no-img
پژوهش سرای فرهنگیان

طرح جابر مرکب زدایی از کاغذ با استفاده از نانو ذرات نشاسته - پژوهش سرای فرهنگیان


پژوهش سرای فرهنگیان

برنامه سالانه و تقویم اجرایی تدبیر و تعالی مقطع ابتدایی و متوسطه برای دانلود مقاله پرسش مهر 23 با موضوع شاخص های مدرسه خوب کلیک کنید مقطع ابتدایی و متوسطه سفارش تدوین طرح توجیهی

ادامه مطلب

طرح جابر مرکب زدایی از کاغذ با استفاده از نانو ذرات نشاسته
zip
اکتبر 12, 2022
۵۰,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان – خرید

طرح جابر مرکب زدایی از کاغذ با استفاده از نانو ذرات نشاسته


طرح جابر در مورد مرکب زداییی از کاغذ با نشاسته

در این طرح با بررسی مواد مختلف بر روی کاغذهای مختلف و انواع خودکار، رسعت و کیفیت پاک شدن
خودکار بررسی شد تا موادی پیدا شود که کمرتین آسیب را به بافت و رنگ کاغذ بزند و با بیشرتین رسعت
متام اثر خودکار را از بین بربد.
در این پژوهش نسبت جوش شیرین به نانوذرات نشاسته ذرت، متفاوت است اما بافت کاغذ ضعیف نشده
است و حتی به علت وجود نانو ذرات نشاسته بافت کاغذ ترمیم شده است و رنگ آن هامن سفیدی اولیه
را حفظ کرده است.

دانلود طرح جابر در مورد مرکب زداییی از کاغذ با نشاسته

دانلود طرح جابر طرحی و ساخت و آزمایش با موضوع در مورد مرکب زداییی از کاغذ با نشاسته

۵۰,۰۰۰ تومان – خرید


درباره نویسنده

پشتیبان پژوهشسرای فرهنگیان: مدیران فردا 3435 نوشته در پژوهش سرای فرهنگیان دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.