no-img
پژوهش سرای فرهنگیان

بایگانی‌های گزارش تخصصی دبیر ریاضی - پژوهش سرای فرهنگیان


پژوهش سرای فرهنگیان

برنامه سالانه و تقویم اجرایی تدبیر و تعالی مقطع ابتدایی و متوسطه طرح جابر اختصاصی سفارش اقدام پژوهی

مطالب

دانلود بایگانی‌های گزارش تخصصی دبیر ریاضی - پژوهش سرای فرهنگیان
گزارش تخصصی ریاضی دبیرستان پایه هشتم با موضوع استفاده از روش های نوین در تدریس
۷,۰۰۰ تومان

گزارش تخصصی ریاضی دبیرستان پایه هشتم با موضوع استفاده از روش های نوین در تدریس


گزارش تخصصی ریاضی دبیرستان پایه هشتم گزارش تخصصی ریاضی دبیرستان به همراه پنج نمونه رایگان پیشنهاد کوتاه و راهکار ارزشیابی تحت عنوان  چگونگی علاقه مند کردن دانش آموزان پایه هشتم به درس ریاضی با روشهای نوین تدریس با فرمت ورد و قابل ویرایش و در 40 صفحه سرفصلهای موجود در گزارش تخصصی ریاضی دبیرستان به قرار زیر است : عنوان مطلب پیرامون قضیه  علاقه مند کردن دانش آموزان پایه هشتم به درس ریاضی [...]

نمونه گزارش تخصصی دبیران ریاضی بررسی چالش های تدریس ریاضیات در دوره متوسطه
۷,۰۰۰ تومان

نمونه گزارش تخصصی دبیران ریاضی بررسی چالش های تدریس ریاضیات در دوره متوسطه


نمونه گزارش تخصصی دبیران ریاضی دوره متوسطه نمونه گزارش تخصصی دبیران ریاضی به همراه پنج نمونه رایگان پیشنهاد کوتاه و راهکار ارزشیابی تحت عنوان  بررسی چالش های  تدریس درس ریاضیات دوره متوسطه با فرمت ورد و قابل ویرایش و در 14 صفحه سرفصلهای موجود در نمونه گزارش تخصصی دبیران ریاضی به قرار زیر است : عنوان مطلب پیرامون قضیه  چالش های  تدریس درس ریاضیات دوره متوسطه سرآغاز سخن پیرامون قضیه  چالش های  تدریس درس [...]

گزارش تخصصی ریاضی دبیرستان با موضوع شکوفا کردن روحیه مشارکت پذیری در دانش آموزانم
۷,۰۰۰ تومان

گزارش تخصصی ریاضی دبیرستان با موضوع شکوفا کردن روحیه مشارکت پذیری در دانش آموزانم


گزارش تخصصی ریاضی دبیرستان گزارش تخصصی ریاضی دبیرستان به همراه پنج نمونه رایگان پیشنهاد کوتاه و راهکار ارزشیابی تحت عنوان  چگونگی شکوفا کردن روحیه مشارکت پذیری در دانش آموزانم  با فرمت ورد و قابل ویرایش و در 32 صفحه سرفصلهای موجود در گزارش تخصصی ریاضی دبیرستان به قرار زیر است : عنوان مطلب پیرامون قضیه  شکوفا کردن روحیه مشارکت پذیری در دانش آموزانم سرآغاز سخن پیرامون قضیه  شکوفا کردن روحیه مشارکت پذیری در دانش [...]

گزارش تخصصی ریاضی با موضوع کمک به پیشرفت تحصیلی دانش آموزانم
۷,۰۰۰ تومان

گزارش تخصصی ریاضی با موضوع کمک به پیشرفت تحصیلی دانش آموزانم


گزارش تخصصی ریاضی گزارش تخصصی ریاضی به همراه پنج نمونه رایگان پیشنهاد کوتاه و راهکار ارزشیابی تحت عنوان  چگونگی کمک به پیشرفت درس ریاضی دانش آموزانم  با فرمت ورد و قابل ویرایش و در 32 صفحه سرفصلهای موجود در گزارش تخصصی ریاضی به قرار زیر است : عنوان مطلب پیرامون قضیه  کمک به پیشرفت درس ریاضی دانش آموزانم سرآغاز سخن پیرامون قضیه  کمک به پیشرفت درس ریاضی دانش آموزانم دیباچه پیرامون قضیه کمک به پیشرفت [...]

گزارش تخصصی دبیر ریاضی با موضوع بررسی اختلالات و مشکلات خانوادگی دانش آموز در 13 صفحه
۷,۰۰۰ تومان

گزارش تخصصی دبیر ریاضی با موضوع بررسی اختلالات و مشکلات خانوادگی دانش آموز در 13 صفحه


گزارش تخصصی دبیر ریاضی گزارش تخصصی دبیر ریاضی به همراه پنج نمونه رایگان پیشنهاد کوتاه و راهکار ارزشیابی تحت عنوان  بررسی و حل اختلالات و مشکلات خانوادگی دانش آموز با فرمت ورد و قابل ویرایش و در 13 صفحه سرفصلهای موجود در گزارش تخصصی دبیر ریاضی به قرار زیر است : عنوان مطلب پیرامون قضیه  بررسی و حل اختلالات و مشکلات خانوادگی سرآغاز سخن پیرامون قضیه  بررسی و حل اختلالات و مشکلات خانوادگی دیباچه پیرامون [...]

دانلود گزارش تخصصی دبیر ریاضی با موضوع کاهش پرخاشگری برخی دانش آموزانم
۷,۰۰۰ تومان

دانلود گزارش تخصصی دبیر ریاضی با موضوع کاهش پرخاشگری برخی دانش آموزانم


دانلود گزارش تخصصی دبیر ریاضی به همراه پنج نمونه رایگان پیشنهاد کوتاه و راهکار ارزشیابی تحت عنوان  چگونگی کاهش مشکل پرخاشگری دانش آموزان در کلاس دانلود گزارش تخصصی دبیر ریاضی به همراه پنج نمونه رایگان پیشنهاد کوتاه و راهکار ارزشیابی تحت عنوان  چگونگی کاهش مشکل پرخاشگری دانش آموزان در کلاس  با فرمت ورد و قابل ویرایش و در 23 صفحه سرفصلهای موجود در دانلود گزارش تخصصی دبیر ریاضی به قرار زیر است [...]

گزارش تخصصی دبیر ریاضی با موضوع علاقه مندی دانش آموزان به رسم هندسی و فعالیت های تکمیلی آن در 40 صفحه
۷,۰۰۰ تومان

گزارش تخصصی دبیر ریاضی با موضوع علاقه مندی دانش آموزان به رسم هندسی و فعالیت های تکمیلی آن در 40 صفحه


گزارش تخصصی دبیر ریاضی گزارش تخصصی دبیر ریاضی به همراه پنج نمونه رایگان پیشنهاد کوتاه و راهکار ارزشیابی تحت عنوان  چگونگی توفیق در ایجاد علاقه مندی دردانش آموزان نسبت به رسم هندسی وتدریس آن با   فعالیتهای تکمیلی در رسم هندسی با فرمت ورد و قابل ویرایش و در 40 صفحه سرفصلهای موجود در گزارش تخصصی دبیر ریاضی به قرار زیر است : عنوان مطلب پیرامون قضیه  توفیق در ایجاد علاقه مندی دردانش آموزان [...]

گزارش تخصصی دبیران ریاضی با موضوع کم رویی و حل مشکل اعتماد به نفس برخی دانش آموزان
۷,۰۰۰ تومان

گزارش تخصصی دبیران ریاضی با موضوع کم رویی و حل مشکل اعتماد به نفس برخی دانش آموزان


گزارش تخصصی دبیران ریاضی گزارش تخصصی دبیران ریاضی به همراه پنج نمونه رایگان پیشنهاد کوتاه و راهکار ارزشیابی تحت عنوان  چگونگی حل مشکل کم رویی و عدم اعتماد به نفس در دانش اموزان  با فرمت ورد و قابل ویرایش و در 28 صفحه سرفصلهای موجود در گزارش تخصصی دبیران ریاضی به قرار زیر است : عنوان مطلب پیرامون قضیه  حل مشکل کم رویی و عدم اعتماد به نفس در دانش اموزان سرآغاز سخن پیرامون [...]

گزارش تخصصی معلم ریاضی سوم راهنمایی : راهکارهای کاهش اضطراب در ساعت ریاضی
۷,۰۰۰ تومان

گزارش تخصصی معلم ریاضی سوم راهنمایی : راهکارهای کاهش اضطراب در ساعت ریاضی


گزارش تخصصی معلم ریاضی پایه سوم راهنمایی گزارش تخصصی معلم ریاضی به همراه پنج نمونه رایگان پیشنهاد کوتاه و راهکار ارزشیابی تحت عنوان  چگونگی کاهش اضطراب دانش آموز پایه سوم راهنمایی در ساعت ریاضی  با فرمت ورد و قابل ویرایش و در 23 صفحه سرفصلهای موجود در گزارش تخصصی معلم ریاضی به قرار زیر است : عنوان مطلب پیرامون قضیه  کاهش اضطراب دانش آموز پایه سوم راهنمایی در ساعت ریاضی سرآغاز سخن پیرامون قضیه  [...]

گزارش تخصصی معلم ریاضی رفع مشکل ناتوانی دانش آموزانم در یادگیری و درک ریاضی در 31 صفحه
۷,۰۰۰ تومان

گزارش تخصصی معلم ریاضی رفع مشکل ناتوانی دانش آموزانم در یادگیری و درک ریاضی در 31 صفحه


گزارش تخصصی معلم ریاضی گزارش تخصصی معلم ریاضی به همراه پنج نمونه رایگان پیشنهاد کوتاه و راهکار ارزشیابی تحت عنوان  چگونگی بر طرف کردن مشکل عدم علاقه دانش آموزان به ریاضی و ناتوانی آنها در یادگیری مسائل ریاضی با فرمت ورد و قابل ویرایش و در 31 صفحه سرفصلهای موجود در گزارش تخصصی معلم ریاضی به قرار زیر است : عنوان مطلب پیرامون قضیه  بر طرف کردن مشکل عدم علاقه دانش آموزان به [...]

نمونه گزارش تخصصی دبیر ریاضی: رفع مشکل عدم علاقه و اشکال در فهم و حلاجی سوال در دانش آموزان باتغییر روش تدریس
۷,۰۰۰ تومان

نمونه گزارش تخصصی دبیر ریاضی: رفع مشکل عدم علاقه و اشکال در فهم و حلاجی سوال در دانش آموزان باتغییر روش تدریس


نمونه گزارش تخصصی دبیر ریاضی نمونه گزارش تخصصی دبیر ریاضی به همراه پنج نمونه رایگان پیشنهاد کوتاه و راهکار ارزشیابی تحت عنوان  چگونگی از بین بردن بی انگیزگی عدم علاقه ضعیف بودن درس ریاضی اشکال در فهم سوال عدم درک و ضعف در حلاجی کردن سوال در دانش آموزانم با تغییرروش تدریسم ازسنتی به فعال  با فرمت ورد و قابل ویرایش و در 40 صفحه سرفصلهای موجود در نمونه گزارش تخصصی دبیر [...]

نمونه گزارش تخصصی دبیر ریاضی با موضوع پیدا کردن انگیزه تلاش با کمک دانش آموزانم در کلاس درس
۷,۰۰۰ تومان

نمونه گزارش تخصصی دبیر ریاضی با موضوع پیدا کردن انگیزه تلاش با کمک دانش آموزانم در کلاس درس


نمونه گزارش تخصصی دبیر ریاضی نمونه گزارش تخصصی دبیر ریاضی به همراه پنج نمونه رایگان پیشنهاد کوتاه و راهکار ارزشیابی تحت عنوان  چگونگی پیدا کردن انگیزه تلاش در کلاس ریاضی به همراه دانش آموزانم  با فرمت ورد و قابل ویرایش و در 43 صفحه سرفصلهای موجود در نمونه گزارش تخصصی دبیر ریاضی به قرار زیر است : عنوان مطلب پیرامون قضیه  پیدا کردن انگیزه تلاش در کلاس ریاضی به همراه دانش آموزانم سرآغاز سخن [...]

دانلود گزارش تخصصی دبیران ریاضی با موضوع کاهش اضطراب و نگرانی در یادگیری
۷,۰۰۰ تومان

دانلود گزارش تخصصی دبیران ریاضی با موضوع کاهش اضطراب و نگرانی در یادگیری


دانلود گزارش تخصصی دبیران ریاضی دانلود گزارش تخصصی دبیران ریاضی به همراه پنج نمونه رایگان پیشنهاد کوتاه و راهکار ارزشیابی تحت عنوان  چگونگی کاهش اضطراب و نگرانی در یادگیری درس ریاضی با فرمت ورد و قابل ویرایش و در 26 صفحه سرفصلهای موجود در دانلود گزارش تخصصی دبیران ریاضی به قرار زیر است : عنوان مطلب پیرامون قضیه  کاهش اضطراب و نگرانی در یادگیری درس ریاضی سرآغاز سخن پیرامون قضیه  کاهش اضطراب و نگرانی [...]

گزارش تخصصی ریاضی : رفع مشکلات رفتاری دانش آموزان با روش های نوین تدریس
۷,۰۰۰ تومان

گزارش تخصصی ریاضی : رفع مشکلات رفتاری دانش آموزان با روش های نوین تدریس


گزارش تخصصی ریاضی با استفاده از روش هاي نوين تدريس گزارش تخصصی ریاضی به همراه پنج نمونه رایگان پیشنهاد کوتاه و راهکار ارزشیابی تحت عنوان  چگونگی مرتفع ساختن مشکلات رفتاری  دانش آموزان در ساعت ریاضی با استفاده از روش هاي نوين تدريس  با فرمت ورد و قابل ویرایش و در 25 صفحه سرفصلهای موجود در گزارش تخصصی ریاضی به قرار زیر است : عنوان مطلب پیرامون قضیه  مرتفع ساختن مشکلات رفتاری  دانش آموزان [...]

گزارش تخصصی ریاضی متوسطه با موضوع ارائه راهکارهای جذاب و دانش آموز محور در تدریس
۷,۰۰۰ تومان

گزارش تخصصی ریاضی متوسطه با موضوع ارائه راهکارهای جذاب و دانش آموز محور در تدریس


گزارش تخصصی ریاضی متوسطه گزارش تخصصی ریاضی متوسطه به همراه پنج نمونه رایگان پیشنهاد کوتاه و راهکار ارزشیابی تحت عنوان  چگونگی نهادینه ساختن علاقه به درس ریاضی به کمک ارائه راهکار های جذاب و دانش آموز محور  با فرمت ورد و قابل ویرایش و در 24 صفحه سرفصلهای موجود در گزارش تخصصی ریاضی متوسطه به قرار زیر است : عنوان مطلب پیرامون قضیه  نهادینه ساختن علاقه به درس ریاضی به کمک ارائه راهکار [...]

دانلود گزارش تخصصی ریاضی با موضوع روش های تدریس اکتشافی و فعال
۷,۰۰۰ تومان

دانلود گزارش تخصصی ریاضی با موضوع روش های تدریس اکتشافی و فعال


دانلود گزارش تخصصی ریاضی دانلود گزارش تخصصی ریاضی به همراه پنج نمونه رایگان پیشنهاد کوتاه و راهکار ارزشیابی تحت عنوان  چگونگی علاقه مند کردن دانش اموزان به درس ریاضیات به کمک روش های نوین تدریس (اکتشافی و فعال )   با فرمت ورد و قابل ویرایش و در 29 صفحه سرفصلهای موجود در دانلود گزارش تخصصی ریاضی به قرار زیر است : عنوان مطلب پیرامون قضیه  علاقه مند کردن دانش اموزان به درس ریاضیات [...]

دانلود گزارش تخصصی ریاضی با موضوع علاقه مند کردن دانش آموزان به رسم هندسی
۷,۰۰۰ تومان

دانلود گزارش تخصصی ریاضی با موضوع علاقه مند کردن دانش آموزان به رسم هندسی


دانلود گزارش تخصصی ریاضی دانلود گزارش تخصصی ریاضی به همراه پنج نمونه رایگان پیشنهاد کوتاه و راهکار ارزشیابی تحت عنوان  چگونگی علاقه مند نمودن دانش آموزانم به رسم هندسی  با فعاليت هاي تكميلي با فرمت ورد و قابل ویرایش و در 54 صفحه سرفصلهای موجود در دانلود گزارش تخصصی ریاضی به قرار زیر است : عنوان مطلب پیرامون قضیه  علاقه مند نمودن دانش آموزانم به رسم هندسی  با فعاليت هاي تكميلي سرآغاز سخن پیرامون [...]

گزارش تخصصی ریاضی متوسطه پایه هفتم : علاقه مند کردن دانش آموزان به مدرسه
۷,۰۰۰ تومان

گزارش تخصصی ریاضی متوسطه پایه هفتم : علاقه مند کردن دانش آموزان به مدرسه


گزارش تخصصی ریاضی متوسطه پایه هفتم گزارش تخصصی ریاضی متوسطه به همراه پنج نمونه رایگان پیشنهاد کوتاه و راهکار ارزشیابی تحت عنوان  چگونگی علاقه مند کردن دانش آموزان مدرسه پایه هفتم به درس ریاضی  با فرمت ورد و قابل ویرایش و در 31 صفحه سرفصلهای موجود در گزارش تخصصی ریاضی متوسطه به قرار زیر است : عنوان مطلب پیرامون قضیه  علاقه مند کردن دانش آموزان مدرسه پایه هفتم به درس ریاضی سرآغاز سخن پیرامون [...]

نمونه گزارش تخصصی دبیران ریاضی متوسطه دوم با موضوع تغییر روش تدریس از سنتی به فعال و روش های نوین
۷,۰۰۰ تومان

نمونه گزارش تخصصی دبیران ریاضی متوسطه دوم با موضوع تغییر روش تدریس از سنتی به فعال و روش های نوین


نمونه گزارش تخصصی دبیران ریاضی پایه اول متوسطه دوم نمونه گزارش تخصصی دبیران ریاضی به همراه پنج نمونه رایگان پیشنهاد کوتاه و راهکار ارزشیابی تحت عنوان  چگونگی افزایش انگیزه وعلاقه دانش آموزان پایه اول متوسطه دوم در درس ریاضی با تغییرروش تدریسم ازسنتی به فعال و روشهای نوین  با فرمت ورد و قابل ویرایش و در 40 صفحه سرفصلهای موجود در نمونه گزارش تخصصی دبیران ریاضی به قرار زیر است : عنوان مطلب [...]

دانلود گزارش تخصصی دبیران ریاضی : علل افزایش یادگیری با کاهش ترس از امتحان در قالب بگزارش تخصصی
۷,۰۰۰ تومان

دانلود گزارش تخصصی دبیران ریاضی : علل افزایش یادگیری با کاهش ترس از امتحان در قالب بگزارش تخصصی


دانلود گزارش تخصصی دبیران ریاضی دانلود گزارش تخصصی دبیران ریاضی به همراه پنج نمونه رایگان پیشنهاد کوتاه و راهکار ارزشیابی تحت عنوان  بررسی علل افزایش یادگیری دانش آموزان با کاهش  ترس از امتحان در قالب گزارش تخصصی با فرمت ورد و قابل ویرایش و در 23 صفحه سرفصلهای موجود در دانلود گزارش تخصصی دبیران ریاضی به قرار زیر است : عنوان مطلب پیرامون قضیه  بررسی علل افزایش یادگیری دانش آموزان با کاهش  ترس [...]

گزارش تخصصی دبیران ریاضی با موضوع رسم هندسی در 38 صفحه فایل ورد
۶,۰۰۰ تومان

گزارش تخصصی دبیران ریاضی با موضوع رسم هندسی در 38 صفحه فایل ورد


گزارش تخصصی دبیران ریاضی گزارش تخصصی دبیران ریاضی به همراه پنج نمونه رایگان پیشنهاد کوتاه و راهکار ارزشیابی تحت عنوان  چگونگی علاقه مند کردن دانش آموزان به رسم هندسی با فعاليت هاي تكميلي  با فرمت ورد و قابل ویرایش و در 38 صفحه سرفصلهای موجود در گزارش تخصصی دبیران ریاضی به قرار زیر است : عنوان مطلب پیرامون قضیه  علاقه مند کردن دانش آموزان به رسم هندسی با فعاليت هاي تكميلي سرآغاز سخن پیرامون [...]