no-img
پژوهش سرای فرهنگیان

بایگانی‌های درس پژوهی فارسی اول - پژوهش سرای فرهنگیان


پژوهش سرای فرهنگیان

مطالب

آرشیو بایگانی‌های درس پژوهی فارسی اول - پژوهش سرای فرهنگیان
درس پژوهی اول دبستان کتاب فارسی درس نشانه ش
۱۰,۰۰۰ تومان

درس پژوهی اول دبستان کتاب فارسی درس نشانه ش


درس پژوهی درس نشانه ش درس پژوهی اول دبستان کتاب فارسی درس نشانه ش کاملترین نمونه موجود در اینترنت و  در 40  صفحه فایل قابل ویرایش ورد . در این فایل درس پژوهی اول دبستان کتاب فارسی درس نشانه ش کاملترین نمونه موجود در اینترنت  تمامی نکات مربوط به درس پژوهی و بخشنامه آن رعایت شده است و به صورت کامل در اختیار شما معلم ابتدایی قرار می دهیم. بانک فایل پژوهشی معلمان [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 04 / اکتبر / 2021   بازدید : 1226    نویسنده : فایل های آموزش و پرورش
درس پژوهی فارسی کلاس اول درس اِ – ِ -ـه – ه و کسره ربط بهترین نمونه موجود.
۱۰,۰۰۰ تومان

درس پژوهی فارسی کلاس اول درس اِ – ِ -ـه – ه و کسره ربط بهترین نمونه موجود.


درس پژوهی فارسی کلاس اول درس اِ – ِ -ـه – ه و کسره ربط بهترین نمونه موجود. درس پژوهی فارسی کلاس اول درس اِ – ِ -ـه – ه و کسره ربط بهترین نمونه موجود. و  در  37 صفحه فایل قابل ویرایش ورد . در این فایل درس پژوهی فارسی کلاس اول درس اِ – ِ -ـه – ه و کسره ربط بهترین نمونه موجود. تمامی نکات مربوط به درس پژوهی و بخشنامه [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 17 / جولای / 2021   بازدید : 7151    نویسنده : فایل های آموزش و پرورش
درس پژوهی آماده اول دبستان نشانه آ ا به صورت آماده با فصل بندی کامل
۱۰,۰۰۰ تومان

درس پژوهی آماده اول دبستان نشانه آ ا به صورت آماده با فصل بندی کامل


درس پژوهی آماده اول دبستان نشانه آ ا درس پژوهی آماده اول دبستان نشانه آ ا به صورت کامل و آماده فصل بندی کامل و  در  28 صفحه فایل قابل ویرایش ورد . در این فایل درس پژوهی آماده اول دبستان نشانه آ ا به صورت کامل و آماده فصل بندی کامل تمامی نکات مربوط به درس پژوهی و بخشنامه آن رعایت شده است و به صورت کامل در اختیار شما معلم ابتدایی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 24 / آوریل / 2021   بازدید : 910    نویسنده : فایل های آموزش و پرورش
نمونه آماده درس پژوهی کلاس اول درس (اُ) استثنا
۱۰,۰۰۰ تومان

نمونه آماده درس پژوهی کلاس اول درس (اُ) استثنا


درس پژوهی درس (اُ) استثنا نمونه درس پژوهی کلاس اول دبستان کتاب فارسی درس (اُ) استثنا نمونه بسیار دقیقو  در 13  صفحه فایل قابل ویرایش ورد . در این فایل نمونه درس پژوهی کلاس اول دبستان کتاب فارسی درس (اُ) استثنا تمامی نکات مربوط به درس پژوهی و بخشنامه آن رعایت شده است و به صورت کامل در اختیار شما معلم ابتدایی قرار می دهیم. بانک فایل پژوهشی معلمان تخصصی ترین گروه موجود [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 02 / مارس / 2021   بازدید : 2975    نویسنده : فایل های آموزش و پرورش
درس پژوهی فارسی اول ابتدایی درس حرف ل بهترین و دقیق ترین نمونه
۱۰,۰۰۰ تومان

درس پژوهی فارسی اول ابتدایی درس حرف ل بهترین و دقیق ترین نمونه


درس پژوهی فارسی اول ابتدایی درس حرف ل درس پژوهی فارسی اول ابتدایی درس حرف ل بهترین و دقیق ترین نمونه و  در  11 صفحه فایل قابل ویرایش ورد . در این فایل درس پژوهی فارسی اول ابتدایی درس حرف ل بهترین و دقیق ترین نمونه  تمامی نکات مربوط به درس پژوهی و بخشنامه آن رعایت شده است و به صورت کامل در اختیار شما معلم ابتدایی قرار می دهیم. بانک فایل پژوهشی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 01 / ژانویه / 2021   بازدید : 1059    نویسنده : فایل های آموزش و پرورش
نمونه درس پژوهی کلاس اول ابتدایی کتاب فارسی درس خوا استثناء نمونه جذا ب با گزارش کامل
۱۰,۰۰۰ تومان

نمونه درس پژوهی کلاس اول ابتدایی کتاب فارسی درس خوا استثناء نمونه جذا ب با گزارش کامل


نمونه درس پژوهی کلاس اول ابتدایی کتاب فارسی درس خوا استثناء نمونه درس پژوهی کلاس اول ابتدایی کتاب فارسی درس خوا استثناء نمونه جذا ب با گزارش کامل و  در 19  صفحه فایل قابل ویرایش ورد . در این فایل نمونه درس پژوهی کلاس اول ابتدایی کتاب فارسی درس خوا استثناء تمامی نکات مربوط به درس پژوهی و بخشنامه آن رعایت شده است و به صورت کامل در اختیار شما معلم ابتدایی قرار [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 09 / نوامبر / 2020   بازدید : 1406    نویسنده : فایل های آموزش و پرورش
دانلود درس پژوهی کلاس اول کتاب فارسی درس نشانه غ به صورت کامل و آماده دقیق و کامل
۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود درس پژوهی کلاس اول کتاب فارسی درس نشانه غ به صورت کامل و آماده دقیق و کامل


دانلود درس پژوهی کلاس اول کتاب فارسی درس نشانه غ دانلود درس پژوهی کلاس اول کتاب فارسی درس نشانه غ به صورت کامل و آماده دقیق و کاملو  در 44  صفحه فایل قابل ویرایش ورد . در این فایل دانلود درس پژوهی کلاس اول کتاب فارسی درس نشانه غ تمامی نکات مربوط به درس پژوهی و بخشنامه آن رعایت شده است و به صورت کامل در اختیار شما معلم ابتدایی قرار می دهیم. بانک [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 07 / دسامبر / 2019   بازدید : 1449    نویسنده : فایل های آموزش و پرورش
نمونه درس پژوهی اول ابتدایی کتاب فارسی درس (خوا) استثنا (کتابخوانی) نمونه بسیار کامل
۱۰,۰۰۰ تومان

نمونه درس پژوهی اول ابتدایی کتاب فارسی درس (خوا) استثنا (کتابخوانی) نمونه بسیار کامل


نمونه درس پژوهی اول ابتدایی کتاب فارسی درس (خوا) استثنا (کتابخوانی) نمونه بسیار کامل نمونه درس پژوهی اول ابتدایی کتاب فارسی درس (خوا) استثنا (کتابخوانی) نمونه بسیار کامل و  در  18 صفحه فایل قابل ویرایش ورد . در این فایل نمونه درس پژوهی اول ابتدایی کتاب فارسی درس (خوا) استثنا (کتابخوانی) تمامی نکات مربوط به درس پژوهی و بخشنامه آن رعایت شده است و به صورت کامل در اختیار شما معلم ابتدایی قرار [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 23 / اکتبر / 2019   بازدید : 1273    نویسنده : فایل های آموزش و پرورش
گزارش درس پژوهی اول دبستان هـ – ـهـ – ـه – ه بهترین نمونه موجود.
۱۰,۰۰۰ تومان

گزارش درس پژوهی اول دبستان هـ – ـهـ – ـه – ه بهترین نمونه موجود.


گزارش درس پژوهی اول دبستان هـ - ـهـ - ـه - ه گزارش درس پژوهی اول دبستان هـ - ـهـ - ـه - ه بهترین نمونه موجود و  بسیار دقیق و  در  34 صفحه فایل قابل ویرایش ورد . در این فایل گزارش درس پژوهی اول دبستان هـ - ـهـ - ـه - ه بهترین نمونه موجود تمامی نکات مربوط به درس پژوهی و بخشنامه آن رعایت شده است و به صورت کامل [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 08 / جولای / 2019   بازدید : 828    نویسنده : فایل های آموزش و پرورش
دانلود درس پژوهی اول دبستان کتاب فارسی درس ایران به صورت کامل و آماده بهترین نمونه موجود.
۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود درس پژوهی اول دبستان کتاب فارسی درس ایران به صورت کامل و آماده بهترین نمونه موجود.


دانلود درس پژوهی اول دبستان کتاب فارسی درس ایران دانلود درس پژوهی اول دبستان کتاب فارسی درس ایران به صورت کامل و آماده بهترین نمونه موجود و  در  13 صفحه فایل قابل ویرایش ورد . در این فایل دانلود درس پژوهی اول دبستان کتاب فارسی درس ایران به صورت کامل و آماده بهترین نمونه موجود. تمامی نکات مربوط به درس پژوهی و بخشنامه آن رعایت شده است و به صورت کامل در اختیار [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 15 / ژوئن / 2019   بازدید : 908    نویسنده : فایل های آموزش و پرورش
دانلود درس پژوهی اول ابتدایی کتاب فارسی درس اُ استثناء کاملترین نمونه موجود در اینترنت
۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود درس پژوهی اول ابتدایی کتاب فارسی درس اُ استثناء کاملترین نمونه موجود در اینترنت


دانلود درس پژوهی اول ابتدایی کتاب فارسی درس اُ استثناء دانلود درس پژوهی اول ابتدایی کتاب فارسی درس اُ استثناء کاملترین نمونه موجود در اینترنت و  در  9 صفحه فایل قابل ویرایش ورد . در این فایل دانلود درس پژوهی اول ابتدایی کتاب فارسی درس اُ استثناء کاملترین نمونه موجود در اینترنت تمامی نکات مربوط به درس پژوهی و بخشنامه آن رعایت شده است و به صورت کامل در اختیار شما معلم ابتدایی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 07 / مارس / 2019   بازدید : 913    نویسنده : فایل های آموزش و پرورش
دانلود درس پژوهی کلاس اول دبستان کتاب فارسی درس اِ – ِ – آ – ه بهترین درس پژوهی برای استفاده
۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود درس پژوهی کلاس اول دبستان کتاب فارسی درس اِ – ِ – آ – ه بهترین درس پژوهی برای استفاده


دانلود درس پژوهی کلاس اول دبستان کتاب فارسی درس اِ – ِ – آ – ه دانلود درس پژوهی کلاس اول دبستان کتاب فارسی درس اِ – ِ – آ – ه بهترین درس پژوهی برای استفاده و  در  9 صفحه فایل قابل ویرایش ورد . در این فایل دانلود درس پژوهی کلاس اول دبستان کتاب فارسی درس اِ – ِ – آ – ه تمامی نکات مربوط به درس پژوهی و بخشنامه [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 28 / نوامبر / 2018   بازدید : 716    نویسنده : فایل های آموزش و پرورش
دانلود درس پژوهی کلاس اول ابتدایی کتاب فارسی درس حرف ر به صورت کامل و آماده دقیق ترین نمونه
۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود درس پژوهی کلاس اول ابتدایی کتاب فارسی درس حرف ر به صورت کامل و آماده دقیق ترین نمونه


دانلود درس پژوهی کلاس اول ابتدایی کتاب فارسی درس حرف ر دانلود درس پژوهی کلاس اول ابتدایی کتاب فارسی درس حرف ر به صورت کامل و آماده دقیق ترین نمونه و  در  43 صفحه فایل قابل ویرایش ورد . در این فایل دانلود درس پژوهی کلاس اول ابتدایی کتاب فارسی درس حرف ر تمامی نکات مربوط به درس پژوهی و بخشنامه آن رعایت شده است و به صورت کامل در اختیار شما معلم [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 22 / نوامبر / 2018   بازدید : 618    نویسنده : فایل های آموزش و پرورش
درس پژوهی فارسی کلاس اول ابتدایی درس حروف ناخوانا بهترین نمونه موجود
۱۰,۰۰۰ تومان

درس پژوهی فارسی کلاس اول ابتدایی درس حروف ناخوانا بهترین نمونه موجود


درس پژوهی فارسی کلاس اول ابتدایی درس حروف ناخوانا درس پژوهی فارسی کلاس اول ابتدایی درس حروف ناخوانا بهترین نمونه موجود و  در  38 صفحه فایل قابل ویرایش ورد . در این فایل درس پژوهی فارسی کلاس اول ابتدایی درس حروف ناخوانا بهترین نمونه موجود  تمامی نکات مربوط به درس پژوهی و بخشنامه آن رعایت شده است و به صورت کامل در اختیار شما معلم ابتدایی قرار می دهیم. بانک فایل پژوهشی معلمان [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 14 / نوامبر / 2018   بازدید : 719    نویسنده : فایل های آموزش و پرورش
درس پژوهی فارسی کلاس اول دبستان درس جنگل نمونه بسیار کامل و آماده
۱۰,۰۰۰ تومان

درس پژوهی فارسی کلاس اول دبستان درس جنگل نمونه بسیار کامل و آماده


درس پژوهی فارسی کلاس اول دبستان درس جنگل درس پژوهی فارسی کلاس اول دبستان درس جنگل نمونه بسیار کامل و آماده  و  در  31 صفحه فایل قابل ویرایش ورد . در این فایل درس پژوهی فارسی کلاس اول دبستان درس جنگل نمونه بسیار کامل و آماده  تمامی نکات مربوط به درس پژوهی و بخشنامه آن رعایت شده است و به صورت کامل در اختیار شما معلم ابتدایی قرار می دهیم. بانک فایل پژوهشی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 04 / نوامبر / 2018   بازدید : 465    نویسنده : فایل های آموزش و پرورش
نمونه درس پژوهی اول دبستان کتاب فارسی درس حرف ق بهترین نمونه موجود.
۱۰,۰۰۰ تومان

نمونه درس پژوهی اول دبستان کتاب فارسی درس حرف ق بهترین نمونه موجود.


نمونه درس پژوهی اول دبستان کتاب فارسی درس حرف ق نمونه درس پژوهی اول دبستان کتاب فارسی درس حرف ق بهترین نمونه موجود و  در  33 صفحه فایل قابل ویرایش ورد . در این فایل نمونه درس پژوهی اول دبستان کتاب فارسی درس حرف ق تمامی نکات مربوط به درس پژوهی و بخشنامه آن رعایت شده است و به صورت کامل در اختیار شما معلم ابتدایی قرار می دهیم. بانک فایل پژوهشی معلمان تخصصی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 02 / نوامبر / 2018   بازدید : 585    نویسنده : فایل های آموزش و پرورش
درس پژوهی فارسی جنگل(گ) اول ابتدایی به صورت کامل و آماده با فصل بندی دقیق و تکمیل
۱۰,۰۰۰ تومان

درس پژوهی فارسی جنگل(گ) اول ابتدایی به صورت کامل و آماده با فصل بندی دقیق و تکمیل


درس پژوهی فارسی جنگل(گ) اول ابتدایی درس پژوهی فارسی جنگل(گ) اول ابتدایی به صورت کامل و آماده با فصل بندی دقیق و تکمیل  و  بسیار دقیق و  در  25 صفحه فایل قابل ویرایش ورد . در این فایل درس پژوهی فارسی جنگل(گ) اول ابتدایی به صورت کامل و آماده با فصل بندی دقیق و تکمیل تمامی نکات مربوط به درس پژوهی و بخشنامه آن رعایت شده است و به صورت کامل در [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 01 / نوامبر / 2018   بازدید : 787    نویسنده : فایل های آموزش و پرورش
درس پژوهی فارسی پایه اول درس دریا به صورت کامل و آماده
۱۰,۰۰۰ تومان

درس پژوهی فارسی پایه اول درس دریا به صورت کامل و آماده


درس پژوهی فارسی پایه اول درس دریا درس پژوهی فارسی پایه اول درس دریا به صورت کامل و آماده  و  در  30 صفحه فایل قابل ویرایش ورد . در این فایل درس پژوهی فارسی پایه اول درس دریا به صورت کامل و آماده  تمامی نکات مربوط به درس پژوهی و بخشنامه آن رعایت شده است و به صورت کامل در اختیار شما معلم ابتدایی قرار می دهیم. بانک فایل پژوهشی معلمان تخصصی ترین [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 31 / اکتبر / 2018   بازدید : 398    نویسنده : فایل های آموزش و پرورش
درس پژوهی فارسی معرفی صدا و نشانه (ر) پایه اول به صورت کامل و آماده با فصل بندی دقیق و تکمیل
۱۰,۰۰۰ تومان

درس پژوهی فارسی معرفی صدا و نشانه (ر) پایه اول به صورت کامل و آماده با فصل بندی دقیق و تکمیل


درس پژوهی فارسی معرفی صدا و نشانه (ر) پایه اول درس پژوهی فارسی معرفی صدا و نشانه (ر) پایه اول به صورت کامل و آماده با فصل بندی دقیق و تکمیل و  بسیار دقیق و  در 25  صفحه فایل قابل ویرایش ورد . در این فایل درس پژوهی فارسی معرفی صدا و نشانه (ر) پایه اول به صورت کامل و آماده با فصل بندی دقیق و تکمیلتمامی نکات مربوط به درس پژوهی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 30 / اکتبر / 2018   بازدید : 509    نویسنده : فایل های آموزش و پرورش
درس پژوهی آماده اول ابتدایی نشانه ش به صورت کامل و آماده فصل بندی دقیق
۱۰,۰۰۰ تومان

درس پژوهی آماده اول ابتدایی نشانه ش به صورت کامل و آماده فصل بندی دقیق


درس پژوهی آماده اول ابتدایی نشانه ش درس پژوهی آماده اول ابتدایی نشانه ش به صورت کامل و آماده فصل بندی دقیق و  بسیار دقیق و  در  40 صفحه فایل قابل ویرایش ورد . در این فایل درس پژوهی آماده اول ابتدایی نشانه ش به صورت کامل و آماده فصل بندی دقیق تمامی نکات مربوط به درس پژوهی و بخشنامه آن رعایت شده است و به صورت کامل در اختیار شما [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 24 / اکتبر / 2018   بازدید : 759    نویسنده : فایل های آموزش و پرورش
درس پژوهی فارسی اول دبستان درس حرف پ به صورت کامل و آماده بهترین نمونه موجود.
۱۰,۰۰۰ تومان

درس پژوهی فارسی اول دبستان درس حرف پ به صورت کامل و آماده بهترین نمونه موجود.


درس پژوهی فارسی اول دبستان درس حرف پ درس پژوهی فارسی اول دبستان درس حرف پ به صورت کامل و آماده بهترین نمونه موجود. و  در  30 صفحه فایل قابل ویرایش ورد . در این فایل درس پژوهی فارسی اول دبستان درس حرف پ به صورت کامل و آماده بهترین نمونه موجود. تمامی نکات مربوط به درس پژوهی و بخشنامه آن رعایت شده است و به صورت کامل در اختیار شما معلم ابتدایی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 23 / اکتبر / 2018   بازدید : 560    نویسنده : فایل های آموزش و پرورش
درس پژوهی فارسی نشانه ی (خ) کلاس اول به صورت کامل و آماده با فصل بندی دقیق و تکمیل
۱۰,۰۰۰ تومان

درس پژوهی فارسی نشانه ی (خ) کلاس اول به صورت کامل و آماده با فصل بندی دقیق و تکمیل


درس پژوهی فارسی نشانه ی (خ) کلاس اول درس پژوهی فارسی نشانه ی (خ) کلاس اول به صورت کامل و آماده با فصل بندی دقیق و تکمیل  و  بسیار دقیق و  در  31 صفحه فایل قابل ویرایش ورد . در این فایل درس پژوهی فارسی نشانه ی (خ) کلاس اول به صورت کامل و آماده با فصل بندی دقیق و تکمیل تمامی نکات مربوط به درس پژوهی و بخشنامه آن رعایت شده [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 21 / اکتبر / 2018   بازدید : 753    نویسنده : فایل های آموزش و پرورش
درس پژوهی آماده کلاس اول دبستان جنگل به صورت کامل و دقیق
۱۰,۰۰۰ تومان

درس پژوهی آماده کلاس اول دبستان جنگل به صورت کامل و دقیق


درس پژوهی آماده کلاس اول دبستان جنگل درس پژوهی آماده کلاس اول دبستان جنگل به صورت کامل و دقیق و  در  31 صفحه فایل قابل ویرایش ورد . در این فایل درس پژوهی آماده کلاس اول دبستان جنگل به صورت کامل و دقیق تمامی نکات مربوط به درس پژوهی و بخشنامه آن رعایت شده است و به صورت کامل در اختیار شما معلم ابتدایی قرار می دهیم. بانک فایل پژوهشی معلمان تخصصی ترین گروه موجود [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 21 / اکتبر / 2018   بازدید : 595    نویسنده : فایل های آموزش و پرورش
درس پژوهی کلاس اول ابتدایی کتاب فارسی درس ایـ یـ ی ای کامل ،دقیق و آماده
۱۰,۰۰۰ تومان

درس پژوهی کلاس اول ابتدایی کتاب فارسی درس ایـ یـ ی ای کامل ،دقیق و آماده


درس پژوهی کلاس اول ابتدایی کتاب فارسی درس ایـ یـ ی ای درس پژوهی کلاس اول ابتدایی کتاب فارسی درس ایـ یـ ی ای کامل ،دقیق و آماده  و  در  29 صفحه فایل قابل ویرایش ورد . در این فایل درس پژوهی کلاس اول ابتدایی کتاب فارسی درس ایـ یـ ی ای تمامی نکات مربوط به درس پژوهی و بخشنامه آن رعایت شده است و به صورت کامل در اختیار شما معلم ابتدایی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 11 / اکتبر / 2017   بازدید : 564    نویسنده : فایل های آموزش و پرورش
نمونه درس پژوهی کلاس اول کتاب فارسی درس حرف ف به صورت کامل و آماده
۱۰,۰۰۰ تومان

نمونه درس پژوهی کلاس اول کتاب فارسی درس حرف ف به صورت کامل و آماده


نمونه درس پژوهی کلاس اول کتاب فارسی درس حرف ف نمونه درس پژوهی کلاس اول کتاب فارسی درس حرف ف به صورت کامل و آماده و  در  37 صفحه فایل قابل ویرایش ورد . در این فایلنمونه درس پژوهی کلاس اول کتاب فارسی درس حرف ف  تمامی نکات مربوط به درس پژوهی و بخشنامه آن رعایت شده است و به صورت کامل در اختیار شما معلم ابتدایی قرار می دهیم. بانک فایل پژوهشی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 11 / اکتبر / 2017   بازدید : 404    نویسنده : فایل های آموزش و پرورش