no-img
پژوهش سرای فرهنگیان

گزارش تخصصی دبیران ریاضی به همراه پنج نمونه رایگان پیشنهاد کوتاه و راهکار ارزشیابی


پژوهش سرای فرهنگیان

برنامه سالانه و تقویم اجرایی تدبیر و تعالی مقطع ابتدایی و متوسطه برای دانلود مقاله پرسش مهر 23 با موضوع شاخص های مدرسه خوب کلیک کنید مقطع ابتدایی و متوسطه سفارش تدوین طرح توجیهی

ادامه مطلب

گزارش تخصصی دبیران ریاضی با موضوع کم رویی و حل مشکل اعتماد به نفس برخی دانش آموزان
zip
مارس 19, 2018
۷,۰۰۰ تومان
۷,۰۰۰ تومان – خرید

گزارش تخصصی دبیران ریاضی با موضوع کم رویی و حل مشکل اعتماد به نفس برخی دانش آموزان


گزارش تخصصی دبیران ریاضی

گزارش تخصصی دبیران ریاضی به همراه پنج نمونه رایگان پیشنهاد کوتاه و راهکار ارزشیابی تحت عنوان  چگونگی حل مشکل کم رویی و عدم اعتماد به نفس در دانش اموزان  با فرمت ورد و قابل ویرایش و در 28 صفحه

سرفصلهای موجود در گزارش تخصصی دبیران ریاضی به قرار زیر است :

عنوان مطلب پیرامون قضیه  حل مشکل کم رویی و عدم اعتماد به نفس در دانش اموزان

سرآغاز سخن پیرامون قضیه  حل مشکل کم رویی و عدم اعتماد به نفس در دانش اموزان

دیباچه پیرامون قضیه حل مشکل کم رویی و عدم اعتماد به نفس در دانش اموزان

درک مشکل پیرامون قضیه  حل مشکل کم رویی و عدم اعتماد به نفس در دانش اموزان

بیان شرایط حاضر پیرامون قضیه  حل مشکل کم رویی و عدم اعتماد به نفس در دانش اموزان

تنظیم و جمع نمودن منابع پیرامون قضیه  حل مشکل کم رویی و عدم اعتماد به نفس در دانش اموزان

مطالعه و بررسی اطلاعات پیرامون قضیه حل مشکل کم رویی و عدم اعتماد به نفس در دانش اموزان

بحث پیرامون حل مشکل دررابطه با  حل مشکل کم رویی و عدم اعتماد به نفس در دانش اموزان

وضعیت ثانویه پس از حل مشکلات  حل مشکل کم رویی و عدم اعتماد به نفس در دانش اموزان

بررسی بیشتر در رابطه با حل مشکل کم رویی و عدم اعتماد به نفس در دانش اموزان

ارائه مستندات پیرامون حل مشکل کم رویی و عدم اعتماد به نفس در دانش اموزان

پیش بینی نتایج در مورد حل مشکل کم رویی و عدم اعتماد به نفس در دانش اموزان

راهکارها پیرامون قضیه حل مشکل کم رویی و عدم اعتماد به نفس در دانش اموزان

رفرنس و منبع مورد استفاده حل مشکل کم رویی و عدم اعتماد به نفس در دانش اموزان

يافته هاي علمي

 تعريف كمرويي

كمرويي يك توجه غيرعادي و مضطربانه به خويشتن دريك موقعيت اجتماعي است كه در نتيجه آن فرد دچار نوعي تنش رواني- عضلاني شده، شرايط عاطفي و شناختي اش متأثر مي گردد و زمينه بروزرفتارهاي خام و نسنجيده و واكنش هاي نامناسب در وي فراهم مي شود. به عبارت ديگر پديده كمرويي به يك مشكل رواني- اجتماعي و آزاردهنده شخصي مربوط مي شود كه همواره به صورت يك ناتواني يا معلوليت اجتماعي ظاهر مي گردد به كلام ساده يعني خود توجهي فوق العاده و ترس از مواجه شدن با ديگران. ( افروز،‌1379روانشناسي كمرويي و روش هاي درمان- نشر فرهنگ اسلامي)

كمرويي را مي توان به عنوان يك احساس ناراحتي يا بازداريدر موقعيت هاي ميان شخصي يا اجتماعي كه فرد را از پيگيري اهداف تحصيلي و اجتماعي اش بازمي دارد تعريف كرد. كمرويي به خود کانوني مفرط،‌ نگراني و اشتغال ذهني مكرر همراه با افكار و احساسات مربوط به واكنش هاي فيزيكي،‌ شدت يافتن ضربان قلب و… منجر مي گردد. ( واناجا،‌ اسنهالاتا و ديگومارتي؛‌ترجمه نادر باقري،‌1385).

كمرويي، خود توجهي بيش از حد وترس از مواجه شدن با ديگران است بطوري كه روبه روشدن با افرادجديدي را كه فرد در زندگي روزمره به آنها نياز دارد را مشكل مي سازد. (اكبري،‌ مشكلات نوجواني و جواني، انتشارات معبود، 1374).

علل كمرويي

در هيچ يك از يافته هاي موجود در منابع،‌ در رابطه با علل كمرويي به قدركافي دلايل موجه بودن آنها نشان داده نشده است با وجود اين متخصصان،‌عوامل اجتماعي كمرويي را شناسايي كرده اند كه عبارتند از: آمادگي ژنتيكي فرد كمرو،‌ پايين بودن ميزان دلبستگي كه تضمين كننده رابطه ميان والد و كودك است. نقص و كاستي در يادگيري مهارتهاي اجتماعي ( آسندروف ،‌ 1993؛‌ سانسون،‌پدلام،‌ كال پريور،‌ اوبركلايد‌1996؛‌ به نقل ازواناجا،‌ اسنهالاتا و ديگومارتي؛‌ ترجمه باقري،‌ 1385)، تخريب،‌ نا ارزنده سازي،‌تمسخر و انتقاد و عيب جويي فراوان از كودك توسط والدين‌ و افراد ديگر. (واناجا، اسنهالاتا و ديگو مارتي؛‌ ترجمه باقري‌ 1385).

كمرويي اساسا در نتيجه روابط نادرست بين فردي و سازي نايافتگي اجتماعي در مراحل اوليه رشد در خانه ومدرسه پايدار مي گردد برخي از روانشناسان نظير كتل ( 1983) براين عقيده اند كه بعضي افراد با زمينه سندرم كمرويي متولد مي شوند اما بايد توجه داشت كه بحث سندرم كمروييو استعداد بيشتر بعضي از كودكان درابتلا به كمرويي به معناي ارثي بودن كمرويي نيست. بديهي است كودكام كمرو متعلق به والديني هستند كه خودشان كمرويي دارند. (افروز،‌ روانشناسي كمرويي و روش هاي درمان- نشر فرهنگ اسلامي1379).

كمرويي ممكن است نتيجه شرايط اجتماعي جديد (نقل مكان از يك جابه جايي ديگر)، غيرقابل پيش بيني بودن (قرارگرفتن در موقعيت هاي فوق العاده غيرقابل پيش بيني كه از نظركودكان كمرو فوق العاده تهديد كننده است) عناصر ارزيابي كننده وتهديد كننده (فرد كمرو هميشه درحال ارزيابي خود است واحساس مي كند نكه ديگران مدام درباره او قضاوت و از او انتقاد مي كنند) بوجود آيد.

كمرويي ناشي از ترس كه عموما از سال اول زندگي نوزاد مشاهده مي شود مطالعات انجام شده روي نوزادان حاكي از اين است كه در اواسط سال اول زندگي كمرويي به عنوان يك پديده همگاني در همه نوزادان ونسبت به غريبه ها و افراد آشنايي كه تغيير لباس و يا آرايش داده اند ديده مي شود در حقيقت كودك خردسال از اين رو كمروست كه مردم برايش نا آشنا هستند. محيط خانواده و تجارب اوليه كودك بخصوص در سنين پيش دبستاني و سال هاي آغازين مدرسه اصلي ترين نقش را درشكل گيري شخصيت كودك دارد. دراين دوران الگوهاي رفتاري بزرگسال،‌ برنامه هاي تلويزيوني،‌ نحوه ميزان ارتباطات عاطفي،‌ كلامي و اجتماعي خردسالان با والدين بزرگسالان خانواده بيشترين تأثير را در رشد مطلوب اجتماعي و پايدارآيي اضطراب وكمرويي كودكان مي تواند داشته باشد.

همچنين كمرويي در ميان فرزندان اول خانواده و تك فرزندها بيش از ساير فرزندان خانواده ديده مي شود چرا كه والدين انتظارات وتوقعات متنوعي از تنها فرزند و يا فرزند اول خود دارند و به دليل همين توقعات فوق العاده واعمال فشارهاي رواني از طرف والدين و احساس ناتواني اين قبيل فرزندان در تحقق بخشيدن به خواسته هاي والدين به تدريج موجب احساس بي كفايتي مي شود و خودپنداري بسيار ضعف پيدا مي كنند زمينه اضطراب فراگير و كمرويي در شخصيت ايشان نمايان مي شود. مدرسه نيز به عنوان اولين جايگاه رسمي تجربه اجتماعي كودكان مي تواند نقش تعيين كننده اي در تقويت كمرويي يا پرورش مهارت هاي اجتماعي آنان ايفا كند.علاوه بر خانه و مدرسه عواملي همچون محروميت ها وآسيب هاي اجتماعي،‌ناسازگاريهاي شغلي،‌ سلطه وفشار هاي گروهي،‌مقايسه ها وبرتري طلبي هاي قومي و نژادي، تقويت شخصيت انفعالي، پرخاشگري هاوقدرتمندي ها،‌كنترل شديد جتماعي،‌بي احترامي به حقوق و آزادي هاي شروع فردي و… از ديگر عوامل زمينه ساز كمرويي و رفتارهاي گوشه گيرانه مي تواند باشد. (افروز،‌ روانشناسي كمرويي و روش هاي درمان-نشر فرهنگ اسلامي1379).

شما عزیزان می توانید گزارش تخصصی دبیران ریاضی را به همراه اشانتیون ویژه پنج نمونه راهکار و پیشنهاد کوتاه ارزشیابی از این بخش دانلود نمایید.برچسب‌ها :

درباره نویسنده

پشتیبان پژوهشسرای فرهنگیان: مدیران فردا 3435 نوشته در پژوهش سرای فرهنگیان دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید