no-img
پژوهش سرای فرهنگیان

بایگانی‌های گزارش تخصصی دبیر عربی - پژوهش سرای فرهنگیان


پژوهش سرای فرهنگیان

برنامه سالانه و تقویم اجرایی تدبیر و تعالی مقطع ابتدایی و متوسطه طرح جابر اختصاصی سفارش اقدام پژوهی

مطالب

دانلود بایگانی‌های گزارش تخصصی دبیر عربی - پژوهش سرای فرهنگیان
گزارش تخصصی دبیران عربی : علاقه مند کردن دانش آموزان به حفظ جزء سی ام قرآن
۱۵,۰۰۰ تومان

گزارش تخصصی دبیران عربی : علاقه مند کردن دانش آموزان به حفظ جزء سی ام قرآن


گزارش تخصصی دبیران عربی گزارش تخصصی دبیران عربی به همراه پنج نمونه رایگان پیشنهاد کوتاه و راهکار ارزشیابی تحت عنوان  چگونگی علاقه مند کردن دانش آموزان کلاس …. به حفظ جزء سی ام قرآن  با فرمت ورد و قابل ویرایش و در 28 صفحه سرفصلهای موجود در گزارش تخصصی دبیران عربی به قرار زیر است : عنوان مطلب پیرامون قضیه  علاقه مند کردن دانش آموزان کلاس …. به حفظ جزء سی ام قرآن سرآغاز [...]

گزارش تخصصی معلم عربی سال دوم با موضوع افزایش نمرات دانش آموزان مدرسه …..
۶,۰۰۰ تومان

گزارش تخصصی معلم عربی سال دوم با موضوع افزایش نمرات دانش آموزان مدرسه …..


گزارش تخصصی معلم عربی سال دوم گزارش تخصصی معلم عربی به همراه پنج نمونه رایگان پیشنهاد کوتاه و راهکار ارزشیابی تحت عنوان  چگونگی افزایش نمرات درس عربی سال دوم دانش آموزان مدرسه .... با فرمت ورد و قابل ویرایش و در 22 صفحه سرفصلهای موجود در گزارش تخصصی معلم عربی به قرار زیر است : عنوان مطلب پیرامون قضیه  افزایش نمرات درس عربی سال دوم دانش آموزان مدرسه .... سرآغاز سخن پیرامون قضیه  افزایش [...]

گزارش تخصصی دبیر عربی : افزایش سطح علمی دانش آموزان به کمک برد هوشمند و محتوا سازی
۱۵,۰۰۰ تومان

گزارش تخصصی دبیر عربی : افزایش سطح علمی دانش آموزان به کمک برد هوشمند و محتوا سازی


گزارش تخصصی دبیر عربی گزارش تخصصی دبیر عربی به همراه پنج نمونه رایگان پیشنهاد کوتاه و راهکار ارزشیابی تحت عنوان  چگونگی افزایش سطح علمی دانش آموزانم در درس عربی به کمک برد هوشمند و محتوا سازی  با فرمت ورد و قابل ویرایش و در 37 صفحه سرفصلهای موجود در گزارش تخصصی دبیر عربی به قرار زیر است : عنوان مطلب پیرامون قضیه  افزایش سطح علمی دانش آموزانم در درس عربی به کمک برد [...]

نمونه گزارش تخصصی دبیران عربی : رفع رفتارهای کینه توزانه و آسیب های اخلاقی برخی از دانش آموزانم
۱۵,۰۰۰ تومان

نمونه گزارش تخصصی دبیران عربی : رفع رفتارهای کینه توزانه و آسیب های اخلاقی برخی از دانش آموزانم


نمونه گزارش تخصصی دبیران عربی نمونه گزارش تخصصی دبیران عربی به همراه پنج نمونه رایگان پیشنهاد کوتاه و راهکار ارزشیابی تحت عنوان  چگونگی بر طرف کردن رفتار های کینه توزانه و آسیب های اخلاقی دانش آموزم با فرمت ورد و قابل ویرایش و در 23 صفحه سرفصلهای موجود در نمونه گزارش تخصصی دبیران عربی به قرار زیر است : عنوان مطلب پیرامون قضیه  بر طرف کردن رفتار های کینه توزانه و آسیب های [...]

دانلود گزارش تخصصی دبیران عربی متوسطه اول : موضوع قرآنی
۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود گزارش تخصصی دبیران عربی متوسطه اول : موضوع قرآنی


دانلود گزارش تخصصی دبیران عربی دانلود گزارش تخصصی دبیران عربی به همراه پنج نمونه رایگان پیشنهاد کوتاه و راهکار ارزشیابی تحت عنوان  چگونگی علاقه مند کردن دانش آموزان متوسطه اول به قرآن  با فرمت ورد و قابل ویرایش و در 38 صفحه سرفصلهای موجود در دانلود گزارش تخصصی دبیران عربی به قرار زیر است : عنوان مطلب پیرامون قضیه  علاقه مند کردن دانش آموزان متوسطه اول به قرآن سرآغاز سخن پیرامون قضیه  علاقه مند [...]

گزارش تخصصی عربی متوسطه : جذاب ساختن درس و تلفیق هنر در تدریس عربی
۱۵,۰۰۰ تومان

گزارش تخصصی عربی متوسطه : جذاب ساختن درس و تلفیق هنر در تدریس عربی


گزارش تخصصی عربی متوسطه گزارش تخصصی عربی متوسطه به همراه پنج نمونه رایگان پیشنهاد کوتاه و راهکار ارزشیابی تحت عنوان  چگونگی جذاب ساختن درس عربی با تلفیق هنر در تدریس این درس با فرمت ورد و قابل ویرایش و در 24 صفحه سرفصلهای موجود در گزارش تخصصی عربی متوسطه به قرار زیر است : عنوان مطلب پیرامون قضیه  جذب دانش اموزان به نماز و فرائض دینی سرآغاز سخن پیرامون قضیه  جذب دانش اموزان به [...]

گزارش تخصصی درس عربی دوم دبیرستان با موضوع جلوگیری از افت تحصیلی و ترغیب به درس با فرمت ورد در 27 صفحه
۱۵,۰۰۰ تومان

گزارش تخصصی درس عربی دوم دبیرستان با موضوع جلوگیری از افت تحصیلی و ترغیب به درس با فرمت ورد در 27 صفحه


گزارش تخصصی عربی دوم دبیرستان گزارش تخصصی عربی دبیرستان به همراه پنج نمونه رایگان پیشنهاد کوتاه و راهکار ارزشیابی تحت عنوان  چگونگی جلوگیری از افت درسی دانش آموزان پایه دوم دبیرستان در درس عربی  با فرمت ورد و قابل ویرایش و در 28 صفحه سرفصلهای موجود در گزارش تخصصی عربی دبیرستان به قرار زیر است : عنوان مطلب پیرامون قضیه  جذب دانش اموزان به نماز و فرائض دینی سرآغاز سخن پیرامون قضیه  جذب دانش [...]

گزارش تخصصی عربی سوم راهنمایی با موضوع بررسی دلایل افت تحصیلی دانش آموزان
۱۵,۰۰۰ تومان

گزارش تخصصی عربی سوم راهنمایی با موضوع بررسی دلایل افت تحصیلی دانش آموزان


دانلود گزارش تخصصی عربی سوم راهنمایی دانلود گزارش تخصصی عربی به همراه پنج نمونه رایگان پیشنهاد کوتاه و راهکار ارزشیابی تحت عنوان  بررسی دلایل افت تحصیلی در درس عربی سوم راهنمایی با فرمت ورد و قابل ویرایش و در 27 صفحه سرفصلهای موجود در دانلود گزارش تخصصی عربی به قرار زیر است : عنوان مطلب پیرامون قضیه  جذب دانش اموزان به نماز و فرائض دینی سرآغاز سخن پیرامون قضیه  جذب دانش اموزان به نماز [...]

گزارش تخصصی دبیران عربی پایه هشتم : جلوگیری از افت تحصیلی دانش آموزان
۱۵,۰۰۰ تومان

گزارش تخصصی دبیران عربی پایه هشتم : جلوگیری از افت تحصیلی دانش آموزان


گزارش تخصصی دبیران عربی پایه هشتم گزارش تخصصی دبیران عربی به همراه پنج نمونه رایگان پیشنهاد کوتاه و راهکار ارزشیابی تحت عنوان  چگونگی جلوگیری از افت تحصیلی در دانش آموز پایه هشتم و علاقه مند کردم او به درس  با فرمت ورد و قابل ویرایش و در 26 صفحه سرفصلهای موجود در گزارش تخصصی دبیران عربی به قرار زیر است : عنوان مطلب پیرامون قضیه  جلوگیری از افت تحصیلی در دانش آموز پایه [...]

گزارش تخصصی عربی با موضوع ترغیب به خواندن نماز و دینداری دانش آموزان در 28 صفحه
۱۵,۰۰۰ تومان

گزارش تخصصی عربی با موضوع ترغیب به خواندن نماز و دینداری دانش آموزان در 28 صفحه


گزارش تخصصی عربی گزارش تخصصی عربی به همراه پنج نمونه رایگان پیشنهاد کوتاه و راهکار ارزشیابی تحت عنوان  چگونگی افزایش رغبت و انگیزه خواندن نماز و دینداری در دانش آموزان  با فرمت ورد و قابل ویرایش و در 28 صفحه سرفصلهای موجود در گزارش تخصصی عربی به قرار زیر است : عنوان مطلب پیرامون قضیه  جذب دانش اموزان به نماز و فرائض دینی سرآغاز سخن پیرامون قضیه  جذب دانش اموزان به نماز و فرائض [...]

گزارش تخصصی معلم عربی : علاه مند کردن دانش آموزان به درس عربی
۱۵,۰۰۰ تومان

گزارش تخصصی معلم عربی : علاه مند کردن دانش آموزان به درس عربی


گزارش تخصصی معلم عربی گزارش تخصصی معلم عربی به همراه پنج نمونه رایگان پیشنهاد کوتاه و راهکار ارزشیابی تحت عنوان  چگونگی چگونگی علاقه مند ساختن دانش آموزان آموزشگاه به درس عربی با فرمت ورد و قابل ویرایش و در 27 صفحه سرفصلهای موجود در گزارش تخصصی معلم عربی به قرار زیر است : عنوان مطلب پیرامون قضیه  علاقه مند ساختن دانش آموزان آموزشگاه به درس عربی سرآغاز سخن پیرامون قضیه  علاقه مند ساختن دانش [...]

گزارش تخصصی دبیر عربی متوسطه اول : علاقه مند کردن دانش آموزان به درس قرآن
۱۵,۰۰۰ تومان

گزارش تخصصی دبیر عربی متوسطه اول : علاقه مند کردن دانش آموزان به درس قرآن


گزارش تخصصی دبیر عربی متوسطه اول گزارش تخصصی دبیر عربی به همراه پنج نمونه رایگان پیشنهاد کوتاه و راهکار ارزشیابی تحت عنوان  چگونگی چگونگی علاقه مند کردن دانش آموزان متوسطه (دوره اول) به درس قرآن  با فرمت ورد و قابل ویرایش و در 25 صفحه سرفصلهای موجود در گزارش تخصصی دبیر عربی به قرار زیر است : عنوان مطلب پیرامون قضیه  علاقه مند کردن دانش آموزان متوسطه (دوره اول) به درس قرآن سرآغاز سخن [...]

نمونه گزارش تخصصی دبیران عربی پایه نهم آموزشگاه : رفع مشکل گوشه گیری و ساکت بودن دانش آموزان در کلاس درس
۱۵,۰۰۰ تومان

نمونه گزارش تخصصی دبیران عربی پایه نهم آموزشگاه : رفع مشکل گوشه گیری و ساکت بودن دانش آموزان در کلاس درس


نمونه گزارش تخصصی دبیران عربی نمونه گزارش تخصصی دبیران عربی به همراه پنج نمونه رایگان پیشنهاد کوتاه و راهکار ارزشیابی تحت عنوان  چگونگی بر طرف نمودن مشکل گوشه گیری و ساکت بودن  دانش آموز پایه نهم آموزشگاه  با فرمت ورد و قابل ویرایش و در 29 صفحه سرفصلهای موجود در نمونه گزارش تخصصی دبیران عربی به قرار زیر است : عنوان مطلب پیرامون قضیه  بر طرف نمودن مشکل گوشه گیری و ساکت بودن  [...]

دانلود گزارش تخصصی دبیر ان عربی پایه دهم با موضوع بهبود مکالمه عربی
۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود گزارش تخصصی دبیر ان عربی پایه دهم با موضوع بهبود مکالمه عربی


دانلود گزارش تخصصی دبیر عربی دانلود گزارش تخصصی دبیر عربی به همراه پنج نمونه رایگان پیشنهاد کوتاه و راهکار ارزشیابی تحت عنوان  چگونگی بهبود مهارت مکالمه زبان عربی در دانش آموزان پایه دهم  با فرمت ورد و قابل ویرایش و در 28 صفحه سرفصلهای موجود در دانلود گزارش تخصصی دبیر عربی به قرار زیر است : عنوان مطلب پیرامون قضیه  بهبود مهارت مکالمه زبان عربی در دانش آموزان پایه دهم سرآغاز سخن پیرامون قضیه  [...]

نمونه گزارش تخصصی دبیر عربی با موضوع بهبود مهارت مکالمه زبان عربی
۱۵,۰۰۰ تومان

نمونه گزارش تخصصی دبیر عربی با موضوع بهبود مهارت مکالمه زبان عربی


نمونه گزارش تخصصی دبیر عربی نمونه گزارش تخصصی دبیر عربی به همراه پنج نمونه رایگان پیشنهاد کوتاه و راهکار ارزشیابی تحت عنوان  چگونگی بهبود مهارت مکالمه زبان عربی در دانش آموزان پایه هفتم  با فرمت ورد و قابل ویرایش و در 28 صفحه سرفصلهای موجود در نمونه گزارش تخصصی دبیر عربی به قرار زیر است : عنوان مطلب پیرامون قضیه  بهبود مهارت مکالمه زبان عربی در دانش آموزان پایه هفتم سرآغاز سخن پیرامون قضیه  [...]

دانلود گزارش تخصصی دبیران عربی با موضوع ترغیب دانش آموزانم به نماز جماعت
۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود گزارش تخصصی دبیران عربی با موضوع ترغیب دانش آموزانم به نماز جماعت


دانلود گزارش تخصصی دبیران عربی دانلود گزارش تخصصی دبیران عربی به همراه پنج نمونه رایگان پیشنهاد کوتاه و راهکار ارزشیابی تحت عنوان  چگونگی ترغیب دانش آموزان به نماز جماعت  با فرمت ورد و قابل ویرایش و در 27 صفحه سرفصلهای موجود در دانلود گزارش تخصصی دبیران عربی به قرار زیر است : عنوان مطلب پیرامون قضیه  ترغیب دانش آموزان به نماز جماعت سرآغاز سخن پیرامون قضیه  ترغیب دانش آموزان به نماز جماعت دیباچه پیرامون قضیه [...]

گزارش تخصصی عربی با موضوع علاقه مند کردن دانش آموزانم به قرآن , دین و معارف اسلامی
۱۵,۰۰۰ تومان

گزارش تخصصی عربی با موضوع علاقه مند کردن دانش آموزانم به قرآن , دین و معارف اسلامی


گزارش تخصصی عربی گزارش تخصصی عربی به همراه پنج نمونه رایگان پیشنهاد کوتاه و راهکار ارزشیابی تحت عنوان  چگونگی علاقه مند نمودن دانش آموزانم به درس قرآن و دین و معارف اسلامی  با فرمت ورد و قابل ویرایش و در 28 صفحه سرفصلهای موجود در گزارش تخصصی عربی به قرار زیر است : عنوان مطلب پیرامون قضیه  علاقه مند نمودن دانش آموزانم به درس قرآن و دین و معارف اسلامی سرآغاز سخن پیرامون قضیه  [...]

نمونه گزارش تخصصی دبیر عربی پایه دهم با موضوع جذب دانش آموزان به فرائض دینی و نماز
۱۵,۰۰۰ تومان

نمونه گزارش تخصصی دبیر عربی پایه دهم با موضوع جذب دانش آموزان به فرائض دینی و نماز


نمونه گزارش تخصصی دبیر عربی پایه دهم نمونه گزارش تخصصی دبیر عربی به همراه پنج نمونه رایگان پیشنهاد کوتاه و راهکار ارزشیابی تحت عنوان  جذب دانش اموزان به نماز و فرائض دینی در پایه دهم  با فرمت ورد و قابل ویرایش و در 32 صفحه سرفصلهای موجود در نمونه گزارش تخصصی دبیر عربی به قرار زیر است : عنوان مطلب پیرامون قضیه  جذب دانش اموزان به نماز و فرائض دینی سرآغاز سخن پیرامون قضیه  [...]

دانلود گزارش تخصصی دبیر عربی پایه دهم : ارتقاء یادگیری عربی بوسیله اجرای آزمونهای مستمر گروهی
۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود گزارش تخصصی دبیر عربی پایه دهم : ارتقاء یادگیری عربی بوسیله اجرای آزمونهای مستمر گروهی


دانلود گزارش تخصصی دبیر عربی پایه دهم دانلود گزارش تخصصی دبیر عربی به همراه پنج نمونه رایگان پیشنهاد کوتاه و راهکار ارزشیابی تحت عنوان  ارتقاء یادگیری درس عربی از راه اجرای آزمون های مستمر گروهی در پایه دهم  با فرمت ورد و قابل ویرایش و در 28 صفحه سرفصلهای موجود در دانلود گزارش تخصصی دبیر عربی به قرار زیر است : عنوان مطلب پیرامون قضیه  ارتقاء یادگیری درس عربی از راه اجرای آزمون [...]