no-img
پژوهش سرای فرهنگیان

بایگانی‌های دانلود نمونه درس پژوهی هدیه های آسمانی - پژوهش سرای فرهنگیان


پژوهش سرای فرهنگیان

مطالب

آرشیو بایگانی‌های دانلود نمونه درس پژوهی هدیه های آسمانی - پژوهش سرای فرهنگیان
نمونه درس پژوهی پایه دوم ابتدایی درس هدیه های آسمانی تقویت خداشناسی
۱۰,۰۰۰ تومان

نمونه درس پژوهی پایه دوم ابتدایی درس هدیه های آسمانی تقویت خداشناسی


نمونه درس پژوهی پایه دوم ابتدایی درس هدیه های آسمانی تقویت خداشناسی بهترین نمونه نمونه  درس پژوهی پایه دوم ابتدایی درس هدیه های آسمانی تقویت خداشناسی بهترین نمونه و  بسیار دقیق و  در  33 صفحه فایل قابل ویرایش ورد . در این فایل نمونه درس پژوهی پایه دوم ابتدایی درس هدیه های آسمانی تقویت خداشناسی تمامی نکات مربوط به درس پژوهی و بخشنامه آن رعایت شده است و به صورت کامل در [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 08 / آوریل / 2021   بازدید : 1014    نویسنده : فایل های آموزش و پرورش
درس پژوهی هدیه های آسمانی سوم ابتدایی بچه های طبیعت به صورت کامل و آماده با فصل بندی دقیق و تکمیل
۱۰,۰۰۰ تومان

درس پژوهی هدیه های آسمانی سوم ابتدایی بچه های طبیعت به صورت کامل و آماده با فصل بندی دقیق و تکمیل


درس پژوهی هدیه های آسمانی سوم ابتدایی درس پژوهی هدیه های آسمانی سوم ابتدایی به صورت کامل و آماده با فصل بندی دقیق و تکمیلو  بسیار دقیق و  در 25  صفحه فایل قابل ویرایش ورد . در این فایل درس پژوهی هدیه های آسمانی سوم ابتدایی به صورت کامل و آماده با فصل بندی دقیق و تکمیلتمامی نکات مربوط به درس پژوهی و بخشنامه آن رعایت شده است و به صورت کامل در [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 25 / ژوئن / 2019   بازدید : 1237    نویسنده : فایل های آموزش و پرورش
درس پژوهی هدیه های آسمانی کلاس دوم ابتدایی درس افطار شیرین بهترین نمونه موجود
۱۰,۰۰۰ تومان

درس پژوهی هدیه های آسمانی کلاس دوم ابتدایی درس افطار شیرین بهترین نمونه موجود


درس پژوهی هدیه های آسمانی کلاس دوم ابتدایی درس افطار شیرین درس پژوهی هدیه های آسمانی کلاس دوم ابتدایی درس افطار شیرین بهترین نمونه موجود  و  بسیار دقیق و  در  25 صفحه فایل قابل ویرایش ورد . در این فایل درس پژوهی هدیه های آسمانی کلاس دوم ابتدایی درس افطار شیرین بهترین نمونه موجود  تمامی نکات مربوط به درس پژوهی و بخشنامه آن رعایت شده است و به صورت کامل در اختیار [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 16 / ژوئن / 2019   بازدید : 1043    نویسنده : فایل های آموزش و پرورش
درس پژوهی هدیه های آسمانی روز دهم پایه سوم به صورت کامل و آماده با فصل بندی دقیق و تکمیل
۱۰,۰۰۰ تومان

درس پژوهی هدیه های آسمانی روز دهم پایه سوم به صورت کامل و آماده با فصل بندی دقیق و تکمیل


درس پژوهی هدیه های آسمانی روز دهم  پایه سوم درس پژوهی هدیه های آسمانی روز دهم  پایه سوم به صورت کامل و آماده با فصل بندی دقیق و تکمیلو  بسیار دقیق و  در 25  صفحه فایل قابل ویرایش ورد . در این فایل درس پژوهی هدیه های آسمانی روز دهم  پایه سوم به صورت کامل و آماده با فصل بندی دقیق و تکمیلتمامی نکات مربوط به درس پژوهی و بخشنامه آن رعایت [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 19 / نوامبر / 2018   بازدید : 882    نویسنده : فایل های آموزش و پرورش
درس پژوهی هدیه های آسمانی اسراف پایه پنجم به صورت کامل و آماده با فصل بندی دقیق و تکمیل
۱۰,۰۰۰ تومان

درس پژوهی هدیه های آسمانی اسراف پایه پنجم به صورت کامل و آماده با فصل بندی دقیق و تکمیل


درس پژوهی هدیه های آسمانی اسراف پایه پنجم درس پژوهی هدیه های آسمانی اسراف پایه پنجم به صورت کامل و آماده با فصل بندی دقیق و تکمیل و  بسیار دقیق و  در 27  صفحه فایل قابل ویرایش ورد . در این فایل درس پژوهی هدیه های آسمانی اسراف پایه پنجم به صورت کامل و آماده با فصل بندی دقیق و تکمیل تمامی نکات مربوط به درس پژوهی و بخشنامه آن رعایت شده [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 22 / اکتبر / 2017   بازدید : 541    نویسنده : فایل های آموزش و پرورش
گزارش درس پژوهی پنجم ابتدایی حق مردم به صورت کامل و آماده بهترین نمونه موجود.
۱۰,۰۰۰ تومان

گزارش درس پژوهی پنجم ابتدایی حق مردم به صورت کامل و آماده بهترین نمونه موجود.


گزارش درس پژوهی پنجم ابتدایی حق مردم گزارش درس پژوهی پنجم ابتدایی حق مردم  به صورت کامل و آماده بهترین نمونه موجود. و  بسیار دقیق و  در 26 صفحه فایل قابل ویرایش ورد . در این فایل گزارش درس پژوهی پنجم ابتدایی حق مردم  به صورت کامل و آماده بهترین نمونه موجود. تمامی نکات مربوط به درس پژوهی و بخشنامه آن رعایت شده است و به صورت کامل در اختیار شما معلم [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 22 / اکتبر / 2017   بازدید : 408    نویسنده : فایل های آموزش و پرورش
گزارش درس پژوهی کلاس پنجم صبح روز بعد به صورت کامل و آماده بهترین نمونه در اینترنت
۱۰,۰۰۰ تومان

گزارش درس پژوهی کلاس پنجم صبح روز بعد به صورت کامل و آماده بهترین نمونه در اینترنت


گزارش درس پژوهی کلاس پنجم صبح روز بعد به صورت کامل و آماده بهترین نمونه در اینترنت گزارش درس پژوهی کلاس پنجم صبح روز بعد به صورت کامل و آماده بهترین نمونه در اینترنت و  بسیار دقیق و  در 23  صفحه فایل قابل ویرایش ورد . در این فایل گزارش درس پژوهی کلاس پنجم صبح روز بعد به صورت کامل و آماده بهترین نمونه در اینترنت تمامی نکات مربوط به درس پژوهی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 22 / اکتبر / 2017   بازدید : 409    نویسنده : فایل های آموزش و پرورش
درس پژوهی میراث پیامبر پایه پنجم به صورت کامل و آماده با فصل بندی دقیق و تکمیل
۱۰,۰۰۰ تومان

درس پژوهی میراث پیامبر پایه پنجم به صورت کامل و آماده با فصل بندی دقیق و تکمیل


درس پژوهی میراث پیامبر  پایه  پنجم درس پژوهی میراث پیامبر  پایه  پنجم به صورت کامل و آماده با فصل بندی دقیق و تکمیل و  بسیار دقیق و  در 24 صفحه فایل قابل ویرایش ورد . در این فایل درس پژوهی میراث پیامبر  پایه  پنجم به صورت کامل و آماده با فصل بندی دقیق و تکمیل تمامی نکات مربوط به درس پژوهی و بخشنامه آن رعایت شده است و به صورت کامل در [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 22 / اکتبر / 2017   بازدید : 325    نویسنده : فایل های آموزش و پرورش
درس پژوهی کودک شجاع پایه چهارم به صورت کامل و آماده با فصل بندی دقیق و تکمیل
۱۰,۰۰۰ تومان

درس پژوهی کودک شجاع پایه چهارم به صورت کامل و آماده با فصل بندی دقیق و تکمیل


درس پژوهی کودک شجاع پایه چهارم به صورت کامل و آماده با فصل بندی دقیق و تکمیل درس پژوهی کودک شجاع پایه چهارم به صورت کامل و آماده با فصل بندی دقیق و تکمیل و  بسیار دقیق و  در 23  صفحه فایل قابل ویرایش ورد . در این فایل درس پژوهی کودک شجاع پایه چهارم به صورت کامل و آماده با فصل بندی دقیق و تکمیل تمامی نکات مربوط به درس پژوهی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 21 / اکتبر / 2017   بازدید : 441    نویسنده : فایل های آموزش و پرورش
درس پژوهی هدیه های آسمانی سوم ابتدایی درس بهترین تصمیم به صورت کامل و آماده با فصل بندی دقیق و تکمیل
۱۰,۰۰۰ تومان

درس پژوهی هدیه های آسمانی سوم ابتدایی درس بهترین تصمیم به صورت کامل و آماده با فصل بندی دقیق و تکمیل


درس پژوهی هدیه های آسمانی سوم ابتدایی درس پژوهی هدیه های آسمانی سوم ابتدایی به صورت کامل و آماده با فصل بندی دقیق و تکمیلو  بسیار دقیق و  در 25  صفحه فایل قابل ویرایش ورد . در این فایل درس پژوهی هدیه های آسمانی سوم ابتدایی به صورت کامل و آماده با فصل بندی دقیق و تکمیلتمامی نکات مربوط به درس پژوهی و بخشنامه آن رعایت شده است و به صورت کامل در [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 20 / اکتبر / 2017   بازدید : 567    نویسنده : فایل های آموزش و پرورش
درس پژوهی آماده دوم ابتدایی سلام سلام به صورت کامل و آماده فصل بندی دقیق
۱۰,۰۰۰ تومان

درس پژوهی آماده دوم ابتدایی سلام سلام به صورت کامل و آماده فصل بندی دقیق


درس پژوهی آماده دوم ابتدایی سلام سلام درس پژوهی آماده دوم ابتدایی سلام سلام به صورت کامل و آماده فصل بندی دقیق  و  بسیار دقیق و  در 25  صفحه فایل قابل ویرایش ورد . در این فایل درس پژوهی آماده دوم ابتدایی سلام سلام به صورت کامل و آماده فصل بندی دقیق  تمامی نکات مربوط به درس پژوهی و بخشنامه آن رعایت شده است و به صورت کامل در اختیار شما معلم [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 18 / اکتبر / 2017   بازدید : 379    نویسنده : فایل های آموزش و پرورش
گزارش درس پژوهی دوم دبستان مثل خورشید بهترین نمونه موجود.
۱۰,۰۰۰ تومان

گزارش درس پژوهی دوم دبستان مثل خورشید بهترین نمونه موجود.


گزارش درس پژوهی دوم دبستان گزارش درس پژوهی دوم دبستان مثل خورشید بهترین نمونه موجود.  و  بسیار دقیق و  در 25  صفحه فایل قابل ویرایش ورد . در این فایل گزارش درس پژوهی دوم دبستان مثل خورشید بهترین نمونه موجود.  تمامی نکات مربوط به درس پژوهی و بخشنامه آن رعایت شده است و به صورت کامل در اختیار شما معلم ابتدایی قرار می دهیم. بانک فایل پژوهشی معلمان تخصصی ترین گروه موجود در [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 18 / اکتبر / 2017   بازدید : 608    نویسنده : فایل های آموزش و پرورش
گزارش درس پژوهی دوم ابتدایی همه چیز از توست به صورت کامل و آماده بهترین نمونه موجود.
۱۰,۰۰۰ تومان

گزارش درس پژوهی دوم ابتدایی همه چیز از توست به صورت کامل و آماده بهترین نمونه موجود.


گزارش درس پژوهی دوم ابتدایی همه چیز از توست به صورت کامل و آماده بهترین نمونه موجود. گزارش درس پژوهی دوم ابتدایی همه چیز از توست به صورت کامل و آماده بهترین نمونه موجود. و  بسیار دقیق و  در 25  صفحه فایل قابل ویرایش ورد . در این فایل گزارش درس پژوهی دوم ابتدایی همه چیز از توست به صورت کامل و آماده بهترین نمونه موجود. تمامی نکات مربوط به درس پژوهی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 18 / اکتبر / 2017   بازدید : 351    نویسنده : فایل های آموزش و پرورش
درس پژوهی آماده دوم دبستان ابرها میگریند به صورت کامل و آماده فصل بندی کامل
۱۰,۰۰۰ تومان

درس پژوهی آماده دوم دبستان ابرها میگریند به صورت کامل و آماده فصل بندی کامل


درس پژوهی آماده دوم دبستان ابرها میگریند درس پژوهی آماده دوم دبستان ابرها میگریند به صورت کامل و آماده فصل بندی کامل و  بسیار دقیق و  در 25  صفحه فایل قابل ویرایش ورد . در این فایل درس پژوهی آماده دوم دبستان ابرها میگریند به صورت کامل و آماده فصل بندی کامل تمامی نکات مربوط به درس پژوهی و بخشنامه آن رعایت شده است و به صورت کامل در اختیار شما معلم [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 18 / اکتبر / 2017   بازدید : 351    نویسنده : فایل های آموزش و پرورش
درس پژوهی آماده کلاس دوم ابتدایی شادی گلها به صورت کامل با گزارش دقیق
۱۰,۰۰۰ تومان

درس پژوهی آماده کلاس دوم ابتدایی شادی گلها به صورت کامل با گزارش دقیق


درس پژوهی آماده کلاس دوم ابتدایی شادی گلها به صورت کامل با گزارش دقیق درس پژوهی آماده کلاس دوم ابتدایی شادی گلها به صورت کامل با گزارش دقیق و  بسیار دقیق و  در 25  صفحه فایل قابل ویرایش ورد . در این فایل درس پژوهی آماده کلاس دوم ابتدایی شادی گلها به صورت کامل با گزارش دقیق تمامی نکات مربوط به درس پژوهی و بخشنامه آن رعایت شده است و به صورت [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 18 / اکتبر / 2017   بازدید : 426    نویسنده : فایل های آموزش و پرورش
درس پژوهی آماده کلاس دوم دبستان پاکیزگی به صورت کامل و دقیق
۱۰,۰۰۰ تومان

درس پژوهی آماده کلاس دوم دبستان پاکیزگی به صورت کامل و دقیق


درس پژوهی آماده کلاس دوم دبستان پاکیزگی به صورت کامل و دقیق درس پژوهی آماده کلاس دوم دبستان پاکیزگی به صورت کامل و دقیق  و  بسیار دقیق و  در 25  صفحه فایل قابل ویرایش ورد . در این فایل درس پژوهی آماده کلاس دوم دبستان پاکیزگی به صورت کامل و دقیق  تمامی نکات مربوط به درس پژوهی و بخشنامه آن رعایت شده است و به صورت کامل در اختیار شما معلم ابتدایی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 18 / اکتبر / 2017   بازدید : 518    نویسنده : فایل های آموزش و پرورش
درس پژوهی آماده پایه دوم ابتدایی هدیه های او به صورت کامل و آماده نمونه عالی و کامل
۱۰,۰۰۰ تومان

درس پژوهی آماده پایه دوم ابتدایی هدیه های او به صورت کامل و آماده نمونه عالی و کامل


درس پژوهی آماده پایه دوم ابتدایی هدیه های او درس پژوهی آماده پایه دوم ابتدایی هدیه های او به صورت کامل و آماده نمونه عالی و کامل و  بسیار دقیق و  در 25  صفحه فایل قابل ویرایش ورد . در این فایل درس پژوهی آماده پایه دوم ابتدایی هدیه های او به صورت کامل و آماده نمونه عالی و کامل تمامی نکات مربوط به درس پژوهی و بخشنامه آن رعایت شده است [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 18 / اکتبر / 2017   بازدید : 336    نویسنده : فایل های آموزش و پرورش
درس پژوهی آماده پایه دوم دبستان وقت خواندن بهترین نمونه
۱۰,۰۰۰ تومان

درس پژوهی آماده پایه دوم دبستان وقت خواندن بهترین نمونه


درس پژوهی آماده پایه دوم دبستان وقت خواندن درس پژوهی آماده پایه دوم دبستان وقت خواندن بهترین نمونه  و  بسیار دقیق و  در 24 صفحه فایل قابل ویرایش ورد . در این فایل درس پژوهی آماده پایه دوم دبستان وقت خواندن بهترین نمونه  تمامی نکات مربوط به درس پژوهی و بخشنامه آن رعایت شده است و به صورت کامل در اختیار شما معلم ابتدایی قرار می دهیم. بانک فایل پژوهشی معلمان تخصصی ترین [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 18 / اکتبر / 2017   بازدید : 570    نویسنده : فایل های آموزش و پرورش
درس پژوهی هدیه های آسمانی کلاس دوم درس کاردستی نرگس بهترین نمونه موجود.
۱۰,۰۰۰ تومان

درس پژوهی هدیه های آسمانی کلاس دوم درس کاردستی نرگس بهترین نمونه موجود.


درس پژوهی هدیه های آسمانی کلاس دوم درس کاردستی نرگس درس پژوهی هدیه های آسمانی کلاس دوم درس کاردستی نرگس بهترین نمونه موجود. و  بسیار دقیق و  در  25 صفحه فایل قابل ویرایش ورد . در این فایل درس پژوهی هدیه های آسمانی کلاس دوم درس کاردستی نرگس بهترین نمونه موجود. تمامی نکات مربوط به درس پژوهی و بخشنامه آن رعایت شده است و به صورت کامل در اختیار شما معلم ابتدایی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 18 / اکتبر / 2017   بازدید : 610    نویسنده : فایل های آموزش و پرورش
درس پژوهی هدیه های آسمانی پایه دوم درس عینک معلم به صورت کامل و آماده
۱۰,۰۰۰ تومان

درس پژوهی هدیه های آسمانی پایه دوم درس عینک معلم به صورت کامل و آماده


درس پژوهی هدیه های آسمانی پایه دوم درس عینک معلم درس پژوهی هدیه های آسمانی پایه دوم درس عینک معلم به صورت کامل و آماده  و  بسیار دقیق و  در  25 صفحه فایل قابل ویرایش ورد . در این فایل درس پژوهی هدیه های آسمانی پایه دوم درس عینک معلم به صورت کامل و آماده  تمامی نکات مربوط به درس پژوهی و بخشنامه آن رعایت شده است و به صورت کامل در [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 18 / اکتبر / 2017   بازدید : 396    نویسنده : فایل های آموزش و پرورش
درس پژوهی هدیه های آسمانی دوم دبستان درس سفره ی عمو عباس به صورت کامل و آماده بهترین نمونه موجود.
۱۰,۰۰۰ تومان

درس پژوهی هدیه های آسمانی دوم دبستان درس سفره ی عمو عباس به صورت کامل و آماده بهترین نمونه موجود.


درس پژوهی هدیه های آسمانی دوم دبستان درس سفره ی عمو عباس درس پژوهی هدیه های آسمانی دوم دبستان درس سفره ی عمو عباس به صورت کامل و آماده بهترین نمونه موجود.     و  بسیار دقیق و  در  25 صفحه فایل قابل ویرایش ورد . در این فایل درس پژوهی هدیه های آسمانی دوم دبستان درس سفره ی عمو عباس به صورت کامل و آماده بهترین نمونه موجود.     تمامی نکات مربوط به درس [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 18 / اکتبر / 2017   بازدید : 355    نویسنده : فایل های آموزش و پرورش
درس پژوهی هدیه های آسمانی دوم ابتدایی درس جشن تولد بهترین و دقیق ترین نمونه
۱۰,۰۰۰ تومان

درس پژوهی هدیه های آسمانی دوم ابتدایی درس جشن تولد بهترین و دقیق ترین نمونه


درس پژوهی هدیه های آسمانی دوم ابتدایی درس جشن تولد درس پژوهی هدیه های آسمانی دوم ابتدایی درس جشن تولد بهترین و دقیق ترین نمونه     و  بسیار دقیق و  در  25 صفحه فایل قابل ویرایش ورد . در این فایل درس پژوهی هدیه های آسمانی دوم ابتدایی درس جشن تولد بهترین و دقیق ترین نمونه     تمامی نکات مربوط به درس پژوهی و بخشنامه آن رعایت شده است و به صورت کامل در [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 18 / اکتبر / 2017   بازدید : 438    نویسنده : فایل های آموزش و پرورش
دانلود درس پژوهی کلاس ششم کتاب هدیه های آسمانی درس الگو پذیری از رفتار پیامبر به صورت کامل و آماده دقیق و کامل
۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود درس پژوهی کلاس ششم کتاب هدیه های آسمانی درس الگو پذیری از رفتار پیامبر به صورت کامل و آماده دقیق و کامل


دانلود درس پژوهی کلاس ششم کتاب هدیه های آسمانی دانلود درس پژوهی کلاس ششم کتاب هدیه های آسمانی درس الگو پذیری از رفتار پیامبر به صورت کامل و آماده دقیق و کامل و  بسیار دقیق و  در 35 صفحه فایل قابل ویرایش ورد . در این فایل دانلود درس پژوهی کلاس ششم کتاب هدیه های آسمانی درس الگو پذیری از رفتار پیامبر به صورت کامل و آماده دقیق و کاملتمامی نکات مربوط [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 15 / اکتبر / 2017   بازدید : 360    نویسنده : فایل های آموزش و پرورش
دانلود درس پژوهی کلاس دوم ابتدایی کتاب هدیه های آسمانی درس اهل بیت پیامبر به صورت کامل و آماده دقیق ترین نمونه
۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود درس پژوهی کلاس دوم ابتدایی کتاب هدیه های آسمانی درس اهل بیت پیامبر به صورت کامل و آماده دقیق ترین نمونه


دانلود درس پژوهی کلاس دوم ابتدایی کتاب هدیه های آسمانی درس اهل بیت پیامبر به صورت کامل و آماده دقیق ترین نمونه دانلود درس پژوهی کلاس دوم ابتدایی کتاب هدیه های آسمانی درس اهل بیت پیامبر به صورت کامل و آماده دقیق ترین نمونه و  بسیار دقیق و  در  24 صفحه فایل قابل ویرایش ورد . در این فایل دانلود درس پژوهی کلاس دوم ابتدایی کتاب هدیه های آسمانی درس اهل بیت [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 12 / اکتبر / 2017   بازدید : 481    نویسنده : فایل های آموزش و پرورش