no-img
پژوهش سرای فرهنگیان

الگوی برتر تدریس پایه پنجم ابتدایی


پژوهش سرای فرهنگیان
اطلاعیه نحوه دانلود از سایت پژوهش سرای فرهنگیان

مطالب

آرشیو الگوی برتر تدریس پایه پنجم ابتدایی
سناریو و الگوی تدریس پایه پنجم ابتدایی درس علوم با موضوع آیا مولکول ها حرکت می کنند؟
۷,۰۰۰ تومان

سناریو و الگوی تدریس پایه پنجم ابتدایی درس علوم با موضوع آیا مولکول ها حرکت می کنند؟


سناریو و الگوی تدریس پایه پنجم ابتدایی درس علوم با موضوع آیا مولکول ها حرکت می کنند؟ سناریو و الگوی تدریس پایه پنجم ابتدایی درس علوم با موضوع آیا مولکول ها حرکت می کنند؟  با فرمت ورد و قابل ویرایش در 32  صفحه بانک فایل پژوهشی معلمان تخصصی ترین گروه موجود در اینترنت الگوی برتر تدریس را به بهترین شکل ممکن ارائه می دهد.در این مورد هم سناریو و الگوی تدریس را [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۷ / آبان / ۱۳۹۸   بازدید : 760    نویسنده : فایل های آموزش و پرورش
الگوی برتر تدریس کلاس پنجم دبستان درس قرآن با موضوع سوره انفال
۷,۰۰۰ تومان

الگوی برتر تدریس کلاس پنجم دبستان درس قرآن با موضوع سوره انفال


الگوی برتر تدریس کلاس پنجم دبستان درس قرآن با موضوع سوره انفال الگوی برتر تدریس کلاس پنجم دبستان درس قرآن با موضوع سوره انفال  با فرمت ورد و قابل ویرایش در 29  صفحه بانک فایل پژوهشی معلمان تخصصی ترین گروه موجود در اینترنت الگوی برتر تدریس را به بهترین شکل ممکن ارائه می دهد.در این مورد هم سناریو و الگوی تدریس را در رابطه با  الگوی برتر تدریس کلاس پنجم دبستان  با [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۸ / آبان / ۱۳۹۶   بازدید : 282    نویسنده : فایل های آموزش و پرورش
الگوی برتر تدریس کلاس پنجم درس ریاضی با موضوع مفهوم حجم
۷,۰۰۰ تومان

الگوی برتر تدریس کلاس پنجم درس ریاضی با موضوع مفهوم حجم


الگوی برتر تدریس کلاس پنجم درس ریاضی با موضوع حجم  الگوی برتر تدریس کلاس پنجم درس ریاضی با موضوع حجم  با فرمت ورد و قابل ویرایش در 29  صفحه بانک فایل پژوهشی معلمان تخصصی ترین گروه موجود در اینترنت الگوی برتر تدریس را به بهترین شکل ممکن ارائه می دهد.در این مورد هم سناریو و الگوی تدریس را در رابطه با الگوی برتر تدریس پایه پنجم  با موضوع حجم تایید و همه [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۸ / آبان / ۱۳۹۶   بازدید : 514    نویسنده : فایل های آموزش و پرورش
الگوی برتر تدریس پایه پنجم دبستان درس بخوانیم و بنویسیم با موضوع کتاب های مرجع
۷,۰۰۰ تومان

الگوی برتر تدریس پایه پنجم دبستان درس بخوانیم و بنویسیم با موضوع کتاب های مرجع


الگوی برتر تدریس پایه پنجم دبستان درس بخوانیم و بنویسیم با موضوع کتاب های مرجع  الگوی برتر تدریس پایه پنجم دبستان درس بخوانیم و بنویسیم با موضوع کتاب های مرجع  با فرمت ورد و قابل ویرایش در 29  صفحه بانک فایل پژوهشی معلمان تخصصی ترین گروه موجود در اینترنت الگوی برتر تدریس را به بهترین شکل ممکن ارائه می دهد.در این مورد هم سناریو و الگوی تدریس را در رابطه با الگوی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۸ / آبان / ۱۳۹۶   بازدید : 442    نویسنده : فایل های آموزش و پرورش
الگوی برتر تدریس کلاس پنجم ابتدایی درس بخوانیم و بنویسیم با موضوع دوست صمیمی و دانا
۷,۰۰۰ تومان

الگوی برتر تدریس کلاس پنجم ابتدایی درس بخوانیم و بنویسیم با موضوع دوست صمیمی و دانا


الگوی برتر تدریس کلاس پنجم ابتدایی درس بخوانیم و بنویسیم با موضوع دوست صمیمی و دانا  الگوی برتر تدریس کلاس پنجم ابتدایی درس بخوانیم و بنویسیم با موضوع دوست صمیمی و دانا  با فرمت ورد و قابل ویرایش در 29  صفحه بانک فایل پژوهشی معلمان تخصصی ترین گروه موجود در اینترنت الگوی برتر تدریس را به بهترین شکل ممکن ارائه می دهد.در این مورد هم سناریو و الگوی تدریس را در رابطه [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۸ / آبان / ۱۳۹۶   بازدید : 315    نویسنده : فایل های آموزش و پرورش
الگوی برتر تدریس پایه پنجم درس ریاضی با موضوع جمع ترکیبی اعداد
۷,۰۰۰ تومان

الگوی برتر تدریس پایه پنجم درس ریاضی با موضوع جمع ترکیبی اعداد


الگوی برتر تدریس پایه پنجم ابتدایی درس ریاضی با موضوع جمع ترکیبی اعداد  الگوی برتر تدریس پایه پنجم ابتدایی درس ریاضی با موضوع جمع ترکیبی اعداد  با فرمت ورد و قابل ویرایش در 30 صفحه بانک فایل پژوهشی معلمان تخصصی ترین گروه موجود در اینترنت الگوی برتر تدریس را به بهترین شکل ممکن ارائه می دهد.در این مورد هم سناریو و الگوی تدریس را در رابطه با الگوی برتر تدریس پایه پنجم [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۸ / آبان / ۱۳۹۶   بازدید : 283    نویسنده : فایل های آموزش و پرورش
الگوی برتر تدریس پایه پنجم ابتدایی درس ریاضی با موضوع بخش پذیری
۷,۰۰۰ تومان

الگوی برتر تدریس پایه پنجم ابتدایی درس ریاضی با موضوع بخش پذیری


الگوی برتر تدریس پایه پنجم ابتدایی درس ریاضی با موضوع بخشپذیری  الگوی برتر تدریس پایه پنجم ابتدایی درس ریاضی با موضوع بخشپذیری  با فرمت ورد و قابل ویرایش در 30 صفحه بانک فایل پژوهشی معلمان تخصصی ترین گروه موجود در اینترنت الگوی برتر تدریس را به بهترین شکل ممکن ارائه می دهد.در این مورد هم سناریو و الگوی تدریس را در رابطه با الگوی برتر تدریس پایه پنجم دبستان  با موضوع بخشپذیری [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۸ / آبان / ۱۳۹۶   بازدید : 375    نویسنده : فایل های آموزش و پرورش
سناریو و الگوی تدریس کلاس پنجم ابتدایی درس علوم با موضوع حرکت های زمین
۷,۰۰۰ تومان

سناریو و الگوی تدریس کلاس پنجم ابتدایی درس علوم با موضوع حرکت های زمین


سناریو و الگوی تدریس کلاس پنجم ابتدایی درس علوم با موضوع حرکت های زمین سناریو و الگوی تدریس کلاس پنجم ابتدایی درس علوم با موضوع حرکت های زمین  با فرمت ورد و قابل ویرایش در 30 صفحه بانک فایل پژوهشی معلمان تخصصی ترین گروه موجود در اینترنت الگوی برتر تدریس را به بهترین شکل ممکن ارائه می دهد.در این مورد هم سناریو و الگوی تدریس را در رابطه با سناریو و الگوی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۷ / آبان / ۱۳۹۶   بازدید : 538    نویسنده : فایل های آموزش و پرورش
سناریو و الگوی تدریس کلاس پنجم درس علوم با موضوع دستگاه عصبی بدن
۷,۰۰۰ تومان

سناریو و الگوی تدریس کلاس پنجم درس علوم با موضوع دستگاه عصبی بدن


سناریو و الگوی تدریس کلاس پنجم درس علوم با موضوع دستگاه عصبی بدن سناریو و الگوی تدریس کلاس پنجم درس علوم با موضوع دستگاه عصبی بدن  با فرمت ورد و قابل ویرایش در 30 صفحه بانک فایل پژوهشی معلمان تخصصی ترین گروه موجود در اینترنت الگوی برتر تدریس را به بهترین شکل ممکن ارائه می دهد.در این مورد هم سناریو و الگوی تدریس را در رابطه با سناریو و الگوی تدریس کلاس [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۷ / آبان / ۱۳۹۶   بازدید : 339    نویسنده : فایل های آموزش و پرورش
سناریو و الگوی تدریس کلاس پنجم دبستان درس علوم با موضوع جلبک ها
۷,۰۰۰ تومان

سناریو و الگوی تدریس کلاس پنجم دبستان درس علوم با موضوع جلبک ها


سناریو و الگوی تدریس کلاس پنجم دبستان درس علوم با موضوع جلبک ها سناریو و الگوی تدریس کلاس پنجم دبستان درس علوم با موضوع جلبک ها  با فرمت ورد و قابل ویرایش در 30 صفحه بانک فایل پژوهشی معلمان تخصصی ترین گروه موجود در اینترنت الگوی برتر تدریس را به بهترین شکل ممکن ارائه می دهد.در این مورد هم سناریو و الگوی تدریس را در رابطه با  سناریو و الگوی تدریس کلاس [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۷ / آبان / ۱۳۹۶   بازدید : 392    نویسنده : فایل های آموزش و پرورش
سناریو و الگوی تدریس پایه پنجم دبستان درس علوم با موضوع جانداران ساده
۷,۰۰۰ تومان

سناریو و الگوی تدریس پایه پنجم دبستان درس علوم با موضوع جانداران ساده


سناریو و الگوی تدریس پایه پنجم دبستان درس علوم با موضوع جاندارن ساده سناریو و الگوی تدریس پایه پنجم دبستان درس علوم با موضوع جاندارن ساده  با فرمت ورد و قابل ویرایش در 29  صفحه بانک فایل پژوهشی معلمان تخصصی ترین گروه موجود در اینترنت الگوی برتر تدریس را به بهترین شکل ممکن ارائه می دهد.در این مورد هم سناریو و الگوی تدریس را در رابطه با سناریو و الگوی تدریس پایه [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۷ / آبان / ۱۳۹۶   بازدید : 328    نویسنده : فایل های آموزش و پرورش
سناریو و الگوی تدریس پایه پنجم درس علوم با موضوع باکتری ها
۷,۰۰۰ تومان

سناریو و الگوی تدریس پایه پنجم درس علوم با موضوع باکتری ها


سناریو و الگوی تدریس پایه پنجم درس علوم با موضوع باکتری ها سناریو و الگوی تدریس پایه پنجم درس علوم با موضوع باکتری ها  با فرمت ورد و قابل ویرایش در 29  صفحه بانک فایل پژوهشی معلمان تخصصی ترین گروه موجود در اینترنت الگوی برتر تدریس را به بهترین شکل ممکن ارائه می دهد.در این مورد هم سناریو و الگوی تدریس را در رابطه با سناریو و الگوی تدریس پایه پنجم  با [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۷ / آبان / ۱۳۹۶   بازدید : 335    نویسنده : فایل های آموزش و پرورش