صفحه جدا

ارائه رایگان سوالات ضمن خدمت مراقبت عاطفی جسمانی و روانشناختی با جواب


سوالات ضمن خدمت مراقبت عاطفی

همکاران گرامی ما تا پایان دوره به صورت مرتبط اقدام به ارائه رایگان نمونه سوال و سوالات ضمن خدمت مراقبت عاطفی جسمانی و روانشناختی دانش آموزان در همین صفحه و کانال تلگرامی که بدین منظور راه اندازی کرده ایم خواهیم کرد.

بهترین راه مشاهده سریع و بروز سوالات ضمن خدمت مراقبت عاطفی عضویت در کانال تلگرامی ضمن خدمت مراقبت جسمانی عاطفی و روانشناختی میباشد که بصورت تخصصی این دوره را پوشش میدهد و علاوه بر انتشار روزانه تعداد زیادی نمونه سوال ضمن خدمت مراقبت عاطفی اقدام به انتشار رایگان فایل های مفید برای معلمان میکند که قطعا عضویت در آن خواهد توانست برای شما مفید باشد.

عضویت در کانال

جهت عضویت در کانل ما روی دکمه زیر کلیک کنید یا مستقیما آیدی کانال را در تلگرام خودتان جستجو نمایید.

 

سوالات رایگان

www.sch1.ir

سوالات آزمون مراقبت جسمانی و عاطفی و روانشناختی از دانش آموزان – فایل یک

سوالات 4 جوابی  – تدوینگر : میر مسعود نجیبی

1: مفهوم خودمیان بینی چیست ؟

الف : بدفهمی , کج فهمی یا درک نادرست از واقعیت های عینی

ب : نداشتن درک درستی از مواضع دیگران

ج : دیدن دنیا فقط از منظر خود

د: همه موارد

2: خودمیان بینی یا کج فهمی در سنین مختلف دچار ………………. میشود.

الف : تغییر در شکل

ب : تغییر در ظاهر

ج : تغییر در کیفیت

د : هر 3 مورد

3: ویژگیهای خودمیان بینی و کجفهمی دوران نوجوانی چیست؟

الف یک ضرورت رشدی است

ب به مرور قابل تقلیل و کاهش میباشد.

ج: ثابت است

د : الف و ب

4: جلوه های واضح خودمیان بینی در دوران نوجوانی ؟

الف : تحقق عمل از طریق تفکر

ب : حجت طلبی افراطی

ج: تمرکز بر ظاهر

د: هر 3 مورد

5: لازمه های استحکام دانش چیست؟

جواب : دانش کسب شده از طریق یادگیری فعال

ب: داشتن دانش و معلومات مرتبط با هم

ج:کسب دانش و مطالعه کلیشه ای

د:  الف و ب

6: فرد دارای استقلال فکری و عملی چه ویژگیهایی دارد؟

الف : زندگی کنجکاوانه

ب : زندگی بر اساس پاسخ دادن به سوالات اساس زندگی

ج: کمتر باع محیط و دیگران هستند.

د : هر 3 مورد

 

7: خطای شناختی باعث چه چیزهایی میشود؟

الف : سازش و سازگاری با محیط و دنیای اطراف

ب : تعامل با محیط اطراف

ج: دنبال کردن مسیر ذهنی خود

د : الف و ج

8: معنای تعاملی بودن یادگیری چیست؟

یعنی یادگیرنده روی محیط اثر میگذارد

یعنی یادگیرند از محیط اثر میپذیرد

ج: هر دو مورد الف و ب

د : هیچکدام

9: همسویی یادگیری فعال با مسیر تحول شناختی به چه معناست؟

 

10: علائم یادگیری غیر فعال چیست ؟

الف: یادگیری بدون کنجکاوی

ب : یادگیری بدون تفکر

ج : یادگیری بدون دست ورزی

د : هر سه مورد

 

11: انسان های با یادگیری فعال چه ویژگیهایی دارند؟

الف : کمتر تابع محیط و اطرافیان هستند

ب : زندگی کنجکاوانه دارند

ج : زندگی بر اساس پاسخ به سوالات اساس دارند

د : هر سه مورد

 

 

 

 

12 – بحران دوره سی سالگی ………… است؟

الف : هویت یابی   – ب : تشخیص طلبی         ج: بی هویتی

 

13: در جریان تحول فرایند همیشه فرایند ………؟

الب : رو به کاهش است

ب : رو به افزایش است

ج: رو به افزایش نیست

د : رو به کاهش نیست

 

14: تسهیل کننده و تسهیلگر رفتار نوجوانان ………….

الف: وجود یک مشاور همسن

ب: داشتن اطلاعات و دانش درک ساختار های نظری مربوط به آن مطالب است

 

 

15: بحران دوره نوجوانی ………… است؟

الف : بلوغ

ب : تشخیص طلبی

ج: هویت یابی

د: استقلال طلبی

 

16: فرایند هایی مانند هوش , یادگیری و ادراک در چه بعدی از تحول قرار دارند؟

الف : روانشناختی

ب: هیجان انگیزشی

ج : شناختی

د: اخلاقی

 

17 : پس از تحول ویژگیها در فرد ظاهر میشود … نام دارد.

الف : خصلت های تحولی

ب: هنجار

ج: نابهنجار

 

18: انواع روانشناسی در کدام گزینه بصورت کامل تری عنوان شده است؟

الف : تحولی , مرضی , منفی و مثبت نگر

ب : تحولی , مرضی , مثبت نگر

ج: تحولی , نابهنجار , منفی و مثبت نگر

www.sch1.ir

 

19: تحول در هر فرد و متناسب با فرهنگ هر جامعه سیر حرکتی متفاوتی دارد .

 

الف : نادرست

ب : درست

www.sch1.ir

20: منظور از تحول تغییرات صورت گرفته در طول زندگی فرد از زمان بلوغ تا مرگ است.

الف : نادرست

ب : درست

21: محور اصلی روانشناسی ……… است؟

الف : درون شناسی

ب : تحول

22 :احساس احترم دوجانبه و یک جانبه از مقوله های مهم در بعد ……… است.

اجتماعی

اخلاقی

شناختی

روانی

23:تغییراتی که در طول زندگی فرد از جوانی تا بزرگسالی اتفاق می افتد و دارای یک مسیر مشخص است چه نام دارد؟

الف : تحول

ب : پیشرفت

ج : دوره رشد

د : رشد

24: کدام محور تحول جنبه انفعالی نظام روانی را تشکیل میدهد؟

الف : محور اجتماعی

ب: محور جسمانی

ج: محور شناختی

د: محور هیجانی و انگیزشی     

25 : کدام یک از جملات زیر در باره تحول درست میباشد؟

الف :در تحول فرایند همیشه رو به افزایش است

ب: در فرایند تحول یک سری از ویژگیها کم و یک سری اضافه میشوند

ج: در فرایند تحول همیشه تغییرات کاهشی هستند.

د: هیچکدام

26: ویژگیهایی که در فرایند زمانی تحول وجود دارند چگونه هستند؟

الف : تغییر پیدا میکنند

ب: به هنجار محسوب میشوند

ج: نابهنجار محسوب میشوند

د: الف و ب

 

 

منتظر بروزرسانی و سوالات جدید مراقبت عاطفی جسمانی و روانشناختی باشید

www.sch1.ir

این بسته بروز رسانی خواهد شد و تا پایان دوره تعهد ماست که همکه بروز رسانی ها را به ایمیل خریدارن ارسال کنیم ..

ایمیل درست و در دسترس هنگام خرید وارد کنید.

 

 

 

 

سوالات تک جواب و تشریحی :تدوین گر : مرضیه کمانگری – دپارتمان ضمن خدمت های در حال اجرا

           سوالات تشریحی جوابی ضمن خدمت مراقبت عاطفی جسمانی و روانشناختی دانش آموزان با جواب بصورت رایگان            

 

1: تحقق عمل از طریق تفکر  در دوران نوجوانی یعنی چی ؟

جواب : عدم توانایی در درک منطق دیگران و نادیده ملاحظات دیگر به واسطه منطق خودش

2: خودمیان بینی یا بدفهمی ناشی از چیست ؟

جواب : ناتوانی در درک مواضع دیگران از یک واقعی

3: منطق سوری در دوران نوجوانی یعنی ؟

جواب : اعتماد زیاد به منطق و استدالال های خود

4: حجت طلبی افراطی در دوران نوجوانی یعنی چی ؟

جواب :  آوردن ادله های قوی برای خواسته های خود

5: به واسطه …………….. در دوران نوجوانی باید خواسته هایمان از نوجوان را با ……….. بیان کنیم.

جواب :  منطق سوری محکم – ادله و استدلال قابل درک برای نوجوان

6: تمرکز بر ظاهر و توجه زیاد به بدن از نشانه های …………………. در دوران نوجوانی میباشد.

خودمیان بینی دوران نوجوانی

7: مباحث اختصاصی تحول شناختی

یادگیری فعال همسویی زیادی با ………………..دارد.

جواب : مسیر تحول شناختی

8: در یادگیری فعال فرایند یادگیری از طریق …………………….. شکل میگیرد.

جواب : کسب تجربه هایی در تعامل با محیط

9: شرط اصلی تحقق یادگیری خوب چیست؟

جواب : تعاملی بودن یادگیری و ارتباط با دنیا و محیط

10: تبادل فعالانه با محیط شرط ………………………. است.

جواب : درون سازی موضوع در ذهن

11: زمینه ایجاد کنجکاوی چیست؟

جواب : آنچه که فرد میداند با آنچه که با آن مواجه میشود همخوانی نداشته باشد.

12: کنجکاوی محصول چیست؟

جواب : عدم هماهنگی بین شناخت کنونی با موقعیت و واقعیت جدید

13:سعی در منطبق کردن ذهن با واقعیت ها …………. نامیده میشود.

جواب : برون سازی

14: مطابقت دادن یافته های جدید با دانسته های فرد باعث …………………. میشود.

جواب : کسب تجربه های جدید

15: لازمه ایجاد فضای یادگیری فعال برای یادگیرند از سوی یاد دهنده چیست؟

جواب : طراحی موقعیت هایی که سوال های حیاتی برای یادگیرنده ایجاد کند .. در عین حال نباید این موقعیت ها نه خیلی ساده باشند نه خیلی سخت به لحاظ امکان فهم توسط یاد گیرند

16: حاصل یادگیری فعال چیست ؟  ( نحوه دیگر سوال : ارزش های یادگیری فعال چیست ؟)

جواب 4 مورد زیر حاصل و نتیجه و ارزش های یادگیری فعال هستند.:

1: استقلال فکری و عملی

2: کنجکاو , جستجوگر و مستعد یادگیری و تعامل در برخورد با محیط اطراف

3: افزایش انگیزه های فهمیدن و سائق شناختی

4: دانش کسب شده از طریق یادگیری فعال ستحکم , قوام یافته , منظم و سازمان یافته است.

17: انطباق خط حرکت و مسیر کسب دانش با خط تحول شناختی از نشانه های …………… میباشد.

جواب : یادگیری فعال

18: سائق شناختی در یادگیرنده یعنی چه؟

جواب : اشتیاق به یادگرفتن , فهمیدن و جستجو

19: استقلال فکری و عملی از …………….. نشات میگیرد.

جواب : یادگیری فعال

 

20:

21:

 

 

چرا کپی برداری از این سوالات مجاز نیست؟

به علت صرف انرژی , هزینه و زمان زیاد در جهت استخراج سوالات هر گونه کپی برداری از این سوالات و فروش به غیر شرعا و عرفا مجاز نیست و درآمد حاصله از فروش این فایل به غیر به علت عدم رضایت تدوینگران حلال نخواهد بود.

 

این سوالات بروز شونده میباشند . با انتشار ویدئو جلسات بعدی و شروع شدن آزمون نمونه سوال ها و سوالات آزمون واقعی بدان اضافه خواهد شد .و برای همه کسانی که آن را دانلود کرده اند ایمیل میشود .. قطعا  ایمیل میشود و در اسرع وقت به محض انجام بروزرسانی جدید

این مجموعه صرفا برای واگذاری به کاربران سایت ضمن خدمت ایران و کانال مربوطه میباشد.

ارائه رایگان سوالات ضمن خدمت مراقبت عاطفی جسمانی و روانشناختی با جواب - پژوهش سرای فرهنگیان
no-img
پژوهش سرای فرهنگیان

ارائه رایگان سوالات ضمن خدمت مراقبت عاطفی جسمانی و روانشناختی با جواب - پژوهش سرای فرهنگیان


پژوهش سرای فرهنگیان

برنامه سالانه و تقویم اجرایی تدبیر و تعالی مقطع ابتدایی و متوسطه طرح جابر اختصاصی سفارش اقدام پژوهی