان رشته آموزگار ابتدایی  دانشگاه فرهنگیان این فایل کنش پژوهی پایه پنجم  می باشد که به صورت ورد و کامل می باشد. کارورزی به دانشجویان فرصت می دهد تا به بهترین نحو از یک محیط کاری عینی تجربه کسب کنند. اهداف و پیامد های کارورزی در ترم سوم دانشجو در این ترم باید با گذراندن کارورزی 3 و [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۳ / آذر / ۱۳۹۶   بازدید : 276    نویسنده : فایل های آموزش و پرورش
نمونه کنش پژوهی آموزگار پنجم ابتدایی برطرف کردن ضعف املای دانش آموزان پایه پنجم
۸,۰۰۰ تومان

نمونه کنش پژوهی آموزگار پنجم ابتدایی برطرف کردن ضعف املای دانش آموزان پایه پنجم


نمونه کنش پژوهی آموزگار پنجم ابتدایی برطرف کردن ضعف املای دانش آموزان پایه پنجم خیر مقدم خدمت دانشجویان رشته آموزگار ابتدایی  دانشگاه فرهنگیان این فایل نمونه کنش پژوهی آموزگار پنجم ابتدایی  می باشد که به صورت ورد و کامل می باشد. کارورزی به دانشجویان فرصت می دهد تا به بهترین نحو از یک محیط کاری عینی تجربه کسب کنند. اهداف و پیامد های کارورزی در ترم سوم دانشجو در این ترم باید با [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۳ / آذر / ۱۳۹۶   بازدید : 234    نویسنده : فایل های آموزش و پرورش
کنش پژوهی کلاس پنجم پرورش اخلاق و رفتار اسلامی دردانش آموزان
۸,۰۰۰ تومان

کنش پژوهی کلاس پنجم پرورش اخلاق و رفتار اسلامی دردانش آموزان


کنش پژوهی کلاس پنجم پرورش اخلاق و رفتار اسلامی دردانش آموزان خیر مقدم خدمت دانشجویان رشته آموزگار ابتدایی  دانشگاه فرهنگیان این فایل کنش پژوهی کلاس پنجم  می باشد که به صورت ورد و کامل می باشد. کارورزی به دانشجویان فرصت می دهد تا به بهترین نحو از یک محیط کاری عینی تجربه کسب کنند. اهداف و پیامد های کارورزی در ترم سوم دانشجو در این ترم باید با گذراندن کارورزی 3 و تدوین [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۳ / آذر / ۱۳۹۶   بازدید : 204    نویسنده : فایل های آموزش و پرورش
کنش پژوهی پنجم دبستان تثبیت یادگیری نماز در دانش آموزان
۸,۰۰۰ تومان

کنش پژوهی پنجم دبستان تثبیت یادگیری نماز در دانش آموزان


کنش پژوهی پنجم دبستان تثبیت یادگیری نماز در دانش آموزان خیر مقدم خدمت دانشجویان رشته آموزگار ابتدایی  دانشگاه فرهنگیان این فایل کنش پژوهی پنجم دبستان  می باشد که به صورت ورد و کامل می باشد. کارورزی به دانشجویان فرصت می دهد تا به بهترین نحو از یک محیط کاری عینی تجربه کسب کنند. اهداف و پیامد های کارورزی در ترم سوم دانشجو در این ترم باید با گذراندن کارورزی 3 و تدوین کنش [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۳ / آذر / ۱۳۹۶   بازدید : 239    نویسنده : فایل های آموزش و پرورش
کنش پژوهی پنجم ابتدایی تاثیر بر سطح یادگیری دانش آموزان با طرح سوالات جذاب و کاربردی
۸,۰۰۰ تومان

کنش پژوهی پنجم ابتدایی تاثیر بر سطح یادگیری دانش آموزان با طرح سوالات جذاب و کاربردی


کنش پژوهی پنجم ابتدایی تاثیر بر سطح یادگیری دانش آموزان با طرح سوالات جذاب و کاربردی خیر مقدم خدمت دانشجویان رشته آموزگار ابتدایی  دانشگاه فرهنگیان این فایل کنش پژوهی پنجم ابتدایی  می باشد که به صورت ورد و کامل می باشد. کارورزی به دانشجویان فرصت می دهد تا به بهترین نحو از یک محیط کاری عینی تجربه کسب کنند. اهداف و پیامد های کارورزی در ترم سوم دانشجو در این ترم باید با [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۳ / آذر / ۱۳۹۶   بازدید : 234    نویسنده : فایل های آموزش و پرورش
کنش پژوهی کلاس پنجم دبستان بر طرف کردن لکنت زبان دانش آموزان
۸,۰۰۰ تومان

کنش پژوهی کلاس پنجم دبستان بر طرف کردن لکنت زبان دانش آموزان


کنش پژوهی کلاس پنجم دبستان بر طرف کردن لکنت زبان دانش آموزان خیر مقدم خدمت دانشجویان رشته آموزگار ابتدایی  دانشگاه فرهنگیان این فایل کنش پژوهی کلاس پنجم دبستان  می باشد که به صورت ورد و کامل می باشد. کارورزی به دانشجویان فرصت می دهد تا به بهترین نحو از یک محیط کاری عینی تجربه کسب کنند. اهداف و پیامد های کارورزی در ترم سوم دانشجو در این ترم باید با گذراندن کارورزی 3 [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۳ / آذر / ۱۳۹۶   بازدید : 291    نویسنده : فایل های آموزش و پرورش
کنش پژوهی پایه پنجم دبستان جذاب نمودن درس انشا برای دانش آموزان
۸,۰۰۰ تومان

کنش پژوهی پایه پنجم دبستان جذاب نمودن درس انشا برای دانش آموزان


کنش پژوهی پایه پنجم دبستان جذاب نمودن درس انشا برای دانش آموزان خیر مقدم خدمت دانشجویان رشته آموزگار ابتدایی  دانشگاه فرهنگیان این فایل کنش پژوهی پایه پنجم دبستان  می باشد که به صورت ورد و کامل می باشد. کارورزی به دانشجویان فرصت می دهد تا به بهترین نحو از یک محیط کاری عینی تجربه کسب کنند. اهداف و پیامد های کارورزی در ترم سوم دانشجو در این ترم باید با گذراندن کارورزی 3 [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۳ / آذر / ۱۳۹۶   بازدید : 271    نویسنده : فایل های آموزش و پرورش
کنش پژوهی معلم پنجم دبستان حل مشکل روخوانی دانش آموز پایه پنجم
۸,۰۰۰ تومان

کنش پژوهی معلم پنجم دبستان حل مشکل روخوانی دانش آموز پایه پنجم


کنش پژوهی معلم پنجم دبستان حل مشکل روخوانی دانش آموز پایه پنجم خیر مقدم خدمت دانشجویان رشته آموزگار ابتدایی  دانشگاه فرهنگیان این فایل کنش پژوهی معلم پنجم دبستان  می باشد که به صورت ورد و کامل می باشد. کارورزی به دانشجویان فرصت می دهد تا به بهترین نحو از یک محیط کاری عینی تجربه کسب کنند. اهداف و پیامد های کارورزی در ترم سوم دانشجو در این ترم باید با گذراندن کارورزی 3 [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۳ / آذر / ۱۳۹۶   بازدید : 308    نویسنده : فایل های آموزش و پرورش
کنش پژوهی آموزگار پنجم دبستان برطرف کردن پرخاشگری در دانش آموزان
۸,۰۰۰ تومان

کنش پژوهی آموزگار پنجم دبستان برطرف کردن پرخاشگری در دانش آموزان


کنش پژوهی آموزگار پنجم دبستان برطرف کردن پرخاشگري در دانش آموزان خیر مقدم خدمت دانشجویان رشته آموزگار ابتدایی  دانشگاه فرهنگیان این فایل کنش پژوهی آموزگار پنجم دبستان  می باشد که به صورت ورد و کامل می باشد. کارورزی به دانشجویان فرصت می دهد تا به بهترین نحو از یک محیط کاری عینی تجربه کسب کنند. اهداف و پیامد های کارورزی در ترم سوم دانشجو در این ترم باید با گذراندن کارورزی 3 و [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۳ / آذر / ۱۳۹۶   بازدید : 248    نویسنده : فایل های آموزش و پرورش
کنش پژوهی کلاس پنجم ابتدایی افزایش سطح یادگیری دانش آموزان با طرح سوالات جذاب و کاربردی
۸,۰۰۰ تومان

کنش پژوهی کلاس پنجم ابتدایی افزایش سطح یادگیری دانش آموزان با طرح سوالات جذاب و کاربردی


کنش پژوهی کلاس پنجم ابتدایی افزایش سطح یادگیری دانش آموزان با طرح سوالات جذاب و کاربردی خیر مقدم خدمت دانشجویان رشته آموزگار ابتدایی  دانشگاه فرهنگیان این فایل کنش پژوهی کلاس پنجم ابتدایی  می باشد که به صورت ورد و کامل می باشد. کارورزی به دانشجویان فرصت می دهد تا به بهترین نحو از یک محیط کاری عینی تجربه کسب کنند. اهداف و پیامد های کارورزی در ترم سوم دانشجو در این ترم باید [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۳ / آذر / ۱۳۹۶   بازدید : 305    نویسنده : فایل های آموزش و پرورش
کنش پژوهی پایه پنجم ابتدایی بهبود ضعف درسی دانش آموزان
۸,۰۰۰ تومان

کنش پژوهی پایه پنجم ابتدایی بهبود ضعف درسی دانش آموزان


کنش پژوهی پایه  پنجم ابتدایی بهبود ضعف درسی دانش آموزان خیر مقدم خدمت دانشجویان رشته آموزگار ابتدایی  دانشگاه فرهنگیان این فایل کنش پژوهی پایه  پنجم ابتدایی  می باشد که به صورت ورد و کامل می باشد. کارورزی به دانشجویان فرصت می دهد تا به بهترین نحو از یک محیط کاری عینی تجربه کسب کنند. اهداف و پیامد های کارورزی در ترم سوم دانشجو در این ترم باید با گذراندن کارورزی 3 و تدوین [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۳ / آذر / ۱۳۹۶   بازدید : 342    نویسنده : فایل های آموزش و پرورش
کنش پژوهی معلم پنجم ابتدایی بررسی علل ضعف تعدادی از دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی در درس ریاضی
۸,۰۰۰ تومان

کنش پژوهی معلم پنجم ابتدایی بررسی علل ضعف تعدادی از دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی در درس ریاضی


کنش پژوهی معلم پنجم ابتدایی بررسی علل ضعف تعدادی از دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی در درس ریاضی خیر مقدم خدمت دانشجویان رشته آموزگار ابتدایی  دانشگاه فرهنگیان این فایل کنش پژوهی معلم پنجم ابتدایی  می باشد که به صورت ورد و کامل می باشد. کارورزی به دانشجویان فرصت می دهد تا به بهترین نحو از یک محیط کاری عینی تجربه کسب کنند. اهداف و پیامد های کارورزی در ترم سوم دانشجو در این [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۳ / آذر / ۱۳۹۶   بازدید : 286    نویسنده : فایل های آموزش و پرورش
کنش پژوهی پنجم ابتدایی کاهش مشکل پرخاشگری دانش در کلاس
۸,۰۰۰ تومان

کنش پژوهی پنجم ابتدایی کاهش مشکل پرخاشگری دانش در کلاس


کنش پژوهی پنجم ابتدایی کاهش مشکل پرخاشگری دانش در کلاس خیر مقدم خدمت دانشجویان رشته آموزگار ابتدایی  دانشگاه فرهنگیان این فایل کنش پژوهی پنجم ابتدایی  می باشد که به صورت ورد و کامل می باشد. کارورزی به دانشجویان فرصت می دهد تا به بهترین نحو از یک محیط کاری عینی تجربه کسب کنند. اهداف و پیامد های کارورزی در ترم سوم دانشجو در این ترم باید با گذراندن کارورزی 3 و تدوین کنش [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۳ / آذر / ۱۳۹۶   بازدید : 309    نویسنده : فایل های آموزش و پرورش