no-img
پژوهش سرای فرهنگیان

تحلیل محتوای کتاب های درسی مطالعات اجتماعی سوم،چهارم ،پنجم و ششم دوره ابتدائی


پژوهش سرای فرهنگیان

برنامه سالانه و تقویم اجرایی تدبیر و تعالی مقطع ابتدایی و متوسطه برای دانلود مقاله پرسش مهر 23 با موضوع شاخص های مدرسه خوب کلیک کنید مقطع ابتدایی و متوسطه سفارش تدوین طرح توجیهی

ادامه مطلب

تحلیل محتوای کتاب های درسی مطالعات اجتماعی سوم،چهارم ،پنجم و ششم دوره ابتدائی بر اساس مولفه الگوی مصرف کاملترین و بهترین نمونه
zip
اکتبر 22, 2020
۸,۰۰۰ تومان
۸,۰۰۰ تومان – خرید

تحلیل محتوای کتاب های درسی مطالعات اجتماعی سوم،چهارم ،پنجم و ششم دوره ابتدائی بر اساس مولفه الگوی مصرف کاملترین و بهترین نمونه


تحلیل محتوای کتاب های درسی مطالعات اجتماعی سوم،چهارم ،پنجم و ششم دوره ابتدائی بر اساس مولفه الگوی مصرف تنظیم شده توسط تیم تخصصی بانک فایل پژوهشی معلمان به صورت دقیق

تحلیل محتوای کتاب های درسی مطالعات اجتماعی به صورت کامل و دقیق توسط بانک فایل پژوهشی معلمان طراحی و تنظیم شده است و این سایت تمام تلاش خود را در راستای تهیه و تنظیم تحلیل محتوای کتاب های درسی مطالعات اجتماعی نموده است .بانک فایل پژوهشی معلمان علاوه بر تحلیل محتوای کتاب های درسی مطالعات اجتماعی دیگر نمونه های تحلیل محتوا کتب درسی را در سایت جای داده است.باید گفت سایت بانک فایل پژوهشی معلمان بهترین و دقیق ترین سایت در راستای تحلیل محتوای کتاب های درسی مطالعات اجتماعی می باشد.

با هم بخشی از متن تحلیل محتوای کتاب های درسی مطالعات اجتماعی سوم،چهارم ،پنجم و ششم دوره ابتدائی بر اساس مولفه الگوی مصرف را مشاهده می کنیم.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی و تحلیل سازه الگوی مصرف و مولفه های آن در محتوای کتاب های درسی مطالعات اجتماعی دوره ی ابتدایی می باشد.و سوال اصلی این پژوهش این است که محتوای کتاب های درسی مطالعات اجتماعی تا چه میزان به سازه الگوی مصرف و مولفه های آن توجه کرده است؟ روش تحقیق از نوع تحلیل محتواست و جامعه آماری این پژوهش مطالعات اجتماعی دوره ی ابتدایی می باش. یافته ها و نتایج تحقیق نشان می دهد که از بین کتاب های مطالعات اجتماعی دوره ی ابتدایی، بیشترین توجه به این مؤلفه در مطالعات سوم وکمترین توجه به این مؤلفه در مطالعات چهارم مشهود است.

کلمات کلیدی: تحلیل محتوا، کتاب  درسی، دوره ابتدائی، الگوی مصرف.

مقدمه

از اول خلقت تا به حال انسان برای بهتر زیستن و ادامه زندگی به منابع مختلف نیاز دارد تا از آنها برای آسایش،رفاه،ادامه زندگی و… بهره جوید اما منابع قابل استفاده در جهان محدود می باشد  و امروزه با گسترش حجم جمعیت در سطح جهانی و محدودیت منابع در دسترس بشر از یک سو و عدم توزیع متوازن منابع محدود موجود،صرفه جویی امری اجتناب ناپذیر است و از میان نهادهایی که در تولید ،انتقال و اشاعه ی فرهنگ به خصوص الگوی مصرف تاثیر و دخالت دارند نقش آموزش و پرورش بسیار مهم و کلیدی است.زیرا دانش آموزان مدت زمان زیادی از عمر خود را در این نهادها سپری می کنند بهترین ابزار در آموزش و پرورش برای آموزش الگوی مصرف کتاب است که باید آموزش الگوی مصرف در داخل کتابها گنجانده شود لذا در این پژوهش اقدام به تحلیل  کتاب های علوم اجتماعی پایه های  سوم،چهارم ،پنجم و ششم ابتدائی بر اساس مولفه الگوی مصرف پرداخته ایم تا بدانیم در کتاب های مذکور چه میزان به مولفه الگوی مصرف پرداخته است.

برای دریافت فایل تحلیل محتوای کتاب های درسی مطالعات اجتماعی سوم،چهارم ،پنجم و ششم دوره ابتدائی بر اساس مولفه الگوی مصرف از این قسمت اقدام کنید.درباره نویسنده

پشتیبان پژوهشسرای فرهنگیان: مدیران فردا 3435 نوشته در پژوهش سرای فرهنگیان دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید