no-img
پژوهش سرای فرهنگیان

بایگانی‌های طرح جابر موضوعات طراحی و ساخت - پژوهش سرای فرهنگیان


پژوهش سرای فرهنگیان

برنامه سالانه و تقویم اجرایی تدبیر و تعالی مقطع ابتدایی و متوسطه طرح جابر اختصاصی سفارش اقدام پژوهی

مطالب

دانلود بایگانی‌های طرح جابر موضوعات طراحی و ساخت - پژوهش سرای فرهنگیان
طرح جابربن حیان طراحی و ساخت ترانسفورماتور
۱۵,۰۰۰ تومان

طرح جابربن حیان طراحی و ساخت ترانسفورماتور


طرح جابر طراحی و ساخت ترانسفورماتور بهترین طرح جابر طراحی و ساخت ترانسفورماتور به همراه دفتر کارنما .بافرمت ورد وقابل ویرایش این فایل کامل و آماده است و جهت ارائه به همکاران فرهنگی میباشد. این نمونه طرح جابر که برای شما تهیه کرده ایم  شامل: ·         پوستر های طرح جابربن حیان در مورد طراحی و ساخت ترانسفورماتور ·         تابلوی نمایش طرح جابربن حیان در مورد طراحی و ساخت ترانسفورماتور ·         عکس جابربن حیان در مورد ترانسفورماتورها ·         مطالب علمی آموزشی در [...]

طرح جابر طراحی یک اپلیکیش موبایلی ساده برای کلاس
۰ تومان

طرح جابر طراحی یک اپلیکیش موبایلی ساده برای کلاس


طرح جابر طراحی اپلیکیش موبایلی این پروژه طرح جابربن حیان با موضوع طراحی اپلیکیشن موبایلی بصورت اختصاصی و برای یک نفر اجرا میگردد و با پرداخت هزینه به لحظه فایلی دانلود نخواهید کرد و تحویل پروژه بین 1 تا 3 روز زمان خواهد برد. انتخب موضوعات چالشی برای پروژه طرح جابر در کنار اجرا و تدوین قوی میتواند تا حد زیادی کسب رتبه های استانی و کشوری را تضمین کند . این [...]

طرح جابر مرکب زدایی از کاغذ با استفاده از نانو ذرات نشاسته
۰ تومان

طرح جابر مرکب زدایی از کاغذ با استفاده از نانو ذرات نشاسته


در این طرح با بررسی مواد مختلف بر روی کاغذهای مختلف و انواع خودکار، رسعت و کیفیت پاک شدن خودکار بررسی شد تا موادی پیدا شود که کمرتین آسیب را به بافت و رنگ کاغذ بزند و با بیشرتین رسعت متام اثر خودکار را از بین بربد. در این پژوهش نسبت جوش شیرین به نانوذرات نشاسته ذرت، متفاوت است اما بافت کاغذ ضعیف نشده است و حتی به علت وجود نانو ذرات نشاسته بافت [...]

طرح جابر با موضوع ساخت پنکه آفتابی
۲۵,۰۰۰ تومان

طرح جابر با موضوع ساخت پنکه آفتابی


طرح جابر پنکه آفتابی طرح جابر پنکه آفتابی با مشخصات زیر: پوستر های طرح جابربن حیان در مورد پنکه آفتابی تابلوی نمایش طرح جابربن حیان  در مورد پنکه آفتابی عکس جابربن حیان در مورد پنکه آفتابی مطالب علمی آموزشی در باره طرح جابربن پنکه آفتابی این مستندات عنوان شده بر طبق آخرین بخش نامه طرح جابر می باشد طرح جابر پنکه آفتابی با مشخصات زیر: مقدمه موضوع پروژه حیان در رابطه پنکه آفتابی زمان صرف [...]

طرح جابر طراحی و ساخت گلدان طبیعی زیست تخریب پذیر
۵۰,۰۰۰ تومان

طرح جابر طراحی و ساخت گلدان طبیعی زیست تخریب پذیر


اتوجه به آلودگیهای زیســت محیطی ناشی از زبالههای پالستیکی وکودهای شیمیایی که در چندســال اخیر حیات جانداران خشکی زی وآبزی را به مخاطره انداخته وهمچنین آسیبهای جربان ناپذیری را به محیط زندگی برش وارد کرده است جلوگیری از آلوده شدن محیط زیست بسیار اهمیت دارد. این طرح با هدف جایگزین کردن گلدانهای طبیعی زیســت تخریب پذیر به جای گلدانهای پالســتیکی تولید شده از ترکیبات نفتی و همچنین تاثیر عصاره گیاهی الیف نخل خرما [...]