no-img
پژوهش سرای فرهنگیان

تحلیل محتوای علوم پایه سوم ابتدایی جدیدالتالیف دوره ابتدایی به روش ویلیام رومی کاملترین و بهترین نمونه - پژوهش سرای فرهنگیان


پژوهش سرای فرهنگیان

برنامه سالانه و تقویم اجرایی تدبیر و تعالی مقطع ابتدایی و متوسطه برای دانلود مقاله پرسش مهر 23 با موضوع شاخص های مدرسه خوب کلیک کنید مقطع ابتدایی و متوسطه

ادامه مطلب

تحلیل محتوای علوم پایه سوم ابتدایی جدیدالتالیف دوره ابتدایی به روش ویلیام رومی کاملترین و بهترین نمونه
امتیاز 4.00 ( 3 رای )تحلیل محتوای علوم پایه سوم ابتدایی جدیدالتالیف دوره ابتدایی به روش ویلیام رومی کاملترین و بهترین نمونه">
zip
آگوست 28, 2021
۱۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان – خرید

تحلیل محتوای علوم پایه سوم ابتدایی جدیدالتالیف دوره ابتدایی به روش ویلیام رومی کاملترین و بهترین نمونه


تحلیل محتوای علوم سوم ابتدایی

تحلیل محتوای علوم سوم به صورت کامل و دقیق توسط بانک فایل پژوهشی معلمان طراحی و تنظیم شده است و این سایت تمام تلاش خود را در راستای تهیه و تنظیم تحلیل محتوای علوم سوم نموده است.بانک فایل پژوهشی معلمان علاوه بر تحلیل محتوای علوم سوم دیگر نمونه های تحلیل محتوا کتب درسی را در سایت جای داده است.باید گفت سایت بانک فایل پژوهشی معلمان بهترین و دقیق ترین سایت در راستای تحلیل محتوای علوم سوم می باشد.

با هم بخشی از متن تحلیل محتوای علوم سوم ابتدایی جدیدالتالیف دوره ابتدایی به روش ویلیام رومی را مشاهده می کنیم.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تحلیل محتوای کتاب علوم پایه سوم جدیدالتالیف دوره ابتدایی بر اساس روش ویلیام رومی انجام شد و روش تحقیق توصیفی و از نوع تحلیل محتوا بود. برای جمع آوری اطلاعات از روش ویلیام رومی بر اساس چک لیستی که طراحی شده است ابتدا متن ، تصاویر و عکس ها و همچنین سوالات و فعالیت های کتاب درسی به مقوله های فعال و غیرفعال تفکیک شدند و سپس به روش ویلیام رومی مورد تحلیل قرار گرفت. به علت محدود بودن جامعه آماری، کل محتوای کتاب به عنوان نمونه بررسی شد . برای تحلیل اطلاعات و داده ها در هر بخش، از جداول توصیفی فراوانی و درصد فراوانی استفاده گردید و نتایج تحقیق نشان داد که متن غیر فعال، عکس ها و تصاویر و فعالیت ها یا پرسش ها به شیوه فعال  در کتاب علوم پایه سوم جدیدالتالیف چاپ سال 1393 ارائه شده است، همچنین ضریب درگیری متن 60/0 ،عکس ها و تصاویر 68/0 و فعالیت ها یا پرسش ها 23/1 و ضریب درگیری کل محتوای کتاب مطالعات اجتماعی 68/0 بدست آمد.

واژگان کلیدی : روش فعال، تحلیل محتوا، ضریب درگیری، ویلیام رومی.

مقدمه

تحلیل محتوا از کاربردی ترین روش های پژوهشی در علوم انسانی، اجتماعی و رفتاری است .این روش برای توصیف عینی، منظم و کمی محتوای ارتباطات ، برای تفسیر و پی بردن به نگرش درونی به کار برده می شود و در صدد است با شناخت چرایی،اهداف و سبک های ارائه پیام ،نظر یا عقیده ای خاص را ،که محور اصلی هر نوشته یا اثری است،با استفاده از مدل های عملکردی- ارتباطی، توصیف،و تبیین کند. که در این راستا، خوانایی متن بیش از هر چیزی مد نظرش است .تأکید بر خوانا بودن  در تحلیل محتوا به ویژه در بررسی منابع مکتوب ارتباطی اعم از کتاب ها، نشریات و سخنرانی ها،اخبار و اسناد و مدارک کاربرد بیشتری دارد.اگر معلمان و مربیان از سطح مختلف هدف ها در حیطه ی شناختی آگاه باشند،آموزش را متناسب با سطوح مختلف آن تدارک خواهند دید و در ضمن، به فراگیرنده نیز فرصت خواهند داد که همه ی مهارت های شناختی را در خود پرورش دهد( ایمانی و همکاران ، 1383).تعیین محتوای درسی ، از مسائل بسیار مهم در نظام های آموزشی و درسی به شمار می آید .منظور از محتوای درسی عبارت از دانش سازمان یافته و اندوخته شده،اصطلاحات،اطلاعات،واقعیات،حقایق، اصول،روش ها ، مفاهیم، تعمیم ها، پدیده ها و مسائل مربوط به همان ماده درسی است.

برای دریافت فایل تحلیل محتوای علوم سوم ابتدایی جدیدالتالیف دوره ابتدایی به روش ویلیام رومی از این قسمت اقدام کنید.درباره نویسنده

پشتیبان پژوهشسرای فرهنگیان: مدیران فردا 3413 نوشته در پژوهش سرای فرهنگیان دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید