no-img
پژوهش سرای فرهنگیان

بایگانی‌های درباره طرح کرامت مدل دفتر - پژوهش سرای فرهنگیان


پژوهش سرای فرهنگیان

مطالب

آرشیو بایگانی‌های درباره طرح کرامت مدل دفتر - پژوهش سرای فرهنگیان
طرح کرامت پایه پنجم ابتدایی مهارت شرافت واحد کار آبروداری به صورت کامل و آماده
۸,۰۰۰ تومان

طرح کرامت پایه پنجم ابتدایی مهارت شرافت واحد کار آبروداری به صورت کامل و آماده


طرح کرامت پایه پنجم ابتدایی مهارت شرافت واحد کار آبرو داری به صورت کامل و آماده برای معلمان و دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی طرح کرامت پایه پنجم ابتدایی ، مهارت شرافت واحد کار آبروداری به همراه نمونه دفتر طرح کرامت درباره مهارت شرافت واحد کار آبروداری این طرح کرامت با موضوع مهارت شرافت واحد کار آبروداری کمک بسیار شایانی در خودشناسی دانش آموزان و رفتارهای شایسته آنها در جامعه می نماید [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 30 / دسامبر / 2020   بازدید : 4594    نویسنده : فایل های آموزش و پرورش
دانلود نمونه طرح کرامت پایه اول ابتدایی مهارت ارتباط مؤثر واحد کار تشکر به صورت کامل
۸,۰۰۰ تومان

دانلود نمونه طرح کرامت پایه اول ابتدایی مهارت ارتباط مؤثر واحد کار تشکر به صورت کامل


نمونه طرح کرامت پایه اول ابتدایی دانلود نمونه طرح کرامت پایه اول ابتدایی ، مهارت ارتباط مؤثر واحد کار تشکر به همراه نمونه دفتر طرح کرامت درباره مهارت ارتباط مؤثر واحد کار صداقت این طرح کرامت با موضوع مهارت ارتباط مؤثر واحد کار تشکر کمک بسیار شایانی در خودشناسی دانش آموزان و رفتارهای شایسته آنها در جامعه می نماید و به صورت فایل های آماده ایست که در کلاس قابلیت اجرایی دارد.و [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 01 / دسامبر / 2020   بازدید : 3783    نویسنده : فایل های آموزش و پرورش
طرح کرامت پایه سوم ابتدایی مهارت ارتباط مؤثر واحد کار امانتداری به صورت کامل و آماده
۸,۰۰۰ تومان

طرح کرامت پایه سوم ابتدایی مهارت ارتباط مؤثر واحد کار امانتداری به صورت کامل و آماده


طرح کرامت پایه سوم ابتدایی مهارت ارتباط مؤثر واحد کار امانتداری به صورت کامل و آماده در اختیار معلمان و دانش آموزان پایه سوم ابتدایی طرح کرامت پایه سوم ابتدایی ، مهارت ارتباط مؤثر واحد کار امانتداری به همراه نمونه دفتر طرح کرامت درباره مهارت ارتباط مؤثر واحد کار امانتداری این طرح کرامت با موضوع مهارت ارتباط مؤثر واحد کار امانتداری کمک بسیار شایانی در خودشناسی دانش آموزان و رفتارهای شایسته آنها [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 28 / نوامبر / 2020   بازدید : 6019    نویسنده : فایل های آموزش و پرورش
طرح کرامت پایه دوم ابتدایی مهارت روابط بین فردی واحد کار ادب و تواضع به صورت کامل و آماده
۸,۰۰۰ تومان

طرح کرامت پایه دوم ابتدایی مهارت روابط بین فردی واحد کار ادب و تواضع به صورت کامل و آماده


طرح کرامت پایه دوم ابتدایی مهارت روابط بین فردی واحد کار ادب و تواضع به صورت کامل و آماده در اختیار معلمان و دانش آموزان پایه دوم ابتدایی طرح کرامت پایه دوم ابتدایی ، مهارت روابط بین فردی واحد کار ادب و تواضع به همراه نمونه دفتر طرح کرامت درباره مهارت روابط بین فردی واحد کار ادب و تواضع این طرح کرامت با موضوع مهارت روابط بین فردی واحد کار ادب و تواضع [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 04 / نوامبر / 2020   بازدید : 5286    نویسنده : فایل های آموزش و پرورش
طرح کرامت پایه سوم ابتدایی مهارت ارتباط مؤثر واحد کار امانتداری به صورت کامل و آماده
۸,۰۰۰ تومان

طرح کرامت پایه سوم ابتدایی مهارت ارتباط مؤثر واحد کار امانتداری به صورت کامل و آماده


طرح کرامت پایه سوم ابتدایی مهارت ارتباط مؤثر واحد کار امانتداری به صورت کامل و آماده در اختیار معلمان و دانش آموزان پایه سوم ابتدایی طرح کرامت پایه سوم ابتدایی ، مهارت ارتباط مؤثر واحد کار امانتداری به همراه نمونه دفتر طرح کرامت درباره مهارت ارتباط مؤثر واحد کار امانتداری این طرح کرامت با موضوع مهارت ارتباط مؤثر واحد کار امانتداری کمک بسیار شایانی در خودشناسی دانش آموزان و رفتارهای شایسته آنها [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 22 / اکتبر / 2020   بازدید : 3250    نویسنده : فایل های آموزش و پرورش
طرح کرامت اول ابتدایی مهارت مدیریت هیجانات واحد کار مدیریت شادی به صورت کامل
۸,۰۰۰ تومان

طرح کرامت اول ابتدایی مهارت مدیریت هیجانات واحد کار مدیریت شادی به صورت کامل


طرح کرامت اول ابتدایی مهارت مدیریت هیجانات واحد کار مدیریت شادی به صورت کامل و آماده برای معلمان و دانش آموزان پایه اول ابتدایی طرح کرامت اول ابتدایی ، مهارت مدیریت هیجانات واحد کار مدیریت شادی به همراه نمونه دفتر طرح کرامت درباره مهارت مدیریت هیجانات واحد کار مدیریت شادی این طرح کرامت با موضوع مهارت مدیریت هیجانات واحد کار مدیریت شادی کمک بسیار شایانی در خودشناسی دانش آموزان و رفتارهای شایسته [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 21 / اکتبر / 2020   بازدید : 2841    نویسنده : فایل های آموزش و پرورش
نمونه طرح کرامت اول ابتدایی مهارت انضباط اجتماعی واحد کار نظم به صورت کامل
۸,۰۰۰ تومان

نمونه طرح کرامت اول ابتدایی مهارت انضباط اجتماعی واحد کار نظم به صورت کامل


طرح کرامت مهارت انضباط اجتماعی واحد کار نظم نمونه طرح کرامت اول ابتدایی ، مهارت انضباط اجتماعی واحد کار نظم به همراه نمونه دفتر طرح کرامت درباره مهارت انضباط اجتماعی واحد کار نظم این طرح کرامت با موضوع مهارت انضباط اجتماعی واحد کار نظم کمک بسیار شایانی در خودشناسی دانش آموزان و رفتارهای شایسته آنها در جامعه می نماید و به صورت فایل های آماده ایست که در کلاس قابلیت اجرایی دارد.و [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 20 / اکتبر / 2020   بازدید : 4478    نویسنده : فایل های آموزش و پرورش
طرح کرامت پایه پنجم ابتدایی مهارت شرافت واحد کار آبروداری به صورت کامل و آماده
۸,۰۰۰ تومان

طرح کرامت پایه پنجم ابتدایی مهارت شرافت واحد کار آبروداری به صورت کامل و آماده


طرح کرامت پایه پنجم ابتدایی طرح کرامت پایه پنجم ابتدایی ، مهارت شرافت واحد کار آبروداری به همراه نمونه دفتر طرح کرامت درباره مهارت شرافت واحد کار آبروداری این طرح کرامت با موضوع مهارت شرافت واحد کار آبروداری کمک بسیار شایانی در خودشناسی دانش آموزان و رفتارهای شایسته آنها در جامعه می نماید و به صورت فایل های آماده ایست که در کلاس قابلیت اجرایی دارد.و در 24 صفحه گرد آوری شده [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 06 / اکتبر / 2020   بازدید : 5905    نویسنده : فایل های آموزش و پرورش
طرح کرامت پایه اول ابتدایی مهارت عزت نفس واحد کار قناعت به صورت کامل و آماده
۸,۰۰۰ تومان

طرح کرامت پایه اول ابتدایی مهارت عزت نفس واحد کار قناعت به صورت کامل و آماده


طرح کرامت پایه اول ابتدایی مهارت عزت نفس واحد کار قناعت به صورت کامل و آماده در اختیار معلمان و دانش آموزان پایه اول ابتدایی دانلود طرح کرامت پایه اول ابتدایی ، مهارت عزت نفس واحد کار قناعت به همراه نمونه دفتر طرح کرامت درباره مهارت عزت نفس واحد کار قناعت این طرح کرامت پایه اول ابتدایی با موضوع مهارت عزت نفس واحد کار قناعت کمک بسیار شایانی در خودشناسی دانش آموزان [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 05 / نوامبر / 2018   بازدید : 1421    نویسنده : فایل های آموزش و پرورش
دانلود طرح کرامت اول ابتدایی مهارت ارتباط مؤثر واحد کار صداقت به صورت کامل و آماده
۸,۰۰۰ تومان

دانلود طرح کرامت اول ابتدایی مهارت ارتباط مؤثر واحد کار صداقت به صورت کامل و آماده


طرح کرامت اول ابتدایی مهارت ارتباط مؤثر واحد کار صداقت دانلود طرح کرامت اول ابتدایی ، مهارت ارتباط مؤثر واحد کار صداقت به همراه نمونه دفتر طرح کرامت درباره مهارت ارتباط مؤثر واحد کار صداقت این طرح کرامت با موضوع مهارت ارتباط مؤثر واحد کار صداقت کمک بسیار شایانی در خودشناسی دانش آموزان و رفتارهای شایسته آنها در جامعه می نماید و به صورت فایل های آماده ایست که در کلاس قابلیت [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 04 / نوامبر / 2018   بازدید : 1725    نویسنده : فایل های آموزش و پرورش
نمونه طرح کرامت پایه اول ابتدایی مهارت همدلی واحد کار خانواده به صورت کامل و آماده
۸,۰۰۰ تومان

نمونه طرح کرامت پایه اول ابتدایی مهارت همدلی واحد کار خانواده به صورت کامل و آماده


نمونه طرح کرامت پایه اول ابتدایی مهارت همدلی واحد کار خانواده نمونه طرح کرامت پایه اول ابتدایی ، مهارت همدلی واحد کار خانواده به همراه نمونه دفتر طرح کرامت درباره مهارت همدلی واحد کار خانواده این طرح کرامت با موضوع مهارت همدلی واحد کار خانواده کمک بسیار شایانی در خودشناسی دانش آموزان و رفتارهای شایسته آنها در جامعه می نماید و به صورت فایل های آماده ایست که در کلاس قابلیت اجرایی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 03 / نوامبر / 2018   بازدید : 1276    نویسنده : فایل های آموزش و پرورش
طرح کرامت پایه چهارم ابتدایی مهارت روابط بین فردی واحد کار عفو به صورت کامل و آماده
۸,۰۰۰ تومان

طرح کرامت پایه چهارم ابتدایی مهارت روابط بین فردی واحد کار عفو به صورت کامل و آماده


طرح کرامت پایه چهارم ابتدایی مهارت روابط بین فردی واحد کار عفو به صورت کامل و آماده برای معلمان و دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی طرح کرامت پایه چهارم ابتدایی ، مهارت روابط بین فردی واحد کار عفو به همراه نمونه دفتر طرح کرامت درباره مهارت روابط بین فردی واحد کار عفو این طرح کرامت با موضوع مهارت روابط بین فردی واحد کار عفو کمک بسیار شایانی در خودشناسی دانش آموزان و [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 02 / نوامبر / 2018   بازدید : 3629    نویسنده : فایل های آموزش و پرورش
طرح کرامت پایه اول دبستان مهارت تصمیم گیری واحد کار مشورت به صورت کامل و آماده
۸,۰۰۰ تومان

طرح کرامت پایه اول دبستان مهارت تصمیم گیری واحد کار مشورت به صورت کامل و آماده


طرح کرامت پایه اول دبستان مهارت تصمیم گیری واحد کار مشورت به صورت کامل و آماده برای معلمان و دانش آموزان پایه اول ابتدایی طرح کرامت پایه اول دبستان ، مهارت تصمیم‌گیری واحدکار مشورت به همراه نمونه دفتر طرح کرامت درباره مهارت تصمیم‌گیری واحدکار مشورت این طرح کرامت با موضوع مهارت تصمیم‌گیری واحدکار مشورت کمک بسیار شایانی در خودشناسی دانش آموزان و رفتارهای شایسته آنها در جامعه می نماید و به صورت [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 30 / اکتبر / 2018   بازدید : 2463    نویسنده : فایل های آموزش و پرورش
نمونه طرح کرامت پایه اول ابتدایی مهارت همدلی واحد کار خانواده به صورت کامل و آماده
۸,۰۰۰ تومان

نمونه طرح کرامت پایه اول ابتدایی مهارت همدلی واحد کار خانواده به صورت کامل و آماده


نمونه طرح کرامت پایه اول ابتدایی مهارت همدلی واحد کار خانواده به صورت کامل و آماده برای معلمان و دانش آموزان پایه اول ابتدایی نمونه طرح کرامت پایه اول ابتدایی ، مهارت همدلی واحد کار خانواده به همراه نمونه دفتر طرح کرامت درباره مهارت همدلی واحد کار خانواده این طرح کرامت با موضوع مهارت همدلی واحد کار خانواده کمک بسیار شایانی در خودشناسی دانش آموزان و رفتارهای شایسته آنها در جامعه می [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 30 / اکتبر / 2018   بازدید : 2141    نویسنده : فایل های آموزش و پرورش
طرح کرامت برای پایه اول ابتدایی مهارت ارتباط با خدا واحد کار یاد خدا به صورت کامل
۸,۰۰۰ تومان

طرح کرامت برای پایه اول ابتدایی مهارت ارتباط با خدا واحد کار یاد خدا به صورت کامل


طرح کرامت برای پایه اول ابتدایی مهارت ارتباط با خدا واحد کار یاد خدا به صورت کامل برای معلمان و دانش آموزان پایه اول ابتدایی طرح کرامت برای پایه اول ابتدایی ، مهارت ارتباط با خدا واحد کار یاد خدا به همراه نمونه دفتر طرح کرامت درباره مهارت ارتباط با خدا واحد کار یاد خدا این طرح کرامت با موضوع مهارت ارتباط با خدا واحد کار یاد خدا کمک بسیار شایانی در [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 27 / اکتبر / 2018   بازدید : 3083    نویسنده : فایل های آموزش و پرورش
دانلود طرح کرامت پایه اول ابتدایی مهارت ارتباط بین فردی واحد کار خوشرویی
۸,۰۰۰ تومان

دانلود طرح کرامت پایه اول ابتدایی مهارت ارتباط بین فردی واحد کار خوشرویی


دانلود طرح کرامت پایه اول ابتدایی مهارت ارتباط بین فردی واحد کار خوشرویی به صورت کامل و آماده برای معلمان و دانش آموزان کلاس اول ابتدایی دانلود طرح کرامت پایه اول ابتدایی ، مهارت ارتباط بین فردی واحد کار خوشرویی به همراه نمونه دفتر طرح کرامت درباره مهارت ارتباط بین فردی واحد کار خوشرویی این طرح کرامت با موضوع مهارت ارتباط بین فردی واحد کار خوشرویی کمک بسیار شایانی در خودشناسی دانش [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 23 / اکتبر / 2018   بازدید : 1444    نویسنده : فایل های آموزش و پرورش
طرح کرامت چندپایه و ششم ابتدایی مهارت روابط بین فردی واحد کار ادب و تواضع
۸,۰۰۰ تومان

طرح کرامت چندپایه و ششم ابتدایی مهارت روابط بین فردی واحد کار ادب و تواضع


طرح کرامت چندپایه و ششم ابتدایی مهارت روابط بین فردی واحد کار ادب و تواضع به صورت کامل و آماده برای معلمان و دانش آموزان پایه ششم و چندپایه طرح کرامت چندپایه و ششم ابتدایی ، مهارت روابط بین فردی واحد کار ادب و تواضع به همراه نمونه دفتر طرح کرامت درباره مهارت روابط بین فردی واحد کار ادب و تواضع این طرح کرامت با موضوع مهارت روابط بین فردی واحد کار [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 05 / اکتبر / 2018   بازدید : 849    نویسنده : فایل های آموزش و پرورش