no-img
پژوهش سرای فرهنگیان

تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی سوم ابتدایی بر اساس الگوی حل مسئله جان دیویی


پژوهش سرای فرهنگیان

برنامه سالانه و تقویم اجرایی تدبیر و تعالی مقطع ابتدایی و متوسطه برای دانلود مقاله پرسش مهر 23 با موضوع شاخص های مدرسه خوب کلیک کنید مقطع ابتدایی و متوسطه

ادامه مطلب

تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی سوم ابتدایی بر اساس الگوی حل مسئله جان دیویی کاملترین و بهترین نمونه
zip
نوامبر 19, 2018
۸,۰۰۰ تومان
۸,۰۰۰ تومان – خرید

تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی سوم ابتدایی بر اساس الگوی حل مسئله جان دیویی کاملترین و بهترین نمونه


تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی سوم ابتدایی بر اساس الگوی حل مسئله جان دیویی تنظیم شده توسط تیم تخصصی بانک فایل پژوهشی معلمان به صورت دقیق

تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی سوم ابتدایی به صورت کامل و دقیق توسط بانک فایل پژوهشی معلمان طراحی و تنظیم شده است و این سایت تمام تلاش خود را در راستای تهیه و تنظیم تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی سوم ابتدایی نموده است .بانک فایل پژوهشی معلمان علاوه بر تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی سوم ابتدایی دیگر نمونه های تحلیل محتوا کتب درسی را در سایت جای داده است.باید گفت سایت بانک فایل پژوهشی معلمان بهترین و دقیق ترین سایت در راستای تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی سوم ابتدایی می باشد.

با هم بخشی از متن تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی سوم ابتدایی بر اساس الگوی حل مسئله جان دیویی را مشاهده می کنیم.

چکیده

هدف این پژوهش تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی سوم ابتدایی بر اساس الگوی حل مسئله جان دیویی می باشد که به میزان انطباق کتاب با مراحل پنجگانه حل مساله و مهارت های دهگانه جان دیویی پرداخته شده است یافته های تحقیق حاکی از این است که در کتاب علوم تجربی سوم نسبت به مراحل حل مساله بی توجه شده است و در سازماندهی محتوا،تنها یک درس از 14 درس کتاب ، چارچوب ارائه محتوا و فعالیت های آن با مراحل حل مسئله جان دیویی انطباق دارند. مهارت های ضروری حل مسئله نیز در این کتاب به خوبی رعایت نشده است از مجموع، 10مهارت اساسی و پایه ای به عنوان مهارت های ضروری برای حل مسئله بیش ترین توجه به مهارت تفسیر ،استنباط و نتیجه گیری با فراوانی 43 مورد  (87/22 درصد) عطف شده است و پس از آن مهارت جمع آوری اطلاعات  با فراوانی 40 (27/21 )،مشاهده با فراوانی 30 (95/15 درصد)، آزمایش و طراحی با فراوانی 25 (29/13)، طبقه بندی با فراوانی 21 (7/11) ،کاربرد ابزار و اندازه گیری با فراوانی 16 (5/8) درصد فرضیه سازی با فراوانی 5 (65/2) ، برقراری ارتباط با فراوانی (65/2) و ارزیابی نیز بدون هیچ گونه فراوانی در رتبه های بعدی مرکز توجه قرار دارند از آنجا که میانگین فراوانی مهارت های حل مسئله  در کتاب تحلیل شده برابر 8/18 است با توجه به این نمره،تنها دومهارت تفسیر ، استنباط و نتیجه گیری با فراوانی مهارت جمع آوری اطلاعات  با فراوانی بیشتر از حد انتظار در کتاب مذکور ظاهر شده اند اما بقیه مهارت های حل مسئله در این کتاب کمتر از حد انتظار بوده اند همچنین،از 188 فراوانی شناسایی شده مربوط به مهارت های ضروری حل مسئله ،توزیع نامتوازن و ناهماهنگی میان مهارت های دهگانه مشاهده می شود این توزیع از صفر تا 87/22 درصد می باشد

واژگان کلیدی: تحلیل محتوا، حل مسئله، جان دیویی، علوم تجربی، مهارت های ده گانه

 مقدمه

تفکر از بارزترین ویژگی های انسان و یک فرآیند گام به گام و دارای چارچوب منطقی و نظام دار است که با در نظر داشتن هدف و غایتی معین صورت می گیرد و از طریق آن،شخص بر اساس شواهد و مدارک،پیرامون موقعیت داوری می کند و با تحلیل و ارزشیابی عناصر موقعیتی که با آن روبه رو شده است، به شناختی تازه می رسد یا مساله ای را حل می نماید (اسمیت و هولفیش،1371) هنگامی که فرد با مساله یا مشکلی مواجه می شود،باید آن را بررسی کرده ، به راه های حل آن بیندیشد تا به هدف خویش دست یابد.باچنین تعبیری می توان گفت که تفکر عبارت است از فعالیت های جهت دار ذهن برای حل مساله، به عبارت دیگر،تفکر و اندیشه به فعالیت ها یا رفتارهای ذهنی گفته می شود که به حل مسأله ای توجه داشته باشد (شعبانی، 78:1382).

نظام تعلیم و تربیت در رایج ترین کاربرد خود ،بر تفکر و عقلانیت دلالت دارد،ارتقای سطح فکری و بهبود شیوه های اندیشیدن و پرورش مهارت حل مسأله از مهم ترین وظایف آموزش و پرورش و یکی از اهداف برنامه ی درسی علوم در مدارس ابتدایی در آینده است مدرسه باید قوه ی استدلال و تفکر دانش آموز را تقویت کند.

برای دریافت فایل تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی سوم ابتدایی بر اساس الگوی حل مسئله جان دیویی از این قسمت اقدام کنید.درباره نویسنده

پشتیبان پژوهشسرای فرهنگیان: مدیران فردا 3420 نوشته در پژوهش سرای فرهنگیان دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید