no-img
پژوهش سرای فرهنگیان

بایگانی‌های جشنواره نوجوان خوارزمی - پژوهش سرای فرهنگیان


پژوهش سرای فرهنگیان

برنامه سالانه و تقویم اجرایی تدبیر و تعالی مقطع ابتدایی و متوسطه طرح جابر اختصاصی سفارش اقدام پژوهی

مطالب

دانلود بایگانی‌های جشنواره نوجوان خوارزمی - پژوهش سرای فرهنگیان
نمونه طرح های جشنواره نوجوان خوارزمی شناسايي شاخص‌هاي پيش‌بيني كنندة اختلالات يادگيري در سنين قبل از ورود به مدرسه
۱۵,۰۰۰ تومان

نمونه طرح های جشنواره نوجوان خوارزمی شناسايي شاخص‌هاي پيش‌بيني كنندة اختلالات يادگيري در سنين قبل از ورود به مدرسه


نمونه طرح های جشنواره نوجوان خوارزمی نمونه طرح های جشنواره نوجوان خوارزمی   شناسايي شاخص‌هاي پيش‌بيني كنندة اختلالات يادگيري در سنين قبل از ورود به مدرسه به صورت کامل و آماده و بهترین نمونه موجود در اینترنت توسط تیم تخصصی بانک فایل پژوهشی معلمان گردآوری گردیده است و به صورت اختصاصی برای شما فرهنگیان عزیز محیا شده است. این نمونه طرح های جشنواره نوجوان خوارزمی  از بهترین نمونه های موجود در رابطه [...]

موضوعات جشنواره نوجوان خوارزمی شناسايي راههاي بهبود كيفيت مديريت دبيران و مديران مدارس متوسطه
۱۵,۰۰۰ تومان

موضوعات جشنواره نوجوان خوارزمی شناسايي راههاي بهبود كيفيت مديريت دبيران و مديران مدارس متوسطه


موضوعات جشنواره نوجوان خوارزمی موضوعات جشنواره نوجوان خوارزمی   شناسايي راههاي بهبود كيفيت مديريت دبيران و مديران مدارس متوسطه   به صورت کامل و آماده و بهترین نمونه موجود در اینترنت توسط تیم تخصصی بانک فایل پژوهشی معلمان گردآوری گردیده است و به صورت اختصاصی برای شما فرهنگیان عزیز محیا شده است. این موضوعات جشنواره نوجوان خوارزمی  از بهترین نمونه های موجود در رابطه با موضوعات جشنواره نوجوان خوارزمی  می باشد. که شامل [...]

جشنواره خوارزمی 98- 1397 شناخت و بررسي نيازهاي آموزشي مديران مدارس متوسطه در ارتباط با دانش آموزان
۱۵,۰۰۰ تومان

جشنواره خوارزمی 98- 1397 شناخت و بررسي نيازهاي آموزشي مديران مدارس متوسطه در ارتباط با دانش آموزان


جشنواره خوارزمی 98- 1397 جشنواره خوارزمی 98- 1397   شناخت و بررسي نيازهاي آموزشي مديران مدارس متوسطه در ارتباط با دانش آموزان  به صورت کامل و آماده و بهترین نمونه موجود در اینترنت توسط تیم تخصصی بانک فایل پژوهشی معلمان گردآوری گردیده است و به صورت اختصاصی برای شما فرهنگیان عزیز محیا شده است. این جشنواره خوارزمی 98- 1397  از بهترین نمونه های موجود در رابطه با جشنواره خوارزمی 98- 1397  می [...]

دانلود تحقیق جشنواره خوارزمی بررسي رابطه ي بين خلاقيت و ويژگي هاي شخصيتي (درونگرايي و برونگرايي) بين دانش آموزان
۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود تحقیق جشنواره خوارزمی بررسي رابطه ي بين خلاقيت و ويژگي هاي شخصيتي (درونگرايي و برونگرايي) بين دانش آموزان


دانلود تحقیق جشنواره خوارزمی دانلود تحقیق جشنواره خوارزمی بررسي رابطه ي بين خلاقيت و ويژگي هاي شخصيتي (درونگرايي و برونگرايي) بين دانش آموزان  به صورت کامل و آماده و بهترین نمونه موجود در اینترنت توسط تیم تخصصی بانک فایل پژوهشی معلمان گردآوری گردیده است و به صورت اختصاصی برای شما فرهنگیان عزیز محیا شده است. این دانلود تحقیق جشنواره خوارزمی از بهترین نمونه های موجود در رابطه با دانلود تحقیق جشنواره [...]

سایت جشنواره ی خوارزمی مطالعه نگرش معلمان نسبت به آموزش های ضمن خدمت از راه دور
۱۵,۰۰۰ تومان

سایت جشنواره ی خوارزمی مطالعه نگرش معلمان نسبت به آموزش های ضمن خدمت از راه دور


سایت جشنواره ی خوارزمی سایت جشنواره ی خوارزمی مطالعه نگرش معلمان نسبت به آموزش های ضمن خدمت از راه دور به صورت کامل و آماده و بهترین نمونه موجود در اینترنت توسط تیم تخصصی بانک فایل پژوهشی معلمان گردآوری گردیده است و به صورت اختصاصی برای شما فرهنگیان عزیز محیا شده است. این سایت جشنواره ی خوارزمی از بهترین نمونه های موجود در رابطه با سایت جشنواره ی خوارزمی می باشد. [...]

طرح های جشنواره خوارزمی دانش آموزی نقش حساس و خطيري كه خانواده ها و مربيان در هدايت و تربيت نوجوانان
۱۵,۰۰۰ تومان

طرح های جشنواره خوارزمی دانش آموزی نقش حساس و خطيري كه خانواده ها و مربيان در هدايت و تربيت نوجوانان


طرح های جشنواره خوارزمی دانش آموزی طرح های جشنواره خوارزمی دانش آموزی  نقش حساس و خطيري كه خانواده ها و مربيان در هدايت و تربيت نوجوانان به صورت کامل و آماده و بهترین نمونه موجود در اینترنت توسط تیم تخصصی بانک فایل پژوهشی معلمان گردآوری گردیده است و به صورت اختصاصی برای شما فرهنگیان عزیز محیا شده است. این طرح های جشنواره خوارزمی دانش آموزی از بهترین نمونه های موجود در [...]

جشنواره خوارزمی 97- 96 بررسی ویژگیهای اجتماعی ، اقتصادی، فرهنگی دانش آموزان با سابقه شکست تحصیلی
۱۵,۰۰۰ تومان

جشنواره خوارزمی 97- 96 بررسی ویژگیهای اجتماعی ، اقتصادی، فرهنگی دانش آموزان با سابقه شکست تحصیلی


جشنواره خوارزمی 98- 97 جشنواره خوارزمی 98- 97   بررسی ویژگیهای اجتماعی ، اقتصادی، فرهنگی دانش آموزان با سابقه شکست تحصیلی  به صورت کامل و آماده و بهترین نمونه موجود در اینترنت توسط تیم تخصصی بانک فایل پژوهشی معلمان گردآوری گردیده است و به صورت اختصاصی برای شما فرهنگیان عزیز محیا شده است. این جشنواره خوارزمی 98- 97  از بهترین نمونه های موجود در رابطه با جشنواره خوارزمی 98- 97  می باشد. [...]

دانلود مقاله جشنواره خوارزمی بررسي رابطه موجود امكانات آموزشي بر رضايت شغلي معلمان و نقش آن در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود مقاله جشنواره خوارزمی بررسي رابطه موجود امكانات آموزشي بر رضايت شغلي معلمان و نقش آن در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان


مقاله جشنواره خوارزمی دانلود مقاله جشنواره خوارزمی بررسي رابطه موجود امكانات آموزشي بر رضايت شغلي معلمان و نقش آن در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان به صورت کامل و آماده و بهترین نمونه موجود در اینترنت توسط تیم تخصصی بانک فایل پژوهشی معلمان گردآوری گردیده است و به صورت اختصاصی برای شما فرهنگیان عزیز محیا شده است. این دانلود مقاله جشنواره خوارزمی از بهترین نمونه های موجود در رابطه با دانلود مقاله [...]

تحقیق جشنواره نوجوان خوارزمی بررسی رابطه عزت نفس و خلاقیت بین دانش آموزان دختر و پسر و تاثیر جنسیت بر متغیرهای عزت نفس و خلاقیت
۱۵,۰۰۰ تومان

تحقیق جشنواره نوجوان خوارزمی بررسی رابطه عزت نفس و خلاقیت بین دانش آموزان دختر و پسر و تاثیر جنسیت بر متغیرهای عزت نفس و خلاقیت


تحقیق جشنواره نوجوان خوارزمی تحقیق جشنواره نوجوان خوارزمی بررسی رابطه عزت نفس و خلاقیت بین دانش آموزان دختر و پسر و تاثیر جنسیت بر متغیرهای عزت نفس و خلاقیت به صورت کامل و آماده و بهترین نمونه موجود در اینترنت توسط تیم تخصصی بانک فایل پژوهشی معلمان گردآوری گردیده است و به صورت اختصاصی برای شما فرهنگیان عزیز محیا شده است. این تحقیق جشنواره نوجوان خوارزمی از بهترین نمونه های موجود [...]

پژوهش جشنواره نوجوان خوارزمی بررسي رابطه بين هوش هيجاني و وسواس در بين دختران مقطع متوسطه
۱۵,۰۰۰ تومان

پژوهش جشنواره نوجوان خوارزمی بررسي رابطه بين هوش هيجاني و وسواس در بين دختران مقطع متوسطه


پژوهش جشنواره نوجوان خوارزمی پژوهش جشنواره نوجوان خوارزمی بررسي رابطه بين هوش هيجاني و وسواس در بين دختران مقطع متوسطه به صورت کامل و آماده و بهترین نمونه موجود در اینترنت توسط تیم تخصصی بانک فایل پژوهشی معلمان گردآوری گردیده است و به صورت اختصاصی برای شما فرهنگیان عزیز محیا شده است. این پژوهش جشنواره نوجوان خوارزمی از بهترین نمونه های موجود در رابطه با پژوهش جشنواره نوجوان خوارزمی می باشد. [...]

مقاله جشنواره نوجوان خوارزمی بررسی رابطه تیپ های شخیتی دبیران با میزان موفقیت آنان
۱۵,۰۰۰ تومان

مقاله جشنواره نوجوان خوارزمی بررسی رابطه تیپ های شخیتی دبیران با میزان موفقیت آنان


مقاله جشنواره نوجوان خوارزمی مقاله جشنواره نوجوان خوارزمی بررسی رابطه تیپ های شخیتی دبیران با میزان موفقیت آنان به صورت کامل و آماده و بهترین نمونه موجود در اینترنت توسط تیم تخصصی بانک فایل پژوهشی معلمان گردآوری گردیده است و به صورت اختصاصی برای شما فرهنگیان عزیز محیا شده است. این مقاله جشنواره نوجوان خوارزمی از بهترین نمونه های موجود در رابطه با مقاله جشنواره نوجوان خوارزمی می باشد. که شامل [...]

پژوهش جشنواره خوارزمی بررسی رابطه بین کمال گرایی مادران و سلامت روانی دختران متوسطه
۱۵,۰۰۰ تومان

پژوهش جشنواره خوارزمی بررسی رابطه بین کمال گرایی مادران و سلامت روانی دختران متوسطه


پژوهش جشنواره خوارزمی پژوهش جشنواره خوارزمی بررسی رابطه بین کمال گرایی مادران و سلامت روانی دختران متوسطه به صورت کامل و آماده و بهترین نمونه موجود در اینترنت توسط تیم تخصصی بانک فایل پژوهشی معلمان گردآوری گردیده است و به صورت اختصاصی برای شما فرهنگیان عزیز محیا شده است. این پژوهش جشنواره خوارزمی از بهترین نمونه های موجود در رابطه با پژوهش جشنواره خوارزمی می باشد. که شامل کلیه مراحل مورد نیاز [...]

تحقیق جشنواره خوارزمی بررسی رابطه بین انگیزه پیشرفت و شیوه فرزند پروری در بین دانش آموزان
۱۵,۰۰۰ تومان

تحقیق جشنواره خوارزمی بررسی رابطه بین انگیزه پیشرفت و شیوه فرزند پروری در بین دانش آموزان


تحقیق جشنواره خوارزمی بررسی رابطه بین انگیزه پیشرفت و شیوه فرزند پروری در بین دانش آموزان به صورت کامل و آماده و کاملترین فایل موجود در فضای مجازی و در قالب ورد و قابل ویرایش در 86  صفحه تحقیق جشنواره خوارزمی بررسی رابطه بین انگیزه پیشرفت و شیوه فرزند پروری در بین دانش آموزان به صورت کامل و آماده و بهترین نمونه موجود در اینترنت توسط تیم تخصصی بانک فایل پژوهشی معلمان [...]

نمونه طرح های جشنواره خوارزمی بررسی تعلیم و تربیت اسلامی از دیدگاه معصومین علیه السلام
۱۵,۰۰۰ تومان

نمونه طرح های جشنواره خوارزمی بررسی تعلیم و تربیت اسلامی از دیدگاه معصومین علیه السلام


نمونه طرح های جشنواره خوارزمی نمونه طرح های جشنواره خوارزمی بررسی تعلیم و تربیت اسلامی از دیدگاه معصومین علیه السلام به صورت کامل و آماده و بهترین نمونه موجود در اینترنت توسط تیم تخصصی بانک فایل پژوهشی معلمان گردآوری گردیده است و به صورت اختصاصی برای شما فرهنگیان عزیز محیا شده است. این نمونه طرح های جشنواره خوارزمی از بهترین نمونه های موجود در رابطه با نمونه طرح های جشنواره خوارزمی می [...]

نمونه کارهای جشنواره خوارزمی تأثیراشتغال مادران بر سازگاری اجتماعی دانش آموزان
۱۵,۰۰۰ تومان

نمونه کارهای جشنواره خوارزمی تأثیراشتغال مادران بر سازگاری اجتماعی دانش آموزان


نمونه کارهای جشنواره خوارزمی نمونه کارهای جشنواره خوارزمی تأثیراشتغال مادران بر سازگاری اجتماعی دانش آموزان به صورت کامل و آماده و بهترین نمونه موجود در اینترنت توسط تیم تخصصی بانک فایل پژوهشی معلمان گردآوری گردیده است و به صورت اختصاصی برای شما فرهنگیان عزیز محیا شده است. این نمونه کارهای جشنواره خوارزمی از بهترین نمونه های موجود در رابطه با نمونه کارهای جشنواره خوارزمی می باشد. که شامل کلیه مراحل مورد نیاز [...]

طرح های پیشنهادی جشنواره خوارزمی بررسی تاثیر آموزش راهبردهای مطالعه و یادگیری بویژه راهبردهای شناختی و فراشناختی در میزان یادگیری درسی و پیشرفت تحصیلی
۱۵,۰۰۰ تومان

طرح های پیشنهادی جشنواره خوارزمی بررسی تاثیر آموزش راهبردهای مطالعه و یادگیری بویژه راهبردهای شناختی و فراشناختی در میزان یادگیری درسی و پیشرفت تحصیلی


طرح های پیشنهادی جشنواره خوارزمی طرح های پیشنهادی جشنواره خوارزمی بررسی تاثیر آموزش راهبردهای مطالعه و یادگیری بویژه راهبردهای شناختی و فراشناختی در میزان یادگیری درسی و پیشرفت تحصیلی به صورت کامل و آماده و بهترین نمونه موجود در اینترنت توسط تیم تخصصی بانک فایل پژوهشی معلمان گردآوری گردیده است و به صورت اختصاصی برای شما فرهنگیان عزیز محیا شده است. این طرح های پیشنهادی جشنواره خوارزمی از بهترین نمونه های موجود [...]

موضوعات جشنواره خوارزمی دانش آموزان متوسطه عوامل مؤثر در پرخاشگری دانش آموزان مقطع متوسطه
۱۵,۰۰۰ تومان

موضوعات جشنواره خوارزمی دانش آموزان متوسطه عوامل مؤثر در پرخاشگری دانش آموزان مقطع متوسطه


موضوعات جشنواره خوارزمی موضوعات جشنواره خوارزمی دانش آموزان متوسطه  عوامل مؤثر در پرخاشگری دانش آموزان مقطع متوسطه به صورت کامل و آماده و بهترین نمونه موجود در اینترنت توسط تیم تخصصی بانک فایل پژوهشی معلمان گردآوری گردیده است و به صورت اختصاصی برای شما فرهنگیان عزیز محیا شده است. این موضوعات جشنواره خوارزمی دانش آموزان متوسطه از بهترین نمونه های موجود در رابطه با موضوعات جشنواره خوارزمی دانش آموزان متوسطه می [...]

جشنواره خوارزمی 98- 97 بررسی عامل اختلاف خانوادگی بر افت تحصیلی دانش آموزان
۱۵,۰۰۰ تومان

جشنواره خوارزمی 98- 97 بررسی عامل اختلاف خانوادگی بر افت تحصیلی دانش آموزان


جشنواره خوارزمی 98- 97 جشنواره خوارزمی 98- 97   بررسی عامل اختلاف خانوادگی بر افت تحصیلی دانش آموزان  به صورت کامل و آماده و بهترین نمونه موجود در اینترنت توسط تیم تخصصی بانک فایل پژوهشی معلمان گردآوری گردیده است و به صورت اختصاصی برای شما فرهنگیان عزیز محیا شده است. این جشنواره خوارزمی 98- 97  از بهترین نمونه های موجود در رابطه با جشنواره خوارزمی 98- 97  می باشد. که شامل کلیه [...]

جشنواره خوارزمی 97- 1396 شناخت راه ها واصول آموزش خلاق در آموزش مفاهيم ديني ( نماز )
۱۵,۰۰۰ تومان

جشنواره خوارزمی 97- 1396 شناخت راه ها واصول آموزش خلاق در آموزش مفاهيم ديني ( نماز )


جشنواره خوارزمی 97- 1396 جشنواره خوارزمی 97- 1396   شناخت راه ها واصول آموزش خلاق در آموزش مفاهيم ديني ( نماز )  به صورت کامل و آماده و بهترین نمونه موجود در اینترنت توسط تیم تخصصی بانک فایل پژوهشی معلمان گردآوری گردیده است و به صورت اختصاصی برای شما فرهنگیان عزیز محیا شده است. این جشنواره خوارزمی 97- 1396  از بهترین نمونه های موجود در رابطه با جشنواره خوارزمی 97- 1396  می [...]

موضوعات جشنواره خوارزمی دانش آموزان متوسطه دوم بررسی سطح اضطراب معلمان كودكان استثنايي (عقب مانده ذهني) و معلمان كودكان عادي
۱۵,۰۰۰ تومان

موضوعات جشنواره خوارزمی دانش آموزان متوسطه دوم بررسی سطح اضطراب معلمان كودكان استثنايي (عقب مانده ذهني) و معلمان كودكان عادي


موضوعات جشنواره خوارزمی دانش آموزان متوسطه دوم موضوعات جشنواره خوارزمی دانش آموزان متوسطه دوم   بررسی سطح اضطراب معلمان كودكان استثنايي (عقب مانده ذهني) و معلمان كودكان عادي  به صورت کامل و آماده و بهترین نمونه موجود در اینترنت توسط تیم تخصصی بانک فایل پژوهشی معلمان گردآوری گردیده است و به صورت اختصاصی برای شما فرهنگیان عزیز محیا شده است. این موضوعات جشنواره خوارزمی دانش آموزان متوسطه دوم  از بهترین نمونه های [...]

جشنواره خوارزمی دانش آموزان متوسطه اول رابطه سلامت عمومي و رضايت شغلي معلمين آموزش و پرورش
۱۵,۰۰۰ تومان

جشنواره خوارزمی دانش آموزان متوسطه اول رابطه سلامت عمومي و رضايت شغلي معلمين آموزش و پرورش


جشنواره خوارزمی دانش آموزان متوسطه اول جشنواره خوارزمی دانش آموزان متوسطه اول  رابطه سلامت عمومي و رضايت شغلي معلمين آموزش و پرورش  به صورت کامل و آماده و بهترین نمونه موجود در اینترنت توسط تیم تخصصی بانک فایل پژوهشی معلمان گردآوری گردیده است و به صورت اختصاصی برای شما فرهنگیان عزیز محیا شده است. این جشنواره خوارزمی دانش آموزان متوسطه اول از بهترین نمونه های موجود در رابطه با جشنواره خوارزمی [...]

موضوع تحقیق برای جشنواره خوارزمی تأثيرجوروانی اجتماعی کلاس درپيشرفت تحصيلی
۱۵,۰۰۰ تومان

موضوع تحقیق برای جشنواره خوارزمی تأثيرجوروانی اجتماعی کلاس درپيشرفت تحصيلی


موضوع تحقیق برای جشنواره خوارزمی موضوع تحقیق برای جشنواره خوارزمی  تأثيرجوروانی اجتماعی کلاس درپيشرفت تحصيلی  به صورت کامل و آماده و بهترین نمونه موجود در اینترنت توسط تیم تخصصی بانک فایل پژوهشی معلمان گردآوری گردیده است و به صورت اختصاصی برای شما فرهنگیان عزیز محیا شده است. این موضوع تحقیق برای جشنواره خوارزمی از بهترین نمونه های موجود در رابطه با موضوع تحقیق برای جشنواره خوارزمی می باشد. که شامل کلیه [...]

بیست و یکمین جشنواره نوجوان خوارزمی تأثير هوش هيجاني بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مقطع متوسطه
۱۵,۰۰۰ تومان

بیست و یکمین جشنواره نوجوان خوارزمی تأثير هوش هيجاني بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مقطع متوسطه


بیست و یکمین جشنواره نوجوان خوارزمی بیست و یکمین جشنواره نوجوان خوارزمی  تأثير هوش هيجاني بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مقطع متوسطه به صورت کامل و آماده و بهترین نمونه موجود در اینترنت توسط تیم تخصصی بانک فایل پژوهشی معلمان گردآوری گردیده است و به صورت اختصاصی برای شما فرهنگیان عزیز محیا شده است. این بیست و یکمین جشنواره نوجوان خوارزمی از بهترین نمونه های موجود در رابطه با بیست و [...]

بیست و یکمین جشنواره خوارزمی تأثير الگوهاي تدريس بر يادگيري دانش‌آموزان
۱۵,۰۰۰ تومان

بیست و یکمین جشنواره خوارزمی تأثير الگوهاي تدريس بر يادگيري دانش‌آموزان


بیست و یکمین جشنواره خوارزمی بیست و یکمین جشنواره خوارزمی  تأثير الگوهاي تدريس بر يادگيري دانش‌آموزان به صورت کامل و آماده و بهترین نمونه موجود در اینترنت توسط تیم تخصصی بانک فایل پژوهشی معلمان گردآوری گردیده است و به صورت اختصاصی برای شما فرهنگیان عزیز محیا شده است. این بیست و یکمین جشنواره خوارزمی از بهترین نمونه های موجود در رابطه با بیست و یکمین جشنواره خوارزمی می باشد. که شامل [...]

بیستمین جشنواره نوجوان خوارزمی: تاثیر دوستی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی
۱۵,۰۰۰ تومان

بیستمین جشنواره نوجوان خوارزمی: تاثیر دوستی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی


جشنواره نوجوان خوارزمی بیستمین جشنواره نوجوان خوارزمی  تاثیر  دوستی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی به صورت کامل و آماده و بهترین نمونه موجود در اینترنت توسط تیم تخصصی بانک فایل پژوهشی معلمان گردآوری گردیده است و به صورت اختصاصی برای شما فرهنگیان عزیز محیا شده است. این بیستمین جشنواره نوجوان خوارزمی از بهترین نمونه های موجود در رابطه با بیستمین جشنواره نوجوان خوارزمی می باشد. که شامل کلیه مراحل مورد [...]

جشنواره بین المللی خوارزمی بررسی رابطه بين ملاكهاي هدايت تحصيلي در دورة تحصيلي در دوره متوسطه با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
۱۵,۰۰۰ تومان

جشنواره بین المللی خوارزمی بررسی رابطه بين ملاكهاي هدايت تحصيلي در دورة تحصيلي در دوره متوسطه با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان


جشنواره بین المللی خوارزمی جشنواره بین المللی خوارزمی  بررسی رابطه بين ملاكهاي هدايت تحصيلي در دورة تحصيلي در دوره متوسطه با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان به صورت کامل و آماده و بهترین نمونه موجود در اینترنت توسط تیم تخصصی بانک فایل پژوهشی معلمان گردآوری گردیده است و به صورت اختصاصی برای شما فرهنگیان عزیز محیا شده است. این جشنواره بین المللی خوارزمی از بهترین نمونه های موجود در رابطه با جشنواره [...]

بیستمین جشنواره خوارزمی بررسي و شناخت علل و عوامل مرتبط با كجروي اجتماعي در بین نوجوانان
۱۵,۰۰۰ تومان

بیستمین جشنواره خوارزمی بررسي و شناخت علل و عوامل مرتبط با كجروي اجتماعي در بین نوجوانان


بیستمین جشنواره خوارزمی بیستمین جشنواره خوارزمی  بررسي و شناخت علل و عوامل مرتبط با كجروي اجتماعي در بین نوجوانان به صورت کامل و آماده و بهترین نمونه موجود در اینترنت توسط تیم تخصصی بانک فایل پژوهشی معلمان گردآوری گردیده است و به صورت اختصاصی برای شما فرهنگیان عزیز محیا شده است. این بیستمین جشنواره خوارزمی از بهترین نمونه های موجود در رابطه با بیستمین جشنواره خوارزمی می باشد. که شامل کلیه [...]

جشنواره خوارزمی چیست بررسي نحوه گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان مقطع متوسطه
۱۵,۰۰۰ تومان

جشنواره خوارزمی چیست بررسي نحوه گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان مقطع متوسطه


جشنواره خوارزمی چیست جشنواره خوارزمی چیست  بررسي نحوه گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان  مقطع متوسطه به صورت کامل و آماده و بهترین نمونه موجود در اینترنت توسط تیم تخصصی بانک فایل پژوهشی معلمان گردآوری گردیده است و به صورت اختصاصی برای شما فرهنگیان عزیز محیا شده است. این جشنواره خوارزمی چیست از بهترین نمونه های موجود در رابطه با جشنواره خوارزمی چیست می باشد. که شامل کلیه مراحل مورد نیاز است. [...]

جشنواره خوارزمی 97 بررسي ناسازگاري دانش آموزان داراي مادر شاغل و خانه دار
۱۵,۰۰۰ تومان

جشنواره خوارزمی 97 بررسي ناسازگاري دانش آموزان داراي مادر شاغل و خانه دار


جشنواره خوارزمی 97 بررسي ناسازگاري دانش آموزان داراي مادر شاغل و خانه دار به صورت کامل و آماده و کاملترین فایل موجود در فضای مجازی و در قالب ورد و قابل ویرایش در 95 صفحه جشنواره خوارزمی 97  بررسي ناسازگاري دانش آموزان داراي مادر شاغل و خانه دار به صورت کامل و آماده و بهترین نمونه موجود در اینترنت توسط تیم تخصصی بانک فایل پژوهشی معلمان گردآوری گردیده است و به [...]

جشنواره خوارزمی 96 بررسي كتاب ديني سال در شكل‏گيري هويت ديني دانش‏ آموزان
۱۵,۰۰۰ تومان

جشنواره خوارزمی 96 بررسي كتاب ديني سال در شكل‏گيري هويت ديني دانش‏ آموزان


جشنواره خوارزمی 96 جشنواره خوارزمی 96  بررسي كتاب ديني سال در شكل‏گيري هويت ديني دانش‏آموزان به صورت کامل و آماده و بهترین نمونه موجود در اینترنت توسط تیم تخصصی بانک فایل پژوهشی معلمان گردآوری گردیده است و به صورت اختصاصی برای شما فرهنگیان عزیز محیا شده است. این جشنواره خوارزمی 96 از بهترین نمونه های موجود در رابطه با جشنواره خوارزمی 96 می باشد. که شامل کلیه مراحل مورد نیاز است. [...]

طرح های برگزیده طرح های برگزیده جشنواره خوارزمی بررسي عوامل مؤثر بر انگيزش كاركنان آموزش و پرورش از ديدگاه مديران آموزش و پرورش
۱۵,۰۰۰ تومان

طرح های برگزیده طرح های برگزیده جشنواره خوارزمی بررسي عوامل مؤثر بر انگيزش كاركنان آموزش و پرورش از ديدگاه مديران آموزش و پرورش


طرح های برگزیده طرح های برگزیده جشنواره خوارزمی طرح های برگزیده طرح های برگزیده جشنواره خوارزمی بررسي عوامل مؤثر بر انگيزش كاركنان آموزش و پرورش از ديدگاه مديران آموزش و پرورش به صورت کامل و آماده و بهترین نمونه موجود در اینترنت توسط تیم تخصصی بانک فایل پژوهشی معلمان گردآوری گردیده است و به صورت اختصاصی برای شما فرهنگیان عزیز محیا شده است. این طرح های برگزیده طرح های برگزیده جشنواره [...]

جشنواره خوارزمی دانش آموزی بررسي علل تمايل معلمان ابتدايي به تغيير مقطع ازدورة ابتدايي به دورة متوسطه
۱۵,۰۰۰ تومان

جشنواره خوارزمی دانش آموزی بررسي علل تمايل معلمان ابتدايي به تغيير مقطع ازدورة ابتدايي به دورة متوسطه


جشنواره خوارزمی دانش آموزی جشنواره خوارزمی دانش آموزی بررسي علل تمايل معلمان ابتدايي به تغيير مقطع ازدورة ابتدايي به دورة متوسطه به صورت کامل و آماده و بهترین نمونه موجود در اینترنت توسط تیم تخصصی بانک فایل پژوهشی معلمان گردآوری گردیده است و به صورت اختصاصی برای شما فرهنگیان عزیز محیا شده است. این جشنواره خوارزمی دانش آموزی از بهترین نمونه های موجود در رابطه با جشنواره خوارزمی می باشد. که [...]

مقاله مطالعه نگرش معلمان نسبت به آموزش های ضمن خدمت از راه دور فرهنگیان
۱۵,۰۰۰ تومان

مقاله مطالعه نگرش معلمان نسبت به آموزش های ضمن خدمت از راه دور فرهنگیان


مقاله در مورد ضمن خدمت فرهنگیان مقاله و تحقیق و مطالعه نگرش معلمان نسبت به آموزش های ضمن خدمت از راه دور به صورت کامل و آماده و بهترین نمونه موجود در اینترنت توسط تیم تخصصی بانک فایل پژوهشی معلمان گردآوری گردیده است و به صورت اختصاصی برای شما فرهنگیان عزیز محیا شده است. این ایده برای جشنواره خوارزمی از بهترین نمونه های موجود در رابطه با ایده برای جشنواره خوارزمی می [...]

مقاله بررسی رابطه پدر دختر و جایگاه تربیتی دختران در دین اسلام
۱۲,۰۰۰ تومان

مقاله بررسی رابطه پدر دختر و جایگاه تربیتی دختران در دین اسلام


مقاله رابطه نقش پدر در تربیت صحیح دختر مقاله نقش پدر در تربیت صحیح فردی و اجتماعی دختر به صورت کامل و آماده و بهترین نمونه موجود در اینترنت توسط تیم تخصصی بانک فایل پژوهشی معلمان گردآوری گردیده است و به صورت اختصاصی برای شما فرهنگیان عزیز محیا شده است. این مقاله  از بهترین نمونه های موجود در رابطه با تربیت فرزندان دختر می باشد. بخشی از این مقاله در برهه ای از زمان به [...]

مقاله جشنواره خوارزمی: بررسي راههاي بهبود كيفيت مديريت دبيرستانهاي شهر … از ديدگاه مديران و دبيران
۱۵,۰۰۰ تومان

مقاله جشنواره خوارزمی: بررسي راههاي بهبود كيفيت مديريت دبيرستانهاي شهر … از ديدگاه مديران و دبيران


مقالهه برای جشنواره خوارزمی دانلود پژوهش و مقاله برای جشنواره خوارزمی بررسي راههاي بهبود كيفيت مديريت دبيرستانهاي شهر ... از ديدگاه مديران و دبيران به صورت کامل و آماده و بهترین نمونه موجود در اینترنت توسط تیم تخصصی بانک فایل پژوهشی معلمان گردآوری گردیده است و به صورت اختصاصی برای شما فرهنگیان عزیز محیا شده است. این دانلود پژوهش جشنواره خوارزمی از بهترین نمونه های موجود در رابطه با دانلود پژوهش [...]