no-img
پژوهش سرای فرهنگیان

بایگانی‌های نمونه طرح کرامت مهارت انضباط اجتماعی - پژوهش سرای فرهنگیان


پژوهش سرای فرهنگیان

مطالب

آرشیو بایگانی‌های نمونه طرح کرامت مهارت انضباط اجتماعی - پژوهش سرای فرهنگیان
طرح کرامت سوم ابتدایی مهارت انضباط اجتماعی واحد کار مسئولیت پذیری به صورت کامل
۸,۰۰۰ تومان

طرح کرامت سوم ابتدایی مهارت انضباط اجتماعی واحد کار مسئولیت پذیری به صورت کامل


طرح کرامت سوم ابتدایی مهارت انضباط اجتماعی واحد کار مسئولیت پذیری طرح کرامت سوم ابتدایی مهارت انضباط اجتماعی واحد کار مسئولیت پذیری به همراه نمونه دفتر طرح کرامت درباره مهارت انضباط اجتماعی واحد کار مسئولیت پذیری این طرح کرامت سوم ابتدایی مهارت انضباط اجتماعی با موضوع مهارت انضباط اجتماعی واحد کار مسئولیت پذیری کمک بسیار شایانی در خودشناسی دانش آموزان و رفتارهای شایسته آنها در جامعه می نماید و به صورت فایل [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 26 / اکتبر / 2020   بازدید : 4886    نویسنده : فایل های آموزش و پرورش
طرح کرامت برای ششم و چندپایه ابتدایی مهارت انضباط اجتماعی واحد کار قانون مداری به صورت کامل
۸,۰۰۰ تومان

طرح کرامت برای ششم و چندپایه ابتدایی مهارت انضباط اجتماعی واحد کار قانون مداری به صورت کامل


طرح کرامت برای ششم و چندپایه ابتدایی مهارت انضباط اجتماعی واحد کار قانون مداری به صورت کامل و آماده برای معلمان و دانش آموزان طرح کرامت برای ششم و چندپایه ابتدایی مهارت انضباط اجتماعی واحد کار قانون مداری به همراه نمونه دفتر طرح کرامت درباره مهارت انضباط اجتماعی واحد کار قانون مداری این طرح کرامت برای ششم و چندپایه ابتدایی با مهارت انضباط اجتماعی واحد کار قانون مداری کمک بسیار شایانی در [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 22 / اکتبر / 2020   بازدید : 786    نویسنده : فایل های آموزش و پرورش
نمونه طرح کرامت اول ابتدایی مهارت انضباط اجتماعی واحد کار نظم به صورت کامل
۸,۰۰۰ تومان

نمونه طرح کرامت اول ابتدایی مهارت انضباط اجتماعی واحد کار نظم به صورت کامل


طرح کرامت مهارت انضباط اجتماعی واحد کار نظم نمونه طرح کرامت اول ابتدایی ، مهارت انضباط اجتماعی واحد کار نظم به همراه نمونه دفتر طرح کرامت درباره مهارت انضباط اجتماعی واحد کار نظم این طرح کرامت با موضوع مهارت انضباط اجتماعی واحد کار نظم کمک بسیار شایانی در خودشناسی دانش آموزان و رفتارهای شایسته آنها در جامعه می نماید و به صورت فایل های آماده ایست که در کلاس قابلیت اجرایی دارد.و [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 20 / اکتبر / 2020   بازدید : 4441    نویسنده : فایل های آموزش و پرورش
دانلود طرح کرامت پایه دوم ابتدایی مهارت انضباط اجتماعی واحد کار قانون مداری
۸,۰۰۰ تومان

دانلود طرح کرامت پایه دوم ابتدایی مهارت انضباط اجتماعی واحد کار قانون مداری


دانلود طرح کرامت پایه دوم ابتدایی مهارت انضباط اجتماعی واحد کار قانون مداری به صورت کامل و آماده برای معلمان و دانش آموزان پایه دوم ابتدایی دانلود طرح کرامت پایه دوم ابتدایی ، مهارت انضباط اجتماعی واحد کار قانون مداری به همراه نمونه دفتر طرح کرامت درباره مهارت انضباط اجتماعی واحد کار قانون مداری این دانلود طرح کرامت پایه دوم ابتدایی با موضوع مهارت انضباط اجتماعی واحد کار قانون مداری کمک بسیار [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 03 / نوامبر / 2018   بازدید : 3090    نویسنده : فایل های آموزش و پرورش
نمونه طرح کرامت پایه پنجم ابتدایی مهارت انضباط اجتماعی واحد کار امر به معروف و نهی از منکر به صورت کامل
۸,۰۰۰ تومان

نمونه طرح کرامت پایه پنجم ابتدایی مهارت انضباط اجتماعی واحد کار امر به معروف و نهی از منکر به صورت کامل


نمونه طرح کرامت پایه پنجم ابتدایی مهارت انضباط اجتماعی واحد کار امر به معروف و نهی از منکر برای معلمان و دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی نمونه طرح کرامت پایه پنجم ابتدایی مهارت انضباط اجتماعی واحد کار امر به معروف و نهی از منکر به همراه نمونه دفتر طرح کرامت درباره مهارت انضباط اجتماعی واحد کار امر به معروف و نهی از منکر این نمونه طرح کرامت پایه پنجم ابتدایی با موضوع [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 27 / اکتبر / 2018   بازدید : 1830    نویسنده : فایل های آموزش و پرورش
نمونه برای طرح کرامت پنجم ابتدایی مهارت انضباط اجتماعی واحد کار انصاف به صورت کامل
۸,۰۰۰ تومان

نمونه برای طرح کرامت پنجم ابتدایی مهارت انضباط اجتماعی واحد کار انصاف به صورت کامل


نمونه برای طرح کرامت پنجم ابتدایی مهارت انضباط اجتماعی واحد کار انصاف به طور کامل و آماده برای معلمان و دانش آموزان کلاس پنجم ابتدایی نمونه برای طرح کرامت پنجم ابتدایی مهارت انضباط اجتماعی واحد کار انصاف به همراه نمونه دفتر طرح کرامت درباره مهارت انضباط اجتماعی واحد کار انصاف این نمونه برای طرح کرامت پنجم ابتدایی با مهارت انضباط اجتماعی واحد کار انصاف کمک بسیار شایانی در خودشناسی دانش آموزان و [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 21 / اکتبر / 2018   بازدید : 1952    نویسنده : فایل های آموزش و پرورش
نمونه طرح کرامت سوم ابتدایی مهارت انضباط اجتماعی واحد کار مشارکت به صورت کامل
۸,۰۰۰ تومان

نمونه طرح کرامت سوم ابتدایی مهارت انضباط اجتماعی واحد کار مشارکت به صورت کامل


نمونه طرح کرامت سوم ابتدایی مهارت انضباط اجتماعی واحد کار مشارکت به صورت کامل و آماده برای معلمان و دانش آموزان پایه سوم ابتدایی نمونه طرح کرامت سوم ابتدایی مهارت انضباط اجتماعی واحد کار مشارکت به همراه نمونه دفتر طرح کرامت درباره مهارت انضباط اجتماعی واحد کار مشارکت این نمونه طرح کرامت سوم ابتدایی مهارت انضباط اجتماعی با موضوع مهارت انضباط اجتماعی واحد کار مشارکت کمک بسیار شایانی در خودشناسی دانش آموزان [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 14 / اکتبر / 2018   بازدید : 2973    نویسنده : فایل های آموزش و پرورش