no-img
پژوهش سرای فرهنگیان

طرح جابر روشی برای حذف آهن و منگنز اضافی از آب - پژوهش سرای فرهنگیان


پژوهش سرای فرهنگیان

برنامه سالانه و تقویم اجرایی تدبیر و تعالی مقطع ابتدایی و متوسطه برای دانلود مقاله پرسش مهر 23 با موضوع شاخص های مدرسه خوب کلیک کنید مقطع ابتدایی و متوسطه سفارش تدوین طرح توجیهی

ادامه مطلب

طرح جابر روشی برای حذف آهن و منگنز اضافی از آب
zip
اکتبر 12, 2022
۳۰,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان – خرید

طرح جابر روشی برای حذف آهن و منگنز اضافی از آب


طرح جابر حذف آهن و منگنز آب

تحقیق آموزشـی طرح جابر روشی برای حذف آهن و منگنز اضافی از آب فقـط بخـش عملکـرد گـردش خـون دسـتگاه دیالیـز را نشـان میدهـد. پمـپ ساکشـن مورد اسـتفاده در این دسـتگاه آموزشـی در ابعاد بسـیار کوچک و با هزینه کم سـاخته شـده است. الزم بـه ذکـر اسـت کـه دسـتگاههای کوچک تـر از این هـم وجود دارد که دیالیز خشـک اسـت و نسـبت بـه دیالیـز تـر که دسـتگاههای حجیـم میباشـند، متفاوت اسـت .

 



برچسب‌ها :

درباره نویسنده

پشتیبان پژوهشسرای فرهنگیان: مدیران فردا 3435 نوشته در پژوهش سرای فرهنگیان دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.