no-img
پژوهش سرای فرهنگیان

بایگانی‌های طرح جابر 1401 - پژوهش سرای فرهنگیان


پژوهش سرای فرهنگیان

برنامه سالانه و تقویم اجرایی تدبیر و تعالی مقطع ابتدایی و متوسطه برای دانلود مقاله پرسش مهر 23 با موضوع شاخص های مدرسه خوب کلیک کنید مقطع ابتدایی و متوسطه سفارش تدوین طرح توجیهی

مطالب

دانلود بایگانی‌های طرح جابر 1401 - پژوهش سرای فرهنگیان
طرح جابر محاسبه طلوع و غروب خورشید در مریخ : آزمایش و تحقیق
۵۵,۰۰۰ تومان

طرح جابر محاسبه طلوع و غروب خورشید در مریخ : آزمایش و تحقیق


در این طرح، سعی شده است تا با بررسی و مطالعهی علم نجوم کروی، هندسهی کروی، تقویم و زمان سنجی در تاریخچهی نجوم، اوقات ســیارهی مریخ یعنی محاســبه طلوع و غروب خورشید در افق مریخ محاسبه و همچنین برای سیارهی مریخ یک تقویم ایرانی نوشــته شود؛ تقویمی که آغاز سال آن مصادف اســت با آغاز بهار طبیعت یا هامن لحظهای که خورشید در نقطهی تقاطع استوای ساموی و دایره الربوج قرار میگیرد. به [...]

طرح جابر جمع آوری و طبقه بندی حیوانات زیر زمینی
۲۵,۰۰۰ تومان

طرح جابر جمع آوری و طبقه بندی حیوانات زیر زمینی


طرح جابر طبقه بندی جانوران زیر زمینی پژوهشگر در این پژوهش و پروژه طرح جابر جمع آوری و طبقه بندی جانوران از طریق تحقیق و جمع آوری تصاویر جانورانی که در زیر زمین زندگی میکنند اقدام به طبقه بندی آنها در گروه ها مختلف میکند . این پروژه به همت دپارتمان آموزش ابتدایی پژوهش سرای فرهنگیان در سال 1401 تدوین و تنظیم شده است و هم اکنون میتوانید این نمونه طرح [...]

طرح جابر روشی برای حذف آهن و منگنز اضافی از آب
۳۰,۰۰۰ تومان

طرح جابر روشی برای حذف آهن و منگنز اضافی از آب


طرح جابر حذف آهن و منگنز آب تحقیق آموزشـی طرح جابر روشی برای حذف آهن و منگنز اضافی از آب فقـط بخـش عملکـرد گـردش خـون دسـتگاه دیالیـز را نشـان میدهـد. پمـپ ساکشـن مورد اسـتفاده در این دسـتگاه آموزشـی در ابعاد بسـیار کوچک و با هزینه کم سـاخته شـده است. الزم بـه ذکـر اسـت کـه دسـتگاههای کوچک تـر از این هـم وجود دارد که دیالیز خشـک اسـت و نسـبت بـه دیالیـز تـر [...]

طرح جابر طراحی یک اپلیکیش موبایلی ساده برای کلاس
۳۰۰,۰۰۰ تومان

طرح جابر طراحی یک اپلیکیش موبایلی ساده برای کلاس


طرح جابر طراحی اپلیکیش موبایلی این پروژه طرح جابربن حیان با موضوع طراحی اپلیکیشن موبایلی بصورت اختصاصی و برای یک نفر اجرا میگردد و با پرداخت هزینه به لحظه فایلی دانلود نخواهید کرد و تحویل پروژه بین 1 تا 3 روز زمان خواهد برد. انتخب موضوعات چالشی برای پروژه طرح جابر در کنار اجرا و تدوین قوی میتواند تا حد زیادی کسب رتبه های استانی و کشوری را تضمین کند . این [...]

طرح جابر مرکب زدایی از کاغذ با استفاده از نانو ذرات نشاسته
۵۰,۰۰۰ تومان

طرح جابر مرکب زدایی از کاغذ با استفاده از نانو ذرات نشاسته


در این طرح با بررسی مواد مختلف بر روی کاغذهای مختلف و انواع خودکار، رسعت و کیفیت پاک شدن خودکار بررسی شد تا موادی پیدا شود که کمرتین آسیب را به بافت و رنگ کاغذ بزند و با بیشرتین رسعت متام اثر خودکار را از بین بربد. در این پژوهش نسبت جوش شیرین به نانوذرات نشاسته ذرت، متفاوت است اما بافت کاغذ ضعیف نشده است و حتی به علت وجود نانو ذرات نشاسته بافت [...]

طرح جابر بازنویسی داستان هفت خوان به منظور تطابق با سلیقه نسل نو
۳۰,۰۰۰ تومان

طرح جابر بازنویسی داستان هفت خوان به منظور تطابق با سلیقه نسل نو


  در آثار مصور ما بخشهای طنز«رستم در هفت خوان« را داریم که تصاویر و فرمهایش مناسب نسل جوان و استاندارد جهانی نیستند و روایت طوالنیای دارد. در صنعت انیمیشن نیز »رستم و سهراب« تولید شده؛ این انیمیشن از مبانی مهم هرن مثل نور و رنگ استفاده کمی دارد، طراحی شخصیت هایش برای بعضی از بچهها جذابیت ندارند و برای یک بزرگســال، داستان اثر بدون کشش است و بعضی اوقات منطقی نیست. آثار [...]

طرح جابر طراحی و ساخت گلدان طبیعی زیست تخریب پذیر
۵۰,۰۰۰ تومان

طرح جابر طراحی و ساخت گلدان طبیعی زیست تخریب پذیر


اتوجه به آلودگیهای زیســت محیطی ناشی از زبالههای پالستیکی وکودهای شیمیایی که در چندســال اخیر حیات جانداران خشکی زی وآبزی را به مخاطره انداخته وهمچنین آسیبهای جربان ناپذیری را به محیط زندگی برش وارد کرده است جلوگیری از آلوده شدن محیط زیست بسیار اهمیت دارد. این طرح با هدف جایگزین کردن گلدانهای طبیعی زیســت تخریب پذیر به جای گلدانهای پالســتیکی تولید شده از ترکیبات نفتی و همچنین تاثیر عصاره گیاهی الیف نخل خرما [...]

طرح جابر بازی در زمین دشمن : سالتحصیلی 1401-1402
۳۰,۰۰۰ تومان

طرح جابر بازی در زمین دشمن : سالتحصیلی 1401-1402


طرح جابر بازی در زمین دشمن نمونه آماده طرح جابر تحقیقی 1401 با عنوان بازی در زمین دشمن این نمونه طرح جابر ویژه سالتحصیلی 1402-1401 تدوین و در اواسط مهر ماه برای دانلود در سرور سایت پژوهش سرای فرهنگیان بارگذاری شده است . نکته مهمی که در مورد این طرح لازم است توجه داشته باشید امکان ارائه این طرح در آیتم پژوهش های تحقیقاتی میباشد  موضوع دشمن شناسی , بصیرت و اشتباهات نیروهای [...]

دانلود طرح جابر با موضوع گرمایش زمین 1401
۳۰,۰۰۰ تومان

دانلود طرح جابر با موضوع گرمایش زمین 1401


طرح جابر گرمایش زمین یکی از چالشی ترین موضوعاتی که میتوان برای ارائه پژوهش در قالب طرح جابربن حیان ارائه کرد طرح جابر با موضوع گرمایش زمین میباشد . این نمونه طرح جابر گرمایش زمین  ویژه سالتحصیلی 1402-1401 تدوین و در اواسط مهر ماه برای دانلود در سرور سایت پژوهش سرای فرهنگیان بارگذاری شده است . نکته مهمی که در مورد این طرح لازم است توجه داشته باشید امکان ارائه این طرح [...]

پروژه طرح جابر طراحی و ساخت قایق کیان با اشک
۰ تومان

پروژه طرح جابر طراحی و ساخت قایق کیان با اشک


بنام خدای رنگین کمــــــــــــــــــــــان آهای خدای رنگین کمــــــــــــان کجایی ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ اصلا هستی ؟؟؟؟؟؟ برای اولین بار در سایت محصولی بارگذاری میکنم که برای خریدنش نیازی به پرداخت پول نیست و فقط کمی اشک لازمه مینویسم شاید بتونم بغض فرو خورده ام را تحت کنترل در بیارم تا از پا نیافتادم مینویسم شاید کمی آرام شوم . صرفا برای دل خودم 10 روز خیلی سخت گذروندم . بعد از فوت رفیقم به دلایل عجیب در هفته [...]