برنامه سالانه مدارس بر اساس طرح تعالی

در ادامه لیست فایل های برنامه سالانه بر اساس طرح تعالی را ملاحظه میکنید .

برای مشاهده فایل های برنامه سالانه بر اساس طرح تدبیر , برنامه سالانه و تقویم اجرایی مدارس برای کلیه پست های سازمانی وارد لینک زیر شوید.

مشاهده همه فایل های برنامه سالانه و تقویم اجرایی مدارس

مشاهده فایل های برنامه سالانه بر اساس طرح تدبیر

فایل های برنامه سالانه بر اساس طرح تعالی


برنامه سالانه معاون پرورشی متوسطه اول بر اساس طرح تعالی آخرین و جدیدترین نمونه

3000 تومان
خرید محصول

برنامه سالانه معاون پرورشی متوسطه دوم بر اساس طرح تعالی آخرین ویرایش در سال تحصیلی جدید

3000 تومان
خرید محصول

برنامه سالانه معاون آموزشی بر اساس طرح تعالی آخرین ویرایش سال تحصیلی جدید

3000 تومان
خرید محصول

برنامه سالانه هنرستان فنی و حرفه ای و کار و دانش سال تحصیلی جدید آخرین ویرایش

3000 تومان
خرید محصول

طرح تعالی مدیریت کیفیت مدار متوسطه دوم سال تحصیلی جدید آخرین ویرایش

3000 تومان
خرید محصول

کاملترین و جدیدترین برنامه سالانه طرح تعالی متوسطه اول سال تحصیلی ۹۷-۹۸

3000 تومان
خرید محصول

جدیدترین برنامه سالانه طرح تعالی مدیریت کیفیت مدار مدارس ابتدایی سال تحصیلی ۹۷-۹۸ آخرین ویرایش با فرمت ورد و قابل ویرایش

3000 تومان
خرید محصول

تقویم اجرایی مدارس شاهد بر اساس طرح تعالی و طرح تدبیر سالتحصیلی ۹۷-۹۸ آخرین ویرایش

3000 تومان
خرید محصول