no-img
پژوهش سرای فرهنگیان

تحلیل محتوای کتاب ریاضی متوسطه اول بر اساس تفکر خلاق کاملترین و بهترین نمونه


پژوهش سرای فرهنگیان

برنامه سالانه و تقویم اجرایی تدبیر و تعالی مقطع ابتدایی و متوسطه برای دانلود مقاله پرسش مهر 23 با موضوع شاخص های مدرسه خوب کلیک کنید مقطع ابتدایی و متوسطه

ادامه مطلب

تحلیل محتوای کتاب ریاضی متوسطه اول بر اساس تفکر خلاق کاملترین و بهترین نمونه
zip
ژانویه 26, 2019
۸,۰۰۰ تومان
۸,۰۰۰ تومان – خرید

تحلیل محتوای کتاب ریاضی متوسطه اول بر اساس تفکر خلاق کاملترین و بهترین نمونه


تحلیل محتوای کتاب ریاضی متوسطه اول بر اساس تفکر خلاق تنظیم شده توسط تیم تخصصی بانک فایل پژوهشی معلمان به صورت دقیق

تحلیل محتوای کتاب ریاضی متوسطه اول به صورت کامل و دقیق توسط بانک فایل پژوهشی معلمان طراحی و تنظیم شده است و این سایت تمام تلاش خود را در راستای تهیه و تنظیم تحلیل محتوای کتاب ریاضی متوسطه اول نموده است.بانک فایل پژوهشی معلمان علاوه بر تحلیل محتوای کتاب ریاضی متوسطه اول دیگر نمونه های تحلیل محتوا کتب درسی را در سایت جای داده است.باید گفت سایت بانک فایل پژوهشی معلمان بهترین و دقیق ترین سایت در راستای تحلیل محتوای کتاب ریاضی متوسطه اول می باشد.

با هم بخشی از متن تحلیل محتوای کتاب ریاضی متوسطه اول بر اساس تفکر خلاق را مشاهده می کنیم.

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی جایگاه مؤلفه های خلاقیت در کتاب درسی ریاضی مقطع متوسطه اول است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی از نوع تحلیل محتوا است.جامعه ی آماری این پژوهش شامل کتب درسی ریاضی متوسطه اول است.حجم نمونه برابر با حجم جامعه انتخاب گردید. در این تحقیق به منظور اعتباریابی و روایی صوری از دیدگاه های صاحب نظران و متخصصان تعلیم و تربیت استفاده شده است.ابزارهای این تحقیق،فرم تحلیل محتوا با توجه به الگوی آموزش خلاقیت پلسک است.برای تحلیل محتوای کتب ریاضی از یک فرم کدگذاری شده استفاده شد،این کار طی چهار مرحله انجام گرفت: در مرحله ی اول واحدهای فعال و غیر فعال کتاب ها مشخص گردید و در مرحله ی دوم واحدهای غیر فعال حذف گردید و در مرحله ی سوم واحدهای فعال بر مبنای شاخص های چرخه ی خلاقیت هدایت شده ی پلسک، کدگذاری شدند و در مرحله ی چهارم داده های حاصل از یافته های تحقیق با استفاده از شیوه های آمار توصیفی و روش تجزیه و تحلیل آنتروپی شانون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج حاصل حاکی از آن بود که میزان توجه و درگیری با شاخص های الگوی خلاقیت پلسک و مقدار ضریب اهمیت هر یک از این شاخص ها در کتب ریاضی متوسطه بسیار کم بوده و محتوای درسی کتب مذکور بر اصول خلاقیت پلسک منطبق نیست و مطابق این دیدگاه کمتر می توانند در ایجاد و پرورش خلاقیت در یادگیرندگان مؤثر باشند.

کلمات کلیدی: تحلیل محتوا؛خلاقیت؛کتب ریاضی متوسطه اول؛مؤلفه های خلاقیت پلسک؛تفکر خلاق، تفکر انتقادی.

برای دریافت فایل تحلیل محتوای کتاب ریاضی متوسطه اول بر اساس تفکر خلاق از این قسمت اقدام کنید.درباره نویسنده

پشتیبان پژوهشسرای فرهنگیان: مدیران فردا 3414 نوشته در پژوهش سرای فرهنگیان دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید