no-img
پژوهش سرای فرهنگیان

بررسی و تجزیه و تحلیل نگرش مشاوران و دانش آموزان علوم ریاضی و علوم تجربی استان زنجان


پژوهش سرای فرهنگیان

برنامه سالانه و تقویم اجرایی تدبیر و تعالی مقطع ابتدایی و متوسطه برای دانلود مقاله پرسش مهر 23 با موضوع شاخص های مدرسه خوب کلیک کنید مقطع ابتدایی و متوسطه

ادامه مطلب

بررسی و تجزیه و تحلیل نگرش مشاوران و دانش آموزان علوم ریاضی و علوم تجربی استان زنجان نسبت به ملاکها و ضوابط هدایت تحصیلی در دوره دوم متوسطه) کاملترین و بهترین نمونه
zip
نوامبر 18, 2021
۸,۰۰۰ تومان
۸,۰۰۰ تومان – خرید

بررسی و تجزیه و تحلیل نگرش مشاوران و دانش آموزان علوم ریاضی و علوم تجربی استان زنجان نسبت به ملاکها و ضوابط هدایت تحصیلی در دوره دوم متوسطه) کاملترین و بهترین نمونه


بررسی و تجزیه و تحلیل نگرش مشاوران و دانش آموزان علوم ریاضی و علوم تجربی استان زنجان نسبت به ملاکها و ضوابط هدایت تحصیلی در دوره دوم متوسطه) تنظیم شده توسط تیم تخصصی بانک فایل پژوهشی معلمان به صورت دقیق

بررسی و تجزیه و تحلیل نگرش مشاوران به صورت کامل و دقیق توسط بانک فایل پژوهشی معلمان طراحی و تنظیم شده است و این سایت تمام تلاش خود را در راستای تهیه و تنظیم بررسی و تجزیه و تحلیل نگرش مشاوران نموده است. بانک فایل پژوهشی معلمان علاوه بر بررسی و تجزیه و تحلیل نگرش مشاوران دیگر نمونه های تحلیل محتوا کتب درسی را در سایت جای داده است.باید گفت سایت بانک فایل پژوهشی معلمان بهترین و دقیق ترین سایت در راستای بررسی و تجزیه و تحلیل نگرش مشاوران می باشد.

با هم بخشی از متن بررسی و تجزیه و تحلیل نگرش مشاوران و دانش آموزان علوم ریاضی و علوم تجربی استان زنجان نسبت به ملاکها و ضوابط هدایت تحصیلی در دوره دوم متوسطه) را مشاهده می کنیم.

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی و تجزیه و تحلیل نگرش مشاوران و دانش آموزان علوم ریاضی و علوم تجربی استان زنجان نسبت به ملاکها و ضوابط هدایت تحصیلی در دوره دوم متوسطه می پردازد.

این تحقیق از نظر هدف،کاربردی و ازنظر اجرا، توصیفی پیمایشی و از شاخه میدانی می باشد.

در این تحقیق از دو جامعه آماری استفاده می گردد.جامعه آماری بخش اول تحقیق برابر 3865 نفر می باشد که حجم نمونه 350 نفری و جامعه آماری بخش دوم تحقیق برابر 235 نفر می باشد که حجم نمونه 147 نفری طبق فرمول کوکران انتخاب شدند.

محقق پس از استفاده از ابزار پرسشنامه و مصاحبه همچنین تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار Spss))  به نتایجی دست یافت که حاکی از آن است که میزان آگاهی دانش آموزان از رشته های دوره دوم متوسطه در حد بالایی است.آگاهی دانش آموزان و مشاوران از ملاکهای هدایت تحصیلی در حد بالایی است. به نظر دانش آموزان و مشاوران ملاکهای هدایت تحصیلی در عمل رعایت می شود و دانش آموزان و مشاوران از ملاکهای هدایت تحصیلی رضایت دارند.به نظر  مشاوران طرح هدایت تحصیلی در رسیدن به اهداف خود موفق بوده است و آگاهی از ملاکهای هدایت تحصیلی دانش آموزان رشته ریاضی بیشتر از آگاهی از ملاکهای هدایت تحصیلی دانش آموزان رشته تجربی است و همچنین آگاهی از ملاکهای هدایت تحصیلی دانش آموزان دختر بیشتر از آگاهی از ملاکهای هدایت تحصیلی دانش آموزان پسر است.

کلید واژگان: مشاور، مقطع متوسطه، هدایت تحصیلی،آگاهی دانش آموزان

برای دریافت فایل بررسی و تجزیه و تحلیل نگرش مشاوران و دانش آموزان علوم ریاضی و علوم تجربی استان زنجان نسبت به ملاکها و ضوابط هدایت تحصیلی در دوره دوم متوسطه) از این قسمت اقدام کنید.درباره نویسنده

پشتیبان پژوهشسرای فرهنگیان: مدیران فردا 3420 نوشته در پژوهش سرای فرهنگیان دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید