no-img
پژوهش سرای فرهنگیان

بایگانی‌های تحلیل محتوای کتاب های درسی - پژوهش سرای فرهنگیان


پژوهش سرای فرهنگیان

مطالب

آرشیو بایگانی‌های تحلیل محتوای کتاب های درسی - پژوهش سرای فرهنگیان
تحلیل محتوای مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی بر اساس روش ویلیام رومی کاملترین و بهترین نمونه
۶,۰۰۰ تومان

تحلیل محتوای مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی بر اساس روش ویلیام رومی کاملترین و بهترین نمونه


تحلیل محتوای مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی بر اساس روش ویلیام رومی تحلیل محتوای مطالعات اجتماعی ششم به صورت کامل و دقیق توسط بانک فایل پژوهشی معلمان طراحی و تنظیم شده است و این سایت تمام تلاش خود را در راستای تهیه و تنظیم تحلیل محتوای مطالعات اجتماعی ششم نموده است.بانک فایل پژوهشی معلمان علاوه بر تحلیل محتوای مطالعات اجتماعی ششم دیگر نمونه های تحلیل محتوا کتب درسی را در سایت جای [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 05 / فوریه / 2022   بازدید : 2923    نویسنده : فایل های آموزش و پرورش
تحلیل محتوای کتاب فارسی سوم دبستان از نظر حیطه های رفتاری و تصاویر و متن نوشتاری
۶,۰۰۰ تومان

تحلیل محتوای کتاب فارسی سوم دبستان از نظر حیطه های رفتاری و تصاویر و متن نوشتاری


تحلیل محتوای فارسی سوم دبستان تحلیل محتوای فارسی سوم دبستان به صورت کامل و دقیق توسط بانک فایل پژوهشی معلمان طراحی و تنظیم شده است و این سایت تمام تلاش خود را در راستای تهیه و تنظیم تحلیل محتوای فارسی سوم دبستان نموده است. بانک فایل پژوهشی معلمان علاوه بر تحلیل محتوای فارسی سوم دبستان دیگر نمونه های تحلیل محتوا کتب درسی را در سایت جای داده است.باید گفت سایت بانک [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 23 / ژانویه / 2022   بازدید : 9504    نویسنده : فایل های آموزش و پرورش
تحلیل محتوای علوم سوم ابتدایی جدیدالتالیف دوره ابتدایی به روش ویلیام رومی کاملترین و بهترین نمونه
۷,۰۰۰ تومان

تحلیل محتوای علوم سوم ابتدایی جدیدالتالیف دوره ابتدایی به روش ویلیام رومی کاملترین و بهترین نمونه


تحلیل محتوای علوم سوم ابتدایی تحلیل محتوای علوم سوم به صورت کامل و دقیق توسط بانک فایل پژوهشی معلمان طراحی و تنظیم شده است و این سایت تمام تلاش خود را در راستای تهیه و تنظیم تحلیل محتوای علوم سوم نموده است.بانک فایل پژوهشی معلمان علاوه بر تحلیل محتوای علوم سوم دیگر نمونه های تحلیل محتوا کتب درسی را در سایت جای داده است.باید گفت سایت بانک فایل پژوهشی معلمان بهترین [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 28 / آگوست / 2021   بازدید : 2766    نویسنده : فایل های آموزش و پرورش
تحلیل محتوای هدیه های آسمان پنجم از نظر تأکید بر آموزه های ملی و مذهبی کاملترین و بهترین نمونه
۶,۰۰۰ تومان

تحلیل محتوای هدیه های آسمان پنجم از نظر تأکید بر آموزه های ملی و مذهبی کاملترین و بهترین نمونه


تحلیل محتوای کتاب هدیه های آسمان پنجم تحلیل محتوای هدیه های آسمان پنجم به صورت کامل و دقیق توسط بانک فایل پژوهشی معلمان طراحی و تنظیم شده است و این سایت تمام تلاش خود را در راستای تهیه و تنظیم تحلیل محتوای هدیه های آسمان پنجم نموده است.بانک فایل پژوهشی معلمان علاوه بر تحلیل محتوای هدیه های آسمان پنجم دیگر نمونه های تحلیل محتوا کتب درسی را در سایت جای داده [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 28 / آگوست / 2021   بازدید : 1827    نویسنده : فایل های آموزش و پرورش
تحلیل محتوای علوم ششم ابتدایی با روش تعیین سطح خوانایی کلوز( 1943، close ) کاملترین و بهترین نمونه
۶,۰۰۰ تومان

تحلیل محتوای علوم ششم ابتدایی با روش تعیین سطح خوانایی کلوز( 1943، close ) کاملترین و بهترین نمونه


تحلیل محتوای علوم ششم ابتدایی تحلیل محتوای علوم ششم ابتدایی به صورت کامل و دقیق توسط بانک فایل پژوهشی معلمان طراحی و تنظیم شده است و این سایت تمام تلاش خود را در راستای تهیه و تنظیم تحلیل محتوای علوم ششم ابتدایی نموده است.بانک فایل پژوهشی معلمان علاوه بر تحلیل محتوای علوم ششم ابتدایی دیگر نمونه های تحلیل محتوا کتب درسی را در سایت جای داده است.باید گفت سایت بانک فایل [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 25 / نوامبر / 2020   بازدید : 3106    نویسنده : فایل های آموزش و پرورش
تحلیل محتوای مطالعات اجتماعی پایه هفتم متوسطه در بُعد شناختی کاملترین و بهترین نمونه
۶,۰۰۰ تومان

تحلیل محتوای مطالعات اجتماعی پایه هفتم متوسطه در بُعد شناختی کاملترین و بهترین نمونه


تحلیل محتوای مطالعات اجتماعی پایه هفتم متوسطه تحلیل محتوای مطالعات اجتماعی پایه هفتم به صورت کامل و دقیق توسط بانک فایل پژوهشی معلمان طراحی و تنظیم شده است و این سایت تمام تلاش خود را در راستای تهیه و تنظیم تحلیل محتوای مطالعات اجتماعی پایه هفتم نموده است .بانک فایل پژوهشی معلمان علاوه بر تحلیل محتوای مطالعات اجتماعی پایه هفتم دیگر نمونه های تحلیل محتوا کتب درسی را در سایت جای [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 08 / نوامبر / 2020   بازدید : 1406    نویسنده : فایل های آموزش و پرورش
بررسی و تحلیل تصاویر کتاب هدیه های آسمانی پایه سوم ابتدایی
۶,۰۰۰ تومان

بررسی و تحلیل تصاویر کتاب هدیه های آسمانی پایه سوم ابتدایی


بررسی و تحلیل تصاویر کتاب هدیه های آسمانی پایه سوم ابتدایی بررسی و تحلیل تصاویر کتاب هدیه های آسمانیی به صورت کامل و دقیق توسط بانک فایل پژوهشی معلمان طراحی و تنظیم شده است و این سایت تمام تلاش خود را در راستای تهیه و تنظیم بررسی و تحلیل تصاویر کتاب هدیه های آسمانی نموده است. بانک فایل پژوهشی معلمان علاوه بر بررسی و تحلیل تصاویر کتاب هدیه های آسمانی دیگر [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 27 / اکتبر / 2020   بازدید : 1102    نویسنده : فایل های آموزش و پرورش
تحلیل محتوای علوم تجربی پایه ششم : برنامه درسی از منظر توجه به مهارت کاوشگری در دانش آموزان
۶,۰۰۰ تومان

تحلیل محتوای علوم تجربی پایه ششم : برنامه درسی از منظر توجه به مهارت کاوشگری در دانش آموزان


تحلیل محتوای علوم تجربی پایه ششم ابتدایی تحلیل محتوای علوم تجربی پایه ششم به صورت کامل و دقیق توسط بانک فایل پژوهشی معلمان طراحی و تنظیم شده است و این سایت تمام تلاش خود را در راستای تهیه و تنظیم تحلیل محتوای علوم تجربی پایه ششم نموده است.بانک فایل پژوهشی معلمان علاوه بر تحلیل محتوای علوم تجربی پایه ششم دیگر نمونه های تحلیل محتوا کتب درسی را در سایت جای داده [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 26 / اکتبر / 2020   بازدید : 2441    نویسنده : فایل های آموزش و پرورش
تحلیل محتوای مطالعات اجتماعی سوم دبستان با تکنیک ویلیام رومی
۶,۰۰۰ تومان

تحلیل محتوای مطالعات اجتماعی سوم دبستان با تکنیک ویلیام رومی


تحلیل محتوای مطالعات اجتماعی تحلیل محتوای مطالعات اجتماعی سوم دبستان به صورت کامل و دقیق توسط بانک فایل پژوهشی معلمان طراحی و تنظیم شده است و این سایت تمام تلاش خود را در راستای تهیه و تنظیم تحلیل محتوای مطالعات اجتماعی سوم دبستان نموده است. بانک فایل پژوهشی معلمان علاوه بر تحلیل محتوای مطالعات اجتماعی سوم دبستان دیگر نمونه های تحلیل محتوا کتب درسی را در سایت جای داده است.باید گفت [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 26 / اکتبر / 2020   بازدید : 2447    نویسنده : فایل های آموزش و پرورش
تحلیل محتوای کتاب های درسی مطالعات اجتماعی سوم،چهارم ،پنجم و ششم دوره ابتدائی بر اساس مولفه الگوی مصرف کاملترین و بهترین نمونه
۶,۰۰۰ تومان

تحلیل محتوای کتاب های درسی مطالعات اجتماعی سوم،چهارم ،پنجم و ششم دوره ابتدائی بر اساس مولفه الگوی مصرف کاملترین و بهترین نمونه


تحلیل محتوای کتاب های درسی مطالعات اجتماعی سوم،چهارم ،پنجم و ششم دوره ابتدائی بر اساس مولفه الگوی مصرف تنظیم شده توسط تیم تخصصی بانک فایل پژوهشی معلمان به صورت دقیق تحلیل محتوای کتاب های درسی مطالعات اجتماعی به صورت کامل و دقیق توسط بانک فایل پژوهشی معلمان طراحی و تنظیم شده است و این سایت تمام تلاش خود را در راستای تهیه و تنظیم تحلیل محتوای کتاب های درسی مطالعات اجتماعی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 22 / اکتبر / 2020   بازدید : 1545    نویسنده : فایل های آموزش و پرورش
تحلیل محتوای مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی برنامه درسی از منظر توجه به پرورش مهارت زندگی در دانش آموزان کاملترین و بهترین نمونه
۶,۰۰۰ تومان

تحلیل محتوای مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی برنامه درسی از منظر توجه به پرورش مهارت زندگی در دانش آموزان کاملترین و بهترین نمونه


تحلیل محتوای مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی برنامه درسی از منظر توجه به پرورش مهارت زندگی در دانش آموزان تنظیم شده توسط تیم تخصصی بانک فایل پژوهشی معلمان به صورت دقیق تحلیل محتوای مطالعات اجتماعی پایه ششم به صورت کامل و دقیق توسط بانک فایل پژوهشی معلمان طراحی و تنظیم شده است و این سایت تمام تلاش خود را در راستای تهیه و تنظیم تحلیل محتوای مطالعات اجتماعی پایه ششمنموده است [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 22 / اکتبر / 2020   بازدید : 1386    نویسنده : فایل های آموزش و پرورش
تحلیل محتوای کتب مطالعات اجتماعی پایه چهارم و پنجم دوره ابتدایی از منظر فعال و غیر فعال بودن بر اساس روش ویلیام رومی کاملترین و بهترین نمونه
۶,۰۰۰ تومان

تحلیل محتوای کتب مطالعات اجتماعی پایه چهارم و پنجم دوره ابتدایی از منظر فعال و غیر فعال بودن بر اساس روش ویلیام رومی کاملترین و بهترین نمونه


تحلیل محتوای کتب مطالعات اجتماعی پایه چهارم و پنجم دوره ابتدایی تحلیل محتوای کتب مطالعات اجتماعی به صورت کامل و دقیق توسط بانک فایل پژوهشی معلمان طراحی و تنظیم شده است و این سایت تمام تلاش خود را در راستای تهیه و تنظیم تحلیل محتوای کتب مطالعات اجتماعی نموده است.بانک فایل پژوهشی معلمان علاوه بر تحلیل محتوای کتب مطالعات اجتماعی دیگر نمونه های تحلیل محتوا کتب درسی را در سایت جای [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 24 / مه / 2020   بازدید : 2057    نویسنده : فایل های آموزش و پرورش
تحلیل محتوای فارسی پنجم ابتدایی بر اساس مؤلفه های جهانی کاملترین و بهترین نمونه
۶,۰۰۰ تومان

تحلیل محتوای فارسی پنجم ابتدایی بر اساس مؤلفه های جهانی کاملترین و بهترین نمونه


تحلیل محتوای فارسی پنجم ابتدایی بر اساس مؤلفه های جهانی تنظیم شده توسط تیم تخصصی بانک فایل پژوهشی معلمان به صورت دقیق تحلیل محتوای فارسی پنجم ابتدایی به صورت کامل و دقیق توسط بانک فایل پژوهشی معلمان طراحی و تنظیم شده است و این سایت تمام تلاش خود را در راستای تهیه و تنظیم تحلیل محتوای فارسی پنجم ابتدایی نموده است. بانک فایل پژوهشی معلمان علاوه بر تحلیل محتوای فارسی پنجم [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 28 / اکتبر / 2019   بازدید : 3685    نویسنده : فایل های آموزش و پرورش
تحلیل محتوای مطالعات اجتماعی پایه چهارم ابتدایی براساس روش ویلیام رومی کاملترین و بهترین نمونه
۶,۰۰۰ تومان

تحلیل محتوای مطالعات اجتماعی پایه چهارم ابتدایی براساس روش ویلیام رومی کاملترین و بهترین نمونه


تحلیل محتوای مطالعات اجتماعی پایه چهارم ابتدایی براساس روش ویلیام رومی تنظیم شده توسط تیم تخصصی بانک فایل پژوهشی معلمان به صورت دقیق تحلیل محتوای مطالعات اجتماعی پایه چهارم به صورت کامل و دقیق توسط بانک فایل پژوهشی معلمان طراحی و تنظیم شده است و این سایت تمام تلاش خود را در راستای تهیه و تنظیم تحلیل محتوای مطالعات اجتماعی پایه چهارم نموده است.بانک فایل پژوهشی معلمان علاوه بر تحلیل محتوای [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 26 / اکتبر / 2019   بازدید : 3566    نویسنده : فایل های آموزش و پرورش
تحلیل محتوای علوم تجربی پایه پنجم از نظر تأکید به مهارت های فرآیندی کاملترین و بهترین نمونه
۶,۰۰۰ تومان

تحلیل محتوای علوم تجربی پایه پنجم از نظر تأکید به مهارت های فرآیندی کاملترین و بهترین نمونه


تحلیل محتوای علوم تجربی پایه پنجم از نظر تأکید به مهارت های فرآیندی تنظیم شده توسط تیم تخصصی بانک فایل پژوهشی معلمان به صورت دقیق تحلیل محتوای علوم تجربی پایه پنجم به صورت کامل و دقیق توسط بانک فایل پژوهشی معلمان طراحی و تنظیم شده است و این سایت تمام تلاش خود را در راستای تهیه و تنظیم تحلیل محتوای علوم تجربی پایه پنجم نموده است.بانک فایل پژوهشی معلمان علاوه بر [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 23 / اکتبر / 2019   بازدید : 2602    نویسنده : فایل های آموزش و پرورش
تحلیل محتوای ریاضی پنجم ابتدایی از نظر برخورداری راهبردهای حل مسئله کاملترین و بهترین نمونه
۶,۰۰۰ تومان

تحلیل محتوای ریاضی پنجم ابتدایی از نظر برخورداری راهبردهای حل مسئله کاملترین و بهترین نمونه


تحلیل محتوای ریاضی پنجم ابتدایی از نظر برخورداری راهبردهای حل مسئله تنظیم شده توسط تیم تخصصی بانک فایل پژوهشی معلمان به صورت دقیق تحلیل محتوای ریاضی پنجم ابتدایی به صورت کامل و دقیق توسط بانک فایل پژوهشی معلمان طراحی و تنظیم شده است و این سایت تمام تلاش خود را در راستای تهیه و تنظیم تحلیل محتوای ریاضی پنجم ابتدایی نموده است.بانک فایل پژوهشی معلمان علاوه بر تحلیل محتوای ریاضی پنجم [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 20 / اکتبر / 2019   بازدید : 2328    نویسنده : فایل های آموزش و پرورش
بررسی و تحلیل تصاویر و محتوا کتاب هدیه های آسمانی پایه سوم ابتدایی
۶,۰۰۰ تومان

بررسی و تحلیل تصاویر و محتوا کتاب هدیه های آسمانی پایه سوم ابتدایی


تحلیل محتوا هدیه های آسمانی پایه سوم ابتدایی بررسی و تحلیل تصاویر کتاب هدیه های آسمانیی به صورت کامل و دقیق توسط بانک فایل پژوهشی معلمان طراحی و تنظیم شده است و این سایت تمام تلاش خود را در راستای تهیه و تنظیم بررسی و تحلیل تصاویر کتاب هدیه های آسمانی نموده است. بانک فایل پژوهشی معلمان علاوه بر بررسی و تحلیل تصاویر کتاب هدیه های آسمانی دیگر نمونه های تحلیل [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 27 / آگوست / 2019   بازدید : 5554    نویسنده : فایل های آموزش و پرورش
تحلیل محتوای کتاب ریاضی متوسطه اول بر اساس تفکر خلاق کاملترین و بهترین نمونه
۶,۰۰۰ تومان

تحلیل محتوای کتاب ریاضی متوسطه اول بر اساس تفکر خلاق کاملترین و بهترین نمونه


تحلیل محتوای کتاب ریاضی متوسطه اول بر اساس تفکر خلاق تنظیم شده توسط تیم تخصصی بانک فایل پژوهشی معلمان به صورت دقیق تحلیل محتوای کتاب ریاضی متوسطه اول به صورت کامل و دقیق توسط بانک فایل پژوهشی معلمان طراحی و تنظیم شده است و این سایت تمام تلاش خود را در راستای تهیه و تنظیم تحلیل محتوای کتاب ریاضی متوسطه اول نموده است.بانک فایل پژوهشی معلمان علاوه بر تحلیل محتوای کتاب [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 26 / ژانویه / 2019   بازدید : 1485    نویسنده : فایل های آموزش و پرورش
تحلیل محتوای فارسی سوم دبستان از نظر حیطه های رفتاری و تصاویر و متن نوشتاری تنظیم شده توسط تیم تخصصی بانک فایل پژوهشی معلمان به صورت دقیق
۶,۰۰۰ تومان

تحلیل محتوای فارسی سوم دبستان از نظر حیطه های رفتاری و تصاویر و متن نوشتاری تنظیم شده توسط تیم تخصصی بانک فایل پژوهشی معلمان به صورت دقیق


تحلیل محتوای فارسی سوم دبستان تحلیل محتوای فارسی سوم دبستان به صورت کامل و دقیق توسط بانک فایل پژوهشی معلمان طراحی و تنظیم شده است و این سایت تمام تلاش خود را در راستای تهیه و تنظیم تحلیل محتوای فارسی سوم دبستان نموده است. بانک فایل پژوهشی معلمان علاوه بر تحلیل محتوای فارسی سوم دبستان دیگر نمونه های تحلیل محتوا کتب درسی را در سایت جای داده است.باید گفت سایت بانک [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 22 / دسامبر / 2018   بازدید : 1251    نویسنده : فایل های آموزش و پرورش
تحلیل محتوای ریاضی پنجم ابتدایی کتاب درسی از دیدگاه الگوی خلاقیت گیلفورد تنظیم شده توسط تیم تخصصی بانک فایل پژوهشی معلمان به صورت دقیق
۶,۰۰۰ تومان

تحلیل محتوای ریاضی پنجم ابتدایی کتاب درسی از دیدگاه الگوی خلاقیت گیلفورد تنظیم شده توسط تیم تخصصی بانک فایل پژوهشی معلمان به صورت دقیق


تحلیل محتوای ریاضی پنجم ابتدایی تحلیل محتوای ریاضی پنجم ابتدایی به صورت کامل و دقیق توسط بانک فایل پژوهشی معلمان طراحی و تنظیم شده است و این سایت تمام تلاش خود را در راستای تهیه و تنظیم تحلیل محتوای ریاضی پنجم ابتدایی نموده است. بانک فایل پژوهشی معلمان علاوه بر تحلیل محتوای ریاضی پنجم ابتدایی دیگر نمونه های تحلیل محتوا کتب درسی را در سایت جای داده است.باید گفت سایت بانک [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 27 / نوامبر / 2018   بازدید : 698    نویسنده : فایل های آموزش و پرورش
تحلیل محتوای علوم تجربی پنجم دبستان به روش ویلیام رومی کاملترین و بهترین نمونه
۶,۰۰۰ تومان

تحلیل محتوای علوم تجربی پنجم دبستان به روش ویلیام رومی کاملترین و بهترین نمونه


تحلیل محتوای علوم تجربی پنجم دبستان به روش ویلیام رومی تنظیم شده توسط تیم تخصصی بانک فایل پژوهشی معلمان به صورت دقیق تحلیل محتوای علوم تجربی پنجم به صورت کامل و دقیق توسط بانک فایل پژوهشی معلمان طراحی و تنظیم شده است و این سایت تمام تلاش خود را در راستای تهیه و تنظیم تحلیل محتوای علوم تجربی پنجم نموده است.بانک فایل پژوهشی معلمان علاوه بر تحلیل محتوای علوم تجربی پنجم [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 24 / نوامبر / 2018   بازدید : 2294    نویسنده : فایل های آموزش و پرورش
تحلیل محتوای فارسی پنجم ابتدایی بر اساس مؤلفه های جهانی تنظیم شده توسط تیم تخصصی بانک فایل معلمان به صورت دقیق
۶,۰۰۰ تومان

تحلیل محتوای فارسی پنجم ابتدایی بر اساس مؤلفه های جهانی تنظیم شده توسط تیم تخصصی بانک فایل معلمان به صورت دقیق


تحلیل محتوای فارسی پنجم ابتدایی تحلیل محتوای فارسی پنجم ابتدایی به صورت کامل و دقیق توسط بانک فایل پژوهشی معلمان طراحی و تنظیم شده است و این سایت تمام تلاش خود را در راستای تهیه و تنظیم تحلیل محتوای فارسی پنجم ابتدایی نموده است. بانک فایل پژوهشی معلمان علاوه بر تحلیل محتوای فارسی پنجم ابتدایی دیگر نمونه های تحلیل محتوا کتب درسی را در سایت جای داده است.باید گفت سایت بانک [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 22 / نوامبر / 2018   بازدید : 491    نویسنده : فایل های آموزش و پرورش
تحلیل محتوای مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی از منظر توجه به مؤلفه های سبک زندگی سالم کاملترین و بهترین نمونه
۶,۰۰۰ تومان

تحلیل محتوای مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی از منظر توجه به مؤلفه های سبک زندگی سالم کاملترین و بهترین نمونه


تحلیل محتوای مطالعات اجتماعی  سوم ابتدایی از منظر توجه به مؤلفه های سبک زندگی سالم تنظیم شده توسط تیم تخصصی بانک فایل پژوهشی معلمان به صورت دقیق تحلیل محتوای مطالعات اجتماعی سوم به صورت کامل و دقیق توسط بانک فایل پژوهشی معلمان طراحی و تنظیم شده است و این سایت تمام تلاش خود را در راستای تهیه و تنظیم تحلیل محتوای مطالعات اجتماعی سوم نموده است.بانک فایل پژوهشی معلمان علاوه بر [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 20 / نوامبر / 2018   بازدید : 3749    نویسنده : فایل های آموزش و پرورش
تحلیل محتوای فارسی ششم ابتدایی بر اساس شاخص خوانایی مک لافلین (1968,McLaughlin) کاملترین و بهترین نمونه
۶,۰۰۰ تومان

تحلیل محتوای فارسی ششم ابتدایی بر اساس شاخص خوانایی مک لافلین (1968,McLaughlin) کاملترین و بهترین نمونه


تحلیل محتوای فارسی ششم ابتدایی بر اساس شاخص خوانایی مک لافلین  (1968,McLaughlin) تنظیم شده توسط تیم تخصصی بانک فایل پژوهشی معلمان به صورت دقیق تحلیل محتوای فارسی ششم ابتدایی به صورت کامل و دقیق توسط بانک فایل پژوهشی معلمان طراحی و تنظیم شده است و این سایت تمام تلاش خود را در راستای تهیه و تنظیم تحلیل محتوای فارسی ششم ابتدایی نموده است.بانک فایل پژوهشی معلمان علاوه بر تحلیل محتوای فارسی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 20 / نوامبر / 2018   بازدید : 1064    نویسنده : فایل های آموزش و پرورش
تحلیل محتوای مطالعات اجتماعی ابتدایی کل کتابها بر اساس مفهوم قانون گرایی کاملترین و بهترین نمونه
۶,۰۰۰ تومان

تحلیل محتوای مطالعات اجتماعی ابتدایی کل کتابها بر اساس مفهوم قانون گرایی کاملترین و بهترین نمونه


تحلیل محتوای مطالعات اجتماعی ابتدایی تحلیل محتوای مطالعات اجتماعی ابتدایی به صورت کامل و دقیق توسط بانک فایل پژوهشی معلمان طراحی و تنظیم شده است و این سایت تمام تلاش خود را در راستای تهیه و تنظیم تحلیل محتوای مطالعات اجتماعی ابتدایی نموده است .بانک فایل  معلمان علاوه بر تحلیل محتوای مطالعات اجتماعی ابتدایی دیگر نمونه های تحلیل محتوا کتب درسی را در سایت جای داده است.باید گفت سایت بانک فایل [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 20 / نوامبر / 2018   بازدید : 797    نویسنده : فایل های آموزش و پرورش
تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی سوم ابتدایی بر اساس الگوی حل مسئله جان دیویی کاملترین و بهترین نمونه
۶,۰۰۰ تومان

تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی سوم ابتدایی بر اساس الگوی حل مسئله جان دیویی کاملترین و بهترین نمونه


تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی سوم ابتدایی بر اساس الگوی حل مسئله جان دیویی تنظیم شده توسط تیم تخصصی بانک فایل پژوهشی معلمان به صورت دقیق تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی سوم ابتدایی به صورت کامل و دقیق توسط بانک فایل پژوهشی معلمان طراحی و تنظیم شده است و این سایت تمام تلاش خود را در راستای تهیه و تنظیم تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی سوم ابتدایی نموده است .بانک فایل [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 19 / نوامبر / 2018   بازدید : 936    نویسنده : فایل های آموزش و پرورش
بررسی و تجزیه و تحلیل نگرش مشاوران و دانش آموزان علوم ریاضی و علوم تجربی استان زنجان نسبت به ملاکها و ضوابط هدایت تحصیلی در دوره دوم متوسطه) کاملترین و بهترین نمونه
۶,۰۰۰ تومان

بررسی و تجزیه و تحلیل نگرش مشاوران و دانش آموزان علوم ریاضی و علوم تجربی استان زنجان نسبت به ملاکها و ضوابط هدایت تحصیلی در دوره دوم متوسطه) کاملترین و بهترین نمونه


بررسی و تجزیه و تحلیل نگرش مشاوران و دانش آموزان علوم ریاضی و علوم تجربی استان زنجان نسبت به ملاکها و ضوابط هدایت تحصیلی در دوره دوم متوسطه) تنظیم شده توسط تیم تخصصی بانک فایل پژوهشی معلمان به صورت دقیق بررسی و تجزیه و تحلیل نگرش مشاوران به صورت کامل و دقیق توسط بانک فایل پژوهشی معلمان طراحی و تنظیم شده است و این سایت تمام تلاش خود را در راستای [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 18 / نوامبر / 2018   بازدید : 589    نویسنده : فایل های آموزش و پرورش
تحلیل محتوای علوم تجربی پنجم و ششم ابتدایی بر اساس الگوی یادگیری اکتشافی برونر کاملترین و بهترین نمونه
۶,۰۰۰ تومان

تحلیل محتوای علوم تجربی پنجم و ششم ابتدایی بر اساس الگوی یادگیری اکتشافی برونر کاملترین و بهترین نمونه


تحلیل محتوای علوم تجربی پنجم و ششم ابتدایی بر اساس الگوی یادگیری اکتشافی برونر تنظیم شده توسط تیم تخصصی بانک فایل پژوهشی معلمان به صورت دقیق تحلیل محتوای علوم تجربی پنجم و ششم به صورت کامل و دقیق توسط بانک فایل پژوهشی معلمان طراحی و تنظیم شده است و این سایت تمام تلاش خود را در راستای تهیه و تنظیم تحلیل محتوای علوم تجربی پنجم و ششم نموده است.بانک فایل پژوهشی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 14 / نوامبر / 2018   بازدید : 765    نویسنده : فایل های آموزش و پرورش
تحلیل محتوای علوم تجربی سوم ابتدایی بر اساس تکنیک ویلیام رومی کاملترین و بهترین نمونه
۶,۰۰۰ تومان

تحلیل محتوای علوم تجربی سوم ابتدایی بر اساس تکنیک ویلیام رومی کاملترین و بهترین نمونه


تحلیل محتوای علوم تجربی سوم ابتدایی بر اساس تکنیک ویلیام رومی تنظیم شده توسط تیم تخصصی بانک فایل پژوهشی معلمان به صورت دقیق تحلیل محتوای علوم تجربی سوم ابتدایی به صورت کامل و دقیق توسط بانک فایل پژوهشی معلمان طراحی و تنظیم شده است و این سایت تمام تلاش خود را در راستای تهیه و تنظیم تحلیل محتوای علوم تجربی سوم ابتدایی نموده است.بانک فایل پژوهشی معلمان علاوه بر تحلیل محتوای [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 13 / نوامبر / 2018   بازدید : 751    نویسنده : فایل های آموزش و پرورش
تحلیل محتوای علوم تجربی پایه سوم ابتدایی از نظر بررسی توجه به امر اکتشافی و خلاقیتی کاملترین و بهترین نمونه
۶,۰۰۰ تومان

تحلیل محتوای علوم تجربی پایه سوم ابتدایی از نظر بررسی توجه به امر اکتشافی و خلاقیتی کاملترین و بهترین نمونه


تحلیل محتوای علوم تجربی پایه سوم ابتدایی از نظر بررسی توجه به امر اکتشافی و خلاقیتی تنظیم شده توسط تیم تخصصی بانک فایل پژوهشی معلمان به صورت دقیق تحلیل محتوای علوم تجربی پایه سوم به صورت کامل و دقیق توسط بانک فایل پژوهشی معلمان طراحی و تنظیم شده است و این سایت تمام تلاش خود را در راستای تهیه و تنظیم تحلیل محتوای علوم تجربی پایه سوم نموده است.بانک فایل پژوهشی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 12 / نوامبر / 2018   بازدید : 1753    نویسنده : فایل های آموزش و پرورش
تحلیل محتوای علوم تجربی دوم ابتدایی از نظر مهارت حل مسئله و اهداف آموزشی کاملترین و بهترین نمونه
۶,۰۰۰ تومان

تحلیل محتوای علوم تجربی دوم ابتدایی از نظر مهارت حل مسئله و اهداف آموزشی کاملترین و بهترین نمونه


تحلیل محتوای علوم تجربی دوم ابتدایی از نظر مهارت حل مسئله و اهداف آموزشی تنظیم شده توسط تیم تخصصی بانک فایل پژوهشی معلمان به صورت دقیق تحلیل محتوای علوم تجربی دوم ابتدایی به صورت کامل و دقیق توسط بانک فایل پژوهشی معلمان طراحی و تنظیم شده است و این سایت تمام تلاش خود را در راستای تهیه و تنظیم تحلیل محتوای علوم تجربی دوم ابتدایی نموده است .بانک فایل پژوهشی معلمان [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 07 / نوامبر / 2018   بازدید : 3795    نویسنده : فایل های آموزش و پرورش
تحلیل محتوای ریاضی پنجم ابتدایی کتاب درسی از دیدگاه الگوی خلاقیت گیلفورد کاملترین و بهترین نمونه
۶,۰۰۰ تومان

تحلیل محتوای ریاضی پنجم ابتدایی کتاب درسی از دیدگاه الگوی خلاقیت گیلفورد کاملترین و بهترین نمونه


تحلیل محتوای ریاضی پنجم ابتدایی کتاب درسی از دیدگاه الگوی خلاقیت گیلفورد تنظیم شده توسط تیم تخصصی بانک فایل پژوهشی معلمان به صورت دقیق تحلیل محتوای ریاضی پنجم ابتدایی به صورت کامل و دقیق توسط بانک فایل پژوهشی معلمان طراحی و تنظیم شده است و این سایت تمام تلاش خود را در راستای تهیه و تنظیم تحلیل محتوای ریاضی پنجم ابتدایی نموده است. بانک فایل پژوهشی معلمان علاوه بر تحلیل محتوای [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 06 / نوامبر / 2018   بازدید : 1114    نویسنده : فایل های آموزش و پرورش
تحلیل محتوای مطالعات اجتماعی پایه هفتم متوسطه در بُعد نگرشی کاملترین و بهترین نمونه
۶,۰۰۰ تومان

تحلیل محتوای مطالعات اجتماعی پایه هفتم متوسطه در بُعد نگرشی کاملترین و بهترین نمونه


تحلیل محتوای مطالعات اجتماعی پایه هفتم متوسطه در بُعد نگرشی تنظیم شده توسط تیم تخصصی بانک فایل پژوهشی معلمان به صورت دقیق تحلیل محتوای مطالعات اجتماعی پایه هفتم به صورت کامل و دقیق توسط بانک فایل پژوهشی معلمان طراحی و تنظیم شده است و این سایت تمام تلاش خود را در راستای تهیه و تنظیم تحلیل محتوای مطالعات اجتماعی پایه هفتم نموده است.بانک فایل پژوهشی معلمان علاوه بر تحلیل محتوای مطالعات [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 02 / نوامبر / 2018   بازدید : 879    نویسنده : فایل های آموزش و پرورش
تحلیل محتوای کمی کتب مطالعات اجتماعی دوره دوم ابتدایی با توجه به شاخص های مهارت های اجتماعی کاملترین و بهترین نمونه
۶,۰۰۰ تومان

تحلیل محتوای کمی کتب مطالعات اجتماعی دوره دوم ابتدایی با توجه به شاخص های مهارت های اجتماعی کاملترین و بهترین نمونه


تحلیل محتوای کمی کتب مطالعات اجتماعی تحلیل محتوای کمی کتب مطالعات اجتماعی به صورت کامل و دقیق توسط بانک فایل پژوهشی معلمان طراحی و تنظیم شده است و این سایت تمام تلاش خود را در راستای تهیه و تنظیم تحلیل محتوای کمی کتب مطالعات اجتماعی نموده است .بانک فایل پژوهشی معلمان علاوه بر تحلیل محتوای کمی کتب مطالعات اجتماعی دیگر نمونه های تحلیل محتوا کتب درسی را در سایت جای داده [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 01 / نوامبر / 2018   بازدید : 733    نویسنده : فایل های آموزش و پرورش
تحلیل محتوای علوم تجربی پنجم و ششم ابتدایی بر اساس الگوی یادگیری اکتشافی برونر تنظیم شده توسط تیم تخصصی بانک فایل پژوهشی معلمان به صورت دقیق
۶,۰۰۰ تومان

تحلیل محتوای علوم تجربی پنجم و ششم ابتدایی بر اساس الگوی یادگیری اکتشافی برونر تنظیم شده توسط تیم تخصصی بانک فایل پژوهشی معلمان به صورت دقیق


تحلیل محتوای علوم تجربی پنجم و ششم ابتدایی تحلیل محتوای علوم تجربی پنجم و ششم به صورت کامل و دقیق توسط بانک فایل پژوهشی معلمان طراحی و تنظیم شده است و این سایت تمام تلاش خود را در راستای تهیه و تنظیم تحلیل محتوای علوم تجربی پنجم و ششم نموده است.بانک فایل پژوهشی معلمان علاوه بر تحلیل محتوای علوم تجربی پنجم و ششم دیگر نمونه های تحلیل محتوا کتب درسی را [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 28 / اکتبر / 2018   بازدید : 434    نویسنده : فایل های آموزش و پرورش
تأثیر رویکرد اکتشافی درس علوم تجربی با روش تدریس متداول بر خلاقیت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ،در دوره ابتدایی کاملترین و بهترین نمونه
۶,۰۰۰ تومان

تأثیر رویکرد اکتشافی درس علوم تجربی با روش تدریس متداول بر خلاقیت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ،در دوره ابتدایی کاملترین و بهترین نمونه


تأثیر رویکرد اکتشافی درس علوم تجربی با روش تدریس متداول بر خلاقیت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ،در دوره ابتدایی تنظیم شده توسط تیم تخصصی بانک فایل پژوهشی معلمان به صورت دقیق تأثیر رویکرد اکتشافی درس علوم تجربی به صورت کامل و دقیق توسط بانک فایل پژوهشی معلمان طراحی و تنظیم شده است و این سایت تمام تلاش خود را در راستای تهیه و تنظیم تأثیر رویکرد اکتشافی درس علوم تجربی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 23 / اکتبر / 2018   بازدید : 1208    نویسنده : فایل های آموزش و پرورش