no-img
پژوهش سرای فرهنگیان

طرح کرامت پایه پنجم ابتدایی


پژوهش سرای فرهنگیان
اطلاعیه نحوه دانلود از سایت پژوهش سرای فرهنگیان

مطالب

آرشیو طرح کرامت پایه پنجم ابتدایی
طرح کرامت پایه پنجم ابتدایی مهارت شرافت واحد کار آبروداری به صورت کامل و آماده
۸,۰۰۰ تومان

طرح کرامت پایه پنجم ابتدایی مهارت شرافت واحد کار آبروداری به صورت کامل و آماده


طرح کرامت پایه پنجم ابتدایی مهارت شرافت واحد کار آبرو داری به صورت کامل و آماده برای معلمان و دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی طرح کرامت پایه پنجم ابتدایی ، مهارت شرافت واحد کار آبروداری به همراه نمونه دفتر طرح کرامت درباره مهارت شرافت واحد کار آبروداری این طرح کرامت با موضوع مهارت شرافت واحد کار آبروداری کمک بسیار شایانی در خودشناسی دانش آموزان و رفتارهای شایسته آنها در جامعه می نماید [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۰ / دی / ۱۳۹۹   بازدید : 4314    نویسنده : فایل های آموزش و پرورش
طرح کرامت پایه پنجم ابتدایی مهارت شرافت واحد کار آبروداری به صورت کامل و آماده
۸,۰۰۰ تومان

طرح کرامت پایه پنجم ابتدایی مهارت شرافت واحد کار آبروداری به صورت کامل و آماده


طرح کرامت پایه پنجم ابتدایی طرح کرامت پایه پنجم ابتدایی ، مهارت شرافت واحد کار آبروداری به همراه نمونه دفتر طرح کرامت درباره مهارت شرافت واحد کار آبروداری این طرح کرامت با موضوع مهارت شرافت واحد کار آبروداری کمک بسیار شایانی در خودشناسی دانش آموزان و رفتارهای شایسته آنها در جامعه می نماید و به صورت فایل های آماده ایست که در کلاس قابلیت اجرایی دارد.و در 24 صفحه گرد آوری شده [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۵ / مهر / ۱۳۹۹   بازدید : 5571    نویسنده : فایل های آموزش و پرورش
دانلود برای طرح کرامت پنجم ابتدایی مهارت تصمیم گیری واحد کار حل مسأله به صورت کامل
۸,۰۰۰ تومان

دانلود برای طرح کرامت پنجم ابتدایی مهارت تصمیم گیری واحد کار حل مسأله به صورت کامل


دانلود برای طرح کرامت پنجم ابتدایی مهارت تصمیم گیری واحد کار حل مسأله به صورت کامل و آماده برای معلمان دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی دانلود برای طرح کرامت پنجم ابتدایی مهارت تصمیم گیری واحد کار حل مسأله به همراه نمونه دفتر طرح کرامت درباره مهارت تصمیم گیری واحد کار حل مسأله این دانلود برای طرح کرامت پنجم ابتدایی با مهارت تصمیم گیری واحد کار حل مسأله کمک بسیار شایانی در خودشناسی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۹ / آذر / ۱۳۹۸   بازدید : 4267    نویسنده : فایل های آموزش و پرورش
طرح کرامت پایه پنجم دبستان مهارت خود آگاهی واحد کار من کیستم به صورت کامل
۸,۰۰۰ تومان

طرح کرامت پایه پنجم دبستان مهارت خود آگاهی واحد کار من کیستم به صورت کامل


طرح کرامت پایه پنجم دبستان مهارت خود آگاهی واحد کار من کیستم به صورت کامل و آماده برای معلمان و دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی طرح کرامت پایه پنجم دبستان مهارت خود آگاهی واحد کار من کیستم به همراه نمونه دفتر طرح کرامت درباره مهارت خود آگاهی واحد کار من کیستم این طرح کرامت پایه پنجم دبستان با مهارت خود آگاهی واحد کار من کیستم کمک بسیار شایانی در خودشناسی دانش آموزان [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۴ / آبان / ۱۳۹۸   بازدید : 4766    نویسنده : فایل های آموزش و پرورش
نمونه طرح کرامت برای کلاس پنجم مهارت تصمیم گیری واحد کار توکل به صورت کامل
۸,۰۰۰ تومان

نمونه طرح کرامت برای کلاس پنجم مهارت تصمیم گیری واحد کار توکل به صورت کامل


نمونه طرح کرامت برای کلاس پنجم مهارت تصمیم گیری واحد کار توکل به صورت کامل و آماده برای معلمان و دانش آموزان کلاس پنجم ابتدایی نمونه طرح کرامت برای کلاس پنجم مهارت تصمیم گیری واحد کار توکل به همراه نمونه دفتر طرح کرامت درباره مهارت تصمیم گیری واحد کار توکل این نمونه طرح کرامت برای کلاس پنجم با مهارت تصمیم گیری واحد کار توکل کمک بسیار شایانی در خودشناسی دانش آموزان و [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۴ / آذر / ۱۳۹۷   بازدید : 3775    نویسنده : فایل های آموزش و پرورش
دانلود طرح کرامت برای کلاس پنجم مهارت ارتباط با خدا واحد کار توبه به صورت کامل
۸,۰۰۰ تومان

دانلود طرح کرامت برای کلاس پنجم مهارت ارتباط با خدا واحد کار توبه به صورت کامل


دانلود طرح کرامت برای کلاس پنجم مهارت ارتباط با خدا واحد کار توبه به صورت کامل و آماده برای معلمان و دانش آموزان کلاس پنجم دانلود طرح کرامت برای کلاس پنجم مهارت ارتباط با خدا واحد کار توبه به همراه نمونه دفتر طرح کرامت درباره مهارت ارتباط با خدا واحد کار توبه این دانلود طرح کرامت برای کلاس پنجم با مهارت ارتباط با خدا واحد کار توبه کمک بسیار شایانی در خودشناسی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۳ / آبان / ۱۳۹۷   بازدید : 3150    نویسنده : فایل های آموزش و پرورش
دانلود نمونه طرح کرامت پنجم ابتدایی مهارت تفکر واحد کار تفکر نقاد به صورت کامل
۸,۰۰۰ تومان

دانلود نمونه طرح کرامت پنجم ابتدایی مهارت تفکر واحد کار تفکر نقاد به صورت کامل


دانلود نمونه طرح کرامت پنجم ابتدایی مهارت تفکر واحد کار تفکر نقاد به صورت کامل و آماده برای معلمان و دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی دانلود نمونه طرح کرامت پنجم ابتدایی مهارت تفکر واحد کار تفکر نقاد به همراه نمونه دفتر طرح کرامت درباره مهارت تفکر واحد کار تفکر نقاد این دانلود نمونه طرح کرامت پنجم ابتدایی با مهارت تفکر واحد کار تفکر نقاد کمک بسیار شایانی در خودشناسی دانش آموزان و [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۱ / آبان / ۱۳۹۷   بازدید : 2691    نویسنده : فایل های آموزش و پرورش
نمونه طرح کرامت پایه پنجم ابتدایی مهارت انضباط اجتماعی واحد کار امر به معروف و نهی از منکر به صورت کامل
۸,۰۰۰ تومان

نمونه طرح کرامت پایه پنجم ابتدایی مهارت انضباط اجتماعی واحد کار امر به معروف و نهی از منکر به صورت کامل


نمونه طرح کرامت پایه پنجم ابتدایی مهارت انضباط اجتماعی واحد کار امر به معروف و نهی از منکر برای معلمان و دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی نمونه طرح کرامت پایه پنجم ابتدایی مهارت انضباط اجتماعی واحد کار امر به معروف و نهی از منکر به همراه نمونه دفتر طرح کرامت درباره مهارت انضباط اجتماعی واحد کار امر به معروف و نهی از منکر این نمونه طرح کرامت پایه پنجم ابتدایی با موضوع [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۵ / آبان / ۱۳۹۷   بازدید : 1718    نویسنده : فایل های آموزش و پرورش
دانلود طرح کرامت برای پنجم دبستان مهارت ارتباط با خدا واحد کار امیدواری به صورت کامل
۸,۰۰۰ تومان

دانلود طرح کرامت برای پنجم دبستان مهارت ارتباط با خدا واحد کار امیدواری به صورت کامل


دانلود طرح کرامت برای پنجم دبستان مهارت ارتباط با خدا واحد کار امیدواری به صورت کامل و آماده برای معلمان و دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی دانلود طرح کرامت برای پنجم دبستان مهارت ارتباط با خدا واحد کار امیدواری به همراه نمونه دفتر طرح کرامت درباره مهارت ارتباط با خدا واحد کار امیدواری این دانلود طرح کرامت برای پنجم دبستان با مهارت ارتباط با خدا واحد کار امیدواری کمک بسیار شایانی در [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۱ / آبان / ۱۳۹۷   بازدید : 2426    نویسنده : فایل های آموزش و پرورش
نمونه برای طرح کرامت پنجم ابتدایی مهارت انضباط اجتماعی واحد کار انصاف به صورت کامل
۸,۰۰۰ تومان

نمونه برای طرح کرامت پنجم ابتدایی مهارت انضباط اجتماعی واحد کار انصاف به صورت کامل


نمونه برای طرح کرامت پنجم ابتدایی مهارت انضباط اجتماعی واحد کار انصاف به طور کامل و آماده برای معلمان و دانش آموزان کلاس پنجم ابتدایی نمونه برای طرح کرامت پنجم ابتدایی مهارت انضباط اجتماعی واحد کار انصاف به همراه نمونه دفتر طرح کرامت درباره مهارت انضباط اجتماعی واحد کار انصاف این نمونه برای طرح کرامت پنجم ابتدایی با مهارت انضباط اجتماعی واحد کار انصاف کمک بسیار شایانی در خودشناسی دانش آموزان و [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۹ / مهر / ۱۳۹۷   بازدید : 1868    نویسنده : فایل های آموزش و پرورش
دانلود طرح کرامت پایه پنجم ابتدایی مهارت عزت نفس واحد کار آزادگی به صورت کامل
۸,۰۰۰ تومان

دانلود طرح کرامت پایه پنجم ابتدایی مهارت عزت نفس واحد کار آزادگی به صورت کامل


دانلود طرح کرامت پایه پنجم ابتدایی مهارت عزت نفس واحد کار آزادگی به صورت کامل و آماده برای معلمان و دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی دانلود طرح کرامت پایه پنجم ابتدایی مهارت عزت نفس واحد کار آزادگی به همراه نمونه دفتر طرح کرامت درباره مهارت عزت نفس واحد کار آزادگی این دانلود طرح کرامت پایه پنجم ابتدایی با مهارت عزت نفس واحد کار آزادگی کمک بسیار شایانی در خودشناسی دانش آموزان و [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۸ / مهر / ۱۳۹۷   بازدید : 3627    نویسنده : فایل های آموزش و پرورش