no-img
پژوهش سرای فرهنگیان

بایگانی‌های گزارش تخصصی هنر آموزان - پژوهش سرای فرهنگیان


پژوهش سرای فرهنگیان

برنامه سالانه و تقویم اجرایی تدبیر و تعالی مقطع ابتدایی و متوسطه طرح جابر اختصاصی سفارش اقدام پژوهی

مطالب

دانلود بایگانی‌های گزارش تخصصی هنر آموزان - پژوهش سرای فرهنگیان
گزارش تخصصی هنرآموزان حسابداری : ایجاد علاقه به مشارکت در کارگروهی بین هنرآموزان
۱۵,۰۰۰ تومان

گزارش تخصصی هنرآموزان حسابداری : ایجاد علاقه به مشارکت در کارگروهی بین هنرآموزان


گزارش تخصصی هنرآموزان حسابداری گزارش تخصصی هنرآموزان حسابداری به همراه پنج نمونه رایگان پیشنهاد کوتاه و راهکار ارزشیابی تحت عنوان چگونگی علاقه مند نمودن هنرجویان رشته حسابداری به مشارکت و کار گروهی  با فرمت ورد و قابل ویرایش و در 33 صفحه در این مورد تیم تخصصی ما به همراه گزارش تخصصی هنرآموزان حسابداری پنج نمونه پیشنهاد و راهکار ارزشیابی را برای شما عزیزان به صورت رایگان قرار داده است.تیم تخصصی ما [...]

گزارش تخصصی هنرآموز کودکیاری با موضوع کنترل خشم دانش آموزان هنرستان کارو دانش
۱۵,۰۰۰ تومان

گزارش تخصصی هنرآموز کودکیاری با موضوع کنترل خشم دانش آموزان هنرستان کارو دانش


گزارش تخصصی هنرآموز کودکیاری گزارش تخصصی هنرآموز کودکیاری به همراه پنج نمونه رایگان پیشنهاد کوتاه و راهکار ارزشیابی تحت عنوان کنترل خشم دانش آموزان هنرستان کارودانش دخترانه (  ۱۴-۱۶) سالگی با فرمت ورد و قابل ویرایش و در 30 صفحه در این مورد تیم تخصصی ما به همراه گزارش تخصصی هنرآموز کودکیاری پنج نمونه پیشنهاد و راهکار ارزشیابی را برای شما عزیزان به صورت رایگان قرار داده است.تیم تخصصی ما اصالت گزارش [...]

گزارش تخصصی هنرآموزان چاپ : رفع مشکلات تحصیلی دانش آموز فرزند طلاق -30 صفحه
۱۵,۰۰۰ تومان

گزارش تخصصی هنرآموزان چاپ : رفع مشکلات تحصیلی دانش آموز فرزند طلاق -30 صفحه


گزارش تخصصی هنرآموز چاپ گزارش تخصصی هنرآموز چاپ به همراه پنج نمونه رایگان پیشنهاد کوتاه و راهکار ارزشیابی تحت عنوان چگونگی بر طرف کردن مشکلات تحصیلی دانش آموز فرزند طلاق و علاقه مند کردن او به درس و هنرستان با فرمت ورد و قابل ویرایش و در 30 صفحه در این مورد تیم تخصصی ما به همراه گزارش تخصصی هنرآموزان چاپ پنج نمونه پیشنهاد و راهکار ارزشیابی را برای شما عزیزان به [...]

گزارش تخصصی هنرآموز طراحی دوخت : ایجاد علاقه به هنر در درس الگوسازی – 25 صفحه
۱۵,۰۰۰ تومان

گزارش تخصصی هنرآموز طراحی دوخت : ایجاد علاقه به هنر در درس الگوسازی – 25 صفحه


گزارش تخصصی هنرآموز طراحی دوخت گزارش تخصصی هنرآموز طراحی دوخت به همراه پنج نمونه رایگان پیشنهاد کوتاه و راهکار ارزشیابی تحت عنوان راه کار های علاقمند کردن دانش آموزان پایه سوم  در درس الگوسازی به هنر در رشته طراحی دوخت  در ساخت الگو  و برشبا فرمت ورد و قابل ویرایش و در 25 صفحه در این مورد تیم تخصصی ما به همراه گزارش تخصصی هنرآموز طراحی دوخت پنج نمونه پیشنهاد و راهکار [...]

گزارش تخصصی هنرآموز کامپیوتر + 5 پیشنهاد کوتاه و راهکار ارزشیابی
۱۵,۰۰۰ تومان

گزارش تخصصی هنرآموز کامپیوتر + 5 پیشنهاد کوتاه و راهکار ارزشیابی


گزارش تخصصی هنرآموز کامپیوتر گزارش تخصصی هنرآموزان کامپیوتر به همراه پنج نمونه رایگان پیشنهاد کوتاه و راهکار ارزشیابی تحت عنوان چگونگی افزایش اخلاق و رفتار اسلامی بین هنرجویان  سال اول کامپیوتر با فرمت ورد و قابل ویرایش و در 26 صفحه در این مورد تیم تخصصی ما به همراه گزارش تخصصی هنرآموز کامپیوتر پنج نمونه پیشنهاد و راهکار ارزشیابی را برای شما عزیزان به صورت رایگان قرار داده است.تیم تخصصی ما اصالت [...]

گزارش تخصصی هنرآموز کودکیاری : رفع اختلالات رفتاری دانش آموزم – 25 صفحه
۱۵,۰۰۰ تومان

گزارش تخصصی هنرآموز کودکیاری : رفع اختلالات رفتاری دانش آموزم – 25 صفحه


گزارش تخصصی هنرآموزان کودکیاری گزارش تخصصی هنرآموز کودکیاری به همراه پنج نمونه رایگان پیشنهاد کوتاه و راهکار ارزشیابی تحت عنوان چگونگی بر طرف نمودن مشکلات اخلاقی رفتاری دانش آموز سال دوم کودکیاری  با فرمت ورد و قابل ویرایش و در 25 صفحه در این مورد تیم تخصصی ما به همراه گزارش تخصصی هنرآموز کودکیاری پنج نمونه پیشنهاد و راهکار ارزشیابی را برای شما عزیزان به صورت رایگان قرار داده است.تیم تخصصی ما [...]

نمونه گزارش تخصصی هنرآموزان رشته حسابداری : ایجاد اصلاحات رفتاری و درسی در هنرجویم
۱۵,۰۰۰ تومان

نمونه گزارش تخصصی هنرآموزان رشته حسابداری : ایجاد اصلاحات رفتاری و درسی در هنرجویم


گزارش تخصصی هنرآموزان حسابداری نمونه گزارش تخصصی هنرآموزان حسابداری به همراه پنج نمونه رایگان پیشنهاد کوتاه و راهکار ارزشیابی تحت عنوان چگونگی ایجاد اصلاحات رفتاری و درسی در هنرجویم با فرمت ورد و قابل ویرایش و در 26 صفحه در این مورد تیم تخصصی ما به همراه نمونه گزارش تخصصی هنرآموزان حسابداری پنج نمونه پیشنهاد و راهکار ارزشیابی را برای شما عزیزان به صورت رایگان قرار داده است.تیم تخصصی ما اصالت نمونه [...]

گزارش تخصصی هنرستان – هنر آموز حسابداری – با موضوع رفع استرس هنرجویان
۱۵,۰۰۰ تومان

گزارش تخصصی هنرستان – هنر آموز حسابداری – با موضوع رفع استرس هنرجویان


گزارش تخصصی هنرستان گزارش تخصصی هنرستان - هنرآموز حسابداری به همراه پنج نمونه رایگان پیشنهاد کوتاه و راهکار ارزشیابی تحت عنوان چگونگی بر طرف کردن استرس دانش آموزم در پایه سوم حسابداری با فرمت ورد و قابل ویرایش و در 29 صفحه در این مورد تیم تخصصی ما به همراه گزارش تخصصی هنرستان هنرآموز حسابداری پنج نمونه پیشنهاد و راهکار ارزشیابی را برای شما عزیزان به صورت رایگان قرار داده است.تیم تخصصی [...]

گزارش تخصصی هنرآموزان گرافیک + 5 پیشنهاد کوتاه و راهکار ارزشیابی
۱۵,۰۰۰ تومان

گزارش تخصصی هنرآموزان گرافیک + 5 پیشنهاد کوتاه و راهکار ارزشیابی


گزارش تخصصی هنرآموزان گرافیک گزارش تخصصی هنرآموز گرافیک به همراه پنج نمونه رایگان پیشنهاد کوتاه و راهکار ارزشیابی تحت عنوان چگونگی ایجاد کلاسی شاد و آرام در راستای فعالیت های بهینه آموزشی در هنرستانبا فرمت ورد و قابل ویرایش و در 25 صفحه سرفصلهای موجود در گزارش تخصصی هنرآموز گرافیک به قرار زیر است : سرفصل های گزارش هنر آموز گرافیک عنوان مطلب پیرامون قضیه  ایجاد کلاسی شاد و آرام در راستای فعالیت های [...]

گزارش تخصصی هنرآموز طراحی دوخت : نهادینه سازی مراقبت از وسایل کارگاه – 32 صفحه
۱۵,۰۰۰ تومان

گزارش تخصصی هنرآموز طراحی دوخت : نهادینه سازی مراقبت از وسایل کارگاه – 32 صفحه


گزارش تخصصی هنرآموز طراحی دوخت گزارش تخصصی هنرآموز طراحی دوخت به همراه پنج نمونه رایگان پیشنهاد کوتاه و راهکار ارزشیابی تحت عنوان چگونگی نهادینه کردن فرهنگ مراقبت از وسایل کارگاه در هنر جویان طراحی  و دوخت هنرستان با فرمت ورد و قابل ویرایش و در 32 صفحه بانک فایل پژوهشی معلمان تخصصی ترین گروه موجود در اینترنت گزارش تخصصی  خود را به بهترین شکل ممکن ارائه داده است..در این مورد تیم تخصصی [...]

گزارش تخصصی هنرآموزان کامپیوتر- 25 صفحه با موضوع بازار کار این رشته
۱۵,۰۰۰ تومان

گزارش تخصصی هنرآموزان کامپیوتر- 25 صفحه با موضوع بازار کار این رشته


گزارش تخصصی هنرآموزان کامپیوتر دانلود گزارش تخصصی هنرآموزان کامپیوتر به همراه پنج نمونه رایگان پیشنهاد کوتاه و راهکار ارزشیابی تحت عنوان چگونگی آشنا نمودن هنرجویان هنرستان با رشته فنی کامپیوتر و بازار کار آینده این رشته با فرمت ورد و قابل ویرایش و در 25 صفحه در این مورد تیم تخصصی ما به همراه دانلود گزارش تخصصی هنرآموزان کامپیوتر پنج نمونه پیشنهاد و راهکار ارزشیابی را برای شما عزیزان به صورت رایگان [...]

گزارش تخصصی هنرآموزان الکترونیک :استفاده از تخته هوشمند و ترغیب هنرجویان کم توان به درس خواندن
۱۵,۰۰۰ تومان

گزارش تخصصی هنرآموزان الکترونیک :استفاده از تخته هوشمند و ترغیب هنرجویان کم توان به درس خواندن


گزارش تخصصی هنرآموز الکترونیک گزارش تخصصی هنرآموز الکترونیک به همراه پنج نمونه رایگان پیشنهاد کوتاه و راهکار ارزشیابی تحت عنوان چگونگی ترغیب هنرجویان کم توان هنرستان به درس خواندن با استفاده از تخته هوشمند و محتوا سازی با فرمت ورد و قابل ویرایش و در 24 صفحه در این مورد تیم تخصصی ما به همراه گزارش تخصصی هنرآموز الکترونیک پنج نمونه پیشنهاد و راهکار ارزشیابی را برای شما عزیزان به صورت رایگان [...]

گزارش تخصصی هنرآموز نقشه کشی معماری به همراه پنج نمونه رایگان پیشنهاد کوتاه و راهکار ارزشیابی
۱۵,۰۰۰ تومان

گزارش تخصصی هنرآموز نقشه کشی معماری به همراه پنج نمونه رایگان پیشنهاد کوتاه و راهکار ارزشیابی


گزارش تخصصی هنرآموزان نقشه کشی معماری گزارش تخصصی هنرآموزان نقشه کشی معماری به همراه پنج نمونه رایگان پیشنهاد کوتاه و راهکار ارزشیابی تحت عنوان افزايش انگيزه پايه دهم معماري به يادگيري درس نقشه كشي ساختمان از راه كاربردي و ملموس كردن مفاهيم با فرمت ورد و قابل ویرایش و در 28 صفحه در این مورد تیم تخصصی ما به همراه گزارش تخصصی هنرآموز نقشه کشی معماری پنج نمونه پیشنهاد و راهکار ارزشیابی [...]