صفحه جدا

درس پژوهی خط و زاویه ریاضی ششم ابتدایی


درس پژوهی خط و زاویه ریاضی ششم ابتدایی به همراه مرامنامه بسیار کامل و در قالب فایل ورد و با قابلیت ویرایش ۴۱ صفحه می باشد.که توسط تیم تخصصی کاشان pnu گرد آوری و تنظیم شده است.

در این پکیج آموزشی  درس پژوهی خط و زاویه ریاضی ششم ابتدایی به همراه مرامنامه کلیه مراحل و جزئیات مرتبط با درس پژوهی و بخشنامه آن رعایت گردیده است که در نهایت عصاره کار در اختیار فرهنگیان محترم قرار گرفته است.

تیم پژوهشی کاشان pnu تخصصی ترین گروه موجود در اینترنت به گونه ای دقیق کلیه موارد مربوط به بخشنامه درس پژوهی را رعایت نموده و در این مورد هم درس پژوهی خط و زاویه ریاضی ششم ابتدایی به همراه مرامنامه را بر اساس همین بخشنامه ها و توسط کادر آموزشی تنظیم نموده است.

در ارتباط با درس پژوهی نکاتی را می بایست در نظر داشت که این نکات کلیدی عبارتند از موارد زیر :

تجربه های بین المللی راهبرد های اثر بخشی را برای  بهره گیری  از درس پژوهی در عمل  درفرهنگ های آموزشی مختلف نشان می دهند.درس پژوهی ازچین تا آمریکا ، از انگلستان تا استرالیا،از مکزیک تا آلمان و از آفریقای جنوبی تا ژاپن ، همه جا آهنگ تغییر  و شوق به تحول در آموزش را  برانگیخته است. ماموریت  اصلی ایده ی درس پژوهی در کشورهای مختلف جهان  تشکیل هسته های تحول برای بهسازی آموزش ،  غنی سازی یادگیری، توانمند سازی معلمان و تولید دانش حرفه ای است (سرکارآرانی ۱۳۸۹)

آنچه در  درس پژوهی خط و زاویه ریاضی ششم ابتدایی به همراه مرامنامه وجود دارد به قرار زیر است :

سرتیتر و نام درس پژوهی در ارتباط با درس ریاضی خط و زاویه

فصل اول

دیباچه در ارتباط با مقوله درس ریاضی خط و زاویه

تببین مساله و اضهار نظر و ثبت موضوع  در ارتباط با مقوله درس ریاضی خط و زاویه

دلایل اهمیت و پرداختن به موضوع از طریق درس پژوهی در ارتباط با مقوله درس ریاضی خط و زاویه

شرح خصوصیات و ویژگی خاص مسئله در ارتباط با مقوله درس ریاضی خط و زاویه

نوین و آموزشی بودن موضوع در ارتباط با مقوله درس ریاضی خط و زاویه

فصل دوم

بیان پیشنهادات در رابطه حل مشکل در ارتباط با مقوله درس ریاضی خط و زاویه

اظهار نظر در رابطه با دلایل پیشنهادات انتخابی در ارتباط با مقوله درس ریاضی خط و زاویه

گروه بندی دانش آموزان و امتیاز دهی در ارتباط با مقوله درس ریاضی خط و زاویه

تفکیک دانش آموزان بر مبنای تفاوت های شخصی در ارتباط با مقوله درس ریاضی خط و زاویه

با معنا نمودن فراگیری دانش در ارتباط با مقوله درس ریاضی خط و زاویه

ایجاد انگیزه در دانش آموزان و مدرسین در ارتباط با مقوله درس ریاضی خط و زاویه

ایجاد همراهی در دانش آموزان در ارتباط با ساخت وسیله ها و دست سازه های درسی در ارتباط با مقوله درس ریاضی خط و زاویه

شیوه های جدید و الگوهای برتر تدریس در ارتباط با مقوله درس ریاضی خط و زاویه

ایجاد تصویر ذهنی در دانش آموزان در ارتباط با مقوله درس ریاضی خط و زاویه

ارزشیابی کیفی توصیفی در ارتباط با مقوله درس ریاضی خط و زاویه

اجرای تجربیات سنجش و ارزشیابی در ارتباط با مقوله درس ریاضی خط و زاویه

بیان شرح وظایف افراد در ارتباط با مقوله درس ریاضی خط و زاویه

تنوع  در انتخاب اعضای گروه در ارتباط با مقوله درس ریاضی خط و زاویه

برگزاری جلسه هدفمند در ارتباط با مقوله درس ریاضی خط و زاویه

طرح درس بر مبنای سند ملی در ارتباط با مقوله درس ریاضی خط و زاویه

طراحی آموزشی بر مبنای معماری نوین تدریس شماره یک در ارتباط با مقوله درس ریاضی خط و زاویه

طرح درس در ارتباط با مقوله درس ریاضی خط و زاویه

فصل سوم

اجرای طراحی آموزشی در ارتباط با مقوله درس ریاضی خط و زاویه

قابلیت اجرای درس در ارتباط با مقوله درس ریاضی خط و زاویه

بازنگری در ارتباط با مقوله درس ریاضی خط و زاویه

فصل چهارم  

طراحی آموزشی شماره دو در ارتباط با مقوله درس ریاضی خط و زاویه

نگرشی بر نقش درس پژوهی در راستای هماهنگی علمی در ارتباط با مقوله درس ریاضی خط و زاویه

برگزاری جلسات رفع اشکال در ارتباط با مقوله درس ریاضی خط و زاویه

فصل پنجم

اجرای ثانویه در ارتباط با مقوله درس ریاضی خط و زاویه

بررسی نتیجه الگوی برتر تدریس درس پژوهی در ارتباط با مقوله درس ریاضی خط و زاویه

شرایط نهایی و کسب نتایج در ارتباط با مقوله درس ریاضی خط و زاویه

ارائه راهکار در ارتباط با مقوله درس ریاضی خط و زاویه

مشکلات در روند درس پژوهی در ارتباط با مقوله درس ریاضی خط و زاویه

فهرست منابع

پیوست های فایل و مرام نامه درس پژوهی

برای دانلود درس پژوهی خط و زاویه ریاضی ششم ابتدایی به همراه مرامنامه و دریافت آن از لینک خرید استفاده نمایید.

23 May 2022

درس پژوهی خط و زاویه ریاضی ششم ابتدایی - پژوهش سرای فرهنگیان
no-img
پژوهش سرای فرهنگیان

درس پژوهی خط و زاویه ریاضی ششم ابتدایی - پژوهش سرای فرهنگیان


پژوهش سرای فرهنگیان

برنامه سالانه و تقویم اجرایی تدبیر و تعالی مقطع ابتدایی و متوسطه طرح جابر اختصاصی سفارش اقدام پژوهی