no-img
پژوهش سرای فرهنگیان

بایگانی‌های کنش پژوهی دبیر عربی - پژوهش سرای فرهنگیان


پژوهش سرای فرهنگیان

مطالب

آرشیو بایگانی‌های کنش پژوهی دبیر عربی - پژوهش سرای فرهنگیان
گزارش کنش پژوهی دبیر عربی جذب دانش اموزان به نماز و فرائض دینی
۸,۰۰۰ تومان

گزارش کنش پژوهی دبیر عربی جذب دانش اموزان به نماز و فرائض دینی


گزارش کنش پژوهی دبیر عربی جذب دانش اموزان به نماز و فرائض دینی خیر مقدم خدمت دانشجویان رشته دبیری  دانشگاه فرهنگیان این فایل گزارش کنش پژوهی دبیر عربی می باشد که به صورت ورد و کامل می باشد. کارورزی به دانشجویان فرصت می دهد تا به بهترین نحو از یک محیط کاری عینی تجربه کسب کنند. اهداف و پیامد های کارورزی در ترم سوم دانشجو در این ترم باید با گذراندن کارورزی 3 [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 14 / تیر / 1400   بازدید : 557    نویسنده : فایل های آموزش و پرورش
کنش پژوهی فردی دبیر عربی علاقه مند کردن دانش آموزان آموزشگاه به درس عربی
۸,۰۰۰ تومان

کنش پژوهی فردی دبیر عربی علاقه مند کردن دانش آموزان آموزشگاه به درس عربی


کنش پژوهی فردی دبیر عربی علاقه مند کردن دانش آموزان آموزشگاه  به درس عربی خیر مقدم خدمت دانشجویان رشته دبیری  دانشگاه فرهنگیان این فایل کنش پژوهی فردی دبیر عربی می باشد که به صورت ورد و کامل می باشد. کارورزی به دانشجویان فرصت می دهد تا به بهترین نحو از یک محیط کاری عینی تجربه کسب کنند. اهداف و پیامد های کارورزی در ترم سوم دانشجو در این ترم باید با گذراندن کارورزی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 14 / آذر / 1399   بازدید : 742    نویسنده : فایل های آموزش و پرورش
کنش پژوهی کارورزی 3 عربی علاقه مند کردن دانش آموزان متوسطه (دوره اول) به درس قرآن
۸,۰۰۰ تومان

کنش پژوهی کارورزی 3 عربی علاقه مند کردن دانش آموزان متوسطه (دوره اول) به درس قرآن


کنش پژوهی کارورزی 3 عربی علاقه مند کردن دانش آموزان متوسطه (دوره اول) به درس قرآن خیر مقدم خدمت دانشجویان رشته دبیری  دانشگاه فرهنگیان این فایل کنش پژوهی کارورزی 3 عربی می باشد که به صورت ورد و کامل می باشد. کارورزی به دانشجویان فرصت می دهد تا به بهترین نحو از یک محیط کاری عینی تجربه کسب کنند. اهداف و پیامد های کارورزی در ترم سوم دانشجو در این ترم باید با [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 14 / آذر / 1396   بازدید : 449    نویسنده : فایل های آموزش و پرورش
کنش پژوهی کارورزی 3 دبیر عربی از بین بردن افت تحصیلی در دانش آموز پایه هشتم
۸,۰۰۰ تومان

کنش پژوهی کارورزی 3 دبیر عربی از بین بردن افت تحصیلی در دانش آموز پایه هشتم


کنش پژوهی کارورزی 3 دبیر عربی از بین بردن افت تحصیلی در دانش آموز پایه هشتم خیر مقدم خدمت دانشجویان رشته دبیری  دانشگاه فرهنگیان این فایل کنش پژوهی کارورزی 3 دبیر عربی می باشد که به صورت ورد و کامل می باشد. کارورزی به دانشجویان فرصت می دهد تا به بهترین نحو از یک محیط کاری عینی تجربه کسب کنند. اهداف و پیامد های کارورزی در ترم سوم دانشجو در این ترم باید [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 14 / آذر / 1396   بازدید : 423    نویسنده : فایل های آموزش و پرورش
نمونه کنش پژوهی کارورزی 3 دبیر عربی جذاب شدن درس عربی با تلفیق هنر
۸,۰۰۰ تومان

نمونه کنش پژوهی کارورزی 3 دبیر عربی جذاب شدن درس عربی با تلفیق هنر


نمونه کنش پژوهی کارورزی 3 دبیر عربی جذاب شدن درس عربی با تلفیق هنر خیر مقدم خدمت دانشجویان رشته دبیری  دانشگاه فرهنگیان این فایل نمونه کنش پژوهی کارورزی 3 دبیر عربی می باشد که به صورت ورد و کامل می باشد. کارورزی به دانشجویان فرصت می دهد تا به بهترین نحو از یک محیط کاری عینی تجربه کسب کنند. اهداف و پیامد های کارورزی در ترم سوم دانشجو در این ترم باید با [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 14 / آذر / 1396   بازدید : 603    نویسنده : فایل های آموزش و پرورش
نمونه کنش پژوهی دبیر عربی ممانعت از افت درسی دانش آموزان پایه دوم دبیرستان در درس عربی
۸,۰۰۰ تومان

نمونه کنش پژوهی دبیر عربی ممانعت از افت درسی دانش آموزان پایه دوم دبیرستان در درس عربی


نمونه کنش پژوهی دبیر عربی ممانعت از افت درسی دانش آموزان پایه دوم دبیرستان در درس عربی خیر مقدم خدمت دانشجویان رشته دبیری  دانشگاه فرهنگیان این فایل نمونه کنش پژوهی دبیر عربی می باشد که به صورت ورد و کامل می باشد. کارورزی به دانشجویان فرصت می دهد تا به بهترین نحو از یک محیط کاری عینی تجربه کسب کنند. اهداف و پیامد های کارورزی در ترم سوم دانشجو در این ترم باید [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 14 / آذر / 1396   بازدید : 324    نویسنده : فایل های آموزش و پرورش
نمونه کنش پژوهی عربی بررسی دلایل افت تحصیلی در درس عربی سوم راهنمایی
۸,۰۰۰ تومان

نمونه کنش پژوهی عربی بررسی دلایل افت تحصیلی در درس عربی سوم راهنمایی


نمونه کنش پژوهی عربی بررسی دلایل افت تحصیلی در درس عربی سوم راهنمایی خیر مقدم خدمت دانشجویان رشته دبیری  دانشگاه فرهنگیان این فایل نمونه کنش پژوهی عربی می باشد که به صورت ورد و کامل می باشد. کارورزی به دانشجویان فرصت می دهد تا به بهترین نحو از یک محیط کاری عینی تجربه کسب کنند. اهداف و پیامد های کارورزی در ترم سوم دانشجو در این ترم باید با گذراندن کارورزی 3 و [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 14 / آذر / 1396   بازدید : 340    نویسنده : فایل های آموزش و پرورش
کنش پژوهی کارورزی دبیر عربی افزایش نمرات درس عربی سال دوم دانش آموزان مدرسه
۸,۰۰۰ تومان

کنش پژوهی کارورزی دبیر عربی افزایش نمرات درس عربی سال دوم دانش آموزان مدرسه


کنش پژوهی کارورزی دبیر عربی افزایش نمرات درس عربی سال دوم دانش آموزان مدرسه خیر مقدم خدمت دانشجویان رشته دبیری  دانشگاه فرهنگیان این فایل کنش پژوهی کارورزی دبیر عربی می باشد که به صورت ورد و کامل می باشد. کارورزی به دانشجویان فرصت می دهد تا به بهترین نحو از یک محیط کاری عینی تجربه کسب کنند. اهداف و پیامد های کارورزی در ترم سوم دانشجو در این ترم باید با گذراندن کارورزی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 14 / آذر / 1396   بازدید : 305    نویسنده : فایل های آموزش و پرورش
کنش پژوهی دبیر عربی علاقه مند کردن دانش آموزان به حفظ جزء سی ام قرآن
۸,۰۰۰ تومان

کنش پژوهی دبیر عربی علاقه مند کردن دانش آموزان به حفظ جزء سی ام قرآن


کنش پژوهی دبیر عربی علاقه مند کردن دانش آموزان به حفظ جزء سی ام قرآن خیر مقدم خدمت دانشجویان رشته دبیری  دانشگاه فرهنگیان این فایل کنش پژوهی دبیر عربی می باشد که به صورت ورد و کامل می باشد. کارورزی به دانشجویان فرصت می دهد تا به بهترین نحو از یک محیط کاری عینی تجربه کسب کنند. اهداف و پیامد های کارورزی در ترم سوم دانشجو در این ترم باید با گذراندن کارورزی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 14 / آذر / 1396   بازدید : 394    نویسنده : فایل های آموزش و پرورش