صفحه جدا

درس پژوهی , دانلود فایل های درس پژوهی


طرح درس و درس پژوهی اول ابتدایی

درس پژوهی اول ابتدایی کتاب ریاضی درس یکی ده تایی دقیق ترین نمونه موجود در اینترنت

درس پژوهی اول ابتدایی کتاب ریاضی درس یکی ده تایی دقیق ترین نمونه موجود در…

نمونه درس پژوهی کلاس اول کتاب فارسی درس حرف ف به صورت کامل و آماده

نمونه درس پژوهی کلاس اول کتاب فارسی درس حرف ف نمونه درس پژوهی کلاس اول…

دانلود درس پژوهی کلاس اول کتاب فارسی درس نشانه غ به صورت کامل و آماده دقیق و کامل

دانلود درس پژوهی کلاس اول کتاب فارسی درس نشانه غ دانلود درس پژوهی کلاس اول…

نمونه درس پژوهی پایه اول ابتدایی درس قرآن نعمت های خدا

نمونه درس پژوهی پایه اول ابتدایی درس قرآن نعمت های خدا نمونه  درس پژوهی پایه…

دانلود درس پژوهی کلاس اول ابتدایی کتاب فارسی درس حرف ر به صورت کامل و آماده دقیق ترین نمونه

دانلود درس پژوهی کلاس اول ابتدایی کتاب فارسی درس حرف ر دانلود درس پژوهی کلاس…

درس پژوهی فارسی کلاس اول ابتدایی درس حروف ناخوانا بهترین نمونه موجود

درس پژوهی فارسی کلاس اول ابتدایی درس حروف ناخوانا درس پژوهی فارسی کلاس اول ابتدایی…

دانلود درس پژوهی پایه اول ابتدایی کتاب ریاضی درس حل مسئله کاملترین نمونه موجود

دانلود درس پژوهی پایه اول ابتدایی کتاب ریاضی درس حل مسئله دانلود درس پژوهی پایه…

گزارش درس پژوهی کلاس اول درس جمع به صورت کامل و آماده بهترین نمونه در اینترنت

گزارش درس پژوهی کلاس اول درس جمع گزارش درس پژوهی کلاس اول درس جمع به…

درس پژوهی علوم فایده های گیاهان پایه اول به صورت کامل و آماده با فصل بندی دقیق و تکمیل

درس پژوهی علوم فایده های گیاهان درس پژوهی علوم فایده های گیاهان پایه اول به…

درس پژوهی فارسی کلاس اول دبستان درس جنگل نمونه بسیار کامل و آماده

درس پژوهی فارسی کلاس اول دبستان درس جنگل درس پژوهی فارسی کلاس اول دبستان درس…

درس پژوهی ریاضی لوحه سوم کلاس اول به صورت کامل و آماده با فصل بندی دقیق و تکمیل

درس پژوهی ریاضی لوحه سوم کلاس اول درس پژوهی ریاضی لوحه سوم کلاس اول به…

درس پژوهی قرآن سوره فلق پایه اول به صورت کامل و آماده با فصل بندی دقیق و تکمیل

درس پژوهی قرآن سوره فلق پایه اول درس پژوهی قرآن سوره فلق پایه اول به…

درس پژوهی آماده پایه اول ابتدایی تدریس عدد 8 به صورت کامل و آماده نمونه عالی و کامل

درس پژوهی آماده پایه اول ابتدایی تدریس عدد 8 درس پژوهی آماده پایه اول ابتدایی…

درس پژوهی ریاضی خط باز و بسته کلاس اول به صورت کامل و آماده با فصل بندی دقیق و تکمیل

درس پژوهی ریاضی خط باز و بسته درس پژوهی ریاضی خط باز و بسته کلاس…

دانلود درس پژوهی و طرح درس کلاس دوم

تیم تخصصی بانک فایل پژوهشی معلمان در راستای دانلود طرح درس و درس پژوهی دوم ابتدایی در خدمت فرهنگیان محترم می باشد و هر نمونه درس پژوهی که در ذهن معلمان باشد را به مرحله اجرا در می آورد

دانلود درس پژوهی پایه دوم ابتدایی کتاب ریاضی درس ساعت مانده – بعد از کاملترین نمونه موجود

دانلود درس پژوهی پایه دوم ابتدایی کتاب ریاضی درس ساعت مانده دانلود درس پژوهی پایه…

درس پژوهی ریاضی پایه دوم ابتدایی درس نمایش کسر ها بهترین نمونه موجود

درس پژوهی ریاضی پایه دوم ابتدایی درس نمایش کسر ها درس پژوهی ریاضی پایه دوم…

نمونه درس پژوهی کلاس دوم دبستان کتاب فارسی درس کوشا و نوشا نمونه بسیار دقیق

درس پژوهی فارسی دوم درس کوشا و نوشا نمونه درس پژوهی کلاس دوم دبستان کتاب…

درس پژوهی آماده دوم ابتدایی سلام سلام به صورت کامل و آماده فصل بندی دقیق

درس پژوهی آماده دوم ابتدایی سلام سلام درس پژوهی آماده دوم ابتدایی سلام سلام به…

گزارش درس پژوهی دوم دبستان مثل خورشید بهترین نمونه موجود.

گزارش درس پژوهی دوم دبستان گزارش درس پژوهی دوم دبستان مثل خورشید بهترین نمونه موجود.…

گزارش درس پژوهی دوم ابتدایی همه چیز از توست به صورت کامل و آماده بهترین نمونه موجود.

گزارش درس پژوهی دوم ابتدایی همه چیز از توست به صورت کامل و آماده بهترین…

درس پژوهی قرآن اسراف نکنید کلاس دوم به صورت کامل و آماده با فصل بندی دقیق و تکمیل

درس پژوهی قرآن : اسراف نکنید درس پژوهی قرآن اسراف نکنید کلاس دوم به صورت…

درس پژوهی ریاضی کلاس دوم ابتدایی آشنایی با جمع های اساسی نوع دوم به صورت کامل و آماده با فصل بندی دقیق و تکمیل

درس پژوهی ریاضی کلاس دوم ابتدایی درس پژوهی ریاضی کلاس دوم ابتدایی آشنایی با جمع…

درس پژوهی ریاضی شناخت شکل های هندسی پایه دوم به صورت کامل و آماده با فصل بندی دقیق و تکمیل

درس پژوهی ریاضی شناخت شکل های هندسی پایه دوم درس پژوهی ریاضی شناخت شکل های…

درس پژوهی ضرب اعداد یک رقمی پایه دوم به صورت کامل و آماده با فصل بندی دقیق و تکمیل

درس پژوهی ضرب اعداد یک رقمی پایه دوم درس پژوهی ضرب اعداد یک رقمی پایه…

درس پژوهی قرآن آموزش همزه دوم ابتدایی به صورت کامل و آماده با فصل بندی دقیق و تکمیل

درس پژوهی قرآن آموزش همزه دوم ابتدایی درس پژوهی قرآن آموزش همزه دوم ابتدایی به…

درس پژوهی آماده دوم دبستان ابرها میگریند به صورت کامل و آماده فصل بندی کامل

درس پژوهی آماده دوم دبستان ابرها میگریند درس پژوهی آماده دوم دبستان ابرها میگریند به…

طرح درس روزانه + درس پژوهی پایه سوم ابتدایی

درس پژوهی جدول ارزش مکانی هزارتایی ها : ریاضی سوم ابتدایی در 40 صفحه

درس پژوهی ریاضی درس جدول ارزش مکانی هزارتایی پایه سوم درس پژوهی ریاضی درس جدول ارزش مکانی…

درس پژوهی درس الگو یابی – ریاضی سوم ابتدایی در 40 صفحه

درس پژوهی الگویابی سوم درس پژوهی ریاضی درس الگویابی سوم ابتدایی به صورت کامل و…

دانلود گزارش درس پژوهی ارزش پول از کتاب ریاضی کلاس سوم ابتدایی

درس پژوهی ارزش پول همینک جدیدترین نسخه درس پژوهی ارزش پول تدوین شده در زمستان…

درس پژوهی محیط اشکال هندسی – ریاضی سوم ابتدایی – 43 صفحه

درس پژوهی درس محیط اشکال هندسی پایه سوم درس پژوهی ریاضی درس محیط اشکال هندسی…

درس پژوهی ریاضی کلاس سوم درس مساحت مربع و مستطیل بهترین نمونه موجود

درس پژوهی ریاضی کلاس سوم درس مساحت مربع و مستطیل بهترین نمونه موجود درس پژوهی…

درس پژوهی سوم ابتدایی کتاب علوم درس نور و مشاهده اجسام دقیق ترین نمونه موجود در اینترنت

درس پژوهی سوم ابتدایی کتاب علوم درس نور و مشاهده اجسام درس پژوهی سوم ابتدایی…

درس پژوهی ریاضی کلاس سوم ابتدایی: درس تقویت فرایند یاددهی یادگیری مفهوم کسر در اندازه گیری

درس پژوهی مفهوم کسر در اندازه گیری نمونه درس پژوهی کلاس سوم ابتدایی کتاب ریاضی…

درس پژوهی مطالعات اجتماعی سوم دبستان چادر نشین ها و روستاییان به صورت کامل و آماده با فصل بندی دقیق و تکمیل

درس پژوهی مطالعات اجتماعی چادر نشین ها و روستاییان درس پژوهی مطالعات اجتماعی سوم دبستان…

درس پژوهی آماده سوم دبستان نیرو در همه جا به صورت کامل و آماده فصل بندی کامل

درس پژوهی آماده سوم دبستان درس پژوهی آماده سوم دبستان نیرو در همه جا به…

گزارش درس پژوهی پایه سوم نیازهای جانوران به صورت کامل و آماده دقیق ترین نمونه موجود.

گزارش درس پژوهی پایه سوم نیازهای جانوران به صورت کامل و آماده دقیق ترین نمونه…

درس پژوهی علوم اندامهای حرکتی پایه سوم به صورت کامل و آماده با فصل بندی دقیق و تکمیل

درس پژوهی علوم اندامهای حرکتی درس پژوهی علوم اندامهای حرکتی پایه سوم به صورت کامل…

درس پژوهی هدیه های آسمانی روز دهم پایه سوم به صورت کامل و آماده با فصل بندی دقیق و تکمیل

درس پژوهی هدیه های آسمانی روز دهم  پایه سوم درس پژوهی هدیه های آسمانی روز…

دانلود درس پژوهی سوم دبستان کتاب علوم درس چرخه آب به صورت کامل و آماده بهترین نمونه موجود.

دانلود درس پژوهی سوم دبستان کتاب علوم درس چرخه آب به صورت کامل و آماده…

درس پژوهی ریاضی گوشه سوم دبستان به صورت کامل و آماده با فصل بندی دقیق و تکمیل

درس پژوهی ریاضی گوشه سوم دبستان درس پژوهی ریاضی گوشه سوم دبستان به صورت کامل…

دانلود درس پژوهی کلاس سوم کتاب علوم درس مواد اطراف ما به صورت کامل و آماده دقیق و کامل

دانلود درس پژوهی کلاس سوم کتاب علوم درس مواد اطراف ما به صورت کامل و…

طرح درس روزانه و درس پژوهی تمامی دروس کلاس چهارم

درس پژوهی علوم پایه چهارم دبستان درس سنگ ها کاملترین و بهترین نمونه

درس پژوهی علوم پایه چهارم دبستان درس سنگ ها کاملترین و بهترین نمونه درس پژوهی…

درس پژوهی ریاضی پایه چهارم ابتدایی درس کسر های مساوی بهترین نمونه موجود

درس پژوهی ریاضی پایه چهارم ابتدایی درس کسر های مساوی درس پژوهی ریاضی پایه چهارم…

درس پژوهی ریاضی کلاس چهارم دبستان درس ضرب کسر ها نمونه بسیار کامل و آماده

درس پژوهی ریاضی کلاس چهارم دبستان درس ضرب کسر ها درس پژوهی ریاضی کلاس چهارم…

دانلود درس پژوهی پایه چهارم دبستان کتاب ریاضی درس تقسیم های چند رقمی بر دو رقمی بهترین نمونه موجود

درس پژوهی کتاب ریاضی درس تقسیم های چند رقمی بر دو رقمی دانلود درس پژوهی…

نمونه درس پژوهی کلاس چهارم ابتدایی کتاب ریاضی درس الگویابی نمونه جذا ب با گزارش کامل

نمونه درس پژوهی کلاس چهارم ابتدایی کتاب ریاضی درس الگویابی نمونه جذا ب با گزارش…

درس پژوهی آشنایی با آب و هوا کلاس چهارم به صورت کامل و آماده با فصل بندی دقیق و تکمیل

درس پژوهی آشنایی با آب و هوا کلاس چهارم درس پژوهی آشنایی با آب و…

درس پژوهی پیدایش روستاها پایه چهارم به صورت کامل و آماده با فصل بندی دقیق و تکمیل

درس پژوهی پیدایش روستاها پایه چهارم درس پژوهی پیدایش روستاها پایه چهارم به صورت کامل…

درس پژوهی مطالعات اجتماعی پایه چهارم درس دریاها و دریاچه های ایران کدامند به صورت کامل و آماده با فصل بندی دقیق و تکمیل

درس پژوهی مطالعات اجتماعی پایه چهارم درس دریاها و دریاچه های ایران درس پژوهی مطالعات…

گزارش درس پژوهی کلاس چهارم ناهمواریهای ایران به صورت کامل و آماده بهترین نمونه در اینترنت

گزارش درس پژوهی ناهمواریهای ایران گزارش درس پژوهی کلاس چهارم ناهمواریهای ایران به صورت کامل…

گزارش درس پژوهی پایه چهارم آشنایی با ناهمواریهای ایران به صورت کامل و آماده دقیق ترین نمونه موجود.

گزارش درس پژوهی پایه چهارم آشنایی با ناهمواریهای ایران گزارش درس پژوهی پایه چهارم آشنایی…

درس پژوهی آماده کلاس چهارم ابتدایی خواص مستطیل به صورت کامل با گزارش دقیق

درس پژوهی آماده کلاس چهارم ابتدایی خواص مستطیل درس پژوهی آماده کلاس چهارم ابتدایی خواص…

گزارش درس پژوهی چهارم دبستان آشنایی با وسایل یادگیری جغرافیا بهترین نمونه موجود.

گزارش درس پژوهی چهارم دبستان آشنایی با وسایل یادگیری جغرافیا گزارش درس پژوهی چهارم دبستان…

درس پژوهی آماده کلاس چهارم دبستان تقسیم های غیر اساسی با باقی مانده به صورت کامل و دقیق

درس پژوهی آماده کلاس چهارم دبستان تقسیم های غیر اساسی با باقی مانده درس پژوهی…

درس پژوهی آموزش قرآن کریم پایه چهارم به صورت کامل و آماده با فصل بندی دقیق و تکمیل

درس پژوهی آموزش قرآن کریم پایه چهارم درس پژوهی آموزش قرآن کریم پایه چهارم به…

درس پژوهی آشنایی با انواع آینه ها و کاربرد آنها پایه چهارم به صورت کامل و آماده با فصل بندی دقیق و تکمیل

درس پژوهی آشنایی با انواع آینه ها و کاربرد آنها پایه چهارم درس پژوهی آشنایی…

طرح درس روزانه و درس پژوهی تمامی دروس کلاس پنجم

درس پژوهی مطالعات اجتماعی پنجم دبستان درس منابع آب ایران به صورت کامل و آماده بهترین نمونه موجود.

درس پژوهی مطالعات اجتماعی پنجم دبستان درس منابع آب ایران درس پژوهی مطالعات اجتماعی پنجم…

دانلود درس پژوهی پنجم ابتدایی کتاب فارسی درس آموزش انشا بوسیله قصه گویی کاملترین نمونه موجود در اینترنت

دانلود درس پژوهی پنجم ابتدایی کتاب فارسی درس آموزش انشا بوسیله قصه گویی دانلود درس…

نمونه درس پژوهی پایه پنجم ابتدایی درس ریاضی محیط دایره

نمونه درس پژوهی پایه پنجم ابتدایی درس ریاضی محیط دایره نمونه  درس پژوهی پایه پنجم…

درس پژوهی حرکت های زمین- زمین ناآرام پایه پنجم

درس پژوهی زمین ناآرام پایه پنجم درس پژوهی زمین ناآرام پایه پنجم به صورت کامل…

درس پژوهی مواد تغییر میکنند پایه پنجم به صورت کامل و آماده با فصل بندی دقیق و تکمیل

درس پژوهی مواد تغییر میکنند پایه پنجم درس پژوهی مواد تغییر میکنند پایه پنجم به…

دانلود درس پژوهی کلاس پنجم دبستان کتاب ریاضی درس تبدیل مقیاس ها بهترین درس پژوهی برای استفاده

دانلود درس پژوهی کلاس پنجم دبستان کتاب ریاضی درس تبدیل مقیاس ها دانلود درس پژوهی…

درس پژوهی اندام های حسی بینایی پایه پنجم به صورت کامل و آماده با فصل بندی دقیق و تکمیل

درس پژوهی اندام های حسی بینایی درس پژوهی اندام های حسی بینایی پایه پنجم به…

درس پژوهی ساختمان مواد پایه پنجم به صورت کامل و آماده با فصل بندی دقیق و تکمیل

درس پژوهی ساختمان مواد پایه پنجم درس پژوهی ساختمان مواد پایه پنجم به صورت کامل…

درس پژوهی علوم دستگاه عصبی بدن پایه پنجم به صورت کامل و آماده با فصل بندی دقیق و تکمیل

درس پژوهی علوم دستگاه عصبی بدن پایه پنجم درس پژوهی علوم دستگاه عصبی بدن پایه…

درس پژوهی آیا مولکولها حرکت میکنند؟ پایه پنجم به صورت کامل و آماده با فصل بندی دقیق و تکمیل

درس پژوهی آیا مولکولها حرکت میکنند؟ درس پژوهی آیا مولکولها حرکت میکنند؟ پایه پنجم به…

درس پژوهی جانداران ساده پایه پنجم به صورت کامل و آماده با فصل بندی دقیق و تکمیل

درس پژوهی جانداران ساده پایه پنجم درس پژوهی جانداران ساده پایه پنجم به صورت کامل…

درس پژوهی جلبک ها پایه پنجم به صورت کامل و آماده با فصل بندی دقیق و تکمیل

درس پژوهی جلبک ها درس پژوهی جلبک ها پایه پنجم به صورت کامل و آماده…

درس پژوهی جمعیت پایه پنجم به صورت کامل و آماده با فصل بندی دقیق و تکمیل

درس پژوهی جمعیت پایه پنجم درس پژوهی جمعیت پایه پنجم به صورت کامل و آماده…

درس پژوهی راه های دفاع بدن پایه پنجم به صورت کامل و آماده با فصل بندی دقیق و تکمیل

درس پژوهی راه های دفاع بدن درس پژوهی راه های دفاع بدن پایه پنجم به…

درس پژوهی بخوانیم کتاب های مرجع پایه پنجم به صورت کامل و آماده با فصل بندی دقیق و تکمیل

درس پژوهی بخوانیم کتاب های مرجع پایه پنجم درس پژوهی بخوانیم کتاب های مرجع پایه…

درس پژوهی و طرح درس های روزانه همه دروس کلاش ششم

درس پژوهی کلاس ششم ابتدایی کتاب ریاضی درس خط و زاویه کامل ،دقیق و آماده

درس پژوهی کلاس ششم ابتدایی درس پژوهی کلاس ششم ابتدایی کتاب ریاضی درس خط و…

درس پژوهی جمع کسرها با مخرج نامساوی از دروس کتاب ریاضی پایه ششم ابتدایی

درس پژوهی جمع کسرها با مخرج نامساوی جدیدترین نمونه گزارش درس پژوهی جمع کسرها با…

درس پژوهی علوم پایه ششم ابتدایی درس لایه های زمین بهترین نمونه موجود

درس پژوهی درس لایه های زمین درس پژوهی علوم پایه ششم ابتدایی درس لایه های…

دانلود درس پژوهی پایه ششم ابتدایی کتاب ریاضی درس حجم کاملترین نمونه موجود

دانلود درس پژوهی پایه ششم ابتدایی کتاب ریاضی درس حجم کاملترین نمونه موجود دانلود درس…

دانلود درس پژوهی تشخیص نسبت ها از دروس ششم دبستان کتاب ریاضی

درس پژوهی تشخیص نسبت ها نمونه گزارش درس پژوهی تشخیص نسبت ها ریاضی پایه ششم…

درس پژوهی آماده کلاس ششم ابتدایی زاویه ها وانواع آن به صورت کامل با گزارش دقیق

درس پژوهی زاویه ها درس پژوهی آماده کلاس ششم ابتدایی زاویه ها وانواع آن به…

درس پژوهی علوم ششم دبستان درس نیروی مغناطیسی به صورت کامل و آماده بهترین نمونه موجود.

درس پژوهی علوم ششم دبستان درس پژوهی علوم ششم دبستان درس نیروی مغناطیسی به صورت…

درس پژوهی جمع آوری ونمایش داده ها پایه ششم به صورت کامل و آماده با فصل بندی دقیق و تکمیل

درس پژوهی جمع آوری ونمایش داده ها درس پژوهی جمع آوری ونمایش داده ها پایه…

درس پژوهی ریاضی کلاس ششم ابتدایی درس آموزش ویادگیری مفهوم محور مختصات بهترین نمونه موجود

درس پژوهی ریاضی کلاس ششم ابتدایی درس پژوهی ریاضی کلاس ششم ابتدایی درس آموزش ویادگیری…

درس پژوهی ششم ابتدایی کتاب ریاضی درس معرفی اعداد صحیح دقیق ترین نمونه موجود در اینترنت

درس پژوهی ریاضی درس پژوهی ششم ابتدایی کتاب ریاضی درس معرفی اعداد صحیح دقیق ترین…

گزارش درس پژوهی ششم ابتدایی آموزش احتمال تجربی و ریاضی به صورت کامل و آماده بهترین نمونه موجود.

درس پژوهی آموزش احتمال تجربی و ریاضی گزارش درس پژوهی ششم ابتدایی آموزش احتمال تجربی…

دانلود درس پژوهی کلاس ششم دبستان کتاب علوم درس سفر انرژی بهترین درس پژوهی برای استفاده

درس پژوهی علوم درس سفر انرژی دانلود درس پژوهی کلاس ششم دبستان کتاب علوم درس…

درس پژوهی آماده ششم دبستان کسر و عدد مخلوط به صورت کامل و آماده فصل بندی کامل

درس پژوهی آماده ششم دبستان کسر و عدد مخلوط به صورت کامل و آماده فصل…

نمونه درس پژوهی ششم ابتدایی کتاب ریاضی درس تقارن مرکزی نمونه بسیار کامل

نمونه درس پژوهی ششم ابتدایی کتاب ریاضی درس تقارن مرکزی نمونه بسیار کامل نمونه درس…

درس پژوهی الگویی موثربرای بهبود مستمر آموزش

درس پژوهی الگوی عملی باز بینی مداوم الگوهای ذهنی و باز اندیشی مشارکتی عمل کارگزاران آموزشی است.این الگو مبتنی بر پژوهش مشارکتی در کلاس درس استو الگویی موثر برای بهبود مستمر آموزش وتدریس محسوب می شود.درس پژوهی  به مثابه  روش نوین پژوهش  در عمل و هسته های کوچک تحول درآموزش ، به گسترش پژوهش و تولید دانش حرفه ای در مدرسه کمک می کند.به علاوه بر فرایند یادگیری گروهی وبهسازی مستمر تدوین برنامه،اجرا،بازبینی،باز اندیشی،یادگیری و ترویج یافته ها)مبتنی است وفرصتی برای سهیم شدن کارگزاران آموزشی در تجربه های یکدیگر فراهم می آورد(سرکار آرانی،شیباتا و ماتوبا،2007،لوئیس،پری و فرایدکین،2009،فرناندز و همکاران،2003)

درس  پژوهی الگوی  عملی بازبینی  مداوم  الگوهای ذهنی و  باز اندیشی مشارکتی عمل کارگزاران آموزشی و الگویی موثربرای بهبود مستمر آموزش در مدرسه است(سرکارآرانی،1394) درس پژوهی هسته ی بنیادی تحول مدارس ازموسسات آموزشی(مدرسه به مثابه ی سازمان آموزشی-نتیجه گرا)به مدارس یادگیرنده (مدرسه به مثابه ی سازمان یادگیرنده –مدرسه به مثابه ی سازمان یادگیرنده-فرایندگر)است یک نمونه درس پژوهی یک رویکرد نظام مند مطالعه ، توسعه و بهبود آموزش و  یادگیری است  به بیان  دیگر  یک  چرخه پژوهشگری درباره یادگیری دانش آموزان است که به منظور ارتقای یادگیری معلمان و بهبودآموزش وپرورش اجرا می شود که تلاش  معلمان” یادگیری  بهتر” دانش آموزان است. درس پژوهی الگوی پژوهشی معلمان در مدرسه و کلاس درس برای بهسازی  مستمر آموزش، غنی سازی یادگیری، پرورش حرفه ای معلمان و تولید دانش حرفه ای است.

اثرات درس پژوهی در نظام آموزشی

یافته های  پژوهشی نشان می دهد که درس پژوهی  به گسترش فرهنگ  آموزش  و یادگیری در  مدرسه  یاری می رساند و محیطی را فراهم می سازد تا معلمان ازیکدیگر بیاموزند،دانش حرفه ای خودرا ارتقا دهنددر رفتار خودباز اندیشی کنندو در تحول مستمر آموزش مشارکت داشته باشند.در این الگو مدرسه و کلاس به اجتماع یادگیری تبدیل می شود و معلمان فرصتی  برای با هم  حرف زدن و گفت گوی حرفه ای پیدا می کنند،ایده ی درس پژوهی به معلمان،پزوهشگران و استادان یاری می رساند تا بر قابلیت های خود از طریق یادگیری از یکدیگربیفزایندو در فرایند گروهی ،کیفی  و مشارکتی به تولید دانش حرفه ای کمک کنند. اگر چه تفاوت های فرهنگی مدارس و مناسبات اجتماعی پیچیده در هر جامعه روش ها و ابزارها ی اثربخش را برای به کارگیری مدل درس پژوهی و مخصوصا درس پژوهی ابتدایی توصیه  می کنند.درس پژوهی ازبعدی دیگر کاربرد روش علمی در مدرسه و فرایند آموزش و یادگیری است،بدین شکل که معلمانبطور مشارکتی فرضیه ای را درباره بهترین روش تدریس یک موضوع درسی شکل می دهند،سپس سعی می کنند بر اساس مشاهدات دلایل ،شواهد و مستنداتی که اعضای گروه جمع آوری کرده اند ،این فرضیه را در مقابل دانش آموزان بیان  نمایند و در نتیجه آن مشخص می شود که چه موفقیت هایی کسب شده و چه قسمت هایی  نیاز به اصلاح دارد .پس از مقداری تامل ،باز اندیشی ،اندیشه و تفکر هشیارانه اصلاحات لازم را انجام داده و سپس فرضیه اصلاح شده را مجددا آزمون می کنندو این فرایند بدین شکل ادامه می یابد( پلامر ،2007)

اهداف درس پژوهی

هدف اولیه درس پژوهی ،بهبود  فرایندهای آموزشی و یادگیری در کلاس درس است.استیگلرو  هیبرت (135،1999) : درس پژوهی را روشی برای اصلاح آموزش و تدریس می دانند، درس پژوهی اولین بار در ایران توسط سرکارآرانی (1378)با عنوان مطالعه درس یا پژوهش مشارکتی معلمان در کلاس درس معرفی شد.

ویژگی های درس پژوهی

1 -مبنای درس پژوهی یک الگوی بهسازی مستمر و بلند مدت است.

2-درس پژوهی بطور مداوم بر یادگیری دانش آموزان متمرکز است.

3-درس پژوهی نوعی همکاری گروهی و مشارکتی است.

4-درس پژوهی بر بهبود مستقیم آموزش با توجه به شرایط تاکید دارد. درس پژوهی تلاش می کندمعلمان را در

فرایند تدریس به تفکر(تامل) برنامه ریزی(طراحی درس)،اجرا ،مشاهده فعال، باز خورد،باز اندیشی،یادگیری گروهی،گفت و گو، تبادل نظر و تجربه ترغیب کند.

هدفهای درس پژوهی

هیث کوک(2010)معتقد است که هدف درس پژوهی بهبود فرایند طراحی درس ،بررسی و نوآوری در راهبردهای

آموزشی ،ارزیابی نتایج و بازخورد دادن به نظام و ارزیابی تفکر]یادگیری[دانش آموزان می باشد،که همگی از جمله صلاحیت های حرفه ای معلمان است.بطور خلاصه سربین و کپ (2006)هدف های درس پژوهی را در موارد زیر خلاصه کرده اند:

-درک بهتر چگونگی یادگیری دانش آموزان از آنچه معلم تدریس می کند.

-خلق نتایج کاربردی و قابل استفاده برای معلمان دیگر در همان موضوع درسی

-بهبود و اصلاح تدریس از طریق پژوهش مشارکتی و نظام مند.

پیش نیازهای لازم برای اجرای موثر درس پژوهی با مشارکت فعال همه ی عناصر آموزش عبارتند از:

1-تاکید بر آموزش نه آموزگار(معلمی نه معلم)

2-احساس نیاز به چالش کشیدن گذشته برای نوآوری در آینده

3-تاکید بر فهم درست این نکته ی مهم که درس پژوهی بیشتر فرایند گراست تا نتیجه گرا

4-تمهید وفاق ذهنی برای فعالیت مشارکتی اثر بخش و درون زا

5-تنظیم متناسب آرمان و عمل در مناسبات اجتماعی مدرسه

6-آمادگی برای حرکت از آموزش به یادگیری و تاکید بر یادگیرنده

7-اهمیت دادن به دانش حرفه ای و بومی آموزش

 

درس پژوهی , دانلود فایل های درس پژوهی - پژوهش سرای فرهنگیان
no-img
پژوهش سرای فرهنگیان

درس پژوهی , دانلود فایل های درس پژوهی - پژوهش سرای فرهنگیان


پژوهش سرای فرهنگیان

برنامه سالانه و تقویم اجرایی تدبیر و تعالی مقطع ابتدایی و متوسطه طرح جابر اختصاصی سفارش اقدام پژوهی