no-img
پژوهش سرای فرهنگیان

گزارش تخصصی دبیر مطالعات اجتماعی


پژوهش سرای فرهنگیان
اطلاعیه نحوه دانلود از سایت پژوهش سرای فرهنگیان

مطالب

آرشیو گزارش تخصصی دبیر مطالعات اجتماعی
گزارش تخصصی معلم مطالعات اجتماعی با موضوع بسط آیات قرآنی و تقویت هویت ملی اسلامی
۷,۰۰۰ تومان

گزارش تخصصی معلم مطالعات اجتماعی با موضوع بسط آیات قرآنی و تقویت هویت ملی اسلامی


گزارش تخصصی معلم مطالعات اجتماعی گزارش تخصصی معلم مطالعات اجتماعی به همراه پنج نمونه رایگان پیشنهاد کوتاه و راهکار ارزشیابی تحت عنوان چگونگی تقویت هویت ملی اسلامی دانش آموزانم با کار بست آیات قرآن در درس مطالعات اجتماعی با فرمت ورد و قابل ویرایش و در 30 صفحه سرفصلهای موجود در گزارش تخصصی معلم مطالعات اجتماعی به قرار زیر است : عنوان مطلب پیرامون قضیه  تقویت هویت ملی اسلامی دانش آموزانم با کار [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۱ / تیر / ۱۳۹۸   بازدید : 361    نویسنده : فایل های آموزش و پرورش
گزارش تخصصی مطالعات اجتماعی دبیرستان با موضوع بهبود نمرات و افزایش یادگیری دانش آموزانم
۷,۰۰۰ تومان

گزارش تخصصی مطالعات اجتماعی دبیرستان با موضوع بهبود نمرات و افزایش یادگیری دانش آموزانم


گزارش تخصصی مطالعات اجتماعی دبیرستان گزارش تخصصی مطالعات اجتماعی دبیرستان به همراه پنج نمونه رایگان پیشنهاد کوتاه و راهکار ارزشیابی تحت عنوان چگونگی کمک به بهبود سطح نمرات و افزایش یادگیری دانش آموزم در درس مطالعات اجتماعی با فرمت ورد و قابل ویرایش و در 30 صفحه سرفصلهای موجود در گزارش تخصصی مطالعات اجتماعی دبیرستان به قرار زیر است : عنوان مطلب پیرامون قضیه  کمک به بهبود سطح نمرات و افزایش یادگیری دانش [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۱ / بهمن / ۱۳۹۶   بازدید : 298    نویسنده : فایل های آموزش و پرورش
گزارش تخصصی مطالعات اجتماعی متوسطه با موضوع نهادینه سازی علاقه مندی دانش آموزنم
۷,۰۰۰ تومان

گزارش تخصصی مطالعات اجتماعی متوسطه با موضوع نهادینه سازی علاقه مندی دانش آموزنم


گزارش تخصصی مطالعات اجتماعی متوسطه گزارش تخصصی مطالعات اجتماعی متوسطه به همراه پنج نمونه رایگان پیشنهاد کوتاه و راهکار ارزشیابی تحت عنوان چگونگی نهادینه سازی علاقه مندی دانش آموزانم به درس مطالعات اجتماعي  با فرمت ورد و قابل ویرایش و در 24 صفحه سرفصلهای موجود در گزارش تخصصی مطالعات اجتماعی متوسطه به قرار زیر است : عنوان مطلب پیرامون قضیه  نهادینه سازی علاقه مندی دانش آموزانم به درس مطالعات اجتماعي سرآغاز سخن پیرامون قضیه  [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۱ / بهمن / ۱۳۹۶   بازدید : 234    نویسنده : فایل های آموزش و پرورش
دانلود گزارش تخصصی مطالعات اجتماعی : تقویت هویت ملی اسلامی دانش آموزانم + ۵ راهکار ارزشیابی
۷,۰۰۰ تومان

دانلود گزارش تخصصی مطالعات اجتماعی : تقویت هویت ملی اسلامی دانش آموزانم + ۵ راهکار ارزشیابی


دانلود گزارش تخصصی مطالعات اجتماعی دانلود گزارش تخصصی مطالعات اجتماعی به همراه پنج نمونه رایگان پیشنهاد کوتاه و راهکار ارزشیابی تحت عنوان چگوگی تقویت هویت ملی-اسلامی دانش آموزانم با بکارگیری از آیات قرآنی و منشور حقوق بشر کورش در درس مطالعات اجتماعي  با فرمت ورد و قابل ویرایش و در 24 صفحه سرفصلهای موجود در دانلود گزارش تخصصی مطالعات اجتماعی به قرار زیر است : عنوان مطلب پیرامون قضیه  تقویت هویت ملی-اسلامی دانش [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۱ / بهمن / ۱۳۹۶   بازدید : 326    نویسنده : فایل های آموزش و پرورش
گزارش تخصصی مطالعات اجتماعی پایه دوم راهنمایی با موضوع شناسایی دانش آموز بیش فعال و کمک به او
۷,۰۰۰ تومان

گزارش تخصصی مطالعات اجتماعی پایه دوم راهنمایی با موضوع شناسایی دانش آموز بیش فعال و کمک به او


گزارش تخصصی مطالعات اجتماعی دوم راهنمایی گزارش تخصصی مطالعات اجتماعی به همراه پنج نمونه رایگان پیشنهاد کوتاه و راهکار ارزشیابی تحت عنوان چگونگی شناسایی دانش آموز بیش فعال پایه دوم راهنمایی در درس مطالعات اجتماعی و کمک به او در درس خواندن  با فرمت ورد و قابل ویرایش و در 38 صفحه سرفصلهای موجود در گزارش تخصصی مطالعات اجتماعی به قرار زیر است : عنوان مطلب پیرامون قضیه  شناسایی دانش آموز بیش فعال [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۱ / بهمن / ۱۳۹۶   بازدید : 246    نویسنده : فایل های آموزش و پرورش
نمونه گزارش تخصصی دبیر مطالعات اجتماعی : روش های فعال تدریس و مشارکت دانش آموزان در کار گروهی
۷,۰۰۰ تومان

نمونه گزارش تخصصی دبیر مطالعات اجتماعی : روش های فعال تدریس و مشارکت دانش آموزان در کار گروهی


نمونه گزارش تخصصی دبیر مطالعات اجتماعی نمونه گزارش تخصصی دبیر مطالعات اجتماعی به همراه پنج نمونه رایگان پیشنهاد کوتاه و راهکار ارزشیابی تحت عنوان چگونگی علاقه مند کردن دانش آموزان به درس مطالعات اجتماعی به کمک روش های فعال تدریس و مشارکت دانش آموزان در کار گروهی  با فرمت ورد و قابل ویرایش و در 26 صفحه سرفصلهای موجود در نمونه گزارش تخصصی دبیر مطالعات اجتماعی به قرار زیر است : عنوان مطلب [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۱ / بهمن / ۱۳۹۶   بازدید : 275    نویسنده : فایل های آموزش و پرورش
دانلود گزارش تخصصی دبیر مطالعات اجتماعی دوم راهنمایی مدارس دخترانه : چگونگی بهبود انضباط در هنگام تدریس
۷,۰۰۰ تومان

دانلود گزارش تخصصی دبیر مطالعات اجتماعی دوم راهنمایی مدارس دخترانه : چگونگی بهبود انضباط در هنگام تدریس


دانلود گزارش تخصصی دبیر مطالعات اجتماعی دانلود گزارش تخصصی دبیر مطالعات اجتماعی به همراه پنج نمونه رایگان پیشنهاد کوتاه و راهکار ارزشیابی تحت عنوان چگونگی بهبود انضباط دانش آموزان دختر دوم راهنمایی در هنگام تدریس درس مطالعات اجتماعی با فرمت ورد و قابل ویرایش و در 34 صفحه سرفصلهای موجود در دانلود گزارش تخصصی دبیر مطالعات اجتماعی به قرار زیر است : عنوان مطلب پیرامون قضیه  بهبود انضباط دانش آموزان دختر دوم راهنمایی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۱ / بهمن / ۱۳۹۶   بازدید : 217    نویسنده : فایل های آموزش و پرورش
دانلود گزارش تخصصی دبیران مطالعات اجتماعی با موضوع فراهم کردن نشاط و جذاب نمودن کلاس درس + ۵ راهکار ارزشیابی کوتاه
۷,۰۰۰ تومان

دانلود گزارش تخصصی دبیران مطالعات اجتماعی با موضوع فراهم کردن نشاط و جذاب نمودن کلاس درس + ۵ راهکار ارزشیابی کوتاه


دانلود گزارش تخصصی دبیران مطالعات اجتماعی دانلود گزارش تخصصی دبیران مطالعات اجتماعی به همراه پنج نمونه رایگان پیشنهاد کوتاه و راهکار ارزشیابی تحت عنوان چگونگی فراهم کردن نشاط و علاقه در دانش آموزان به درس مطالعات اجتماعی با جذاب نمودن کلاس  با فرمت ورد و قابل ویرایش و در 25 صفحه سرفصلهای موجود در دانلود گزارش تخصصی دبیران مطالعات اجتماعی به قرار زیر است : عنوان مطلب پیرامون قضیه  فراهم کردن نشاط و [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۱ / بهمن / ۱۳۹۶   بازدید : 315    نویسنده : فایل های آموزش و پرورش
نمونه گزارش تخصصی دبیران مطالعات اجتماعی با موضوع تشویق به تحقیق و پژوهش + ۵پیشنهاد ارزشیابی
۷,۰۰۰ تومان

نمونه گزارش تخصصی دبیران مطالعات اجتماعی با موضوع تشویق به تحقیق و پژوهش + ۵پیشنهاد ارزشیابی


نمونه گزارش تخصصی دبیران مطالعات اجتماعی نمونه گزارش تخصصی دبیران مطالعات اجتماعی به همراه پنج نمونه رایگان پیشنهاد کوتاه و راهکار ارزشیابی تحت عنوان چگونگی تشویق دانش آموزان به تحقيق و پژوهش در درس مطالعات اجتماعی و دروس دیگر  با فرمت ورد و قابل ویرایش و در 29 صفحه سرفصلهای موجود در نمونه گزارش تخصصی دبیران مطالعات اجتماعی به قرار زیر است : عنوان مطلب پیرامون قضیه  تشویق دانش آموزان به تحقيق و [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۱ / بهمن / ۱۳۹۶   بازدید : 202    نویسنده : فایل های آموزش و پرورش
گزارش تخصصی دبیر مطالعات اجتماعی با موضوع رفع مشکل مدرسه گریزی و عدم رغبت به محیط مدرسه
۷,۰۰۰ تومان

گزارش تخصصی دبیر مطالعات اجتماعی با موضوع رفع مشکل مدرسه گریزی و عدم رغبت به محیط مدرسه


گزارش تخصصی دبیر مطالعات اجتماعی گزارش تخصصی دبیر مطالعات اجتماعی به همراه پنج نمونه رایگان پیشنهاد کوتاه و راهکار ارزشیابی تحت عنوان رفع مشکل مدرسه گریزی و عدم رغبت به محیط مدرسه با فرمت ورد و قابل ویرایش و در 11 صفحه سرفصلهای موجود در گزارش تخصصی دبیر مطالعات اجتماعی به قرار زیر است : عنوان مطلب پیرامون قضیه  مشکل مدرسه گریزی و عدم رغبت به محیط مدرسه سرآغاز سخن پیرامون قضیه  مشکل مدرسه [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۱ / بهمن / ۱۳۹۶   بازدید : 211    نویسنده : فایل های آموزش و پرورش
گزارش تخصصی دبیران مطالعات اجتماعی متوسطه اول : مقاوم سازی نسبت به آسید های اجتماعی
۷,۰۰۰ تومان

گزارش تخصصی دبیران مطالعات اجتماعی متوسطه اول : مقاوم سازی نسبت به آسید های اجتماعی


گزارش تخصصی دبیران مطالعات اجتماعی گزارش تخصصی دبیران مطالعات اجتماعی به همراه پنج نمونه رایگان پیشنهاد کوتاه و راهکار ارزشیابی تحت عنوان مقاوم سازی دانش آموزان دوره متوسطه اول نسبت به آسیب های اجتماعی  (مانند ایدز و اعتیاد) ازراه آگاهی بخشی با فرمت ورد و قابل ویرایش و در 36 صفحه سرفصلهای موجود در گزارش تخصصی دبیران مطالعات اجتماعی به قرار زیر است : عنوان مطلب پیرامون قضیه  مقاوم سازی دانش آموزان دوره [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۱ / بهمن / ۱۳۹۶   بازدید : 188    نویسنده : فایل های آموزش و پرورش