no-img
پژوهش سرای فرهنگیان

طرح جابر طراحی و ساخت گلدان طبیعی زیست تخریب پذیر - پژوهش سرای فرهنگیان


پژوهش سرای فرهنگیان

برنامه سالانه و تقویم اجرایی تدبیر و تعالی مقطع ابتدایی و متوسطه برای دانلود مقاله پرسش مهر 23 با موضوع شاخص های مدرسه خوب کلیک کنید مقطع ابتدایی و متوسطه سفارش تدوین طرح توجیهی

ادامه مطلب

طرح جابر طراحی و ساخت گلدان طبیعی زیست تخریب پذیر
zip
اکتبر 12, 2022
۵۰,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان – خرید

طرح جابر طراحی و ساخت گلدان طبیعی زیست تخریب پذیر


طرح جابر ساخت گلدان طبیعی زیست تخریب پذیر

اتوجه به آلودگیهای زیســت محیطی ناشی از زبالههای پالستیکی وکودهای شیمیایی که در چندســال اخیر حیات جانداران خشکی زی وآبزی را به
مخاطره انداخته وهمچنین آسیبهای جربان ناپذیری را به محیط زندگی برش وارد کرده است جلوگیری از آلوده شدن محیط زیست بسیار اهمیت دارد.
این طرح با هدف جایگزین کردن گلدانهای طبیعی زیســت تخریب پذیر به جای گلدانهای پالســتیکی تولید شده از ترکیبات نفتی و همچنین تاثیر
عصاره گیاهی الیف نخل خرما بر صفات رشدی و بیوشیمیایی گیاه گل یخی انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد تاثیر گلدان الیافی وعصاره الیاف بر رشد
قلمههای گل یخی مثبت بوده است براساس نتایج حاصل از این پژوهش گلدان زیست تخریب پذیره الیافی میتواند جایگزین مناسبی برای گلدانهای
پالستیکی تجزیه ناپذیر بوده و میتواند از آلودگیهای زیست محیطی جلوگیری کرده و به حفظ محیط زیست کمک کند و همچنین از نظر اقتصادی نیز
یک محصول به رصفه است و قابلیت استفاده در گلخانهها را دارد .

۵۰,۰۰۰ تومان – خرید


برچسب‌ها :

درباره نویسنده

پشتیبان پژوهشسرای فرهنگیان: مدیران فردا 3435 نوشته در پژوهش سرای فرهنگیان دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.