no-img
پژوهش سرای فرهنگیان

دانلود گزارش تخصصی دبیر عربی به همراه پنج نمونه رایگان پیشنهاد کوتاه و راهکار ارزشیابی


پژوهش سرای فرهنگیان

برنامه سالانه و تقویم اجرایی تدبیر و تعالی مقطع ابتدایی و متوسطه برای دانلود مقاله پرسش مهر 23 با موضوع شاخص های مدرسه خوب کلیک کنید مقطع ابتدایی و متوسطه سفارش تدوین طرح توجیهی

ادامه مطلب

دانلود گزارش تخصصی دبیر ان عربی پایه دهم با موضوع بهبود مکالمه عربی
zip
مارس 8, 2018
۷,۰۰۰ تومان
۷,۰۰۰ تومان – خرید

دانلود گزارش تخصصی دبیر ان عربی پایه دهم با موضوع بهبود مکالمه عربی


دانلود گزارش تخصصی دبیر عربی

دانلود گزارش تخصصی دبیر عربی به همراه پنج نمونه رایگان پیشنهاد کوتاه و راهکار ارزشیابی تحت عنوان  چگونگی بهبود مهارت مکالمه زبان عربی در دانش آموزان پایه دهم  با فرمت ورد و قابل ویرایش و در 28 صفحه

سرفصلهای موجود در دانلود گزارش تخصصی دبیر عربی به قرار زیر است :

عنوان مطلب پیرامون قضیه  بهبود مهارت مکالمه زبان عربی در دانش آموزان پایه دهم

سرآغاز سخن پیرامون قضیه  بهبود مهارت مکالمه زبان عربی در دانش آموزان پایه دهم

دیباچه پیرامون قضیه بهبود مهارت مکالمه زبان عربی در دانش آموزان پایه دهم

درک مشکل پیرامون قضیه  بهبود مهارت مکالمه زبان عربی در دانش آموزان پایه دهم

بیان شرایط حاضر پیرامون قضیه  بهبود مهارت مکالمه زبان عربی در دانش آموزان پایه دهم

تنظیم و جمع نمودن منابع پیرامون قضیه  بهبود مهارت مکالمه زبان عربی در دانش آموزان پایه دهم

مطالعه و بررسی اطلاعات پیرامون قضیه بهبود مهارت مکالمه زبان عربی در دانش آموزان پایه دهم

بحث پیرامون حل مشکل دررابطه با  بهبود مهارت مکالمه زبان عربی در دانش آموزان پایه دهم

وضعیت ثانویه پس از حل مشکلات  بهبود مهارت مکالمه زبان عربی در دانش آموزان پایه دهم

بررسی بیشتر در رابطه با بهبود مهارت مکالمه زبان عربی در دانش آموزان پایه دهم

ارائه مستندات پیرامون بهبود مهارت مکالمه زبان عربی در دانش آموزان پایه دهم

پیش بینی نتایج در مورد بهبود مهارت مکالمه زبان عربی در دانش آموزان پایه دهم

راهکارها پیرامون قضیه بهبود مهارت مکالمه زبان عربی در دانش آموزان پایه دهم

رفرنس و منبع مورد استفاده بهبود مهارت مکالمه زبان عربی در دانش آموزان پایه دهم

گرد آوري شواهد يك

-1 مصاحبه )دانش آموزان و اولياء

-2 پرسشنامه

چگونگی انجام کار:

باتوجه به نمرات دانش آ موزان وموقعیت کلاس وپرسشنامه جمع آوری شده از دومیاءراه حل های

زیررا بررسی کردم.

-1 استخراج کلیه افعال درس هرجلسه .

-2 انجام مسابقه فردی وگروهی ساخت صیغه های فعل درکلاس.

-3 آموزش از طریق ایماءواشاره.)ایجاد رمز به خصوص برای هر صیغه(

-4 تشویق سرگروه ها برای کار با افراد ضعیف.

-5 جابجایی ساعت تدریس هفتگی در برنامه روزانه.

نتایج حاصل از فرم نظر سنجی:

-1 نحوه تدریس معلم. 0

-سخت بودن عربی پایه دوم. 0

عدم انگیزه دانش آموزان جهت فراگیری زبان عربی به عنوان زبان دوم.

عدم تکرار و تمرین در منزل.

عدم جایگزینی صحیح در برنامه هفتگی.

استفاده بدون برنامه از تلویزیون-کامپیوتروماهواره.

عدم پیگیری اولياء

کم بودن ساعات تدریس درس عربی.

جهت تدریس درس جدید از دانش آموزان می خواستم درمنزل مروری بر درس جدید داشته باشندکلیه لغات جدید وافعال جدیدی که دردرس می بیننددردفتر عربی یادداشت کنند در ابتدای کلاس پس از تدریس قواعد باکمک البوم افعال ضمن قرائت درس جدید ازآنها می خواستم افعال جدیدرابا نوع فعل وصیغه برای کلاس مشخص کنند.

متن درس هم با کمک دانش آموزان ترجمه می شدومن صرفاًمتون ترجمه شده را تصحیح می کردم.کم کم این کار باعث ترغیب وتشویق دانش آموزان جهت مشارکت در تدریس شد تا جایی که دانش آموزانی داوطلب تدریس می شدند .همانطور که می دانیم در تدریس به روش بازی،روابط اجتماعی فراگیران،مشارکت پذیری واعتمادوروحیه ی تعاون تقویت می شود.بازی برنامه ایی متعادل وفرآیند محور فراهم می آوردکه همه ی اهداف رشد را تحقق می بخشد.ودر عین حال به ارتقای مهارت های جسمی،گفتاری واجتماعی یاری می رسا ند.

فعالیت های گروهی وانفرادی باز باخورد های فوری برای معلم در توجه نشان دادن به هر فراگیرفراهم می آورد.مهم تر از همه ،یادگیری را برای فراگیران لذت بخش می سازد ودرآن ،انگیزه ای مداوم برای آموزش های مدرسه ای به وجود می آورد.)به نقل ازکتاب آموزش وپرورش در پیش) دبستان،نوشته وینتا کول،ترجمه فرحنده مفیدی)تهران:سمت، 1374

دانش آموزان از نظر علایق وتوانایی ها متفاوت اند.بنابراین عده زیادی ازآنها تمایل زیادی به بازی دارند وهر فعالیتی را درقالب بازی دوست دارند .معلم بایداز این موقعیت برای آموزش مفاهیم استفاده کند البته این روش تا حدودی دشوا ر است اما اثربخشی آن در یادگیری قابل توجه است..) )منوچهر فضلی خانی، 271:1386

بنابراین روش دیگری که پس ازخاتمه درس اجراء می شد مسابقه فردی یا گروهی بود .درمسابقه فردی دو نفر از دانش اموزان شرکت می کردند افعال خاصی از آنها خواسته می شدبا زمان مشخص وشخص برنده توسط دانش آموزان تشویق می شد.

در مسابقه گروهی فعل خاصی ازگروها خواسته می شد گروهی که زودتر پاسخ رامی نوشت باگفتن کلمه سُک سُک زمان را خاتمه می دادودرصورتی که پاسخ درست می داد نمره تشویقی می گرفت

شما عزیزان می توانید دانلود گزارش تخصصی دبیر عربی را به همراه اشانتیون ویژه پنج نمونه راهکار و پیشنهاد کوتاه ارزشیابی از این بخش دانلود نمایید.برچسب‌ها :

درباره نویسنده

پشتیبان پژوهشسرای فرهنگیان: مدیران فردا 3435 نوشته در پژوهش سرای فرهنگیان دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید