no-img
پژوهش سرای فرهنگیان

نمونه گزارش تخصصی دبیر عربی به همراه پنج نمونه رایگان پیشنهاد کوتاه و راهکار ارزشیابی


پژوهش سرای فرهنگیان

برنامه سالانه و تقویم اجرایی تدبیر و تعالی مقطع ابتدایی و متوسطه برای دانلود مقاله پرسش مهر 23 با موضوع شاخص های مدرسه خوب کلیک کنید مقطع ابتدایی و متوسطه سفارش تدوین طرح توجیهی

ادامه مطلب

نمونه گزارش تخصصی دبیر عربی با موضوع بهبود مهارت مکالمه زبان عربی
zip
مارس 7, 2018
۷,۰۰۰ تومان
۷,۰۰۰ تومان – خرید

نمونه گزارش تخصصی دبیر عربی با موضوع بهبود مهارت مکالمه زبان عربی


نمونه گزارش تخصصی دبیر عربی

نمونه گزارش تخصصی دبیر عربی به همراه پنج نمونه رایگان پیشنهاد کوتاه و راهکار ارزشیابی تحت عنوان  چگونگی بهبود مهارت مکالمه زبان عربی در دانش آموزان پایه هفتم  با فرمت ورد و قابل ویرایش و در 28 صفحه

سرفصلهای موجود در نمونه گزارش تخصصی دبیر عربی به قرار زیر است :

عنوان مطلب پیرامون قضیه  بهبود مهارت مکالمه زبان عربی در دانش آموزان پایه هفتم

سرآغاز سخن پیرامون قضیه  بهبود مهارت مکالمه زبان عربی در دانش آموزان پایه هفتم

دیباچه پیرامون قضیه بهبود مهارت مکالمه زبان عربی در دانش آموزان پایه هفتم

درک مشکل پیرامون قضیه  بهبود مهارت مکالمه زبان عربی در دانش آموزان پایه هفتم

بیان شرایط حاضر پیرامون قضیه  بهبود مهارت مکالمه زبان عربی در دانش آموزان پایه هفتم

تنظیم و جمع نمودن منابع پیرامون قضیه  بهبود مهارت مکالمه زبان عربی در دانش آموزان پایه هفتم

مطالعه و بررسی اطلاعات پیرامون قضیه بهبود مهارت مکالمه زبان عربی در دانش آموزان پایه هفتم

بحث پیرامون حل مشکل دررابطه با  بهبود مهارت مکالمه زبان عربی در دانش آموزان پایه هفتم

وضعیت ثانویه پس از حل مشکلات  بهبود مهارت مکالمه زبان عربی در دانش آموزان پایه هفتم

بررسی بیشتر در رابطه با بهبود مهارت مکالمه زبان عربی در دانش آموزان پایه هفتم

ارائه مستندات پیرامون بهبود مهارت مکالمه زبان عربی در دانش آموزان پایه هفتم

پیش بینی نتایج در مورد بهبود مهارت مکالمه زبان عربی در دانش آموزان پایه هفتم

راهکارها پیرامون قضیه بهبود مهارت مکالمه زبان عربی در دانش آموزان پایه هفتم

رفرنس و منبع مورد استفاده بهبود مهارت مکالمه زبان عربی در دانش آموزان پایه هفتم

گرد آوري شواهد يك

-1 مصاحبه )دانش آموزان و اولياء

-2 پرسشنامه

چگونگی انجام کار:

باتوجه به نمرات دانش آ موزان وموقعیت کلاس وپرسشنامه جمع آوری شده از دومیاءراه حل های

زیررا بررسی کردم.

-1 استخراج کلیه افعال درس هرجلسه .

-2 انجام مسابقه فردی وگروهی ساخت صیغه های فعل درکلاس.

-3 آموزش از طریق ایماءواشاره.)ایجاد رمز به خصوص برای هر صیغه(

-4 تشویق سرگروه ها برای کار با افراد ضعیف.

-5 جابجایی ساعت تدریس هفتگی در برنامه روزانه.

نتایج حاصل از فرم نظر سنجی:

-1 نحوه تدریس معلم. 0

-سخت بودن عربی پایه دوم. 0

عدم انگیزه دانش آموزان جهت فراگیری زبان عربی به عنوان زبان دوم.

عدم تکرار و تمرین در منزل.

عدم جایگزینی صحیح در برنامه هفتگی.

استفاده بدون برنامه از تلویزیون-کامپیوتروماهواره.

عدم پیگیری اولياء

کم بودن ساعات تدریس درس عربی.

جهت تدریس درس جدید از دانش آموزان می خواستم درمنزل مروری بر درس جدید داشته باشندکلیه لغات جدید وافعال جدیدی که دردرس می بیننددردفتر عربی یادداشت کنند در ابتدای کلاس پس از تدریس قواعد باکمک البوم افعال ضمن قرائت درس جدید ازآنها می خواستم افعال جدیدرابا نوع فعل وصیغه برای کلاس مشخص کنند.

متن درس هم با کمک دانش آموزان ترجمه می شدومن صرفاًمتون ترجمه شده را تصحیح می کردم.کم کم این کار باعث ترغیب وتشویق دانش آموزان جهت مشارکت در تدریس شد تا جایی که دانش آموزانی داوطلب تدریس می شدند .همانطور که می دانیم در تدریس به روش بازی،روابط اجتماعی فراگیران،مشارکت پذیری واعتمادوروحیه ی تعاون تقویت می شود.بازی برنامه ایی متعادل وفرآیند محور فراهم می آوردکه همه ی اهداف رشد را تحقق می بخشد.ودر عین حال به ارتقای مهارت های جسمی،گفتاری واجتماعی یاری می رسا ند.

فعالیت های گروهی وانفرادی باز باخورد های فوری برای معلم در توجه نشان دادن به هر فراگیرفراهم می آورد.مهم تر از همه ،یادگیری را برای فراگیران لذت بخش می سازد ودرآن ،انگیزه ای مداوم برای آموزش های مدرسه ای به وجود می آورد.)به نقل ازکتاب آموزش وپرورش در پیش) دبستان،نوشته وینتا کول،ترجمه فرحنده مفیدی)تهران:سمت، 1374

دانش آموزان از نظر علایق وتوانایی ها متفاوت اند.بنابراین عده زیادی ازآنها تمایل زیادی به بازی دارند وهر فعالیتی را درقالب بازی دوست دارند .معلم بایداز این موقعیت برای آموزش مفاهیم استفاده کند البته این روش تا حدودی دشوا ر است اما اثربخشی آن در یادگیری قابل توجه است..) )منوچهر فضلی خانی، 271:1386

بنابراین روش دیگری که پس ازخاتمه درس اجراء می شد مسابقه فردی یا گروهی بود .درمسابقه فردی دو نفر از دانش اموزان شرکت می کردند افعال خاصی از آنها خواسته می شدبا زمان مشخص وشخص برنده توسط دانش آموزان تشویق می شد.

در مسابقه گروهی فعل خاصی ازگروها خواسته می شد گروهی که زودتر پاسخ رامی نوشت باگفتن کلمه سُک سُک زمان را خاتمه می دادودرصورتی که پاسخ درست می داد نمره تشویقی می گرفت

1–ارتباط نزدیکی بین آموخته های قبلی دانش آموزان با مطالب درس جدید وجود دارد.

-2 مشارکت دانش آموزان در تدریس های به تعمیق آموخته های اوکمک شایانی می کند.

-3 انجام بازی فردی وگروهی کلاس راشاداب وازدلزدگی نسبت به درس عربی می کاهد.

-4 عامل تشویق تاثیر محسوسی در بهبود فرآیند یادگیری دارد.

-5 استفاده از وسایل کمک آموزشی در یادگیری دانش اموزآن نقش مثبت دارد.

علل بی علاقگی دانش آموزان به زبان عربی و عوامل افت یادگیری آن

در گفتگوهایی که با دانش آموزان بعمل آمد و همچنین با در جریان قرار دادن مدیر و معاون مسائل مهمی مطرح شد و از جمع بندی کل اطلاعات بدست آمده به علل و عواملی اشاره شد که باعث افت یادگیری دانش آموزان در درس عربی شده است. بطور کلی می توان علتهای عدم پیشرفت در یادگیری درس عربی و علاقه نداشتن دانش آموزان به این درس را در موارد زیر خلاصه کرد:

1-   به دلیل استفاده از دبیران غیر متخصص و غیر مسلط و نا مرتبط با ادبیات عرب در سنوات گذشته دانش آموزان، اطلاعات اولیه و پایه ای که پیش نیاز مطالب سطح بالاتر است ندارند و اکنون درس عربی برای آنها به یک کابوس تبدیل شده است و تصور می کنند که یادگیری عربی ناممکن است و هیچ روحیه ای برای فراگیری آن ندارند.

2-  دومین عامل که متأثر از همان عامل اول است ونتیجه ی مستقیم آن می باشد ارفاقهای بی حد و حصر دبیران دوره های قبل باعث شده است که دانش آموزان با همان روحیه ی تکدی نمره تربیت شوند و از خود هیچ سعی و تلاشی بعمل نیاورند.

3-  عدم وجود عوامل تشویق کننده و حتی وجود برخی از موارد بازدارنده ، مثلاً خود اولیای دانش آموزان بیشتر به فراگیری و تقویت زبان انگلیسی توصیه می کنند و خیال می کنند اگر فرزند آنها انگلیسی یاد بگیرد از ارزش و پایگاه اجتماعی بهتری برخوردار است و برخی هم با اهداف خاصی این مطلب را القاء می کنند که زبان عربی یک زبان بیگانه است که کهنه شده است ، مثلاً همین برنامه های طنزی که از صدا و سیما پخش میشود و زبان عربی را به مسخره می گیرد باعث شده است که نسل جوان ما که در دوره ی راهنمایی درس می خوانند نسبت به آموزش زبان عربی به دید تمسخر بنگرند که این خود عامل مهمی است که انگیزه را از دانش آموزان می گیرد.

شما عزیزان می توانید نمونه گزارش تخصصی دبیر عربی را به همراه اشانتیون ویژه پنج نمونه راهکار و پیشنهاد کوتاه ارزشیابی از این بخش دانلود نمایید.برچسب‌ها :

درباره نویسنده

پشتیبان پژوهشسرای فرهنگیان: مدیران فردا 3435 نوشته در پژوهش سرای فرهنگیان دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید