no-img
پژوهش سرای فرهنگیان

درس پژوهی یک جهان جشن هدیه های آسمانی پایه پنجم ابتدایی - پژوهش سرای فرهنگیان


پژوهش سرای فرهنگیان

برنامه سالانه و تقویم اجرایی تدبیر و تعالی مقطع ابتدایی و متوسطه طرح جابر اختصاصی سفارش اقدام پژوهی

ادامه مطلب

درس پژوهی یک جهان جشن هدیه های آسمانی پایه پنجم ابتدایی
zip
ژانویه 14, 2022
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان – خرید

درس پژوهی یک جهان جشن هدیه های آسمانی پایه پنجم ابتدایی


درس پژوهی یک جهان جشن

درس پژوهی یک جهان جشن هدیه های آسمانی پایه پنجم ابتدایی | تدوین شده توسط مدیر سایت پایگاه حرفه ای درس پژوهی در قالب ورد و قابل ویرایش بالای ۷۰ صفحه

درس پژوهی یک جهان جشن هدیه های آسمانی پایه پنجم ابتدایی چه اهمیتی دارد  ؟

این فایل نیز مانند سایر فایل های آموزشی موجود در سایت پایگاه حرفه ای درس پژوهی از اهمیت بالایی برخوردار بوده و شامل بسیاری از استاندارد های مورد نیاز است.

مسئله مهم  درباره درس پژوهی یک جهان جشن هدیه های آسمانی پایه پنجم ابتدایی

پایگاه حرفه ای درس پژوهی سعی دارد مقاله های درس پژوهی خود را به بهترین شکل ممکن ارائه می دهد.در این مورد هم درس پژوهی یک جهان جشن هدیه های آسمانی پایه پنجم ابتدایی  را تایید و همه محتویات آن را بر مبنای آخرین تجربیات خود از بخشنامه های آموزش و پرورش می داند.

چالش اصلی در درس پژوهی یک جهان جشن هدیه های آسمانی پایه پنجم ابتدایی 

چالش اصلی گروه ما بکارگیری درس پژوهی یک جهان جشن هدیه های آسمانی پایه پنجم ابتدایی  برای بهسازی آموزش، ترویج فرهنگ گفتگو و مشارکت مسئولانه در طرح درس ها و خلق گفتمان های معطوف به مبحث مورد نظر در آموزشگاه و کلاس درس بود.

در پایان تعیین تکلیف منزل که همان ادامه­ ی بحث­ها و گفتگوهای کلاسی می­ باشد، تکمیل کننده ی اهداف پژوهش بوده و نتیجه ی دلخواه به دست آمد. با توجه به این نتیجه این گونه هدف گذاری ها می بایست در عملکرد روزانه ی دانش آموزان ظهور و بروز پیدا کند .

خلاصه ای از فایل و اهم مباحث مد نظر در تدوین آن

در تدوین درس پژوهی یک جهان جشن هدیه های آسمانی پایه پنجم ابتدایی  با توجه به نتایج تحقیقات، بررسی کتابهای اصول یادگیری، آموزش قوانینی که باید

در تدریس رعایت شود و همچنین شرایط و عواملی که فراگیری این درس را آسان می سازد و با توجه به مشاهده کلاسهای مختلف، نحوه تدریس همکاران، نظرات معلمان و دانش آموزان و بررسی برگه های آزمون های متنوع به این نتیجه رسیدیم که مهمترین علل ضعف دانش آموزان در یادگیری به شرح ذیل می باشد:

 • عدم استفاده از وسایل آموزشی مناسب
 • عدم مشارکت دانش آموزان در فرایند تدریس وعدم فعال بودن آنها
 • ضعف در استفاده از جنبه های کاربردی محیط در کتابهای درسی وتدریس معلمان
 • عدم توجه به پیش نیاز های مفهوم مورد نظر
 • عدم توجه به تفاوت های فردی
 • عدم انجام ارزشیابی های صحیح

بنابراین با توجه به موارد ذکر شده فعالیت گروه درس پژوهی آموزشگاه بر روی درس پژوهی یک جهان جشن هدیه های آسمانی پایه پنجم ابتدایی قرار گرفت.

محتوا و فهرست مطالب در درس پژوهی یک جهان جشن هدیه های آسمانی پایه پنجم ابتدایی :

 1. چکیده
 2. جدول مشخصات اعضای تیم
 3. مرامنامه تیم درس پژوهی
 4. برنامه عمل تیم درس پژوهی
 5. جدول برنامه ریزی فرآیند درس پژوهی
 6. فهرست زمان بندی جلسات درس پژوهی
 7. مقدمه
 8. بیان مسئله
 9. انتخاب موضوع
 10. بیان ضرورت و اهمیت پرداختن به موضوع از طریق درس پژوهی
 11. تشریح ویژگی ها و شرایط خاص مسئله
 12. جدید و علمی بودن مسئله
 13. تعیین راهکارها در راستای حل مسئله
 14. گروه بندی بدون تعیین سرگروه و با توجه به سبک های شناختی
 15. توجه به تفاوت ها فردی
 16. استفاده از فناوریهای روز وتدریس های برتر آموزشی
 17. بیان دلیل راهکار انتخابی
 18. گروه بندی بدون تعیین سرگروه و با توجه به سبک های شناختی
 19. توجه به تفاوت های فردی
 20. معنادار کردن یادگیری
 21. توجه به عوامل انگیزشی و نگرشی
 22. همراه نمودن دانش آموزان در ساخت وسایل و دست سازه های آموزشی
 23. روش های نوین تدریس
 24. تداعی معنا (تصویر سازی ذهنی)
 25. بهره گیری از ارزشیابی به عنوان تدریس
 26. تعیین فعالیت های متناسب با راه کار
 27. معنادار کردن یادگیری از طریق مجسم، نیمه مجسم و مجرد
 28. توجه بر عوامل انگیزش و نگرش در کلاس درس
 29.  همراه نمودن دانش آموزان در   سازه های آموزشی
 30.  استفاده از روش های نوین تدریس
 31.  استفاده از تداعی معنا (تصویر سازی ذهنی) به منظور یادگیری عمیق و ماندگار در دانش آموزان
 32.  مدیریت بیشتر زمان
 33. بهره گیری از ارزشیابی به عنوان تدریس
 34.  ایجاد احساس تعهد در دانش آموزان به قواعد بنیادی کلاس
 35. تعیین هدف
 36. طراحی واحد یادگیری
 37. استخراج ایده کلیدی
 38. دانش آموزان پس از تدریس مبحث اسید و باز  در قرآن پایه ششم
 39. طراحی ملاک های شایستگی و سطوح هریک از آنها
 40. تنظیم سطوح ملاک ها

طرح درس شماره ۱ در درس پژوهی یک جهان جشن پایه پنجم

 1. طرح درس شماره ۱
 2. ملزومات اجرای تدریس شماره ۱
 3. تقسیم کار و تعیین نقش اعضای تیم درس پژوهی در تدریس شماره ۱
 4. نقد و ارزیابی اجرای تدریس شماره ۱ (بازاندیشی)
 5. الف) خود ارزیابی مجری
 6. ب) مشاهده گر فعالیت و واکنش های مدرس
 7. ج) مشاهده گر تطبیق درس و اجرای مدرس
 8. د)مشاهده گران فراگیران
 9. نمونه کاربرگ مشاهده گر بر تطبیق طرح درس و اجرای مدرس

طرح درس شماره ۲ در درس پژوهی یک جهان جشن هدیه های آسمانی پایه پنجم ابتدایی

 • طرح درس شماره ۲
 • ملزومات اجرای تدریس شماره ۲
 • تقسیم کار و تعیین نقش اعضای تیم درس پژوهی در تدریس شماره ۲
 • نقد و ارزیابی اجرای تدریس شماره ۲
 • خلاصه نکات کلیدی
 • پیشنهاد می گردد جهت ارائه تدریس بهتر تغییرات ذیل اعمال گردد
 • نمونه کاربرگ مشاهده گر بر تطبیق طرح درس و اجرای مدرس
 • میزان تحقق اهداف

پیشنهادات و جمع بندی نهایی

 • پیشنهادات
 • جمع بندی پایانی و نتیجه گیری
 • محدودیت ها
 • سایر پیشنهادات
 • منابع

پیوست های موجود

 • تعامل با والدین دانش آموزان
 • نمون برگ مشاهده گر دانش آموز
 • نمون برگ مشاهده گر معلم
 • نمون برگ مشاهده گر رسانه های آموزشی
 • نمونه برگ ناظر بر فعالیت دانش آموزان در اجرای تدریس یک
 • نمونه برگ ناظر بر فعالیت معلم در اجرای تدریس یک
 • نمونه برگ ناظر بر فعالیت دانش آموزان در اجرای تدریس دو
 • نمونه برگ ناظر بر فعالیت معلم در اجرای تدریس دو
 • نمونه برگ خودارزیابی اعضای گروه درس پژوهی

ارائه نتیجه و پیشنهاد

 1. پیشنهاد می شود که در انجام تدریس درس پژوهی یک جهان جشن هدیه های آسمانی پایه پنجم ابتدایی از روشهای نوین استفاده شود
 2. پیشنهاد می شود که گروه بندی در کلاسها در درس پژوهی یک جهان جشن هدیه های آسمانی پایه پنجم ابتدایی صورت بگیرد
 3. پیشنهاد می شود قبل از تدریس  درس پژوهی یک جهان جشن هدیه های آسمانی پایه پنجم ابتدایی مطالب جدید به مطالب گذشته ربط داده شود .
 4. پیشنهاد می شود از دست سازه ها و وسایل کمک آموزشی در درس پژوهی یک جهان جشن هدیه های آسمانی پایه پنجم ابتدایی در دسترس بیشتر استفاده شود .
 5. پیشنهاد می شود به تفاوتهای فردی دانش آموزان توجه شود.

نمون برگ خودارزیابی اعضای گروه درس پژوهی

در این نمونه برگ تیترهای زیر مورد بررسی قرار می گیرد:

 1. درنگ و تأمل روی صحبت دیگران
 2. بیان کردن نظرات به تفسیر پیرامون درس پژوهی یک جهان جشن هدیه های آسمانی پایه پنجم ابتدایی
 3. مثبت اندیشی
 4. ابراز عقیده و ایده به صورت علمی
 5. انتقال تجربیات آموزشی و پرورشی به دیگران پیرامون درس پژوهی یک جهان جشن هدیه های آسمانی پایه پنجم ابتدایی
 6. بهبود دانش و مهارت های آموزشی و پرورشی معلم
 7. تقویت مهارت تدوین طرح درس با در نظر گرفتن پیش بینی های لازم پیرامون درس پژوهی یک جهان جشن هدیه های آسمانی پایه پنجم ابتدایی
 8. تقویت مهارت مشاهده گری
 9. ایجاد انگیزش حرفه ای پیرامون درس پژوهی یک جهان جشن هدیه های آسمانی پایه پنجم ابتدایی
 10. تقویت مهارت ثبت و جمع بندی مطالب
 11. بکارگیری روش های تدریس متناسب با اهداف پیرامون درس پژوهی یک جهان جشن هدیه های آسمانی پایه پنجم ابتدایی

برای درس پژوهی یک جهان جشن هدیه های آسمانی پایه پنجم ابتدایی و دریافت درس پژوهی معلم از لینک خرید استفاده نمایید.

مطمئنا هدف ما جلب رضایت شما عزیزان است و سعی بر این داریم جدید ترین محتواهای آموزشی را بر اساس تجربیات چند ساله خود و برای شما عزیزان فراهم نماییم. شما دوستان گرامی با استفاده از این تجارب می توانید در جشنواره های مختلف از جمله درس پژوهی شرکت نموده و با مطالعه اثر و بازبینی و اضافه کردن تجربیات خود به آن به کسب مقام های برتر نائل شده و تجربیات خود را افزایش دهید.

نکته مهم جهت بهتر ارائه دادن درس پژوهی یک جهان جشن هدیه های آسمانی پایه پنجم ابتدایی

شما فرهنگیان عزیز می توانید علاوه بر تهیه این فایل از تیم ما ، تجربیات گرانبهای خود را نیز به آن اضافه کنید . پس از مطالعه و بازبینی اثر هر آنچه را که به نظرتان می رسد بر اساس شرایط مدرسه خود نسبت به فایل مورد نظر ویرایش نموده و در نهایت کاری شسته و رفته و عالی تحویل اداره و یا اساتید ارجمند خود دهید.درباره نویسنده

121 نوشته در پژوهش سرای فرهنگیان دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید