no-img
پژوهش سرای فرهنگیان

گزارش تخصصی دبیران تاریخ به همراه پنج نمونه رایگان پیشنهاد کوتاه و راهکار ارزشیابی


پژوهش سرای فرهنگیان

برنامه سالانه و تقویم اجرایی تدبیر و تعالی مقطع ابتدایی و متوسطه برای دانلود مقاله پرسش مهر 23 با موضوع شاخص های مدرسه خوب کلیک کنید مقطع ابتدایی و متوسطه سفارش تدوین طرح توجیهی

ادامه مطلب

گزارش تخصصی دبیران تاریخ علاقه مند کردن دانش آموزان به مباحث تاریخی همراه با پیشنهاد ارزشیابی
zip
مارس 16, 2018
۷,۰۰۰ تومان
۷,۰۰۰ تومان – خرید

گزارش تخصصی دبیران تاریخ علاقه مند کردن دانش آموزان به مباحث تاریخی همراه با پیشنهاد ارزشیابی


گزارش تخصصی دبیران تاریخ

گزارش تخصصی دبیران تاریخ به همراه پنج نمونه رایگان پیشنهاد کوتاه و راهکار ارزشیابی تحت عنوان  چگونگی علاقه مند کردن دانش آموزان به مباحث تاریخی  با فرمت ورد و قابل ویرایش و در 22 صفحه

سرفصلهای موجود در گزارش تخصصی دبیران تاریخ به قرار زیر است :

عنوان مطلب پیرامون قضیه  علاقه مند کردن دانش آموزان به مباحث تاریخی

سرآغاز سخن پیرامون قضیه  علاقه مند کردن دانش آموزان به مباحث تاریخی

دیباچه پیرامون قضیه علاقه مند کردن دانش آموزان به مباحث تاریخی

درک مشکل پیرامون قضیه  علاقه مند کردن دانش آموزان به مباحث تاریخی

بیان شرایط حاضر پیرامون قضیه  علاقه مند کردن دانش آموزان به مباحث تاریخی

تنظیم و جمع نمودن منابع پیرامون قضیه  علاقه مند کردن دانش آموزان به مباحث تاریخی

مطالعه و بررسی اطلاعات پیرامون قضیه علاقه مند کردن دانش آموزان به مباحث تاریخی

بحث پیرامون حل مشکل دررابطه با  علاقه مند کردن دانش آموزان به مباحث تاریخی

وضعیت ثانویه پس از حل مشکلات  علاقه مند کردن دانش آموزان به مباحث تاریخی

بررسی بیشتر در رابطه با علاقه مند کردن دانش آموزان به مباحث تاریخی

ارائه مستندات پیرامون علاقه مند کردن دانش آموزان به مباحث تاریخی

پیش بینی نتایج در مورد علاقه مند کردن دانش آموزان به مباحث تاریخی

راهکارها پیرامون قضیه علاقه مند کردن دانش آموزان به مباحث تاریخی

رفرنس و منبع مورد استفاده علاقه مند کردن دانش آموزان به مباحث تاریخی

گرد آوری شواهد یک

با توجه به اینکه در کتاب مطالعات اجتماعی در بخش تاریخ متوسطه اول پایه هشتم هشت درس درباره تاریخ قبل از اسلام وجود دارد.تدریس خود را شروع کردم در ادامه تدریس تلاش کردم آنها را به اظهارنظر و بحث و بحث و گفتگو ترغیب کنم و خود هم از آنها سوالاتی می پرسیدم و از این طریق آنها را به یادگیري درس علاقمند سازم. اما آنها تمایلی به شرکت در بحث از خود نشان نمی دادند و سوالاتی که می پرسیدیم جدایی غلط یا ناقصی می دادند و بعضی ها می گفتند ما نمی دانیم، متوجه نشدیم. البته در حین تدریس و جلسه بعد رفتارهاي از این

دانش آموازنی سرزده از جمله:

  1. در زمان تدریس توجهی به کلاس نداشتند، همیشه به دنبال بهانه اي بودند تا بخندند تا پرنده اي از پشت پنجره عبور کند یا شخصی از آن جا عبور کند تا به آن نگاه کنند و دیگران را متوجه آن نمایند. یا اینکه صدایی از بیرون از کلاس بشنوند و آن را بهانه فرار از درس قرار دهند.
  2. وقتی که درس اول تدریس شد براي آنها تکالیفی را مشخص کردم که باید انجام می دادند اما وقتی که در جلسه بعد وارد کلاس شدند جز همان سه نفر که تقریباً انجام داده بودند، بقیه بدون تغییر در رفتار آنها وارد کلاس شدند. وقتی علت را از آنها پرسیدم بهانه واهی آوردند و به دنبال توجیه کار خود بودند.
  3. در حین تدریس مدام با یکدیگر حرف می زدند یا اگر یکی حرفی می زد به جاي دبیر سعی می کردند که او را ساکت کنند تا از این طریق فرصتی براي فرار از درس پیدا کنند.
  4. مشاهده می شد در کلاس درس مدام حرکت می کردند و احساس بی قرار ي می کردند یا نفس عمیق می کشیدند و با صداي بلند نفس را از دهان خارج می کردند یا خمیازه می کشیدند یا اجازه بیرون رفتن می خواستند، اگر یکی را اجازه می دادي بیرون از کلاس برود، بقیه هم چنین تقاضایی را داشتند.

مشاهده چنین رفتارهاي غیرطبیعی دانش آموزان در کلاس باعث نگرانی من شد. و براي من ایجاد سوال شد که چرا دانش آموزان رفتار هایی دارند چنین براي بهبودي کار پرسشنامه اي را تهیه کردم در آن سوالاتی را در مورد علاقه آنها به درس و کلاس تاریخ  پرسیدم. در این نظرسنجی 68 درصد دانش آموزان علاقه اي به درس و کلاس   و 65 درصد هم علاقه اي به دبیر  نداشتند. وقتی از فواید درس تاریخ   براي سرنوشت آنها در زندگی آینده سوال مطرح کردم، 72 درصد دانش آموزان درس تاریخ   را بی فایده دانستند و عنوان کردند که دانستن مطالبش تأثیري در پیشرفت شغلی آینده و زندگی آنها نداردودر ادامه وقتی که خواستم درس هاي ریاضی، علوم، دینی و جغرافیا از لحاظ تأثیر آنها بر زندگی شان رتبه بندي کنند 78 دانش آموزان رتبه شش را به تاریخ   دادند. حال سوالی که براي من مطرح است این است

که چرا دانش آموزان به کلاس و درس تاریخ   علاقه اي نشان نمی دهند و از آن گریزان هستند؟ من به عنوان دبیر  چگونه می توانم علاقه دانش آموزان را به درس تاریخ   بهبود بخشم؟

شیوه هاي گرد آوري اطلاعات

منابع گرد آوري اطلاعات من دانش آموزان، اولیا دانش آموزان ، همکاران می باشد . در این راستا روش هایی که براي جمع آوري اطلاعات استفاده کردم عبارتند از:

الف) مشاهده ب) پرسشنامه ج) مصاحبه د) اسنادي

الف) مشاهده: در مشاهده سعی کردم رفتارهایی را که بیانگر بی علاقگی دانش آموزان به درس تاریخ   است را مورد توجه قرار دهم و آنها را ثبت کنم و بعد در پی حل آن بر آیم.

در ابتداي سال تحصیلی وقتی وارد کلاس شدم مشاهده کردم بسیاري مشغول حرف زدن هستند. از آنها خواستم که سکوت کلاس را رعایت کند و به حرف هاي من توجه کنند با این حال تعدادي هم تذکر مرا نادیده گرفتند وقتی تدریس درس را شروع کردم دانش آموزان توجهی به درس نداشتند و با حرکاتی که داشتند متوجه شدم احساس بی قرار می کنند. دائماً به بهانه هاي واهی با دوستانشان حرف می زند و اجازه خروج از کلاس را می خواهند. در حین تدریس از آنها سوالاتی در زمینه مطالب تدریس شده از آنها می پرسیدم و جوابی نمی دادند و می گفتند متوجه نشدم و من هم مجدداً توضیح می دادم و یا از بعضی دیگر که متوجه شدند می خواستم که توضیح دهند. با این شیوه سعی داشتم آنها را در تدریس فعال سازم و تمایل آنها را بر شرکت در بحث گروهی برانگیزم اما زیاد موفق نبودم. بعد از اتمام تدریس از یکایک دانش آموزان خواستم متن درس را براي کلاس با صداي بلند بخواند از كل دانش آموزان سه نفر می توانستند درس را خوب بخوانند و بقیه دانش آموزان در حد متوسط بودند. اتفاقاً بعداً همین سه نفري که علاقه بیشتري به مشارکت در بحث کلاس از خود نشان می دهند و تلاش دارند پاسخ سوالات مطرح شده را بدهند درست است که ناتوانی در خواندن براي تمام درس ها مشکلاتی به همراه می آورد اما براي درس تاریخ   که بیشتر مفاهیم آن انتزاعی است و دانش آموزان آن را لمس نمی کنند و همچنین فایده اي هم در آن احساس نمی کنند، این مشکلات بیشتراست. ناتوانی در خواندن باعث عدم یادگیري درس و به مرور زمان باعث بی علاقگی به درس تاریخ   شده است.

 

شما عزیزان می توانید گزارش تخصصی دبیران تاریخ را به همراه اشانتیون ویژه پنج نمونه راهکار و پیشنهاد کوتاه ارزشیابی از این بخش دانلود نمایید.برچسب‌ها :

درباره نویسنده

پشتیبان پژوهشسرای فرهنگیان: مدیران فردا 3435 نوشته در پژوهش سرای فرهنگیان دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید