no-img
پژوهش سرای فرهنگیان

درس پژوهی جغرافی دانان چگونه محیط زندگی را مطالعه می کنند : مطالعات چهارم - پژوهش سرای فرهنگیان


پژوهش سرای فرهنگیان

ادامه مطلب

درس پژوهی جغرافی دانان چگونه محیط زندگی را مطالعه می کنند : مطالعات چهارم
امتیاز 5.00 ( 3 رای )درس پژوهی جغرافی دانان چگونه محیط زندگی را مطالعه می کنند : مطالعات چهارم">
zip
می 10, 2022
۱۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان – خرید

درس پژوهی جغرافی دانان چگونه محیط زندگی را مطالعه می کنند : مطالعات چهارم


درس پژوهی جغرافی دانان چگونه محیط زندگی را مطالعه می کنند


دانلود درس پژوهی جغرافی دانان چگونه محیط زندگی را مطالعه می کنند مطالعات اجتماعی پایه چهارم ابتدایی بصورت فایل word قابل ویرایش در 90 صفحه برای بهسازی آموزش، ترویج فرهنگ گفتگو و مشارکت مسئولانه در طرح درس ها و خلق گفتمان های معطوف به مبحث مورد نظر در آموزشگاه و کلاس درس بود.در پایان تعیین تکلیف منزل که همان ادامه­ ی بحث­ها و گفتگوهای کلاسی می­ باشد، تکمیل کننده ی اهداف پژوهش بوده و نتیجه ی دلخواه به دست آمد. با توجه به این نتیجه این گونه هدف گذاری ها می بایست در عملکرد روزانه ی دانش آموزان ظهور و بروز پیدا کند

درس پژوهی درس جغرافی دانان کلاس چهارم

درس پژوهی جغرافی دانان کلاس چهارم

درس پژوهی جغرافی دانان پایه چهارم

۱۰,۰۰۰ تومان – خرید

فهرست مطالب

چکیده. 8
جدول مشخصات اعضای تیم. 9
مرامنامه تیم درس پژوهی. 10
برنامه عمل تیم درس پژوهی. 11
جدول برنامه ریزی فرآیند درس پژوهی. 13
فهرست زمان بندی جلسات درس پژوهی. 17
مقدمه. 18
بیان مسئله. 20
انتخاب موضوع. 22
بیان ضرورت و اهمیت پرداختن به موضوع از طریق درس پژوهی. 23
تشریح ویژگی ها و شرایط خاص مسئله. 23
جدید و علمی بودن مسئله. 24
تعیین راهکارها در راستای حل مسئله. 24
گروه بندی بدون تعیین سرگروه و با توجه به سبک های شناختی. 24
توجه به تفاوت ها فردی. 25
استفاده از فناوریهای روز وتدریس های برتر آموزشی. 25
بیان دلیل راهکار انتخابی. 25
گروه بندی بدون تعیین سرگروه و با توجه به سبک های شناختی 25
توجه به تفاوت های فردی. 26
معنادار کردن یادگیری. 26
توجه به عوامل انگیزشی و نگرشی. 26
همراه نمودن دانش آموزان در ساخت وسایل و دست سازه های آموزشی 27
روش های نوین تدریس. 27
تداعی معنا (تصویر سازی ذهنی). 27
بهره گیری از ارزشیابی به عنوان تدریس. 28
تعیین فعالیت های متناسب با راه کار. 28
معنادار کردن یادگیری از طریق مجسم، نیمه مجسم و مجرد. 28
توجه بر عوامل انگیزش و نگرش در کلاس درس. 28
همراه نمودن دانش آموزان در سازه های آموزشی. 28
استفاده از روش های نوین تدریس. 28
استفاده از تداعی معنا (تصویر سازی ذهنی) به منظور یادگیری عمیق و ماندگار در دانش آموزان. 28
مدیریت بیشتر زمان. 28
بهره گیری از ارزشیابی به عنوان تدریس. 29
ایجاد احساس تعهد در دانش آموزان به قواعد بنیادی کلاس. 29
تعیین هدف. 29
طراحی واحد یادگیری. 29
استخراج ایده کلیدی. 29
دانش آموزان پس از تدریس مبحث جغرافی دانان چگونه محیط زندگی را مطالعه می کنند در مطالعات اجتماعی پایه چهارم. 29
طراحی ملاک های شایستگی و سطوح هریک از آنها. 30
تنظیم سطوح ملاک ها. 30
طرح درس شماره 1. 30
ملزومات اجرای تدریس شماره 1. 43
تقسیم کار و تعیین نقش اعضای تیم درس پژوهی در تدریس شماره 1 43
نقد و ارزیابی اجرای تدریس شماره 1 (بازاندیشی). 44
الف) خود ارزیابی مجری. 45
ب) مشاهده گر فعالیت و واکنش های مدرس. 45
ج) مشاهده گر تطبيق درس و اجرای مدرس. 46
د)مشاهده گران فراگیران. 46
نمونه کاربرگ مشاهده گر بر تطبیق طرح درس و اجرای مدرس. 47
طرح درس شماره 2. 49
ملزومات اجرای تدریس شماره 2. 58
تقسیم کار و تعیین نقش اعضای تیم درس پژوهی در تدریس شماره 2 58
نقد و ارزیابی اجرای تدریس شماره 2. 59
خلاصه نکات کلیدی. 60
پیشنهاد می گردد جهت ارائه تدریس بهتر تغییرات ذیل اعمال گردد:. 60
نمونه کاربرگ مشاهده گر بر تطبیق طرح درس و اجرای مدرس. 60
میزان تحقق اهداف. 63
پیشنهادات. 63
جمع بندی پایانی و نتیجه گیری. 63
محدودیت ها:. 64
سایر پیشنهادات:. 64
منابع. 65
پیوست ها. 66
تعامل با والدین دانش آموزان. 67
نمون برگ مشاهده گر دانش آموز. 71
نمون برگ مشاهده گر معلم. 72
نمون برگ مشاهدهگر رسانههای آموزشی. 74
نمونه برگ ناظر بر فعالیت دانش آموزان در اجرای تدریس یک. 75
نمونه برگ ناظر بر فعالیت معلم در اجرای تدریس یک. 76
نمونه برگ ناظر بر فعالیت دانش آموزان در اجرای تدریس دو. 78
نمونه برگ ناظر بر فعالیت معلم در اجرای تدریس دو. 79
نمونه برگ خودارزیابی اعضای گروه درس پژوهی. 80

بخش هایی از درس پژوهی درس جغرافی دانان از کتاب مطالعات پایه چهارم

یکی از راهکارهای عملیاتی در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش گسترش فرهنگ تفکر و پژوهش محوری و ایجاد شبکه های فعال پژوهشی در نظام تعلیم و تربیت است تا نظام آموزشی با تحولات جهانی در عرصه‌های علمی، فنی، فناوری و…همگام باشد.این راهکار نیازمند معلمانی خردمند، متدین، خلاق و نوآوری است که روحیه‌ی کنجکاوی و پژوهشگری داشته باشند و از روش‌های نوین در فرآیند یاددهی- یادگیری استقبال کنند تا بتوانند دانش‌آموزانی پژوهشگر تربیت نمایند. یکی از روش‌هایی که امروزه اکثر نظام‌های آموزشی دنیا برآن متمرکز شده‌اند، فرآیند درس پژوهی است که موجب پرورش حرفه ای معلم میشود. لذا در این پژوهش سعی شده است مشارکت وعلاقه دانش آموزان کلاس چهارم در درس مطالعات اجتماعی با استفاده از فرآیند درس پژوهی مورد بررسی قرار گیرد که در ابتدا با همکاری گروه درس پژوه به بررسی مسئله مورد نظر پرداخته و سپس سؤالات پژوهشی در کلاس درس را تبیین نموده و پس از تشکیل جلسات متعدد گروه درس پژوه، نقشه‌ی ذهنی محتوا تهیه گردید و پس از آن طرحی برای اجرای پژوهش مشارکتی در آموزش مطالعات اجتماعی مبحث جغرافی دانان چگونه محیط زندگی را مطالعه می کنند به دانش آموزان پیشنهاد شد.پس از بررسی طرح پیشنهادی و رفع اشکالات احتمالی، آن را به اجرا گذاشته و درنهایت به ارزیابی وبازبینی فرآیند عمل پرداخته شد. در ارزیابی و نقد، اشکالات و ایرادات جزئی از سوی گروه درس پژوه مطرح گردید که با توجه به برخی از ایرادات وارد شده و تحقق شایستگی‌های لازم طرح درس و اجرای آن مجددا پیاده سازی گردید. در پایان به نگارش گزارش روایتی از کلیه‌ی مراحل پرداخته شده که امید است چراغی باشد فرا راه معلمانی دلسوز، آنانی که شاید یکی از دغدغه‌هایشان، آموزش هرچه بهتر و جذاب تر مطالعات اجتماعی به دانش آموزان باشد.

درس پژوهی درس جغرافی دانان

درس پژوهی جغرافی دانان

 

پژوهش حاضر از نوع درس پژوهی می باشد ویک پژوهش کیفی است. موضوع درس پژوهی مبحث جغرافی دانان چگونه محیط زندگی را مطالعه می کنند در کتاب مطالعات اجتماعی پایه چهارم می باشد. این پژوهش باهدف افزایش یادگیری دانش آموزان در این موضوع درسی و توسعه حرفه ای افراد شرکت کننده در پژوهش صورت گرفته است. درس پژوهی دراین مبحث که پیش نیاز بحث های اساسی دیگر در کتاب مطالعات اجتماعی می باشد، توسط اعضای گروه درس پژوهی در پایه چهارم انجام شده است. نتایج به دست آمده پس از انجام فرایند درس پژوهی نشان داد که انجام این فرایند باعث افزایش فعالیت دانش آموزان در کلاس درس شده است و دراجرای مجدد  آگاهی دانش آموزان در مبحث جغرافی دانان چگونه محیط زندگی را مطالعه می کنند در کتاب مطالعات اجتماعی پایه چهارم نسبت به اجرای شماره 1 افزایش داشته است وهمچنین این فرایند منجر به توسعه دانش حرفه ای معلمان شرکت کننده در تیم درس پژوهی شده است.

پژوهش حاضر از نوع درس پژوهی می باشد ویک پژوهش کیفی است. موضوع مورد بحث درس پژوهی جغرافی دانان چگونه محیط زندگی را مطالعه می کنند مطالعات اجتماعی پایه چهارم ابتدایی می باشد. این پژوهش باهدف افزایش یادگیری دانش آموزان در این موضوع درسی و توسعه حرفه ای افراد شرکت کننده در پژوهش صورت گرفته است. درس پژوهی دراین مبحث که پیش نیاز بحث های اساسی دیگر در کتاب می باشد، توسط اعضای گروه درس پژوهی در این پایه انجام شده است. نتایج به دست آمده پس از انجام فرایند درس پژوهی نشان داد که انجام این فرایند باعث افزایش فعالیت دانش آموزان در کلاس درس شده است و دراجرای مجدد آگاهی دانش آموزان در رابطه با درس پژوهی جغرافی دانان چگونه محیط زندگی را مطالعه می کنند مطالعات اجتماعی پایه چهارم ابتدایی نسبت به اجرای شماره ۱ افزایش داشته است وهمچنین این فرایند منجر به توسعه دانش حرفه ای معلمان شرکت کننده در تیم درس پژوهی شده است.

در تدوین درس پژوهی جغرافی دانان چگونه محیط زندگی را مطالعه می کنند مطالعات اجتماعی پایه چهارم ابتدایی با توجه به نتایج تحقیقات، بررسی کتابهای اصول یادگیری، آموزش قوانینی که باید

در تدریس رعایت شود و همچنین شرایط و عواملی که فراگیری این درس را آسان می سازد و با توجه به مشاهده کلاسهای مختلف، نحوه تدریس همکاران، نظرات معلمان و دانش آموزان و بررسی برگه های آزمون های متنوع به این نتیجه رسیدیم که مهمترین علل ضعف دانش آموزان در یادگیری به شرح ذیل می باشد:

عدم استفاده از وسایل آموزشی مناسب
عدم مشارکت دانش آموزان در فرایند تدریس وعدم فعال بودن آنها
ضعف در استفاده از جنبه های کاربردی محیط در کتابهای درسی وتدریس معلمان
عدم توجه به پیش نیاز های مفهوم مورد نظر
عدم توجه به تفاوت های فردی
عدم انجام ارزشیابی های صحیح

بنابراین با توجه به موارد ذکر شده فعالیت گروه درس پژوهی آموزشگاه بر روی درس پژوهی جغرافی دانان چگونه محیط زندگی را مطالعه می کنند مطالعات اجتماعی پایه چهارم ابتدایی قرار گرفت.
محتوا و فهرست مطالب در درس پژوهی جغرافی دانان چگونه محیط زندگی را مطالعه می کنند مطالعات اجتماعی پایه چهارم ابتدایی :

چکیده
جدول مشخصات اعضای تیم
مرامنامه تیم درس پژوهی
برنامه عمل تیم درس پژوهی
جدول برنامه ریزی فرآیند درس پژوهی
فهرست زمان بندی جلسات درس پژوهی
مقدمه
بیان مسئله
انتخاب موضوع
بیان ضرورت و اهمیت پرداختن به موضوع از طریق درس پژوهی
تشریح ویژگی ها و شرایط خاص مسئله
جدید و علمی بودن مسئله
تعیین راهکارها در راستای حل مسئله
گروه بندی بدون تعیین سرگروه و با توجه به سبک های شناختی
توجه به تفاوت ها فردی
استفاده از فناوریهای روز وتدریس های برتر آموزشی
بیان دلیل راهکار انتخابی
گروه بندی بدون تعیین سرگروه و با توجه به سبک های شناختی
توجه به تفاوت های فردی
معنادار کردن یادگیری
توجه به عوامل انگیزشی و نگرشی
همراه نمودن دانش آموزان در ساخت وسایل و دست سازه های آموزشی
روش های نوین تدریس
تداعی معنا (تصویر سازی ذهنی)
بهره گیری از ارزشیابی به عنوان تدریس
تعیین فعالیت های متناسب با راه کار
معنادار کردن یادگیری از طریق مجسم، نیمه مجسم و مجرد
توجه بر عوامل انگیزش و نگرش در کلاس درس
همراه نمودن دانش آموزان در سازه های آموزشی
استفاده از روش های نوین تدریس
استفاده از تداعی معنا (تصویر سازی ذهنی) به منظور یادگیری عمیق و ماندگار در دانش آموزان
مدیریت بیشتر زمان
بهره گیری از ارزشیابی به عنوان تدریس
ایجاد احساس تعهد در دانش آموزان به قواعد بنیادی کلاس
تعیین هدف
طراحی واحد یادگیری
استخراج ایده کلیدی
دانش آموزان پس از تدریس مبحث اسید و باز در قرآن پایه ششم
طراحی ملاک های شایستگی و سطوح هریک از آنها
تنظیم سطوح ملاک هادیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *