no-img
پژوهش سرای فرهنگیان

کنش پژوهی دبیر علوم اجتماعی


پژوهش سرای فرهنگیان
اطلاعیه نحوه دانلود از سایت پژوهش سرای فرهنگیان

مطالب

آرشیو کنش پژوهی دبیر علوم اجتماعی
نمونه کنش پژوهی کارورزی ۳ دبیر علوم اجتماعی علاقه مند نمودن دانش آموزان به درس به کم روش های فعال تدریس و مشارکت دانش آموزان در کار گروهی
۸,۰۰۰ تومان

نمونه کنش پژوهی کارورزی ۳ دبیر علوم اجتماعی علاقه مند نمودن دانش آموزان به درس به کم روش های فعال تدریس و مشارکت دانش آموزان در کار گروهی


نمونه کنش پژوهی کارورزی 3 دبیر علوم اجتماعی علاقه مند نمودن دانش آموزان به درس به کم روش های فعال تدریس و مشارکت دانش آموزان در کار گروهی خیر مقدم خدمت دانشجویان رشته مربی بهداشت  دانشگاه فرهنگیان این فایل نمونه کنش پژوهی کارورزی 3 دبیر علوم اجتماعی می باشد که به صورت ورد و کامل می باشد. کارورزی به دانشجویان فرصت می دهد تا به بهترین نحو از یک محیط کاری [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۵ / آذر / ۱۳۹۶   بازدید : 329    نویسنده : فایل های آموزش و پرورش
کنش پژوهی فردی دبیر علوم اجتماعی ایجاد نشاط در دانش آموزان با جذاب نمودن کلاس
۸,۰۰۰ تومان

کنش پژوهی فردی دبیر علوم اجتماعی ایجاد نشاط در دانش آموزان با جذاب نمودن کلاس


کنش پژوهی فردی دبیر علوم اجتماعی ایجاد نشاط در دانش آموزان با جذاب نمودن کلاس خیر مقدم خدمت دانشجویان رشته مربی بهداشت  دانشگاه فرهنگیان این فایل کنش پژوهی فردی دبیر علوم اجتماعی می باشد که به صورت ورد و کامل می باشد. کارورزی به دانشجویان فرصت می دهد تا به بهترین نحو از یک محیط کاری عینی تجربه کسب کنند. اهداف و پیامد های کارورزی در ترم سوم دانشجو در این ترم باید [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۵ / آذر / ۱۳۹۶   بازدید : 322    نویسنده : فایل های آموزش و پرورش
کنش پژوهی کارورزی ۳ علوم اجتماعی نهادینه کردن علاقه مندی دانش آموزان به درس مطالعات اجتماعی
۸,۰۰۰ تومان

کنش پژوهی کارورزی ۳ علوم اجتماعی نهادینه کردن علاقه مندی دانش آموزان به درس مطالعات اجتماعی


کنش پژوهی کارورزی 3 علوم اجتماعی نهادینه کردن علاقه مندی دانش آموزان به درس مطالعات اجتماعي خیر مقدم خدمت دانشجویان رشته دبیری  دانشگاه فرهنگیان این فایل کنش پژوهی کارورزی 3 علوم اجتماعی می باشد که به صورت ورد و کامل می باشد. کارورزی به دانشجویان فرصت می دهد تا به بهترین نحو از یک محیط کاری عینی تجربه کسب کنند. اهداف و پیامد های کارورزی در ترم سوم دانشجو در این ترم باید [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۴ / آذر / ۱۳۹۶   بازدید : 335    نویسنده : فایل های آموزش و پرورش
کنش پژوهی کارورزی ۳ دبیر علوم اجتماعی تقویت هویت ملی-اسلامی دانش آموزان با بکارگیری از آیات قرآنی و منشور حقوق بشر کورش در درس مطالعات اجتماعی
۸,۰۰۰ تومان

کنش پژوهی کارورزی ۳ دبیر علوم اجتماعی تقویت هویت ملی-اسلامی دانش آموزان با بکارگیری از آیات قرآنی و منشور حقوق بشر کورش در درس مطالعات اجتماعی


کنش پژوهی کارورزی 3 دبیر علوم اجتماعی تقویت  هویت ملی-اسلامی دانش آموزان با بکارگیری از آیات قرآنی و منشور حقوق بشر کورش در درس مطالعات اجتماعي خیر مقدم خدمت دانشجویان رشته دبیری  دانشگاه فرهنگیان این فایل کنش پژوهی کارورزی 3 دبیر علوم اجتماعی می باشد که به صورت ورد و کامل می باشد. کارورزی به دانشجویان فرصت می دهد تا به بهترین نحو از یک محیط کاری عینی تجربه کسب کنند. اهداف [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۴ / آذر / ۱۳۹۶   بازدید : 304    نویسنده : فایل های آموزش و پرورش
نمونه کنش پژوهی علوم اجتماعی حل مشکل افسردگی دانش آموزان
۸,۰۰۰ تومان

نمونه کنش پژوهی علوم اجتماعی حل مشکل افسردگی دانش آموزان


نمونه کنش پژوهی علوم اجتماعی حل  مشکل افسردگی دانش آموزان خیر مقدم خدمت دانشجویان رشته دبیری  دانشگاه فرهنگیان این فایل نمونه کنش پژوهی علوم اجتماعی می باشد که به صورت ورد و کامل می باشد. کارورزی به دانشجویان فرصت می دهد تا به بهترین نحو از یک محیط کاری عینی تجربه کسب کنند. اهداف و پیامد های کارورزی در ترم سوم دانشجو در این ترم باید با گذراندن کارورزی 3 و تدوین نمونه [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۴ / آذر / ۱۳۹۶   بازدید : 268    نویسنده : فایل های آموزش و پرورش
کنش پژوهی علوم اجتماعی تشویق دانش آموزان به تحقیق و پژوهش در درس مطالعات اجتماعی و دروس دیگر
۸,۰۰۰ تومان

کنش پژوهی علوم اجتماعی تشویق دانش آموزان به تحقیق و پژوهش در درس مطالعات اجتماعی و دروس دیگر


کنش پژوهی علوم اجتماعی تشویق  دانش آموزان به تحقيق و پژوهش در درس مطالعات اجتماعی و دروس دیگر خیر مقدم خدمت دانشجویان رشته دبیری  دانشگاه فرهنگیان این فایل کنش پژوهی علوم اجتماعی می باشد که به صورت ورد و کامل می باشد. کارورزی به دانشجویان فرصت می دهد تا به بهترین نحو از یک محیط کاری عینی تجربه کسب کنند. اهداف و پیامد های کارورزی در ترم سوم دانشجو در این ترم باید [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۴ / آذر / ۱۳۹۶   بازدید : 326    نویسنده : فایل های آموزش و پرورش
گزارش کنش پژوهی دبیر علوم اجتماعی کمک به دانش آموز بیش فعال پایه دوم راهنمایی در درس علوم اجتماعی برای در درس خواندن
۸,۰۰۰ تومان

گزارش کنش پژوهی دبیر علوم اجتماعی کمک به دانش آموز بیش فعال پایه دوم راهنمایی در درس علوم اجتماعی برای در درس خواندن


گزارش کنش پژوهی دبیر علوم اجتماعی کمک به  دانش آموز بیش فعال پایه دوم راهنمایی در درس علوم اجتماعی برای در درس خواندن خیر مقدم خدمت دانشجویان رشته دبیری  دانشگاه فرهنگیان این فایل گزارش کنش پژوهی دبیر علوم اجتماعی می باشد که به صورت ورد و کامل می باشد. کارورزی به دانشجویان فرصت می دهد تا به بهترین نحو از یک محیط کاری عینی تجربه کسب کنند. اهداف و پیامد های کارورزی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۴ / آذر / ۱۳۹۶   بازدید : 274    نویسنده : فایل های آموزش و پرورش
کنش پژوهی کارورزی دبیر علوم اجتماعی بهبود انضباط دانش آموزان دختر دوم راهنمایی در هنگام تدریس درس علوم اجتماعی
۸,۰۰۰ تومان

کنش پژوهی کارورزی دبیر علوم اجتماعی بهبود انضباط دانش آموزان دختر دوم راهنمایی در هنگام تدریس درس علوم اجتماعی


کنش پژوهی کارورزی دبیر علوم اجتماعی بهبود  انضباط دانش آموزان دختر دوم راهنمایی در هنگام تدریس درس علوم اجتماعی خیر مقدم خدمت دانشجویان رشته دبیری  دانشگاه فرهنگیان این فایل کنش پژوهی کارورزی دبیر علوم اجتماعی می باشد که به صورت ورد و کامل می باشد. کارورزی به دانشجویان فرصت می دهد تا به بهترین نحو از یک محیط کاری عینی تجربه کسب کنند. اهداف و پیامد های کارورزی در ترم سوم دانشجو در [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۴ / آذر / ۱۳۹۶   بازدید : 280    نویسنده : فایل های آموزش و پرورش
کنش پژوهی دبیر علوم اجتماعی علاقه مند کردن دانش آموزان به درس تعلیمات اجتماعی
۸,۰۰۰ تومان

کنش پژوهی دبیر علوم اجتماعی علاقه مند کردن دانش آموزان به درس تعلیمات اجتماعی


کنش پژوهی دبیر علوم اجتماعی علاقه مند کردن دانش آموزان به درس تعلیمات اجتماعی خیر مقدم خدمت دانشجویان رشته دبیری  دانشگاه فرهنگیان این فایل کنش پژوهی دبیر علوم اجتماعی می باشد که به صورت ورد و کامل می باشد. کارورزی به دانشجویان فرصت می دهد تا به بهترین نحو از یک محیط کاری عینی تجربه کسب کنند. اهداف و پیامد های کارورزی در ترم سوم دانشجو در این ترم باید با گذراندن کارورزی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۴ / آذر / ۱۳۹۶   بازدید : 284    نویسنده : فایل های آموزش و پرورش