no-img
پژوهش سرای فرهنگیان

درس پژوهی دو نامه هدیه های آسمانی پایه پنجم ابتدایی - پژوهش سرای فرهنگیان


پژوهش سرای فرهنگیان
مطالب ویژه

ادامه مطلب

درس پژوهی دو نامه هدیه های آسمانی پایه پنجم ابتدایی
zip
ژانویه 14, 2022
۱۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان – خرید

درس پژوهی دو نامه هدیه های آسمانی پایه پنجم ابتدایی


درس پژوهی دو نامه هدیه پنجم

فایل قابل ویرایش درس پژوهی دو نامه هدیه پنجم بیش از 50 صفحه کامل 

تدوین شده توسط پژوهش سرای فرهنگیان : مدیران فردا {اسفند 1400} در قالب ورد و قابل ویرایش

۱۰,۰۰۰ تومان – خرید

چالش اصلی گروه ما بکارگیری درس پژوهی دو نامه هدیه های آسمانی پایه پنجم ابتدایی  برای بهسازی آموزش، ترویج فرهنگ گفتگو و مشارکت مسئولانه در طرح درس ها و خلق گفتمان های معطوف به مبحث مورد نظر در آموزشگاه و کلاس درس بود.

در پایان تعیین تکلیف منزل که همان ادامه­ ی بحث­ها و گفتگوهای کلاسی می­ باشد، تکمیل کننده ی اهداف پژوهش بوده و نتیجه ی دلخواه به دست آمد. با توجه به این نتیجه این گونه هدف گذاری ها می بایست در عملکرد روزانه ی دانش آموزان ظهور و بروز پیدا کند .

درباره درس پژوهی حاضر باید به مطالب مهمی توجه نماییم  :

پژوهش حاضر از نوع درس پژوهی می باشد ویک پژوهش کیفی است. موضوع مورد بحث درس پژوهی دو نامه هدیه های آسمانی پایه پنجم ابتدایی می باشد. این پژوهش باهدف افزایش یادگیری دانش آموزان در این موضوع درسی و توسعه حرفه ای افراد شرکت کننده در پژوهش صورت گرفته است. درس پژوهی دراین مبحث که پیش نیاز بحث های اساسی دیگر در کتاب می باشد، توسط اعضای گروه درس پژوهی در این پایه انجام شده است. نتایج به دست آمده پس از انجام فرایند درس پژوهی نشان داد که انجام این فرایند باعث افزایش فعالیت دانش آموزان در کلاس درس شده است و دراجرای مجدد  آگاهی دانش آموزان در رابطه با درس پژوهی دو نامه هدیه های آسمانی پایه پنجم ابتدایی نسبت به اجرای شماره ۱ افزایش داشته است وهمچنین این فرایند منجر به توسعه دانش حرفه ای معلمان شرکت کننده در تیم درس پژوهی شده است.

محتوا و فهرست مطالب در درس پژوهی دو نامه هدیه های آسمانی پایه پنجم ابتدایی :

 1. چکیده
 2. جدول مشخصات اعضای تیم
 3. مرامنامه تیم درس پژوهی
 4. برنامه عمل تیم درس پژوهی
 5. جدول برنامه ریزی فرآیند درس پژوهی
 6. فهرست زمان بندی جلسات درس پژوهی
 7. مقدمه
 8. بیان مسئله
 9. انتخاب موضوع
 10. بیان ضرورت و اهمیت پرداختن به موضوع از طریق درس پژوهی
 11. تشریح ویژگی ها و شرایط خاص مسئله
 12. جدید و علمی بودن مسئله
 13. تعیین راهکارها در راستای حل مسئله
 14. گروه بندی بدون تعیین سرگروه و با توجه به سبک های شناختی
 15. توجه به تفاوت ها فردی
 16. استفاده از فناوریهای روز وتدریس های برتر آموزشی
 17. بیان دلیل راهکار انتخابی
 18. گروه بندی بدون تعیین سرگروه و با توجه به سبک های شناختی
 19. توجه به تفاوت های فردی
 20. معنادار کردن یادگیری
 21. توجه به عوامل انگیزشی و نگرشی
 22. همراه نمودن دانش آموزان در ساخت وسایل و دست سازه های آموزشی
 23. روش های نوین تدریس
 24. تداعی معنا (تصویر سازی ذهنی)
 25. بهره گیری از ارزشیابی به عنوان تدریس
 26. تعیین فعالیت های متناسب با راه کار
 27. معنادار کردن یادگیری از طریق مجسم، نیمه مجسم و مجرد
 28. توجه بر عوامل انگیزش و نگرش در کلاس درس
 29.  همراه نمودن دانش آموزان در   سازه های آموزشی
 30.  استفاده از روش های نوین تدریس
 31.  استفاده از تداعی معنا (تصویر سازی ذهنی) به منظور یادگیری عمیق و ماندگار در دانش آموزان
 32.  مدیریت بیشتر زمان
 33. بهره گیری از ارزشیابی به عنوان تدریس
 34.  ایجاد احساس تعهد در دانش آموزان به قواعد بنیادی کلاس
 35. تعیین هدف
 36. طراحی واحد یادگیری
 37. استخراج ایده کلیدی
 38. دانش آموزان پس از تدریس مبحث اسید و باز  در قرآن پایه ششم
 39. طراحی ملاک های شایستگی و سطوح هریک از آنها
 40. تنظیم سطوح ملاک ها


درباره نویسنده

151 نوشته در پژوهش سرای فرهنگیان دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید